XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ":

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

Mục lục

Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: Lý luận cơ bản về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
I. Khái niệm chiến lược kinh doanh 3
1. Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở nước ta 3
2. Các quan điểm tiếp cận[r]

75 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

LUẬN VĂN THẠC SỸ: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước dịch vụ được coi là một ngành tiềm năng. Nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế thị trường với công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò chủ đạo. Dịch vụ hàng không[r]

65 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 (LV THẠC SĨ))

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 (LV THẠC SĨ))

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hùng Vương giai đoạn đến năm 2025 (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hùng Vương giai đoạn đến năm 2025 (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hùng Vương giai đoạn đến năm 2025 (LV thạc sĩ))Xây dự[r]

111 Đọc thêm

Định hướng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động cho công ty Viettel Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CHO CÔNG TY VIETTEL HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Thị trường viễn thông cạnh tranh gay gắt và đang ở ngưỡng bão hòa đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải phát huy lợi thế cạnh tranh của mình mới có thể giữ vững và gia tăng thị phần. Nhằm phát huy những lợi thế cạnh tranh của mình, doanh nghiệp viễn thông cần phải đầu tư vào nghiên cứu xây dựng chiến lư[r]

119 Đọc thêm

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020 (LV thạc sĩ)

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ (PTPC) ĐẾN 2020 (LV THẠC SĨ)

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020 (LV thạc sĩ)Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020 (LV thạc sĩ)Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020 (LV thạc sĩ)Xây dựng chiến lược kinh doanh tại C[r]

105 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUD TỚI NĂM 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUD TỚI NĂM 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần nhà và phát triển đô thị HUD tới năm 2020 Luận văn thạc sĩ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần nhà và phát triển đô thị HUD tới năm 2020 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần nhà và phát triển đô thị HUD tới năm 2020 Luậ[r]

58 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

mình để thu hút khách hàng. Các kỹ thuật thường được sử dụng là cạnh tranhlược thành công lâu dài và luôn thích nghi với những yêu cầu về nâng cao liênvề giá, giới thiệu sản phẩm, các chương trình marketing và quảng cáo. Mứctục chất lượng con người trong nền kinh tế tri thức.độ cạnh[r]

45 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Dưới đây là một loạt các quan điểm đưa ra về sứ mệnh của tổ chức.Sứ mệnh của tổ chức bao gồm tất cả các quan điểm cơ bản của giai đoạn xuấtphát và nó sẽ định hướng tổ chức theo một hướng nhất định (Latin Mittere tosend; Cumming and Davies, 1994). Mục tiêu của tổ chức là điểm quan trọngnhất của giai[r]

71 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG INTERNET

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG INTERNET

Để hoàn tất các thủ tục về thuế, kính đề nghị Quý Chi cục cấp cho Công ty chúng tôi một quyền giấy nộp tiền vào Ngân hàng Nhà nước bằng tiền mặt.. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn![r]

1 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG 3
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1. Một số khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghi[r]

39 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tàiTrước xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để duy trì sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các DNBH và các NHTM trong nước phải luôn nâng cao chất lượng hoạt động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn n[r]

95 Đọc thêm

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn và xây dựng indeco

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG INDECO

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu
3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu
5. Những đóng góp của luận văn
6. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ[r]

97 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Với quá trình liên tục đổi mới và hoàn thiện, VietinBank đã đạt được hiệu quả kinh doanh cáo và trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Với tầm nhìn đến năm 2015, VietinBank trở thành Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng với dịch vụ đa dạng, sản phẩm chất lượng tốt nhất dựa trên[r]

140 Đọc thêm

quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường bao gồm chương 1 khái quát về quản trị doanh nghiệp dịch vụ trong nền kinh tế thị trường chương 2 cơ sở tổ chức quản trị của doanh nghiệp dịch vụ 2.1. vận dụng các quy luật của thị trường trong quản trị doanh nghiệp 2.2. các nguyê[r]

362 Đọc thêm

Tiểu luận Phân tích và Đánh giá về chiến lược kinh doanh của MHB Đồng Tháp

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA MHB ĐỒNG THÁP

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài “Tầm nhìn chiến lược” có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển lâu bền của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Mỗi một doanh nghiệp muốn có sự phát triển đúng hướng đều ý thức thực tế. Để vươn tới thành công, phải nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Những k[r]

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10.MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬNI. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÂN LỰC1. Khái niệm kế hoạch nhân lực2. Xác định căn cứ xây dựng kế hoạch nhân lực3. Xác định mục tiêu nhân lực tổng thể4. Quy trình xây dựng mục tiêu5. Xây dựng kế hoạch nhân l[r]

38 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MARKETING NH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC

TIỂU LUẬN MARKETING NH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC

MỤC LỤC
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG VÀ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG.. 1

1.1 Marketing ngân hàng là gì?. 1

1.2 Vai trò của marketing đối với kinh doanh ngân hàng. 1

1.2.1 Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng. 1

1.2.2 Marketin[r]

16 Đọc thêm

Luận án thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

LUẬN ÁN THẠC SỸ KINH TẾ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT là một trong những công ty về phần mềm có vị thế trên thị trường thông tin, không nằm ngoài thực tế này, Công ty cũng phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ việc hội nhập kinh tế quốc tế.
Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho công ty là phải hoàn thiện chi[r]

96 Đọc thêm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỂM MẠNH CỦA CỔ PHIẾU FPT

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỂM MẠNH CỦA CỔ PHIẾU FPT

Chiến lược kinh doanh của công ty: FPT sẽ tập trung hơn nữa vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình, bao gồm dịch vụ Công nghệ thông tin, Viễn thông và nội dung số. Tiếp tục chiến lược toàn cầu hóa bằng việc chủ động đem các dịch vụ của mình ra thế giới thông qua việc các công ty thành viên mở thêm[r]

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề