CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT":

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.
Công nghệ sinh học như một thân cây mà những rễ chính của cây[r]

352 Đọc thêm

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT HỌC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào t[r]

186 Đọc thêm

Tiểu luận kĩ THUẬT NUÔI cấy mô tế bào THỰC vật

TIỂU LUẬN KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬTI.Giới thiệu:Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành[r]

7 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẠO CÂY ĐƠN BỘI TỪ TẾ BÀO SINH DỤC

CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẠO CÂY ĐƠN BỘI TỪ TẾ BÀO SINH DỤC

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT
Đề tài: Nuôi cấy tạo cây đơn bội từ tế bào sinh dục
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong chọn tạo giống cây trồng việc tạo ra được dòng đồng hợp tử tuyệt đối là một vấn đề rất được quan tâm. Các dòng này đã được tạo ra bằng nhiều con đường khác nhau như: tự phối, nuôi cấy tạo cây đơn bội[r]

55 Đọc thêm

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô tế bào thực vật đã không ngừng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. Những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao manh tính cạnh tranh trong thị trườ[r]

34 Đọc thêm

BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI

BÁO CÁO NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO VI NHÂN GIỐNG CHUỐI

BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy m[r]

28 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

70 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 1: LÀM QUEN PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ PHA CHẾ DUNG DỊCH MẸ.
I. Giới thiệu hệ thống phòng thí nghiệm NCMTBTV:
Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật hiện đại được thiết kế phù hợp với tính chất dây chuyền của loại công việc này có sơ đồ tổng quát như sau:
1 2 3 4
1.[r]

13 Đọc thêm

Nhân nhanh cây hoa dã yên thảo (petunia hybrida) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

NHÂN NHANH CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (PETUNIA HYBRIDA) BẰNG KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

... vậy, kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật xét cho kĩ thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách rời điều kiện nhân tạo vô trùng) [4], [6] 1.2.2 Hiện trạng nuôi cấy mô. .. giống giảm giá thành thực nghiên cứu đề tài: Nhân nhanh hoa Dã yên thảo (petunia hybrida) kĩ thu[r]

46 Đọc thêm

Nuôi cấy mô Tế Bào Thực Vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy mô đã đem
lại những hiệu quả kinh tế hết sức rõ rệt.
Hiện nay, người ta đã bắt đầu ứng dụng khả năng nuôi cấy tế bào thực vật tách
rời ở qui mô công nghiệp để thu nhận các sản phẩm, các hoạt chất sinh học có giá trị kinh
tế ca[r]

355 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI CẤY MERISTEM VÀ TẠO CÂY SẠCH BỆNH VIRUS

KỸ THUẬT NUÔI CẤY MERISTEM VÀ TẠO CÂY SẠCH BỆNH VIRUS

Nuôi cấy meristem tạo cây sạch bệnh virus.II.1.Khái quát về nuôi cấy tế bào thực vật.- Nuôi cấy tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho tất cả cácloại nuôi cấy nguyên liệu thực vật[r]

13 Đọc thêm

Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật

CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT


TÊN TIỂU LUẬN:
CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ Ở TẾ BÀO THỰC VẬT
THÁI NGUYÊN 2014

MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU 2
1.1. Đặt vấn đề 2
1. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2
II. NỘI DUNG 3
2.1. Căn cứ khoa hoc 3
2.1.1.[r]

13 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

KỸ THUẬT NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

Nhóm 12MỤC LỤCA, ĐẶT VẤN ĐỀB, NỘI DUNGI, Protoplast là gì? Thế nào là lai tế bào soma?II, So sánh đặc điểm nuôi cấy tế bào trần với nuôi cấy tế bào vẫn còn thành.III, Các kỹ thuật cụ thể1, Kỹ thuật tách tế bào trần2, Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần3, Kỹ thuật dung hợp tế bào trầnIV, Triển vọng ứng dụn[r]

20 Đọc thêm

NUÔI CẤY INVITRO TỪ MÔ SẸO

NUÔI CẤY INVITRO TỪ MÔ SẸO

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………2
1.1 Sơ lược lý thuyết mô sẹo…………………………………………………...2
1.1.1 Khái niệm mô sẹo…………………………………………………...2
1.1.2 Đặc tính của mô sẹo………………………………………………...2
1.1.3 Ứng dụng của mô sẹo……………………………………………...2
1.1.4 Sự tạo chồi từ mô[r]

44 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình nhân giống Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS ROXBURGHII) BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN.

MỤC LỤC
Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1 1.2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu.......................[r]

67 Đọc thêm

Chuong 2 nuoi cay mo f

CHUONG 2 NUOI CAY MO F

Nhân giống in vitro:
Đây là giai đoạn quan trọng trong nhân giống cây trồng bằng phương pháp
nuôi cấy mô và tế bào thực vật nhằm mục đích tăng sinh khối thể nhân giống.
Vật liệu nuôi cấy là những thể chồi, môi trường nuôi cấy thường giống môi
trường tạo thể chồi, đôi khi nồng độ chất sinh trưởng giả[r]

14 Đọc thêm

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

sẹo khi hình thành gồm hai 2 loại:• Loại xốp: chứae nhều tế bào xốp với nhân nhỏ, tế bào chất loãng và khôngbào to.• Loại cứng: các tế bào chắc, nhân to, tế bào chất đậm và không bào nhỏ.Sự chuyên hóa và tổ chức callusMột callus đồng nhất bao gồm toàn[r]

3 Đọc thêm

tiểu luận (công nghệ tế bào động vật)

TIỂU LUẬN (CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT)

II.NUÔI CẤY SƠ CẤP TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
Khái niệm
Nuôi cấy sơ cấp là quá trình nuôi cấy đầu tiên của tế bào saukhi tách từ mô hay cơ quan trước lần cấy truyền đầu tiên.
Đặc điểm nuôi cấy sơ cấp
Thành phần tế bào trong giai đoạn này rất hỗn độn.
Kết thúc nuôi cấy sơ cấp khi tế bào được cấy truyền sang mộ[r]

29 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Ứng dụng công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ờ cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ờ cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Ở vật nuôi, công nghệ tế bào đã thu được[r]

2 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỘ MÔN – SINH 9

KẾ HOẠCH BỘ MÔN – SINH 9

chủ yếu của công nghệ tế bào _Phương pháp nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống - Những lĩnh vực sản xuất và đời sống có ứng dụng kĩ thuật gen, vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất [r]

32 Đọc thêm

Cùng chủ đề