GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG":

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: chế biến thủy sản;
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa;
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ch[r]

32 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TRONG CONTAINER TẠI CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TRONG CONTAINER TẠI CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM SOTRANS
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần kho vận miền Nam – SOTRANS :
Công ty CP Kho vận Miền Nam – SOTRANS
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: (84.8) 3825 3009
Fax: (84.8) 3826[r]

64 Đọc thêm

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thùy Trang

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THÙY TRANG

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP DÊT MAY
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP

I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang.
Tên xí nghiệp : Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang

Thuộc công ty : Công ty vật liệu xây dựng[r]

133 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

1. Tính cấp thiết của đề tàiThị trường bất động sản (BĐS) là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, là kênh đầu tư, thế chấp và tín dụng đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Do thị trường bất động sản là không hoàn hảo, các thông tin về hàng hóa bất động sản là không đầy đủ, không mi[r]

78 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Phụ lụcLời mở đầu11Chương 1: Tổng quan về đơn vịi thực tập 22I.Giới thiệu chung về công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay nội bài221.Tên gọi, hình thức, địa điểm, biểu tưởng của công ty cổ phần dịch vụ sân bay nội bài222.Lịch sử phát triển223.Mục tiêu ngành nghề kinh doanh của công ty334.Tư cách[r]

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM 2
CỬU LONG 2
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 2
1. Thông tin chung về doanh nghiệp 2
2. Lịch sử hình thành và phát triển 2
3. Mô hình sản xuất và Quản trị Doanh nghiệp 4
3.1. Cơ cấu sản xuất 4
3.1.1 Xí nghiệp bao bì n[r]

28 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VỆ SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VỆ SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Tổng quan về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 3
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.2[r]

67 Đọc thêm

Nghiên cứu, đề xuất triển khai, áp dụng chương trình 5S tại Xí nghiệp 26.3 thuộc cty cổ phần 26

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI XÍ NGHIỆP 26.3 THUỘC CTY CỔ PHẦN 26

Từ lâu, 5S đã được biết đến như một phương pháp quản lý rất có hiệu quả nhằm tiết kiệm tiền của, thời gian, công sức. Mặc dù trước đây, khi mới ra đời 5S chỉ được coi như là một công cụ hỗ trợ sản xuất cho các doanh nghiệp, chứ không được coi như một phương pháp quản lý chính, vì vậy nó chủ yếu chỉ[r]

111 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

... nghiệp đầu tƣ xây dựng số Xí nghiệp đầu tƣ xây dựng số Công trƣờng xây dựng … Công trƣờng xây dựng … Công trƣờng xây dựng … Công trƣờng xây dựng … Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO. .. số 10 IDICO - Đánh giá ƣu điểm nhƣợc điểm việc tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần đầu tƣ[r]

101 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP.CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1Tính cấp thiết của đề tài1.2Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan1.3Mục tiêu nghiên cứu1.4Đối tượng và phạm vi nghiên c[r]

140 Đọc thêm

kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần năng lượng xanh thăng long

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH THĂNG LONG

luận văn thạc sĩ kinh tế và quản lý trường đại học kinh tế quốc dân năm 2015
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN i
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan[r]

138 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC TÀI LIỆU THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC TÀI LIỆU THĂNG LONG

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Đối tượng nghiên cứu 3
3. Phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa của báo cáo 3
6. Bố cục của báo cáo 4
PHẦN NỘI DUNG 5
Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ khoa học tài liệu thăng Long 5
1.1. Tổng[r]

36 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6. Ý nghĩa, đóng góp của để tài 2
7. Kết cấu đề tài 2
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4
1.1. Khá[r]

54 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty 5
1.3. Lĩnh vực hoạt động 6
1.4. Cơ cấu tổ chức 7
PHẦN II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM 8
2.1. Phân tíc[r]

16 Đọc thêm

GiảI pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần xây dựng số 4 thăng long

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

CHƯƠNG 1 1
VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1
1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. 1
1.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1
1.1.1.1 Đặc trưng của vốn kinh doanh. 2
1.1.1.2 Thành phần củ[r]

76 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu[r]

65 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SẢN XUẤT NGÀNH MAY ĐỀ TÀI I.Công Tác Chuẩn Bị Sản Xuất Mã Hàng Quần Jean

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SẢN XUẤT NGÀNH MAY ĐỀ TÀI I.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT MÃ HÀNG QUẦN JEAN

MỤC LỤCMục lục1Nhận xét của doanh nghiệp2Nhận xét giáo viên hướng dẫn3Lời mở đầu4Chương I: Giới thiệu chung về Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè (NBC) và Xí Nghiệp May Khu V Jean7I.Giới Thiệu Chung Về Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè(NBC)71.Giới Thiệu Chung Về Công Ty72.Sơ Đồ Tổ Chức103.Năng Lực Sản Xu[r]

100 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HẢI HÀ

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HẢI HÀ

I.Giới thiệu công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
1.Vài nét sơ lược về công ty
Tên công ty: công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà,gọi tắt là Haihaco
Tên giao dịch quốc tế: Haiha Conectionery Joint Stock company
Trụ sở công ty:2529 Trương Định Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Hình thức: Công ty cổ phần nhà nước
2.Chức[r]

3 Đọc thêm

Bài tập lớn: : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

BÀI TẬP LỚN: : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
Công ty Cổ phần Bao bì và in Nông Nghiệp (APP)
Trụ sở: 72 Đường Trường Chinh – Quận Đống Đa – HN
Tel: (84.4).38695605 Fax: (84.4).38695605
Nhà máy: Lô 3 – CN3 Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – HN
Tel: (84.4).38695605 Fax: (84.4).38695605
Email: infoappprintco.vn
Website[r]

28 Đọc thêm

quản trị chiến lược cty cp công nghiệp và hóa chất dn

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CTY CP CÔNG NGHIỆP VÀ HÓA CHẤT DN

I. Giới thiệu về công ty :
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng (tên gọi tắt CICO) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng (thành lập ngày 1101975 trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) từ ngày 01072005 theo chủ trương[r]

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề