PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 19

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 19":

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong những năm gần đây, sau khi thực hiện được một chặng đường thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội, nước ta đã đạt được những thành công to lớn và rất quan trọng trong các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện...
Quyết định đi lên nền kinh t[r]

47 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế hiện nay, phân tích báo cáo tài chính càng trở nên cần thiết và tr[r]

20 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hóa t[r]

95 Đọc thêm

báo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

báo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

22 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

VỐN KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là tiền đề vật chất để tiến hành hoạt động SXKD đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, là yếu tố mang tính chất quyết định đến sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển thì doanh nghiệp không những phải bảo toàn được nguồn vốn đã bỏ ra[r]

99 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM TIỂU LUẬN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh 2
1.3. Thị phần của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 2
1.4 .Đối thủ cạnh tranh 2
PHẦN 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOAN[r]

38 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Chương I. Tổng quan về kiến thức chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức.
Chương II. Thực trạng cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.
Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty cố phần Bánh Kẹo Hải Hà.

22 Đọc thêm

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ NHẰM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (“Công ty”) là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 1912003QĐBCN ngày 14112003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Giấy chứng n[r]

17 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói, hiệu quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế phản ánh chất lượng của hoạt động, đo lường trình độ của các nhà quản trị trên thương trường. Và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt[r]

109 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Khi chuyển từ nền kinh tế tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã thừa nhận thị trường với các quy luật vốn có của nó, trong đó có quy luật cạnh tranh.Ngày nay, cạnh tranh luôn là vấn đề nóng bỏng vì nó thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế, tới các ngành, các tổ chức[r]

39 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC
Quá trình hình thành và phát triển công ty bánh kẹo Hải Hà HHC
Công ty bánh kẹo Hải Hà có tên giao dịch là HAIHA Company (Viết tắt là
HAIHACO), có trụ sở tại 25 – đường Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

39 Đọc thêm

Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp tính điểm số Z vào phân tích tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM SỐ Z VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp tính điểm số Z vào phân tích tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Đề tài gồm 3 chương :
Chương I: Tổng quan về phân tích tín dụng và phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương II: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà[r]

31 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

xí nghiệp đóng tại trụ sở chính là XN bánh, XN kẹo, XN kẹo chew, XN phụ trợ, haixí nghiệp còn lại là XN bánh kẹo Hải I -đóng tại Việt Trì, XN bánh kẹo Hải HàII - đóng tại Nam Định. Ngoài ra Công ty còn có chi nhánh ở Đà[r]

114 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

2 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3
1. Thông tin chung về doanh nghiệp 3
2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5
2.1. Giai đoạn từ 19591961 5
2.2. Giai đoạn 19621966 5
2.3. Giai đoạn 19671991 5
2.4. Giai đoạn 19922002 6
2.5. Giai đoạn[r]

42 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong nền[r]

57 Đọc thêm

Chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hà

CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hà. Đánh giá những thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng của công ty. Mô hình chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hàPhân tích các thành viên tham gia mô hình chuỗi cung ứng đó. Phân tích mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi. Đ[r]

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHI PHÍ và GIÁ THÀNH sản PHẨM của CÔNG TY BÁNH kẹo hải hà

PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

LỜI NÓ ĐẦU
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh t[r]

25 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

cho người lao động gắn bó thêm với công ty.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty20Mặc dù nền kinh tế vĩ mô năm qua gặp nhiều biến động, lạm phát vẫn duy trìở mức cao, sức mua của người tiêu dùng giảm sút mạnh, nhiều công ty sảnxuất đình trệ hoặc[r]

26 Đọc thêm

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, có rất nhiều sản phẩm bánh được ưa chuộng. Đó chính là một phần lý do mà năm nay, hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo nội đều đề ra những mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên các sản phẩm trong nước vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, trên th[r]

133 Đọc thêm