CREATE DATABASE LINK ORACLE 11G PASSWORD

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CREATE DATABASE LINK ORACLE 11G PASSWORD":

TÀI LIỆU PASSWORD FILE AUTHENTICATION DOC

TÀI LIỆU PASSWORD FILE AUTHENTICATION DOC

Using Password File Authentication This section describes how to authenticate an administrative user using password file authentication. See Also: SQL*Plus User’s Guide and Reference for syntax of the CONNECT command Operating System Group UNIX Windows OSDBA dba ORA_DBA OSOPER oper ORA[r]

5 Đọc thêm

Tính toán lưới trên Oracle(ppt)

TÍNH TOÁN LƯỚI TRÊN ORACLE(PPT)

Lời nói đầu
Oracle database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Oracle, được tích hợp để cho phép quản lý thông tin một cách toàn diện. Hiện nay, Oracle database là một trong những cơ sở dữ liệu mạnh nhất được sử dụng nhiều trong các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức lớn. Cùng với sự phát t[r]

23 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU RIÊNG ẢO TRONG ORACLE

TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU RIÊNG ẢO TRONG ORACLE

MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT III
DANH MỤC CÁC BẢNG IV
LỜI MỞ ĐẦU V
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU RIÊNG ẢO 1
1.1. Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Oracle 1
1.2. Giới thiệu chung về VPD 1
a. Các phiên bản VPD 2
b. Lợi ích của VPD 3
CHƯƠNG 2. NGỮ CẢNH ỨNG DỤNG 4
2.1. Giới thiệu về ngữ[r]

24 Đọc thêm

Tìm hiểu về Oracle và hướng dẫn thuật toán

TÌM HIỂU VỀ ORACLE VÀ HƯỚNG DẪN THUẬT TOÁN

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CƠ BẢN ORACLE 11G ...............................................
1. Giới thiệu về Oracle Database .......................................................................................................
a. Thị trường....................................................[r]

73 Đọc thêm

Session1 trungtv dhbkhn

SESSION1 TRUNGTV DHBKHN

1
Introduction to Experiments
VietTrung Tran
is.hust.edu.vn~trungtv
trungtvsoict.hust.edu.vn
Department of Information Systems
School of Information and Communication Technology
Course page
•  moodletrungtv.rhcloud.com
– homework
– course schedule
– etc
Objective
•  Providing practical skills implem[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ TÀI : TÍNH TOÁN LƯỚI TRONG ORACLE 10g ppt

ĐỀ TÀI : TÍNH TOÁN LƯỚI TRONG ORACLE 10G PPT

MỤC LỤC
Danh sách hình vẽ+ bảng 3
Lời nói đầu 4
Chương I : Giới thiệu Grid Computing Tính toán lưới 5
1.1. Tính toán lưới là gì? 5
1.2. Tại sao lại phát triển tính toán lưới ? 6
Chương II : Tính toán lưới với Oracle 10g 8
2.1 Clusters System 8
2.2. RAC (Real Application Clusters) 10
2.3. Database f[r]

16 Đọc thêm

Tính toán lưới trên Oracle

TÍNH TOÁN LƯỚI TRÊN ORACLE

Lời nói đầu
Oracle database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Oracle, được tích hợp để cho phép quản lý thông tin một cách toàn diện. Hiện nay, Oracle database là một trong những cơ sở dữ liệu mạnh nhất được sử dụng nhiều trong các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức lớn. Cùng với sự phát t[r]

34 Đọc thêm

Tấn công rootkit trong oracle AT8A HVKTMM

TẤN CÔNG ROOTKIT TRONG ORACLE AT8A HVKTMM

Tấn công rootkit trong Oracle Rootkit trong OS không còn xa lạ với chúng ta. Chúng đã được các kẻ xâm nhập sử dụng để che giấu các dấu vết từ rất lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng rootkit còn có thể được sử dụng và đang được các hacker sử dụng trong cơ sở dữ liệu, thường chứa các dữ liệu[r]

50 Đọc thêm

Tấn công ROOTKIT trên ORACLE AT9A HVKTMM

TẤN CÔNG ROOTKIT TRÊN ORACLE AT9A HVKTMM

Tấn công rootkit trong Oracle Rootkit trong OS không còn xa lạ với chúng ta. Chúng đã được các kẻ xâm nhập sử dụng để che giấu các dấu vết từ rất lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng rootkit còn có thể được sử dụng và đang được các hacker sử dụng trong cơ sở dữ liệu, thường chứa các dữ liệu[r]

45 Đọc thêm

EN CCNAS V11 CH03 AUTHENTICATION, AUTHORIZATION, AND ACCOUNTING

EN CCNAS V11 CH03 AUTHENTICATION, AUTHORIZATION, AND ACCOUNTING

Authentication, Authorization, and Accounting
Managing Administrative Access
Managing administrative infrastructure access is crucial.
Methods:
Password only
Local database
AAA Local Authentication (selfcontained AAA)
AAA Serverbased
Password Only Method
User EXEC mode or privilege EXEC mode passwor[r]

84 Đọc thêm

geological database draft

GEOLOGICAL DATABASE DRAFT

OBJECTIVES
• To become familiar with Surpac’s Geological Database module.
• To learn about the minimum requirements for a geological database.
• To learn to import data into a database from ASCII text files.
• To learn to map a database
• To create composite files
• To view data and create sec[r]

101 Đọc thêm

ORACLE SECURE BACKUP WINDOWS

ORACLE SECURE BACKUP WINDOWS

Mục Lục
Danh mục hình vẽ 3
Chương I: Tổng quan về Oracle secure backup 5
1.1. Khái niệm Oracle secure backup. 5
1.2. Các tính năng Oracle secure backup 5
1.3.Oracle Secure Backup và Recovery Manager 5
1.4. Giao diện Oracle secure backup 6
1.5. Oracle Secure Backup Administrative Domains. 7
1.6. Xác[r]

28 Đọc thêm

các tấn công vào cơ sở dữ liệu ORACLE.

CÁC TẤN CÔNG VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE.

MỤC LỤC
Lời nói Đầu 2
Chương 1: Cơ sở lý thuyết 3
1.1Giới thiệu về Oracle 3
1.2 Quá trình cài đặt Oracle 4
Chương 2: Các hình thức tấn công phổ biến trên Oracle 9
2.1 Tấn công SQL Injection 9
2.1.1 Định nghĩa 9
2.1.2 Các dạng lỗi thường gặp 9
2.2 Tấn công chèn mã PLSQL 15
2.[r]

37 Đọc thêm

các tấn công vào cơ sở dữ liệu ORACLE.(ppt)

CÁC TẤN CÔNG VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE.(PPT)

MỤC LỤC Lời nói Đầu 2 Chương 1: Cơ sở lý thuyết 3 1.1Giới thiệu về Oracle 3 1.2 Quá trình cài đặt Oracle 4 Chương 2: Các hình thức tấn công phổ biến trên Oracle 9 2.1 Tấn công SQL Injection 9 2.1.1 Định nghĩa 9 2.1.2 Các dạng lỗi thường gặp 9 2.2 Tấn công chèn mã PLSQL 15 2.3 Tấn công Rootkit trong[r]

24 Đọc thêm