HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC":

Luận án Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

LUẬN ÁN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Từ lý luận về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ (ĐMCN), Luận án đã:
(i) Bổ sung làm rõ khái niệm ĐMCN, chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN phù hợp với mục tiêu nghiên cứu trong điều kiện của Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động ĐMC[r]

212 Đọc thêm

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu[r]

48 Đọc thêm

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệ[r]

58 Đọc thêm

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Đảng và Nhà nước, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho cá[r]

89 Đọc thêm

Luận văn: Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty in tài chính

LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY IN TÀI CHÍNH

Trong thực tế, phân tích tài chính doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp, cả trên cấp độ quản lý vi mô và vĩ mô. Ở cấp độ quản lý vi mô, phân tích tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá được thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra những giải ph[r]

83 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM QUA KINH NGHIỆM CỔ PHẦN_ _HOÁ DNNN Ở CÁC NỚC TRÊN THẾ GIỚI._ Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nớc trên thế giới, có thể rút ra một số bài học cho quá[r]

32 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Trong thời gian tới , để tồn tại , đứng vững trên thị trờng , kinh doanh có hiệu quả và ngày càng phát triển , công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX phải phát huy những mặt mạnh [r]

49 Đọc thêm

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần vinamilk

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK

1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh ng[r]

52 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT QUỲNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT QUỲNH

1. Tính cấp thiết đề tài
Trong những năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến to lớn. Cơ chế thị trường đầ[r]

67 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM

Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì nhu cầu về kiểm toán đã trở nên tất yếu. Từ khi xuất hiện, ngành kiểm toán của Việt Nam liên tục phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Cứ mỗi bước tiến lên[r]

33 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận tại công ty TNHH hà thành

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH

Chương 1:LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1. Khái niệm và vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp:1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận:Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà DN bỏ ra đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của DN đưa lại.Lợi nhuậ[r]

51 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Long

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LONG

Nâng cao hiệu quả sử dụg vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế kĩ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, thực hiện được điều đó không phải đơn giản đối với c[r]

65 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cp VLXD tiền phong

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP VLXD TIỀN PHONG

Trong cơ chế thị trường quản lý kinh tế tài chính luôn là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực kinh tế tài chính mà còn sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn lực đó. Và kế toán là một trong số các công cụ để quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực[r]

309 Đọc thêm

Một số phương hướng cải thiện tình hình tài chính của công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I. Hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
1. Khái niệm hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
2. Nguyên tắc của hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
3. Mục tiêu của hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
II[r]

97 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích tình hình tài chính trong Công ty cổ phần Lisemco 2

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng luôn mong muốn đạt hiệu quả cao với những[r]

74 Đọc thêm

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn năm năm Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện để hội nhập và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Việc tái cơ cấu, để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới là vấn đề rất kh[r]

110 Đọc thêm

Phân tích vai trò của tài chính công, chứng minh bằng chính sách thu chi hiện hành

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH CÔNG, CHỨNG MINH BẰNG CHÍNH SÁCH THU CHI HIỆN HÀNH

1.Khu vực công Theo Joseph E.stiglitz: khu vực công là khu vực của chính phủ Một quan điểm khác cho rằng: khu vực công là khu vực của chính phủ(bao gồm chính phủ trung ương và cơ quan thuộc chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, cơ quan thuộc chính quyền địa phương) và những khu vực được ch[r]

29 Đọc thêm

chuyên đề thực tập TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUYẾT THẮNG.

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUYẾT THẮNG.

Với tư cách là một nhà quản lý, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tài chính nhà nước mà còn rất quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi[r]

64 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty Xi măng Nghi Sơn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải hoạt động có hiệu quả.[r]

87 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH HAEIN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH HAEIN

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản không phải chỉ[r]

57 Đọc thêm

Cùng chủ đề