SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM":

QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

Khái quát chung về Trung tâm phát triển việc làm và XKLĐ -- Công ty VIRASIMEX Sự hình thành và phát triển của Trung tâm Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tr[r]

50 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài. 1
2. Lịch sử nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Vấn đề nghiên cứu 2
6. Phương pháp nghiên cứu 2
7. Ý nghĩa của đề tài 3
8. Kết cấu đề tài 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC 4
1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân lực 4
1.1. Những khái niệm có liên quan 4
1.1.1. Khái niệm giáo dục 4
1.1.2 Khái niệm đào tạo 4
1.1.3 Khái niệm phát triển 5
1.2 Các khái niệm cơ bản. 5
1.2.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
1.2.2 Khái niệm cán bộ, công chức. 6
1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực. 7
1.3.1. Đối với tổ chức. 7
1.3.2.Đối với người lao động. 7
2. Khái niệm đào tạo phát triển và các khái niệm liên quan 8
2.1. Đào tạo 8
2.2. Phát triển 8
2.3. Nguồn nhân lực 8
2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nâng cao chuyên môn nguồn nhân lực 9
2.4.1. Phương pháp đào tạo trong công việc 9
2.4.2. Phương pháp đào tạo ngoài công việc 11
3. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển. 13
CHƯƠNG II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN 17
I. Tổng quan về huyện Kì Sơn 17
1. Vị trí địa lý 17
2. Điều kiện tự nhiên 17
2.1. Địa hình 17
2.2. Khí hậu 17
2.3. Sông ngòi 18
3. Tài nguyên 18
3.1. Tài nguyên Đất: 18
3.2. Tài nguyên rừng: 18
3.3. Tài nguyên khoáng sản: 18
3.4. Tài nguyên du lịch: 19
4. Giao Thông: 20
II. Khái quát chung về Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 21
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 21
2.2. Chức năng, nhiệm vụ chung của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 22
2.2.1. Vị trí, chức năng 22
2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 22
2.3. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 24
2.4. Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 27
III. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nâng cao trình độ chuyên môn Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 35
1. Những ưu và nhược điểm của công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 40
1.1. Những ưu điểm của công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 40
1.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 42
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN 44
1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng 44
1.1. Giải pháp chung 44
1.2. Giải pháp cụ thể 45
2. Đề xuất khuyến nghị 50
2.1. Đối với Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 50
2.2. Đối với cán bộ, công chức 51
2.3. Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 51
C. KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
Xem thêm

55 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN

Quá trình hình thành. a)Quá trình hình thành Bảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. b)Thực trạng phát triển kinh tế Bảng 43.2.Một số chỉ tiêu kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, năm 2005 >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

2 Đọc thêm

Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ

Chính sách này đi vào hai hướng căn bản là cầu đầu tư và cầu tiêu dùng: Nhà nước hàng năm bỏ ra một lượng vốn rất lớn vào việc xây dựng hạ tầng nền kinh tế, phát triển đồng đều giữa các [r]

13 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

Trong các loại hình thức tổ chức doanh nghiệp đã nêu trên, công ty cổ phần là chủ thể quan trọng nhất hoạt động trên thị trờng chứng khoán, nó tạo ra một khối lợng hàng hoá lớn qua việc [r]

32 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Để huy động vốn một cách tối đa , ngoài sự góp mặt của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng khác điển hình là quỹ đầu tư QĐT , một định chế tài chính trung gian tham gia hoạt độ[r]

16 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

Trong hoạt động của mình các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thờng nhận phục vụ khách hàng 4 loại dịch vụ chính: - Dịch vụ xác nhận bao gồm : Kiểm toán báo cáo tài chính, đây là dich vụ [r]

17 Đọc thêm

sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

TRANG 6 Từ giữa thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XVII ở nứơc Anh và một số nớc châu Âu diễn ra quá trình qúa độ từ chế độ phong kiến sang CNTB .Đó là thời kì tích lũy nguyên thủỷ của CNTB châu [r]

33 Đọc thêm

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÙNG HỒ PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÙNG HỒ PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM

Với nhiều thế mạnh về thiên nhiên, biển đảo, văn hóa – xã hội,… đã làm cho Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.Bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác, phát triển tài nguyên du lịch nhân văn thì tài nguyên tự nhiên ở Quảng Nam góp phần rất lớn trong việc hình thành và phát triển du lịch sinh thái. Trong đó, hồ Phú Ninh – một địa danh “ sơn thủy hữu tình” là điểm du lịch sinh thái giàu tiềm năng. Mặc dù tiềm năng ở hồ Phú Ninh là rất lớn để phát triển nơi này thành trung tâm du lịch sinh thái, một khu nghỉ dưỡng lớn của tỉnh và cả nước. Tuy nhiên, du lịch sinh thái ở hồ Phú Ninh vẫn chưa được đầu tư, khai thác một cách tương xứng với tiềm năng vốn có của hồ. Chính vì vậy, hiện nay du lịch sinh thái ở hồ Phú Ninh vẫn chưa phát triển mà vẫn đang trong quá trình quy hoạch, xây dựng để đẩy mạnh tốc độ phát triển.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp về trung tâm quacert

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ TRUNG TÂM QUACERT

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Giới thiệu về trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quacert 2
I. Giới thiệu chung 2
1. Giới thiệu về Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ( trung tâm Quacert) 2
2.Địa chỉ và trụ sở của Trung tâm Quacert. 3
3.Lĩnh vực hoạt động. 3
II. Vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quacert. 3
1. Vai trò của hoạt động chứng nhận của Quacert 3
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Quacert 4
II. Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm Quacert 5
1.Lịch sử hình thành 5
2.Các giai đoạn phát triÓn của Trung tâm. 5
Phần II : Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động của trung tâm Quacert 7
I.Đặc điểm về thị trường và sản phẩm. 7
1.Đặc điểm về sản phẩm. 7
2. Một số chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và lợi Ých mà nó mang lại khi các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống đó 8
3. Đặc điểm về thị trường 13
II.Đặc điểm về tình hình của trung tâm QUACERT 15
1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 15
2. Đặc điểm về lao động. 17
3. Đặc điểm và các yếu tố đầu vào của trung tâm. 18
4. Tình hình tài chính của Trung tâm. 18
Phần III: Thực trạng và phương hướng hoạt động của trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert. 20
I – Kết quả hoạt động và thực trạng của trung tâm Quacert trong những năm vừa qua: 20
1.Kết quả hoạt động của trung tâm trong những năm vùa qua. 20
2.Thực trạng của Trung tâm Quacert hiện nay 22
3.Những tồn tại cần khắc phục của trung taam trong nhưng năm vừa qua. 23
II. Phương hướng và nhiệm vụ của trung tâm. 24
1.Phương hướng trong năm 2006 24
KÕt luận 25
Xem thêm

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Với tư cách là sinh vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con người luôn sống có ý thức và tự tạo nên “cái tôi” riêng biệt. Sự hình thành và phát triển của nhân cách là sự thống nhất của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội để xác lập “cái tôi” của cá nhân. Sự biến đổi to lớn, sâu sắc của đời sống kinh tế xã hội đã tác động mạnh mẽ đến con người cũng như sự hình thành nên nhân cách con người họ.
Xem thêm

30 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuỗi các trung tâm công nghiệp, lớn nhất là Đà Nẵng. Ở Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuỗi các trung tâm công nghiệp, lớn nhất là Đà Nẵng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Công nghiệp chủ yếu là co khí, chế biến nông-lâm-thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Việc thu hút đầu tư của nước ngoài đã thúc đẩy sự hình thành một số khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất. Nhờ thế, công nghiệp của vùng đang khởi sắc. Duyên hải Nam Trung Bộ rất hạn chế về tài nguyên nhiên liệu, năng lượng. Cơ sở năng lượng (điện) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp Hình 36. Khai thác các thế mạnh chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ Cũng như các hoạt động kinh tế khác của vùng. Vấn đề này đang được giải quyết theo hướng sử dụng điện lưới quốc gia qua đường 500 KV, xây dựng một số nhà máy thủy điện quy mô trung bình như Sông Hinh (Phú Yên), Vĩnh Sơn (Bình Định), tương đối lớn như Hàm Thuận-Đa Mi (Bình Thuận), A Vương (Quảng Nam). Ngoài ra còn nhà máy thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên đưa xuống. Trong tương lai, dự kiến nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước ta sẽ được xây dựng ở khu vực này. Với việc hình thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế Nhơn Hội, thì công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bô sẽ có bước phát triển rõ nét trong thập kỉ tới. -Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới. Việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc-Nam không chỉ làm tăng vai trò trung chuyển của Duyên hải miền Trung, mà còn giúp đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ với thành phố Đà Nẵng (một trung tâm phát triển ở phía bắc của vùng) và với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Đông Nam Bộ nói chung. Hệ thống sân bay của vùng đã được khôi phục, hiện đại, gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng và các sân bay nội địa như Chu Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hòa. Các dự án phát triển các tuyến đường ngang (như các đường 19,26…) nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp mở rộng các vùng hậu phương của các cảng này và giúp cho Duyên hải Nam Trung Bộ mở cửa hơn nữa. Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

0,50đ CÂU 2 3 ĐIỂM _* ẤN ĐỘ ĐƯỢC COI TRUNG TÂM VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI_ - Ấn Độ là một quốc gia hình thành từ rất sớm trong lịch sử phát triển loài người với một nền văn hóa cũng được hìn[r]

4 Đọc thêm

HÃY NÊU ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI NÊ-ĐÉC-LAN TRƯỚC CÁCH MẠNG.

HÃY NÊU ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI NÊ-ĐÉC-LAN TRƯỚC CÁCH MẠNG.

Từ đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu. Từ đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng, trong đó đã hình thành những trung tâm thương mại nổi tiếng là U-trếch, Am-xtéc-đam, An-véc-pen... Cùng với sự lớn mạnh của công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tiếp cận lý thuyết cụm (cluster) cho phát triển nghề cá khu vực duyên hải nam trung bộ

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT CỤM (CLUSTER) CHO PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

... tài: Tiếp cận lý thuyết cụm (cluster) cho phát triển nghề cá khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa kết luận khoa học khẳng định việc xây dựng Trung tâm nghề cá ngừ cho vùng Nam Trung Bộ đắn,...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG BÙI HÒA THỊNH TIẾP CẬN LÝ THUYẾT CỤM (CLUSTER) CHO PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành:... hướng phát triển nước khu vực giới hình thành trung tâm nghề cá lớn vùng, khu vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá cách bền vững Việt Nam nước có nghề cá phát triển nhanh, mạnh, đó,
Xem thêm

160 Đọc thêm

Báo cáo kết quả thực tập CTXH với cá nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CTXH VỚI CÁ NHÂN

PHẦN I : BÁO CÁO THU HOẠCH ĐỢT THỰC TẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN


I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN

II. VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NƠI THỰC TẬP
1. Tên cơ quan : Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa
2. Địa chỉ : Thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
3. Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm
Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa, tiền thân là Cơ sở 4 Quỳnh Hoa thuộc Trung tâm dạy nghề từ thiện Hà Nội có bề dày lịch sử phát triển đã nhiều năm nay.
Được sự quan tâm giúp đỡ và năng động của Ban chấp hành Trung tâm dạy nghề từ thiện Hà Nội. Cơ sở 4 Quỳnh Hoa được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 2007. Địa chỉ: thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Ngay sau buổi thành lập, đã có hơn 20 em thiệt thòi được các gia đình tình nguyện đưa con đến xin vào Cơ sở 4 Quỳnh Hoa. Các em đều thuộc diện nhiễm chất độc màu da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tính đến nay trung tâm đã có 112 em đã học và làm ở trung tâm. Nhiều người sau một thời gian học nghề đã có thể tự mình mở cửa hàng hay xin đi làm cho các công ty, xí nghiệp phù hợp. Hiện tại, có 55 đối tượng đang ở và làm tại trung tâm (30 nội trú 19 nữ và 11 nam, và 25 ngoại trú).
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài thực tập tốt nghiệp 3
3. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 3
4. Phương pháp, thực hiện báo cáo thực tập: 4
5. Kết cấu kết quả nghiên cứu đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: 4
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 5
1.1. Khái lược về Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 5
1.1.1. Lịch sử phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Viện 5
1.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực trong Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 6
1.1.3. Một số kết quả hd chủ yếu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương từ khi thành lập và riêng năm 2014. 11
1.1.3.1. Các kết quả chủ yếu thời kỳ 1978 2013 11
1.1.3.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2014 11
1.2. Tổng quan sự hình thành và phát triển Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo (MCTC) 22
1.2.1. Khái lược lịch sử hình thành Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo 22
1.2.2. Một số thành quả hoạt động trong những năm gần đây của Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo 27
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 32
2.1. Phân tích môi trường pháp lý và đặc điểm quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo. 32
2.2. Phân tích công việc và thực trạng bố trí nhân lực trong quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo khi thực hiện phối hợp với các đơn vị trong, ngoài viện CIEM. 35
2.2.1. Phân tích công việc phối hợp của MCTC với các đơn vị trong và ngoài CIEM. 35
2.2.2. Thực trạng bố trí nhân lực tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo qua các giai đoạn phát triển 2004 2015. 40
2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực, thù lao lao động và đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo. 46
2.3.1. Cấu trúc nhân lực và nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm. 46
2.3.2. Thù lao lao động và đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo hiện nay (năm 2015). 47
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 50
3.1. Phương hướng hoạch định nhân lực theo chức nghiệp và theo vị trí việc làm tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo giai đoạn tới năm 2020 50
3.1.1. Hoạch định cán bộ lãnh đạo Trung tâm theo vị trí việc làm 50
3.1.2. Hoạch định cán bộ quản lý cấp phòng và chuyên viên theo vị trí việc làm tại MCTC 51
3.1.3. Hoạch định cấu trúc nhân lực của Trung tâm chức nghiệp và theo trình độ đào tạo đến năm 2020. 53
3.2. Các giải pháp hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 54
3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo gắn liền với bổ sung nhân lực cho Trung tâm. 54
3.2.2. Tuyển dụng bổ sung nhân lực cho Trung tâm. 54
3.2.3. Đào tạo và phát triển nhân lực của Trung tâm 56
3.2.4. Thực hiện công bằng, công khai và minh bạch chính sách thù lao, tạo động lực cho người lao động trong Trung tâm 56
3.2.5. Tăng cường an sinh xã hội đối với cán bộ của Trung tâm. 57
3.2.6. Phân định chính xác vị trí việc làm của từng nhân lực Trung tâm và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cán bộ của trung tâm. 58
3.2.7. Xây dựng văn hóa, hình ảnh và thương hiệu của Trung tâm 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
Xem thêm

63 Đọc thêm

KYOTO_VĂN HOÁ VÀ GIAO THÔNG

KYOTO_VĂN HOÁ VÀ GIAO THÔNG

Kyoto là thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản và cũng là thành phố lâu đời nhất với chiều dày lịch sử hơn 1000 năm hình thành và phát triển.Là cái nôi của nhiều địa điểm di tích, lịch sử và văn hóa. Thành phố này vẫn còn mang tên Kyoto, mặc dù Cung Điện và Quốc hội được đặt tại Tokyo. Nhưng đối với lịch sử của Nhật Bản, Heian không chỉ là trung tâm chính phủ mà còn là trung tâm về học tập và nghệ thuật.

27 Đọc thêm

Tiểu Luận: Trung Tâm Tài Chính Ngân Hàng New York

TIỂU LUẬN: TRUNG TÂM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NEW YORK

Tiểu luận: Trung tâm tài chính ngân hàng New York trình bày về khái niệm trung tâm tài chính, lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm tài chính ngân hàng New York. Một số trung tâm tài chính ngân hàng trên thế giới và áp lực cạnh tranh với trung tâm tài chính New York

28 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

0,50đ CÂU 2 _* ẤN ĐỘ ĐƯỢC COI TRUNG TÂM VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI_ - Ấn Độ là một quốc gia hình thành từ rất sớm trong lịch sử phát triển loài người với một nền văn hóa cũng được hình thành[r]

4 Đọc thêm