THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC":

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
1.Ý nghĩa thực tiên của đề tài
Nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp dịch vụ là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp đó trên thương trường.Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam đã và đang phát triển rất nhanh chóng , từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh của đầu thập niên 90 đến nay đã có hơn 600 công ty được thành lập và hoạt động từ Bắc, trung, Nam. Sự phát triển một cách ồ ạt của các công ty giao nhận , Logistics thời gian qua trong khi nguồn nhân lực để phục vụ cho ngành dịch vụ này lại phát triển một cách không tương xứng , bị thiếu hụt một cách trầm trọng.
Khi Việt Nam gia nhập WTO , bên cạnh những thuận lợi các doanh nghiệp Logistics của Việt Nam cũng sẽ phải găp những khó khăn hết sức to lớn bởi khi đó Việt Nam sẽ phải cam kết dỡ bỏ các rào cản đối với ngành dịch vụ này, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Logistics nước ngoài với tiềm lực tài chính hết sức to lớn của mình sẽ đổ xô vào Việt Nam và như vậy nguy cơ các doanh nghiệp Logistics của Việt Nam sẽ gặp những bất lợi ngay trên sân nhà đã hiển hiện trước mắt.Vì thế các doanh nghiệp của ta cần nhanh chóng củng cố cả về tiềm năng tài chính củng như chất lượng nguồn nhân lực.Vì thế cấn phải nghiên cứu để thấy rõ thực trạng nguồn nhân lực đang phục vụ trong ngành dịch vụ Logistics từ đó đưa ra những giải pháp giúp phát triển nguồn nhân lực chất lương cao để phục vụ một cách tốt nhất ngành dịch vụ hàng triệu USD này.
Với những lý do nêu trên việc xem xét về “thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sẽ đưa ra những biện pháp hợp lý để tăng cường nguồn nhân lực cả về chất lượng và số lượng để thoả mãn nhu cầu của ngành dịch vụ này.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề án là nghiên cứu thực trạng và đưa ra được biện pháp nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam và từ đó đưa ra định hướng để phát triển nguồn nhân lực ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề án là nguồn nhân lực Logistics tại Việt Nam . Đề án đưa ra những giải pháp thiết thực giúp phát triển nguồn nhân lực này để các doanh nghiệp Logistics Việt Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn đến từ nước ngoài trong xu thế hội nhập của Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam là thành viên của WTO.
4. Tóm tắt nội dung đề tài
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề án “ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam” được trình bày gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về ngành dịch vụ Logistics và vấn đề phát triển nguồn nhân lực Logistics
Phần 2: Thực trạng nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam
Phần 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

67 Đọc thêm

Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa hoc kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành thương mại là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nhà kinh tế học James L.Hages đã nói rằng: “Không còn là vấn đề chúng ta muốn hay không mà là chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự. Phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của chúng ta.”.
Quản trị nhân lực đang trở thành mục tiêu được quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ CNHHĐH. Hiện nay, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thương mại ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng cũng đang trong tình trạng khó khăn, thiếu hụt nhưng người lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng. Chính vì vậy, chúng ta cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mại.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam, nhóm 3 chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam”.
Mục đích khi chúng tôi chọn đề tài này là muốn làm sáng tỏ, tìm ra những nguyên nhân khiến cho nguồn nhân lực thương mại Việt Nam chưa thể phát triển hết sức khả năng của mình để từ đó đưa ra được những giải pháp tốt nhất.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học cho việc phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình.
Khảo sát thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình.
Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch nhằm đáp ứng phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình nói chung đến năm 2015.
Xem thêm

105 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở huyện quảng xương – thanh hóa

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1LỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC31.1. Một số khái niệm cơ bản31.1.1. Nhân lực:31.1.2. Nguồn nhân lực:41.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực51.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực51.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong51.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài71.3. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực81.4. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực10CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA122.1. Một số đặc điểm chủ yếu của Huyện Quảng Xương122.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên122.1.2. Bộ máy tổ chức UBND Huyện Quảng Xương.132.1.3. Cơ cấu kinh tế142.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực152.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Quảng Xương172.2.1. Bộ phận thực hiện hoạt động đào tạo cán bộ202.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo222.2.3. Các hình thức đào tạo232.2.4. Xác định chương trình và chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại khối UBND Huyện Quảng Xương242.2.5. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo25CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA273.1. Phương hướng phát triển của UBND Huyện về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực273.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong UBND Huyện Quảng Xương283.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo283.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo293.2.3. Xây dựng một chương trình đào tạo303.2.4. Xây dựng các kế hoạch đào tạo313.2.5. Xây dựng một chương trình quản lí cán bộ đi đào tạo chuyên nghiệp323.2.6. Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả đào tạo333.2.7. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo343.2.8. Nâng cao sự hỗ trợ từ phía UBND353.2.9. Nâng cao ý thức bản thân người lao động353.2.10. Thực hiện tốt việc đánh giá kết quảcông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực373.2.11. Các biện pháp khác373.3. Kiến nghị39KẾT LUẬN40 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCNH HDH: Công nghiệp hóa hiện đại hóaUBND : Ủy ban nhân dân TBXH : Thương binh xã hộiMTTQ : Mặt trận tổ quốcLĐ TB XH : Lao đông thương binh xã hội  LỜI NÓI ĐẦUNhư chúng ta được biết, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm Phòng Lao động thương binh xã hội của mình. Để vươn ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. Đào tạo và phát triển là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững về nghề nghiệp của mình. Thực hiện tốt và đúng chức năng nhiệm Phòng Lao động thương binh xã hội với một tinh thần tự giác và tính trách nhiệm cao.Trong đó, nguồn nhân lực được xác định bằng số lượng và chất lượng của bộ phận dân số có thể tham gia vào quá trình hoạt động kinh tế xã hội.Số lượng, chất lượng của bộ phận dân số có thể tham gia vào hoạt động kinh tế xã hội chính là số lượng, chất lượng của bộ phận dân số trong độ tuổi đang có việc làm, chưa có việc làm nhưng có khả năng làm việc. Chất lượng nguồn nhân lực để thể hiện bằng các chỉ tiêu: về tình trạng phát triển thể lực; trình độ học vấn; kiến thức; tay nghề; tác phong nghề nghiệp; v.v..Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực gắn bó chặt chẽ với quá trình đào tạo phát triển. Quá trình đào tạo làm biến đổi nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhằm phát huy, khơi dậy những tiềm năng của con người, thúc đẩy phát triển con người về tri thức, kỹ năng, phẩm chất; thúc đẩy sáng tạo v.v..Theo định hướng phát triển chung của đất nước, với yêu cầu CNH – HĐH đất nước thì Tỉnh Thanh Hóa cũng đòi hỏi cần có nguồn nhân lực tốt nhất để đáp ứng nhu cầu công việc của xã hội.Vì vậy nhiệm Phòng Lao động thương binh xã hội của đào tạo phát triển cần phải có những đổi mới thích ứng nhằm bảo đảm yêu cầu của tình hình mới.Trong những năm vừa qua, Tỉnh Thanh Hóa nói chung và Huyện Quảng xương nói riêng có có những cố gắng trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề tồn tại, cần nghiên cứu giải quyết.Trong đó, cần nắm được thực tế về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp đến cần thiết có các biện pháp, kiến nghị kịp thời để giải quyết những vấn đề đang tồn đọng và dự báo, định hướng phát triển trong nhưng năm sắp tới.Với mong muốn nghiên cứu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, tôi xin chọn đề tài: Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Quảng Xương – Thanh Hóa”Đề tài bao gồm:Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Quảng Xương – Thanh Hóa.Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Quảng Xương – Thanh Hóa.
Xem thêm

46 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức và cá nhân người lao động. Đối với tổ chức đào tạo được coi như một giải pháp có tính chiến lược để tạo lập và nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Đối với người lao động, đào tạo được coi như là một giải pháp tất yếu để đáp ứng nhu cầu phát triển của người lao động, đồng thời cũng là một biện pháp quan trọng để tạo động lực cho nhân viên. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực rất được coi trọng ở Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT. Do đặc thù là công ty về công nghệ thông tin mà nguồn thông tin luôn luôn thay đổi. Để bắt kịp những thay đổi đó đòi hỏi công ty phải luôn tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Có như vậy mới có thể đứng vững và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Do đó, em lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT”.
Xem thêm

87 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN

Nông thôn Việt Nam đang hoà mình vào sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Song, muốn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn thì một trong những yếu tố mang tính quyết định là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực có phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như chất lượng thì mới có thể công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn được. Xuất phát từ nhận thức này, tác giả thực hiện đề tài Phát triển Nguồn nhân lực nông thôn. Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNHHĐH Ở NƯỚC TA. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNHHĐH ĐẤT NƯỚ
Xem thêm

51 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tiến trình CNH hđh ở TPHCM đến năm 2020

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT TRONG TIẾN TRÌNH CNH HĐH Ở TPHCM ĐẾN NĂM 2020

Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục và mục lục, luận án gồm 3 chương :
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tiến trình CNH, HĐH
Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực CNTT ở TP.HCM hiện nay
Chương 3: Quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực CNTT ở TP.HCM đến năm 2020.

24 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay thì nó tạo ra cho các tổ chức nhiều cơ hội mới và cũng không ít thách thức mới. Trong “cuộc chiến” không súng đạn mà bằng công nghệ, bằng tiềm lực tài chính, thương hiệu, … này sự thắng thua phụ thuộc rất lớn vào tài năng của đội ngũ nhân viên. Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong tổ chức, hầu hết các doanh nghiệp có xu hướng đặt con người làm trung tâm cho mọi chiến lược, tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong tương lai và đó là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển. Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, em thấy rằng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở đây được xây dựng một cách bài bản nhưng vẫn chưa thu hút được cán bộ công nhân viên tham gia nhiệt tình. Chính vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu tạo dựng một lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng gắn bó và phục vụ cho sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam cần phải được đặc biệt quan tâm.Từ những lý do trên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam”.2. Mục đích nghiên cứuLàm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chứcPhân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam để tìm ra những hạn chế cần khắc phụcĐề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty Giấy Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2007.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài này đi theo kết cấu truyền thống từ lý thuyết đến phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.Sử dụng phương pháp diễn dịch kết hợp với thống kê, tính toán, phân tích, đánh giá và sự khảo sát thực tế thông qua bảng hỏi, phỏng vấn (Bảng hỏi và câu hỏi phỏng vấn trong phần phụ lục).Phương pháp bảng hỏi:Đối tượng điều tra là cán bộ công nhân viên Công ty Giấy Tissue Sông Đuống và cán bộ, nhân viên văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.Số phiếu phát ra: 100Số phiếu thu lại: 100Số phiếu hợp lệ: 100Số phiếu không hợp lệ: 0. Trong bảng hỏi tập trung điều tra về việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty Giấy Việt Nam, sự tác động của công tác này tới cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty sau khi tham gia các khoá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty. Thông tin phản hồi từ cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty thông qua bảng hỏi đã được phân tích, tổng hợp, phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.Phương pháp phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn là cán bộ phụ trách công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Phỏng vấn nhằm tìm kiếm thông tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty xét trên giác độ tổ chức như: các chính sách, kế hoạch trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam,… 5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề được chia thành 3 phần:Chương 1: Một số lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt NamChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Xem thêm

95 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu đề tài 2
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE. 3
1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Dahlia Devine. 3
1.1.1. Giới thiệu chung. 3
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chung của Công ty TNHH Dahlia Devine. 3
1.1.3. Tóm lược quá trình phát triển của Công ty TNHH Dahlia Devine 4
1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4
1.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty 5
1.2. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 5
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE 10
2.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển NNL tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 10
2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực. 10
2.1.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10
2.1.3. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 11
2.1.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 13
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16
2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 16
2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong. 17
2.2.3. Nhân tố con người. 18
2.2.4. Nhân tố nhà quản trị. 18
2.3. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với Công ty TNHH Dahlia Devine. 19
2.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 19
2.4.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 19
2.4.2. Đặc điểm về lao động của Công ty TNHH Dahlia Devine. 20
2.4.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 23
2.4.3.1. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dahlia Devine. 23
2.4.3.2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dahlia Devine. 24
2.5. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 33
2.5.1. Những kết quả đạt được. 33
2.5.2. Những tồn tại cần khắc phục. 34
2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 34
Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE 35
3.1. Định hướng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới. 35
3.2. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 35
3.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 35
3.2.2. Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 38
3.2.3. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác. 39
3.2.4.Sử dụng lao động sau đào tạo. 39
3.2.5. Một số phương pháp khác. 40
3.3. Những kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 41
3.3.1. Đối với nhà nước. 41
3.3.2. Đối với công ty. 42
3.3.3. Đối với người lao động. 44
PHẦN KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

51 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THIÊN MINH

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh
Xem thêm

70 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư nhằm xem xét, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư từ đó đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành Kế hoạch và đầu tư đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

71 Đọc thêm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU TỈNH YÊN BÁI

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU TỈNH YÊN BÁI

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài. 1
2. Lịch sử nghiên cứu. 1
3. Mục đích nghiên cứu. 2
4. Đối tượng nghiên cứu. 2
5. Phạm vi nghiên cứu. 2
6. Phương pháp nghiên cứu. 2
7. Bố cục đề tài. 2
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN TRẠM TẤU. 3
1.1. Những lý luận chung về bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3
1.1.1. Khái niệm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3
1.1.2. Mục tiêu và vai trò của bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. 4
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 5
1.1.4. Quy trình bồi dưỡng nguồn nhân lực. 7
1.1.5. Các phương pháp bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 7
1.2. Tồng quan về UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 8
1.2.1. Giới thiệu chung về UBND huyện Trạm Tấu. 8
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND 9
1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 10
1.2.4. Phương hướng phát triển trong thời gian tới. 11
Tiểu kết 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU. 13
2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 13
2.1.1. Số lượng. 13
Tài nguyên 13
2.1.2. Chất lượng. 14
2.1.3. Tâm lý lao động. 15
2.2. Nội dung, mục tiêu và nguyên tắc của công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 16
2.2.1. Nội dung. 16
2.2.2. Mục tiêu. 16
2.2.3. Nguyên tắc. 17
2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 17
2.3.1. Các nhân tố bên trong tổ chức. 17
2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức. 18
2.4. Quy trình bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 19
2.4.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng. 19
2.4.2. Xác định mục tiêu bồi dưỡng. 20
2.4.3. Lựa chọn đối tượng bồi dưỡng. 20
2.4.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp bồi dưỡng. 21
2.4.5. Dự tính chi phí bồi dưỡng. 21
2.4.6. Tiến hành bồi dưỡng. 22
2.4.7. Đánh giá công tác bồi dưỡng. 22
2.5. Tình hình bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 22
2.5.1. Hình thức bồi dưỡng. 22
2.5.2. Các phương pháp bồi dưỡng. 23
2.5.3. Công tác xây dựng chương trình bồi dưỡng, phát triển. 24
2.6. Đánh giá chung về công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 24
2.6.1. Những mặt đã đạt được. 24
2.6.2. Những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 25
Tiểu kết 27
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TRẠM TẤU. 28
3.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 28
3.1.1. Giải pháp chung. 28
3.1.2. Giải pháp cụ thể. 29
3.2. Những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Trạm Tấu. 31
3.2.1. Đối với cơ quan. 31
3.2.2. Đối với người lao động. 32
3.3.3. Đối với cơ sở bồi dưỡng. 33
Tiểu kết. 33
KẾT LUẬN 34
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35
Xem thêm

41 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài. 2
2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phương pháp nghiên cứu. 3
5. Kết cấu đề tài. 3
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1 4
1.1. Cơ sở pháp lý, lĩnh vực hoạt động của công ty 4
1.1.1. Cơ sở pháp lý 4
1.1.2. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh 4
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 6
1.2.1. Sơ đồ tổ chức công ty 6
1.2.2. Các phòng ban nghiệp vụ tại Công ty 7
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13
1.4. Công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 14
1.4.1. Hệ thống các chính sách của Công ty về Quản trị nhân lực 14
1.4.2. Thực tiễn hoạt động của bộ máy Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 18
1.4.3. Thực tiễn hoạt động chức năng về quản trị nhân lực của công ty 20
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO1 24
2.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
2.1.1. Khái niệm và vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
2.1.2. Một số nguyên tắc và yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25
2.1.3. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 27
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 28
2.2.1. Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 28
2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 30

2.3. Một số thành quả và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 38
2.3.1. Những thành quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 38
2.3.2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 40
2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 42
Chương 3. MỘT SÔ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 – CIENCO 1 45
3.1. Mục tiêu, phương hướng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 45
3.1.1. Mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 45
3.1.2. Phương hướng hoạt động của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 47
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 47
3.2.1. Xác định chính xác nhu cầu đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực 47
3.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty 48
3.2.3. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học của công ty 51
3.2.4. Một số giải pháp khác 52
3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng 121 – Cienco1 53
3.3.1. Đối với ban lãnh đạo 53
3.3.2. Đối với bộ phận quản trị nhân lực 53
3.3.3. Đối với người lao động 53
KẾT LUẬN 54
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
PHỤ LỤC 57
Xem thêm

60 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 3
7. Kết cấu đề tài 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DỀ TÀI 4
1.1. Khái quát chung về UBND xã Yên Sơn 4
1.1.1. Thông tin liên hệ của UBND xã Yên Sơn 4
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chung của UBND xã Yên Sơn 4
1.1.2.1. Vị trí, chức năng của UBND xã Yên Sơn 4
1.1.2.2. Nhiệm vụ chung của UBND xã Yên Sơn 4
1.1.3. Tóm lược quá trình phát triển của UBND xã Yên Sơn 8
1.1.3.1.Vài nét về lịch sử hình thành UBND xã Yên Sơn 8
1.1.3.2.Quá trình phát triển của UBND xã Yên Sơn 8
1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Yên Sơn 10
1.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của UBND xã Yên Sơn 10
1.1.5.1.Về sản xuất nông, lâm nghiệp: 10
1.1.5.2.Công tác xây dựng nông thôn mới 11
1.1.5.3.Ngành nghề dịch vụ: 12
1.1.5.4.Công tác tài chính địa chính 12
1.1.5.5.Văn hóa xã hội: 12
1.1.5.6.Về công tác An ninh quốc phòng 13
1.1.6. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Yên Sơn 13
1.1.6.1.Công tác hoạch định nhân lực 13
1.1.6.2.Công tác phân tích công việc 14
1.1.6.3.Công tác tuyển dụng nhân lực 15
1.1.6.4.Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí 15
1.1.6.5.Công tác đào tạo và phát triển nhân lực 15
1.1.6.6.Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc 16
1.1.6.7.Quan điểm trả lương cho người lao động 16
1.1.6.8.Quan điểm và các chương trình phúc lợi cơ bản 17
1.1.6.9.Công tác giải quyết các quan hệ lao động 18
1.2. Cơ sở lí luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 18
1.2.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa, tác động của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 18
1.2.1.1. Các khái niệm liên quan 18
1.2.1.2. Vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
1.2.1.3. Tác động của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21
1.2.2. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển 21
Chương 2 THỰC TRANG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN 23
2.1 Thực trạng nguồn nhân lực của UBND xã Yên Sơn 23
2.1.1. Thực trạng về nguồn nhân lực 23
2.1.1.1Về cơ cấu, số lượng 23
2.1.1.2. Về độ tuổi 24
2.1.1.3. Trình độ chuyên môn 24
2.1.1.4. Trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị. 25
2.1.1.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học 26
2.1.2.Đánh giá trực trạng nguồn nhân lực 27
2.2. Thực trạng về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã Yên Sơn. 28
2.2.1. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 28
2.2.2. Đánh giá công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã Yên Sơn 31
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 33
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ YÊN SƠN 34
3.1.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã Yên Sơn 34
3.1.1. Quan điểm của UBND xã Yên Sơn 34
3.1.2. Mục tiêu. 34
3.1.3. Định hướng phát triển nhân lực: 35
3.1.4. Giải pháp 35
3.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã Yên Sơn 37
3.2.1. Đối với Nhà nước 37
3.2.2 Đối với tỉnh Ninh Bình 38
3.2.3. Đối với UBND thành phố Tam Điệp 39
3.2.4. Đối với UBND xã Yên Sơn 40
PHẦN KẾT LUẬN 41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
Xem thêm

48 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÍ MINH, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÍ MINH, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC
Chương Mục Nội dung Trang
A Lời cảm ơn 03
B Phần mở đầu 04
1 Lí do chọn đề tài 04
2 Lịch sử và tài liệu nghiên cứu 06
3 Phạm vi nghiên cứu 06
4 Vấn đề nghiên cứu 06
5 Phương pháp nghiên cứu 07
6 Kết cấu đề tài 07
C Phần nội dung 08
Chương I Khái quát về Ủy ban nhân dân phường Chí Minh 08
1 Sơ lược về hình thành và phát triển của UBND phường Chí Minh 08
1.1 Giới thiệu tổng quan về UBND phường Chí Minh 08
1.2 Tình hình phát triển 09
2 Thực trạng về tổ chức và hoạt động của chính quyền UBND phường Chí Minh 11
2.1 Thực trạng vê cơ cấu tổ chức của UBND phường 11
2.2 Bộ máy chính quyền phường Chí Minh 11
2.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức 12
3 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường Chí Minh 13
3.1 Chức năng 13
3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 13
3.3 Sơ đồ tổ chức chính quyền UBND phường Chí Minh 16
Chương II Thực trạng nguồn nhân lực tai UBND phường Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 17
1 Một số khái niệm liên quan 17
1.1 Nhân lực 17
1.2 Nguồn nhân lực 17
1.3 Nguồn nhân lực chất lượng cao 18
2 Thực trạng về nguồn nhân lực 19
2.1 Thực trạng về nguồn nhân lực 19
2.2 Về chất lượng 20
2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực 21
2.3.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 22
2.3.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính 23
2.3.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn 24
2.3.4 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn 24
2.3.5 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chính trị 25
2.4 Những mặt mạnh và một số tồn tại, hạn chế của đội ngũ nguồn nhân lực ở UBND phường Chí Minh 26
2.4.1 Mặt mạnh 26
2.4.2 Một số mặt hạn chế 28
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 29
Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện đội ngũ nguồn nhân lực của UBND phường Chí Minh 32
1 Một số giải pháp chung 32
2 Các giải pháp cụ thể 34
2.1 Chuẩn hóa các chức danh 34
2.2 Đổi mới công tác tuyển dụng 34
2.3 Chú trọng việc bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển 35
2.4 Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 35
2.5 Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp 36
2.6 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng 36
D Phần Kết luận. 38
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lí do chọn đề tài. 1
2.Mục tiêu chọn đề tài. 1
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4.Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 2
6.Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu của đề tài 2
Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP THÀNH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3
1.1 Tổng quan về công ty 3
1.1.1.Thông tin chung về công ty TNHH hợp Thành 3
1.1.2.Tóm lược quá trình hình thành,phát triển của Công ty TNHH Hợp Thành 3
1.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển và lĩnh vực kinh doanh của công ty 3
1.1.4.Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực của công ty 6
1.1.4.1.Định hướng phát triển của công ty 6
1.1.5Các hoạt động của công tác quản trị nhân lựccủa Công ty TNHH Hợp Thành 6
1.1.5.1 Chính sách tuyển dụng nhân lực 6
1.1.5.2 Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 7
1.1.5.3 Chính sách đãi ngộ thù lao lao động 7
1.2 Cơ sở lí luận về đào tạo nguồn nhân lực lao động trong công ty 8
1.2.1 Các khái niệm liên quan đến vấn đề đào tạo phát triển nhân lực. 8
1.2.2 Phân loại đào tạo và phát triển nhân lực. 9
1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp 10
1.2.3.4. Quy trình đào tạo nhân lực. 11
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 12
2.1 Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện ở Việt Nam hiện nay. 12
2.2Đặc điểm nguồn lao động ở công ty TNHH Hợp Thành 13
2.3 Bộ máy tổ chức chuyên trách nhân sự tại công ty 15
2.4 .Thực trạng đào tạo và phát triển nguôn nhân lực tại công ty Hợp Thành 16
2.4.1Thực trạng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 16
2.5 Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty 21
2.5.1 Thuận lợi 22
2.5.2 Hạn chế 23
2.5.3Nguyên nhân của hạn chế 26
Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 28
3.1 Phương hướng,nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hợp Thành trong thời gian tới. 28
3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm đào tạo nhân lực tại công ty TNHH Hợp Thành 30
3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nhân lực 30
3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về sự cần thiết chính bản thân người lao động 31
3.2.3 Xây dựng chiến lược tổng thể về nguồn nhân lực gắn với kết với kế hoạch phát triển của công ty 31
3.2.4 Tập trung đầu tư đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi. 33
3.2.5 Sắp xếp và sử dụng lao động trong Công ty một cách hợp lý 34
3.2.6 Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý 35
3.2.7 Hoàn thiện công tác đào tạo 36
KẾT LUẬN 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
Xem thêm

45 Đọc thêm

Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005

CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2005

Chúng ta đều biết, trong sản xuất kinh doanh hiện nay mọi nguồn lực vật chất đều sẽ dần dần cạn kiệt, chỉ có nguồn lực con người là có tiềm năng lớn nhất cho sự phát triển. Nguồn lực con người thể hiện ở hai giác độ số lượng và chất lượng lao động. Trong nền kinh tế thị trường mở cửa, người ta quan tâm chủ yếu đến chất lượng lao động chứ không phải là số lượng lao động.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là biện pháp xây dựng và nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động. Do vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là giải pháp duy nhất để nâng cao chất lượng nhân lực.
Thực trạng trong các doanh nghiệp công nghiệp ở Phú Thọ nói chung và trong các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước địa phương được Sở Công nghiệp Phú Thọ nói riêng cho thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn gặp rất nhiều khó khăn và còn rất nhiều tồn tại bất cập. Là Sở chủ quản, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với 12 doanh nghiệp trực thuộc, Sở Công nghiệp Phú Thọ đang đứng trước một câu hỏi Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thực thuộc ? Nắm bắt được vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Sở Công nghiệp Phú Thọ, qua nghiên cứu và tìm hiểu em đã đi đến chọn đề tài Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005 như đóng góp một hướng giải quyết thực trạng trên.
Bài viết của em gồm 3 phần :
Phần I : Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Phần II : Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ.
Phần III : Dự thảo chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm2005.
Do những hạn chế về năng lực và về nguồn tài liệu bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Em mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và bạn đọc để bài viết sau được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

54 Đọc thêm

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Phạm vi nghiên cứu 3
5. Vấn đề nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Kết cấu đề tài 4
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ UBND XÃ QUẢNG LONG 5
1.1. Một số lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực 5
1.1.1. Khái niệm cơ bản 5
1.2.Khái quát chung về UBND xã Quảng Long 7
1.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển UBND xã Quảng Long 7
1.2.2.Vị trí ,chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ câu tổ chức hoạt động của UBND xã Quảng Long 8
1.2.3. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực 12
Tiểu kết : 14
CHƯƠNG 2 :NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG 15
2.1.Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND xã Quảng Long. 15
2.2.Thực trạng quản trị nhân lực tại xã Quảng Long. 19
2.2.1.Công tác hoạch định nhân lực. 19
2.2.2.Công tác phân tích công việc 19
2.2.3.Công tác tuyển dụng 19
2.2.4.Công tác bố trí nhân lực và tổ chức lao động 20
2.2.5.Công tác phát triển nguồn nhân lực 20
2.2.6.Công tác đánh giá việc thực hiện công việc 21
2.2.7.Công tác nghiên cứu ,xây dựng thù lao lao động 21
2.2.8.Công tác xây dựng,phát triển và giải quyết các vấn đề quan trọng hệ lao động. 22
2.3.Ưu điểm và nhược điểm về công tác quản trị nhân lực ở xã Quảng Long. 22
2.4. Nguyên nhân về công tác phát triển nguồn nhân lực ở UBND xã Quảng Long. 25
Tiểu kết: 26
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở UBND XÃ QUẢNG LONG 27
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực ở UBND xã Quảng Long. 27
3.1.1: Giải pháp đối với UBND xã Quảng Long về công tác phát triển nguồn nhân lực 27
Tiểu kết: 29
KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Xem thêm

38 Đọc thêm

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Kết cấu khóa luận 5
PHẦN NỘI DUNG 6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 6
1.1. Một số khái niệm liên quan 6
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 6
1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 6
1.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực 7
1.2.1. Phát triển nguồn nhân lực mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế xã hội 7
1.2.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng CNH HĐH đất nước 9
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 11
1.3.1. Chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực 11
1.3.2. Nhân tố giáo dục đào tạo 12
1.3.3. Nhân tố y tế về phát triển nguồn nhân lực 13
1.3.4. Nhân tố trình độ văn hóa 13
1.3.5. Nhân tố chất lượng và quy mô dân số. 14
1.3.6. Nhân tố truyền thống lịch sử và giá trị văn hóa 15
1.4. Nội dung phát triển nguồn nhân lực 15
1.4.1. Số lượng nguồn nhân lực 15
1.4.2. Phát triển về chất lượng nguồn nhân lực 16
1.4.3. Cơ cấu phát triển nguồn nhân lực 17
1.5. Các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CNHHĐH hiện nay. 18
1.5.1. Yêu cầu về thể lực 18
1.5.2. Yêu cầu mặt trí lực 19
1.5.3. Phẩm chất tâm lý xã hội của nguồn nhân lực 19
1.6. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực 20
1.6.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới 20
1.6.2. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam 22
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI CỦA HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 24
2.1. Khái quát chung về huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa. 24
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kện tự nhiên của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 24
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tĩnh GiaThanh Hóa 24
2.1.3. Tình hình phát triển văn hóa xã hội của huyện Tĩnh GiaThanh Hóa 27
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 28
2.2.1. Quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực 28
2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực 30
2.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực 38
2.3. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 44
2.3.1. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 44
2.3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 48
2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực 55
2.4.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân 55
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân. 57
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA. 60
3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 60
3.1.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 60
3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia 60
3.2. Các giải pháp nâng cao sự phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa. 61
3.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển nhân lực 61
3.2.2. Duy trì tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp 62
3.2.3. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo để nâng cao phát triển trí lực hướng đến phát triển chất lượng nguồn nhân lực của huyện. 62
3.2.4. Giải pháp tăng cường nâng cao thể lực cho người dân, để phát triển chất lượng nguồn nhân lực của huyện. 63
3.2.5. Đổi mới, nâng cao công tác đào tạo và dạy nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện 64
3.2.6. Gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực 65
3.2.7. Thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tài 65
3.2.8. Phát triển thị trường sức lao động. 66
3.3. Một số đề xuất khuyến nghị. 67
3.3.1. Khuyến nghị đối với Tỉnh. 67
3.3.2. Khuyến nghị đối với phía cơ quan ban, ngành trong huyện 68
3.3.3. Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của huyện 69
3.3.4. Khuyến nghi đối với người lao động. 70
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Xem thêm

79 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
PHẦN MỞ ĐẦU 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2.Mục tiêu nghiên cứu 4
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 5
4.Phạm vi nghiên cứu 5
5.Phương pháp nghiên cứu 5
6.Ý nghĩa và đóng góp của đề tài 5
7.Kết cấu đề tài 5
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 6
1.1: Khái quát chung về đơn vị thực tập 6
1.1.1.Thông tin liên lạc của UBND xã Thái Xuyên 6
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của UBND xã Thái Xuyên 6
1.1.3.Qúa trình hình thành và phát triển của UBND xã Thái Xuyên 10
1.1.4.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Thái Xuyên 11
1.1.5.Phương hướng hoạt động của UBND xã Thái Xuyên 14
1.1.6.Khái quát công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 15
1.2.Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 16
1.2.1.Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
1.2.1.Các phương pháp đào tạo và phát triển 19
1.2.3.Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực 23
CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 27
2.1.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 27
2.1.1.Đặc điểm nguồn nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 27
2.2.2.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lúc tại UBND xã Thái Xuyên 29
2.2.2.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 31
2.2.3.Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 36
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 39
3.1.Nhóm giải pháp 39
3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho tổ chức 39
3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho nhà quản lý 41
3.2.3.Nhóm giải pháp dành cho người lao động 42
3.2.Khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của xã. 43
PHẦN KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

50 Đọc thêm