MÔ HÌNH PHÂN TẦNG OSI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ HÌNH PHÂN TẦNG OSI":

KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

pháp truy nhập đường truyền khác nhau, sử dụng họ giao thức khác nhauv.v… Sự không tương thích của nó làm trở ngại cho sự tương tác của ngườisử dụng các mạng khác nhau.Cần thiết phải có 1 sự hội tụ chung cho các sản phẩm mạng trên thịtrường. Để có được trước hết cần phải xây dựng một khung chuẩn về[r]

39 Đọc thêm

Nguyên cứu về kiến trúc phân tầng và mô hình OSI của mạng máy tính

NGUYÊN CỨU VỀ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI CỦA MẠNG MÁY TÍNH

Một số mạch chuẩn trong chuẩn này như sau: Tên mạch Chức năng Hướng Data signals -transmitted dataBA -received dataBB Control signals -reqesst to sendCA -clear to sendCB -data set readyC[r]

46 Đọc thêm

TÌM HIỂU KĨTHUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN

TÌM HIỂU KĨTHUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN

ứng dụng gửi một bản sao của thông tin đến một nhóm. Thông tin này đến tất cảnhững người nào muốn nhận nó.Kĩ thuật Multicast đánh địa chỉ các gói là địa chỉ nhóm thay vì địa chỉ củatừng người nhận; Các gói tin này phụ thuộc vào các mạng chuyển tiếp đểchuyển đến mạng cần nhận nó. Một nút có khả năng[r]

50 Đọc thêm

THIẾT kế và cài đặt MẠNG CHO CÔNG TY

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG CHO CÔNG TY

MỤC LỤC
Nội dung Trang
TRANG BÌA PHỤ i
LỜI CẢM ƠN ii
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..v
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH xi
Chương 1: TỔNG QUAN V[r]

43 Đọc thêm

Giáo trình môn mạng máy tính file word

GIÁO TRÌNH MÔN MẠNG MÁY TÍNH FILE WORD

MỤC LỤC
Chương 1 ......................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH ............................................................................ 1
1.1. Một số khái niệm cơ bản .......................[r]

37 Đọc thêm

Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CÁC DANH MỤC VIẾT TẮT6LỜI NÓI ĐẦU7PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG8CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH.81. Khái niệm về mạng máy tính82. Phân loại mạng máy tính93. Kiến trúc mạng kiểu LAN thông dụng103.1. Mạng hình sao (Star topology)103.2. Mạng dạng tuyến (Bus topology)113.3. Mạng dạng vòng (Ring topolo[r]

57 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 7
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
1. Quá trình hình thành và phát triển. 7
2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Đại 7
3. Chức năng và nhiệm vụ của từn[r]

88 Đọc thêm

Bài giảng kỹ thuật truyền số liệu

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Chương I: TỔNG QUAN ..........................................................................................................................
1. Một sốkhái niệm ..................................................................................................................................
2. Mã[r]

51 Đọc thêm

Thiết kế và xây dựng mạng lan trong công ty TNHH xây dựng hòa thanh

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA THANH

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài
2. Lý do chọn đề tài
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1.1.[r]

119 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGLÝ THUYẾT:1. Thế nào là mạng máy tính? Kiến trúc mạng, đường truyền vật lý?2. Trình bày sự hình thành, phát triển và kiến trúc của họ giao thức TCP/IP?3. Nhiệm vụ, cấu trúc gói tin (Giải thích từng trường hợp của cấu trúc) của giao thức IP và mô hình TC[r]

2 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN MẠNG MÁY TÍNH


Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) là một hệ thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dây cáp mạng, và cài ñặt máy chủ.
C. Mạng máy[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 7
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
1. Quá trình hình thành và phát triển. 7
2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Đại 7
3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng[r]

89 Đọc thêm

Giáo trình mạng máy tính đầy đủ

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH ĐẦY ĐỦ

1
MỤC LỤC
Chương 1 ......................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH ............................................................................ 1
1.1. Một số khái niệm cơ bản .....................[r]

87 Đọc thêm

đề thi trắc nghiệm mạng máy tính

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) - là một hệ
thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công
việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dây cáp mạng, và cài
ñặt máy chủ.
C. Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán[r]

8 Đọc thêm

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MANG MÁY TÍNH

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MANG MÁY TÍNH

Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM ÔN TẬP THI GIỮA KỲ 1. Anh chị hãy cho biết chức năng của mô hình OSI : a. Nó cung cấp một con đường để hiểu biết một mạng hoạt động như thế nào. b. Nó gia tăng tốc độ truyền thông tr[r]

5 Đọc thêm

TÌM HIỂU Mô hình OSI

TÌM HIỂU MÔ HÌNH OSI

MÔ HÌNH OSI
Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7): tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI, nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vả sử dụng các dịch vụ của mô hình OSI. Các ứng dụng cung được cấp như các chương trình xử lý kí tự, bảng biểu, thư tín[r]

7 Đọc thêm

Mô hình OSI

MÔ HÌNH OSI

28 Bảng 2.2 - ITU modems tơng đơng Bell modems ITU-T Bell Baud rate Bit rate Điều chế V21 103 300 300 FSK V22 212 600 1200 4-PSK V23 202 1200 1200 FSK V26 201 1200 2400 4-PSK V27 208 1600 4800 8-PSK V29 209 2400 9600 16-QAM - Loại không tơng đơng: + V22 bis: modem 2 tốc độ 1200 dùng mã 4-DPSK (Dif[r]

28 Đọc thêm

Nghiên cứu mô hình kết nối các hệ thống mở Open Systems Interconection

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG MỞ OPEN SYSTEMS INTERCONECTION

Việc nghiên cứu về OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với các mục tiêu nhằm nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác. Ưu điểm chính của OSI là ở chỗ nó hứa hẹn giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa các máy tính không giống nhau. Hai hệ thống, dù có khác nhau đều có thể truyền thông với nh[r]

17 Đọc thêm

TRÌNH BÀY VÀ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC HDLC

TRÌNH BÀY VÀ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC HDLC

I. Giới thiệu giao thức HDLC 3
II. Các đặc tính cơ bản của giao thức HDLC 4
III. Cấu trúc khung 5
IV. Hoạt động của giao thức HDLC 9

Giao thức HDLC (HighLevel Data Link Control) là giao thức liên kết dữ liệu mức cao, thuộc tầng 2 – tầng liên kết dữ liệutrong mô hình tham chiếu OSI. Giao thức HDLC l[r]

17 Đọc thêm

Tìm hiểu các giao thức TCPIP

TÌM HIỂU CÁC GIAO THỨC TCPIP

Giao thức TCPIP được phát triển từ mạng ARPANET và Internet và được dùng như giao thức mạng và vận chuyển trên mạng Internet. TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức thuộc tầng vận chuyển và IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng mạng của mô hình OSI. Họ giao thức TCPIP hiện nay là[r]

21 Đọc thêm