THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC":

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
1.Ý nghĩa thực tiên của đề tài
Nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp dịch vụ là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp đó trên thương trường.Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam đã và đang phát triển rất nhanh chóng , từ một vài doanh nghiệp giao nhậ[r]

67 Đọc thêm

Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa hoc kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành thương mại là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một qu[r]

38 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học ch[r]

105 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở huyện quảng xương – thanh hóa

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1LỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC31.1. Một số khái niệm cơ bản31.1.1. Nhân lực:31.1.2. Nguồn nhân lực:41.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực51.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực51.2.1.[r]

46 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức và cá nhân người lao động. Đối với tổ chức đào tạo được coi như một giải pháp có tính chiến lược để tạo lập và nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Đối với người lao động, đào tạo được coi như[r]

87 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN

Nông thôn Việt Nam đang hoà mình vào sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Song, muốn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn thì một trong những yếu tố mang tính quyết định là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực có phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như chất lượng thì mới có[r]

51 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tiến trình CNH hđh ở TPHCM đến năm 2020

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT TRONG TIẾN TRÌNH CNH HĐH Ở TPHCM ĐẾN NĂM 2020

Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục và mục lục, luận án gồm 3 chương :
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tiến trình CNH, HĐH
Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực CNTT ở TP.HCM hiện nay
Chương 3:[r]

24 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay thì nó tạo ra cho các tổ chức nhiều cơ hội mới và cũng không ít thách thức mới. Trong “cuộc chiến” không súng đạn mà bằng công nghệ, bằng tiềm lực tài chính, thương hiệu, … này sự thắng thua phụ thuộc rất lớn vào tài năng của[r]

95 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu đề tài 2
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE. 3
1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Dah[r]

51 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THIÊN MINH

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển[r]

70 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư nhằm xem xét, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư từ đó đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành Kế hoạch và đầu tư đáp ứng đượ[r]

71 Đọc thêm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU TỈNH YÊN BÁI

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU TỈNH YÊN BÁI

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài. 1
2. Lịch sử nghiên cứu. 1
3. Mục đích nghiên cứu. 2
4. Đối tượng nghiên cứu. 2
5. Phạm vi nghiên cứu. 2
6. Phương pháp nghiên cứu. 2
7. Bố cục đề tài. 2
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT[r]

41 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài. 2
2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phương pháp nghiên cứu. 3
5. Kết cấu đề tài. 3
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1 4
1.1. Cơ sở pháp lý, lĩnh vực hoạt động của công[r]

60 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 3
7. Kết cấu đề tài 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO[r]

48 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÍ MINH, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÍ MINH, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC
Chương Mục Nội dung Trang
A Lời cảm ơn 03
B Phần mở đầu 04
1 Lí do chọn đề tài 04
2 Lịch sử và tài liệu nghiên cứu 06
3 Phạm vi nghiên cứu 06
4 Vấn đề nghiên cứu 06
5 Phương pháp nghiên cứu 07
6 Kết cấu đề tài 07
C Phần nội dung 08
Chương I Khái quát về Ủy ban nhân dân phường Chí Minh 08
1 S[r]

39 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lí do chọn đề tài. 1
2.Mục tiêu chọn đề tài. 1
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4.Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 2
6.Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu của đề tài 2
Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP[r]

45 Đọc thêm

Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005

CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2005

Chúng ta đều biết, trong sản xuất kinh doanh hiện nay mọi nguồn lực vật chất đều sẽ dần dần cạn kiệt, chỉ có nguồn lực con người là có tiềm năng lớn nhất cho sự phát triển. Nguồn lực con người thể hiện ở hai giác độ số lượng và chất lượng lao động. Trong nền kinh tế thị trường mở cửa, người ta quan[r]

54 Đọc thêm

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Phạm vi nghiên cứu 3
5. Vấn đề nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Kết cấu đề tài 4
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC[r]

38 Đọc thêm

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Kết cấu khóa luận 5
PHẦN NỘI DUNG 6
Chươn[r]

79 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
PHẦN MỞ ĐẦU 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2.Mục tiêu nghiên cứu 4
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 5
4.Phạm vi nghiên cứu 5
5.Phương pháp nghiên cứu 5
6.Ý nghĩa và đóng góp của đề tài 5
7.Kết cấu đề tài 5
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC[r]

50 Đọc thêm