VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG HÌNH THỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG HÌNH THỨC":

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VÀ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY VÀO CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VÀ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY VÀO CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

LỜI MỞ ĐẦUTheo phép biện chứng duy vật bất kỳ một sự vật hiện tượng nàotrong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ nhân quả, vì thế giới là mộtchuỗi liên hệ nhân quả trong thời gian dài vô tận. Các sự vật, hiện tượngluôn nằm trong quá trình vận động, phát triển không ngừng. Sự tác độngqua lại, tương tác giữa các mặt, các yếu tố bên trong sự vật, hiện tượnghoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau dẫn đến sự ra đời của sự vật,hiện tượng mới. Từ đó làm xuất hiện mối liên hệ nhân quả. Do tầm quantrọng của vấn đề này sâu đây em xin trình bày đề tài: ”Nội dung và ýnghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quảvà vận dụng cặp phạm trù này vào cuộc chiến tranh thế giới thứhai”
Xem thêm

8 Đọc thêm

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ VÀ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ VÀ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

MỞ ĐẦUTrong nhiều năm trở lại đây, thế giới đặc biệt là Việt Nam đang phải đối mặt với sựnguy hiểm tràn lan của “kẻ giết người không dao” – đồ chơi bạo lực và độc hại củaTrung Quốc trên thị trường. Tuy nhiên, trong khi thế giới liên tục đưa ra cảnh báo vàthu hồi hàng loạt đồ chơi dành cho trẻ em của Trung Quốc nhiễm độc gây hại cho sứckhỏe trẻ thì ở Việt Nam, các loại đồ chơi này vẫn được bày bán tràn lan, khó kiểm soát.Vậy nguyên nhân từ đâu khiến các bậc phụ huynh Việt Nam biết đồ chơi từ TrungQuốc là độc hại mà vẫn mua về cho trẻ chơi? Hậu quả của việc trẻ sử dụng đồ chơi đóra sao? Để có nhận thức rõ ràng và trả lời câu hỏi trên, em xin chọn đề tài “Vận dụngnội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả và vậndụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn “ làm bài tập học kì của mình.NỘI DUNGI.1.Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả trong phép biện chứng duy vậtPhạm trù nguyên nhân và phạm trù kết quảPhạm trù nguyên nhân và kết quả phản ánh mối quan hệ sản sinh ra nhau giữa cácsự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.Nguyên nhân là phạm trù chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vậthoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nhất định nào đó.Kết quả là những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mạt trong một sựvật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra.2.Tính chất của mối liên hệ nhân - quảPhép biện chứng duy vật khẳng định mối liên hệ nhân quả có tính khách quan, tínhphổ biến, tính tất yếu.
Xem thêm

Đọc thêm

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN VÀ NGẪU NHIÊN ĐỂGIẢI QUYẾT MỘT TÌNH HUỐNG TRONG LĨNH VỰC TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI ,HOẶC TƯ DUY

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN VÀ NGẪU NHIÊN ĐỂGIẢI QUYẾT MỘT TÌNH HUỐNG TRONG LĨNH VỰC TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI ,HOẶC TƯ DUY

“Khoa học về các quy luật chung nhất mà sự tồn tại thế giới tự nhiên, xã hội lẫn tư duy của con người mà quá trình nhận thức đều phải phục tùng”. Triết học đã ra đời và tồn tại song song với trình độ nhận thức của xã hội loài người, từ những giai đoạn lịch sử đầu tiên của loài người cho đến xã hội ngày nay. Cùng với đó là sự xuất hiện “vấn đề cơ bản của triết học” – vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại, giữa ý thức với vật chất. Tương ứng với đó, Triết học dần phân hóa thành hai đối cực, hai khuynh hướng đối lập nhau là “chủ nghĩa duy vật” và “chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác Ăngghen đã trở thành khoa học lý luận để giai cấp công nhân hoạch định đường lối cương lĩnh, trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp này. Qua nghiên cứu, tìm hiểu cho thấy, phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan, phương pháp luận triết học MácLênin. Phép biện chứng bao gồm hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù và ba quy luật. Một trong những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng là “tất nhiên và ngẫu nhiên” giúp con người nhận thức sâu hơn, rộng hơn về sự vật hiện tượng xung quanh cuộc sống. Để tìm hiểu sâu hơn về cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiênsau đây nhóm 14B1 chúng em xin chọn chủ đề : “Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên đểgiải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội ,hoặc tư duy”.
Xem thêm

14 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG TRIẾT HỌC VÀO DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG TRIẾT HỌC VÀO DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Vận dụng cặp phạm trù nội dung và hình thức trong triết học vào dạy học toán ở trường phổ thông. Dùng làm tiểu luận triết học kết thúc môn đối với học viên cao học chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn Toán (4 tín chỉ).1.Lý do chọn đề tàiTrong thời đại ngày nay không một ai có thể nghi ngờ về vai trò quan trọng của toán học trong đời sống xã hội cũng như trong sự phát triển của khoa học, kinh tế và kỹ thuật v.v… Vì vậy, việc sử dụng toán học như một công cụ không thể thiếu được trong nền kinh tế tri thức là một thực tế quá rõ ràng. Như vậy, vấn đề nhận thức đúng đắn nguồn gốc và bản chất của đối tượng toán học, tìm hiểu những khía cạnh triết học trong toán học trên cơ sở phân tích đối tượng của nó là vấn đề có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với sự phát triển của khoa học, mà còn cả trong thực tiễn xã hội.
Xem thêm

19 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ "NỘI DUNG - HÌNH THỨC" ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ "NỘI DUNG - HÌNH THỨC" ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Đảm bảo uy tín và hình ảnh thơng hiệu đợc nâng cao không ngừng trong lòng ngời tiêu dùng, doanh nghiệp cần phải chú ý đến các vấn đề có liên quan đó là: + Phải khắc sâu vào nhận thức của[r]

14 Đọc thêm

VẬN DỤNG PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN XE MÁY TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

VẬN DỤNG PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN XE MÁY TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

TRANG 5 cùng,quyết định dứt khoát cho chủ nghĩa cộng sản.Lenin viết “ Chủ nghĩa giáo điều hữu khuynh cứ khăng khăng chỉ thừa nhận những hình thức cũ,nó đã hoàn toàn phá sản vì nó không n[r]

32 Đọc thêm

Cặp phạm trù nội dung và hình thức và vấn đề vận dụng nó vào phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của tổng Công ty bảo việt trên thị trường Việt Nam

CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC VÀ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG NÓ VÀO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Trong lịch sử hơn 40 năm của ngành bảo hiểm Việt Nam, có lẽ có thời điểm nào sôi động như hiện nay, thị trường bảo hiểm đang đứng trước những bước ngoặt mới với nhiều thay đổi cả về quy mô lẫn chất lượng.
Việt Nam sắp gia nhập vào khối thị trường chung WTO và đương nhiên thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng chuẩn bị tham gia vào cuộc hội nhập lớn nay.
Trong thời điểm hiện nay theo thống kê của bộ tài chính ở Việt Nam đã và đang có sự xâm nhập mạnh mẽ từng ngày từng giờ số doanh nghiệp hoạt động trong ngành Bảo hiểm được thể hiện bằng các văn phòng đại diện của các Công ty bảo hiểm nươc ngoài tại Việt Nam.
Chỉ có 3 tháng vừa qua hàng loạt thông tin về những gương mặt mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam luôn được cập nhập. Đáng chú ý là ngoài những tập đoàn lớn từ phương Mỹ, Châu Âu còn có sự góp mặt của các tập đoàn láng giềng trong khu vực.
Với việc chấp thuận về nguyên tắc cấp phép thành lập Công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài cho tập đoàn bảo hiểm ACE. Dự kiến tháng 5 tới tập đoàn ACE sẽ chính thức được cấp phép hoạt động. Kể đó là sự gia mắt của tập đoàn Marrh enc là tập đoàn môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới với 100% vốn của Mỹ. Sự gia mắt của tập đoàn Marrh được giới quan sát trong và ngoài nước coi là một tập đoàn mạnh và có kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới hiện nay, ngoài ra với sự xâm nhập của các tập đoàn bảo hiểm của Pháp (Groupân, Prevoire) và hàng loạt các văn phòng đại diện hàng đầu của Singapore, Trung Quốc, và ngay cả trong nước “đại gia Vietcombank cũng đang có đề án phát triển tập đoàn tài chính trong đó có gắn đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
Trong thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của năm doanh nghiệp chính là Bảo hiểm nhân thọ, Prudential, Manulife AIA, Bảo Minh – GMG. Sự có mặt của các tập đoàn lớn này trong thị trường bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra một mặt áp lực đáng kể cho bảo hiểm nhân thọ.
Thị trường tái hiểm nhân thọ cũng đang chững lại bởi năm 2004 bảo hiểm nhân thọ gặp nhiều trở ngại, do lãi suất ngân hàng, hệ số trượt giá tiếp tục tăng, hợp đồng bảo hiểm đã đến hạn hợp đồng. Nhưng với về thị trường Việt Nam gần đây, với nền kinh tế nước ta những năm gần đây có mức tăng trưởng khá cao, đời sống của nhân dân cải thiện nhu cầu của người dân, của các doanh nghiệp của nền kinh tế và đòi hỏi của xã hội được thụ hưởng các dịch vụ bảo hiểm ngày càng gia tăng, với yêu cầu ngày càng cao do đó thị trường bảo hiểm nhân thọ đang đứng trước những cơ hội, thách thức hết sức lớn trong thị trường Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ trực thuộc tổng Công ty bảo việt sẽ làm gì để có thể giữ vững được vị trí số một trong thị trường bảo hiểm nhân thọ?
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tiểu luận phép biện chứng duy vật

TIỂU LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

MỤC LỤC · Lời nói đầu· Nội dungA. Cơ sở lý luận chungI. Phương pháp luậnII. Vai trò của phương pháp luận1. Phương pháp biện chứng2. Phương pháp biện chứng là đỉnh cao của tư duy khoa họcB. Phép biện chứng duy vậtI. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến2. Nguyên lý về sự phát hiệnII. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật1. Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất và ngược lại là quy luật chỉ rõ cách thức của sự phát hiện của sự vật, hiện tượng2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập3. Quy luật phủ định của phủ địnhIII. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật: có 6 cặp phạm trù1. Cặp phạm trù cái chung và cái riêng2. Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng3. Cặp phạm trù nội dung và hình thức4. Cặp phạm trù tất nhiên và kết qủa5. Cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên6. Cặp phạm trù khả năng và hiện thực Kết luận
Xem thêm

28 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NẠN PHÁ RỪNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NẠN PHÁ RỪNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để phân tích vấn đềnạn phá rừng ở việt nam hiệnMột phản ứng hóa học không thể xảy ra nếu không có sự tương tác giữa phân tử củacác chất tham gia; bóng đèn sẽ không phát sáng nếu như không có sự tác động qualại giữa dòng điện và dây dẫn; sẽ không có các mùa nếu trái đất không quay…. Rõràng, không có nguyên nhân nào không dẫn tới kết quả nhất định và ngược lại,không có kết quả nào lại không có nguyên nhân. Mối quan hệ giữa nguyên nhân vàkết quả là mối liên hệ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, phổ biến nhất trong sự vậnđộng của hiện tượng. Do đó có thể nói, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ tự nhiênđầu tiên được phản ánh vào đầu óc của con người. Do vậy mối quan hệ nguyênnhân kết quả là mối quan hệ đặc biệt quan trọng.Nội Dung:Phần I:Khái niệm cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả và mối quan hệ biện chứnggiữa chúng:1.Khái niệm nguyên nhân và kết quả:Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa cácsự vật với nhau gây ra sự biến đổi nhất định.Kết quả là những biến đổi xuất hiện do nguyên nhân tao ra.2.Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả:- Theo quan điểm biện chứng duy vật mối liên hệ nhân – quả là mối liên hệ kháchquan của bản thân các sự vật. Nó tồn tại ngoài ý muốn của con người không phụthuộc vào việc ta có nhận thức được nó hay không.- Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả còn thể hiện ở chỗ: 1 hiệntượng nào đó trong đó mối quan hệ này là nguyên nhân thì trong mối quan hệ kháclại là kết quả và ngược lại.- Thực tiễn cho thấy cùng một nguyên nhân có thể gây nên nhiều kết quả khác nhautùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Ngược lại một kết quả có thể gây nên bởi nhiềunguyên nhân khác nhau tác động riêng lẻ hay tác động cùng lúc.3.Phân loại nguyên nhân:
Xem thêm

9 Đọc thêm

58 câu hỏi và trả lời môn triết học

58 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MÔN TRIẾT HỌC

 Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc, đặc điểm và đối tượng của triết học. Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học? Câu 3: Giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình có sự khác biệt căn bản gì? Câu 4: Vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Vai trò của triết học Mác – Lênin đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Câu 5: Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử và là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học? Câu 6: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy. Câu 7: Trình bày quan niệm về đạo đức – chính trị – xã hội của Nho gia nguyên thủy Câu 8: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Đạo gia Câu 9: Trình bày những tư tưởng pháp trị của Hàn Phi  Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Đêmôcrít Câu 11: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Platông Câu 12: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Ph. Bêcơn Câu 13: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học R. Đềcáctơ  Câu 14: Trình bày khái quát về hệ thống triết học của Ph. Hêghen  Câu 15: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học L. Phoiơbắc  Câu 16: Trình bày các quan niệm cơ bản của triết học duy vật về vật chất? Câu 17: Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về vận động và không gian, thời gian? Câu 18: Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức? Câu 19: Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức. Trình bày tóm tắt nội dung nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới và nguyên tắc khách quan mácxít?  Câu 20: Nêu định nghĩa, nguồn gốc, chức năng và phân loại nguyên lý, quy luật và phạm trù. Câu 21: Phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này.  Câu 22: Phân tích nội dung nguyên lý về sự phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này? Câu 23: Phân tích nội dung qui luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 24: Phân tích nội dung qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 25: Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 26: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 27: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 28: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 29: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 30: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 31: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 32: Trình bày các quan niệm khác nhau về bản chất của nhận thức? Câu 33: Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Câu 34: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các giai đoạn, cấp độ của quá trình nhận thức?  Câu 35: Chân lý là gì? Các đặc tính cơ bản và tiêu chuẩn của chân lý?  Câu 36: Phương pháp là gì? Hãy trình bày các phương pháp nhận thức khoa học. Câu 37: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người? Câu 38: Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới ở nước ta? Câu 39: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Sự vận dụng mối quan hệ này trong công cuộc đổi mới ở nước ta? Câu 40: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Vì sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên? Câu 41: Phân tích các đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin? Câu 42: Phân tích nguồn gốc, kết cấu của giai cấp ? Câu 43: Đấu tranh giai cấp là gì ? Tại sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển chủ yếu của xã hội có giai cấp ? Câu 44: Phân tích mối quan hệ giai cấp dân tộc và mối quan hệ giai cấp – nhân loại ?  Câu 45: Phân tích nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước.  Câu 46: Trình bày các kiểu và hình thức nhà nước đã có trong lịch sử. Nêu đặc điểm của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.  Câu 47: Cách mạng xã hội là gì? Vai trò của nó trong sự phát triển của xã hội? Câu 48: Tính chất, lực lượng và động lực của cách mạng xã hội là gì. Phân tích điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cách mạng xã hội? Câu 49: Bạo lực cách mạng là gì? Vai trò của nó trong cách mạng xã hội.  Câu 50: Khái niệm tồn tại xã hội? Khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội? Câu 51: Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Câu 52: Phân tích nội dung hình thái ý thức chính trị, ý thức pháp quyền và ý thức đạo đức.  Câu 53: Phân tích nội dung hình thái ý thức thẩm mỹ, ý thức tôn giáo và ý thức khoa học. Câu 54: Trình bày các quan niệm khác nhau về con người trong triết học trước Mác? Câu 55: Phân tích vấn đề bản chất con người theo quan niệm của triết học Mác – Lênin. Câu 56: Phân tích mối quan hệ giữa cá nhân tập thể – xã hội. Ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay? Câu 57: Trình bày vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học “Lấy dân làm gốc”. Câu 58: Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử? Phê phán những quan điểm sai lầm về vấn đề này?
Xem thêm

452 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐỂ NÓI LÊN THỰC TRẠNG CỦA VẤNĐỀ TẮC NGHẼN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐỂ NÓI LÊN THỰC TRẠNG CỦA VẤNĐỀ TẮC NGHẼN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

như phân luồng giao thông một cách hợp lý, lập lại kỉ cương quản lý đô thị, ý thứctham gia giao thông của người dân,…sẽ còn rất nhiều tồn tai để phải giải quyết vàđiều quan trong là chúng ta phải bàn đến giải pháp của các tồn tại vừa nêu trên.2/Giải quyết tồn tại và các biện pháp khắc phục:Mặc dù mối liên hệ nhân quả có tính khách quan nhưng ta không thể vì thế mà ỷ lạicho tự nhiên diễn ra. Không thể để tình trạng ách tắc giao thông diễn ra mà khôngcó những biện pháp khắc phục. Một kết quả do nhiều nguyên nhân gây ra và ngượclại một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả. Muốn có kết quả tốt phải pháthiện nhiều nguyên nhân. Như ở trên ta đã chỉ ra được một số nguyên nhân chínhdẫn đến nạn ách tắc giao thông, vậy phải giải quyết vấn đề này như thế nào ?Sau đây là một số giải pháp cơ bản.* Phân luồng giao thông một cách hợp lý: Với phương châm phát huy hiệu quả caonhất những cơ sở vật chất hiện có, đồng thời bổ sung đầu tư một số khâu chủ yếutrong hệ thống giao thông đô thị. Phân luồng giao thông sao cho hợp lý, khoa họcnhằm tháo tỡ những ách tắc giao thông không đáng có mà nội dung chính là quyhoạch lại luồng tuyến xe buýt, mạng lưới đường bộ, đường sắt ở thành phố. Một sốtuyến đường chỉ đi một chiều, thiết lập bằng được tuyến đường dành cho xe tải đểtiến tới cấm không cho xe tải có sức chở hơn 2,5 tấn lưu thông trong nội thành giêcao điểm. Kiên quyết cấm xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh chạy trong giê cao điểm.Giải pháp điều khiển giao thông sẽ hỗ trợ đắc lực giải pháp phân luồng giao thông :Việc làm đầu tiên là hoàn thiện, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, đặc biệt làxây dựng hệ thống báo hiệu vị trí thường xẩy ra ùn tắc giao thông để giảm lượng xeđi vào, và các chốt đèn có tín hiệu giây chạy lùi và phát tín hiệu còi khi đèn chuyểnmàu. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều khiển giao thông bằngcamera, lắp đặt tại các nót trọng điểm để kịp thời có biện pháp xử lý khi có triệuchứng.Thành phố Hà Nội đã và đang gấp rút triển khai xây dựng các nót giao thông ngã tưsở , xây dựng hàng loạt dải ngăn cách đường bộ …
Xem thêm

8 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT THẠC SỸ: VẬN DỤNG TRIẾT HỌC MÁC LENIN VÀO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC GIẢNG DẠY

TIỂU LUẬN TRIẾT THẠC SỸ: VẬN DỤNG TRIẾT HỌC MÁC LENIN VÀO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC GIẢNG DẠY

Triết học có tác động rất lớn đối sự hình thành và phát triển của toán học. Triết học cung cấp thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật biện chứng nhằm định hướng và cung cấp công cụ nhận thức cho sự phát triển của toán học. Đây là quan niệm rất kinh điển mà ta không bàn thêm về tính đúng đắn của nó. Mối quan hệ biện chứng giữa toán học và triết học làm bộc lộ vai trò định hướng to lớn của triết học đối với toán học. Là người nghiên cứu toán học, hơn hết, phải biết vận dụng triết học vào công tác chuyên môn, định hướng cho việc nghiên cứu, giảng dạy toán học. Đó là lí do để tôi chọn nghiên cứu đề tài “ Vận dụng triết học Mác – Lê Nin vào công tác chuyên môn, định hướng cho việc nghiên cứu và giảng dạy .” 1.2. Mục đích, nhiệm vụ1.2.1. Mục đíchDo thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng là khoa học, đúng đắn nhất, nên mục đích đề tài này sẽ sử dụng nó để kiến giải sự phát triển của toán học qua đó rút ra ý nghĩa phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy toán học.1.1.2. Nhiệm vụ Chọn một số quy luật, cặp phạm trù để phân tích làm rõ và vận dụng vào công tác chuyên môn, định hướng cho việc nghiên cứu, giảng dạy toán học.1.3. Phương pháp nghiên cứuThu thập tư liệu, thông tin từ giáo trình, bài giảng, Internet, báo chí,... Lập đề cương chi tiết các vấn đề của đề tài cần làm sáng tỏ. Phân tích, tổng hợp, đánh giá các nguồn tài liệu đã thu thập. Sắp xếp thành một đề tài hoàn chỉnh.1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng Việc vận dụng các quy luật, cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật vào công tác chuyên môn, định hướng cho việc nghiên cứu, giảng dạy toán học.1.4.2. Phạm vi nghiên cứuDo giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ nghiên cứu: qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, cặp phạm trù cái chung và cái riêng, cặp phạm trù nội dung và hình thức, qui luật phủ định của phủ định.
Xem thêm

26 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ ĐỂ NÓI ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN”

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ ĐỂ NÓI ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN”

Vì vậy tết nguyên Đán ra đời là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kì vận hành của đất tr[r]

3 Đọc thêm

“ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ ĐỂ NÓI ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN”

“ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ ĐỂ NÓI ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN”

* Nguyên nhân là phạm trù triết học chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định ở sự vật đó.. Kết quả là phạm trù triết học của những [r]

9 Đọc thêm

NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN DƯỚI CÁI NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 13

NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN DƯỚI CÁI NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 13

III/ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ CÁI RIÊNG CÁI CHUNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM TRANG 5 1/ ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA NỀN KTTT Do KTTT là sự phát triển cao của nền kinh tế [r]

18 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN- HỆ QUẢ PHÂN TÍCH CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CHÂU Á 1997

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN- HỆ QUẢ PHÂN TÍCH CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CHÂU Á 1997

Từ lí thuyết của cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả vận dụng vào phân tích cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ diễn ra năm 1997 đã chỉ ra rằng : nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng đó [r]

15 Đọc thêm

Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vân dụng cặp phạm trù này để phân tích vấn đề thất nghiệp của sinh viên ra trường hiện nay

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VÀ VÂN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY ĐỂ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN RA TRƯỜNG HIỆN NAY

Sinh viên ra trường hiện nay đang là vấn đề rất đáng báo động trong xã hội. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Nguyên nhân của việc thất nghiệp của sinh viên là do đâu? Hậu quả để lại là gì? Vấn đề đó đã gây thiệt hại gì cho những sinh viên đó và sự phát triển kinh tế của đất nước? Và chúng ta cần phải làm gì để khắc phục tình trạng trên? Vấn đề này luôn được đánh giá từ nhiều góc độ, vì vậy để đảm bảo được tính khách quan khi nhìn nhận và đánh giá vấn đề, em xin mạnh dạn chọn đề tài : “ Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vân dụng cặp phạm trù này để phân tích vấn đề thất nghiệp của sinh viên ra trường hiện nay”. Do trình độ hiểu biết của em còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy, em kính mong thầy (cô) góp ý, bổ sung để bài làm của em tốt hơn trong những lần sau
Xem thêm

10 Đọc thêm

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT - HIỆN TƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH LỐI SỐNG CỦA SVVN HIỆN NAY.

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT - HIỆN TƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH LỐI SỐNG CỦA SVVN HIỆN NAY.

Tất cả các hiện tợng biểu hiện bản chất theo nhiều cách khác nhau: có hiện tợng biểu hiện một phần bản chất, có hiện tợng biểu hiện bản chất tơng đối đầy đủ, đúng đắn, nhng đôi khi hiện [r]

11 Đọc thêm

Nội dung, hình thức và bản chất, hiện tượng của các phạm trù

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ BẢN CHẤT, HIỆN TƯỢNG CỦA CÁC PHẠM TRÙ

Nội dung, hình thức và bản chất, hiện tượng của các phạm trù

39 Đọc thêm

Cùng chủ đề