GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP LÀ GÌ":

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP EIGRP VÀ OSPF

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP EIGRP VÀ OSPF

Ketnooi.com chia sẻ cho bạn20Đường ngoại vi là đường xuất phát từ bên ngoài AS của EIGRP. Cácđường ngoại vi là những đường được học từ các giao thức định tuyến khácnhư RIP, OSPF và IGRP. Đường cố định cũng được xem là đường ngoại vi2. Thuật toán DUALEIGRP thường được xem là giao thức lai vì nó kết hợp các ưu điểm củacả giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách và giao thức định tuyến theotrạng thái đường liên kết. Và thành phần trung tâm của EIGRP là thuật toáncập nhật nhiều mức DUAL (Diffusing Update Algorithm ), là bộ máy tínhtoán đường đi của EIGRP. Tên đầy đủ của kỹ thuật này là DUAL FSM(finite-state machine-máy trạng thái giới hạn ). FSM là một bộ máy thuật toánnhưng không phải là một thiết bị cơ khí có các thành phần di chuyển được.FSM định nghĩa một tập hợp các trạng thái có thể trải qua, sự kiện nào gây ratrạng thái nào và sẽ có kết quả là gì. FSMs cũng mô tả một thiết bị, mộtchương trình máy tính, hoặc một thuật toán định tuyến sẽ xử lý một tập hợpcác sự kiện đầu vào như thế nào. DUAL FSM đảm bảo rằng mỗi đường làmột vòng tự do và những đường có chi phí thấp nhất được DUAL đặt trongbảng định tuyến. DUAL FSM chứa tất cả các logic được sử dụng để tính toánvà so sánh đường đi trong mạng EIGRP. EIGRP sẽ giữ những tuyến đườngquan trọng này và cấu trúc sẵn có ở tất cả thời gian, để thông tin có thể truynhập ngay lập tức.DUAL chạy hai thuật toán song song là định tuyến theo trạng thái đườngliên kết (LSP) và định tuyến theo vectơ khoảng cách (DVP)Thuật toán trạng thái liên kết (LSA): Trong thuật toán trạng thái liênkết, các node mạng quảng bá giá trị liên kết của nó với các node xung quanhtới các node khác. Sau khi quảng bá tất cả các node đều biết rõ topo mạng và
Xem thêm

61 Đọc thêm

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

Routing Infomation Protocolthức định tuyến dùng để trao đổi thôngtin định tuyến giữa các routerII. Đặc điểm của RIP 1.Thuộc loại giao thức distance-vector. Mỗirouter sẽ gửi bảng định tuyến của mình chorouter láng riềng đều đặn với chu kỳ 30s/lần.Thông tin này sẽ tiếp tục được router lángriềng lan truyền tiếp cho các router lángriềng khác =>Lan truyền ra mọi router toànmạng.II. Đặc điểm của RIPCác router trao đổithông tin định tuyến(bảng định tuyến)với các láng giềngcủa mìnhII. Đặc điểm của RIP 2.
Xem thêm

32 Đọc thêm

MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF

MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF

Mục lục
DANH SÁCH NHÓM 12 i
Chương 1 Tổng quan về các giao thức định tuyến 1
1.1 Khái niệm cơ bản 1
1.2 Khái niệm giao thức 1
Chương 2 RIP 1
2.1 Tổng quát về giao thức RIP 1
2.2 Giao thức định tuyến RIP 2
Chương 3 OSPF 12
3.1 Giới thiệu về OSPF 12
3.2 Hoạt động của OSPF 12
3.3 OSPF với Multi – Area 21
3.4 Định dạng gói tin OSPF 23
3.5 Ưu, nhược điểm: 27
3.6 Cấu hình OSPF 28
Chương 4 Phần demo 30
4.1 Giao thức RIP 30
4.2 Giao thức OSPF Multiarea 36

43 Đọc thêm

TÀI LIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ-RIP VA IGRP PDF

TÀI LIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ-RIP VA IGRP PDF

Bandwidth Delay Load Reliability Maximum transfer unit (MTU)IGRP không sử dụng hop count trong metric của mình, tuy nhiên nó vẫn theo dõi được hop count. Một mạng cài đặt IGRP thì kích thước mạng có thể nên tới 255 hop.Ưu điểm nữa của IGRP so với RIP là nó hỗ trợ được unequal-cost load sharing và thời gian update lâu hơn RIP gấp 3 lần.Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm của mình so với RIP, IGRP cũng có những nhược điểm đó là giao thức độc quyền của Cisco.2. Hoạt động và đặc trưngIGRP có rất nhiều điểm chung với RIP, chúng cùng là classfull distance vector protocol cũng như định kỳ gửi toàn bộ routing table ra tất cả active interface.Cũng giống như RIP, IGRP cũng broadcasd Request packet ra tất cả các active interface khi khởi động và cẩn thận check các paket update nhận được xem source address của packet đó có cùng subnet mà update được nhận. Giống như RIP nó cũng không gửi subnetmask trong thông tin định tuyến.Nếu như RIP dùng port 520 của giao thức UDP để trao đổi thông tin định tuyến, thìIGRP thì làm điều này trực tiếp trong gói tin IP với trường Protocol number là 9.IGRP sử dụng khái niệm Autonomous System (AS), một IGRP AS là một IGRP process domain_tập hợp các router có chung routing protocol là một IGRP process.Cho phép multiple IGRP AS tồn tại bên trong một AS có nghĩa là người quản trị cóphân đoạn mạng tốt hơn. Người quản trị có thể tạo một IGRP AS cho mỗi routing domain, giúp cho việc điều khiển thông tin giữa các mạng tương tác tốt hơn.IGRP thừa nhận 3 loại tuyến đường trong thông tin update:Interior route: mạng nối trực tiếp với router.System route: là đường tới địa chỉ mạng mà bị summary bởi network border router.Exterior route: là đường học qua IGRP từ IGRP AS khác, nó cung cấp thông tin sử
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

30 Đọc thêm

Xây dựng mạng nội bộ trong công ty

XÂY DỰNG MẠNG NỘI BỘ TRONG CÔNG TY

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin như hiện nay, Mạng máy tính không còn là một khái niệm xa lạ , mơ hồ đối với nhiều người. Đây là một lĩnh vực của CNTT có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng lớn. Trong khuôn khổ môn học : “ Mạng máy tính” mà chúng em được học vừa qua. Trong bài cáo này chúng em xin trình bày một số hiểu biết về hai vấn đề sau:Vấn đề 1: Xây dựng một mạng để so sánh hai giao thức định tuyến RIP và OSPF.Vấn đề 2:Xây dựng một mạng nội bộ trong công ty. Có mạng nội bộ, mạng công khai ở các phòng marketing, manage và sale, mỗi phòng đều có VLANS khác nhau.Cấu hình Access ListCấu hình NAT, dynamic NAT và PAT cho mạng trên.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Các giao thức định tuyến

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

1.Giao thức định tuyến RIP
1.1 Giới thiệu
1.2 Giao thức định tuyến RIP v.1
1.3 Giao thức định tuyến RIP v.2
2.Giao thức định tuyến IGRP
 3.Giao thức định tuyến OSPF
 4.Giao thức định tuyến EIGRP
 5.Kết luận

44 Đọc thêm

nghiên cứu và ứng dụng chuyển mạch IP

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH IP

MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1
LỜI NÓI ĐẦU 4
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH IP....................................5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 6
1.1 Định tuyến trong chuyển mạch gói truyền thống 6
1.2 ATM IP 8
1.3 IP over ATM 10
CHƯƠNG 2. ĐÁNH ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊNH TUYẾN IP 12
2.1 Mô hình chồng giao thức TCPIP 12
2.2 Đánh địa chỉ IP 13
2.3 Định tuyến IP 15
2.4 Các giao thức định tuyến trong IP 17
2.4.1 Định tuyến theo vectơ khoảng cách 19
2.4.2 Định tuyến trạng thái đường 21
2.4.3 RIP (Routing Information Protocol) 23
2.4.4 OSPF (Open Shortest Path First) 29
2.4.5 BGP (Border Gateway Protocol) 36
PHẦN II
CHUYỂN MẠCH IP VÀ ỨNG DỤNG....................................39
CHƯƠNG 3. CHUYỂN MẠCH IP 40
3.1 Định nghĩa và các thuật ngữ 40
3.1.1 Chuyển mạch IP 40
3.1.2 Đầu vào và đầu ra của chuyển mạch IP 42
3.1.3 Đường tắt 43
3.2 Các mô hình địa chỉ của chuyển mạch IP 45
3.2.1 Địa chỉ riêng 45
3.2.2 Ánh xạ địa chỉ IP sang VC 46
3.3 Các mô hình chuyển mạch IP 46
3.3.1 Mô hình xếp chồng 46
3.3.2 Mô hình đồng cấp 48
3.4 Các kiểu chuyển mạch IP 49
3.4.1 Giải pháp chuyển mạch theo luồng 49
3.4.2 Giải pháp chuyển mạch theo cấu hình 51
3.5 Một số giải pháp trong chuyển mạch IP 53
CHƯƠNG 4. CHUYỂN MẠCH THẺ CỦA CISCO 56
4.1 Giới thiệu chuyển mạch thẻ 56
4.2 Kiến trúc của chuyển mạch thẻ 57
4.3 Các thành phần 59
4.4 Các phương pháp cấp phát thẻ 62
4.4.1 Phương pháp downstream 62
4.4.2 Phương pháp downstream on demand 63
4.4.3 Phương pháp upstream 64
4.5 Giao thức phân phối thẻ 64
4.5.1 Chức năng của TDP 65
4.5.2 Các kiểu đơn vị giao thức TDP 65
CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG CỦA CHUYỂN MẠCH IP 65
5.1 Chuyển mạch IP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65
5.1.1 IFMP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65
5.1.2 CSR và Multicast 65
5.1.3 Hỗ trợ đa hướng trong chuyển mạch thẻ 65
5.1.4 ARIS và dịch vụ đa hướng 65
5.2 Mạng chuyển mạch IP 65
5.2.1 Chuyển mạch IP của hãng Ipsilon 65
5.2.2 Mạng CSR 65
3.2.3 Mạng chuyển mạch thẻ 65
5.2.4 Mạng ARIS 65
KÉT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
Xem thêm

83 Đọc thêm

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST)

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)
Distance vector
Hoạt động theo nguyên tắc Neighbors , nghĩa là mỗi router sẽ gửi bảng định tuyến của mình cho tất cả router kết nối trực tiếp với nó. Các router đó sau đó so sánh với bảng định tuyến mà mình hiện có và kiểm tra lại các tuyến đường của mình với các tuyến đường mới nhận được , tuyến đường nào tối ưu hơn sẽ được đưa vào bảng định tuyến các gói tin update sẽ được gửi theo chu kỳ (30s với RIP, 90s với EIGRP).
Xem thêm

23 Đọc thêm

Báo cáo chuyên đề KTVT: Các giao thức định tuyến trong internet

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KTVT: CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG INTERNET

I. Mở đầu
1. Định tuyến là gì
2. Tại sao cần giao thức định tuyến
3. Phân loại giao thức định tuyến
II. Các giao thức định tuyến trong
1. RIP
2. OSPF
3. IGRP
4. EIGRP
III. Giao thức định tuyến ngoài EGP
1. Giao thức định tuyến BGP
1.1 Tổng quan BGP
1.2. Đặc điểm BGP
1.3 Hoạt động BGP
1.4 Khi dùng BGP và không dùng BGP

28 Đọc thêm

Mô phỏng giao thức OSPF trên packet tracer

MÔ PHỎNG GIAO THỨC OSPF TRÊN PACKET TRACER

I. KHÁI QUÁT CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại 3
a. Định tuyến tĩnh 3
b. Đinh tuyến động 4
II. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF 6
1. OSPF giải quyết các vấn đề 6
2. Đóng gói bản tin OSPF 6
3. Các loại gói tin OSPF 7
4. Giao thức Hello 7
a. Thiết lập hàng xóm 9
b. OSPF Hello và Dead Interval 10
c. OSPF linkstate Updates 10
d. Bầu DR và BDR 11
5. Thuật toán OSPF 11
6. Xác thực 12
7. Các xác định Router ID 13
8. Bảng định tuyến 15
9. Kiểu mạng của OSPF 17
10. Quá trình lan tràn bản tin LSAs và bầu chọn DR và BDR trong mạng Multiaccess 17
a. Quá trình lan tràn bản tin LSAs 17
b. Bầu chọn DR và BDR 18
11. Metric OSPF 20
Giao thức là một kiểu cách thức giao tiếp, đối thoại. Cũng như con ngưòi máy móc muốn làm việc vói nhau cũng cần có những cách thức giao tiếp riêng . Trong việc truyền tin cũng vậy các Router muốn giao tiếp với nhau cũng cần phái có những giao thức để làm việc với nhau. Các giao thức đó thường là RIP, IGRP, EGRP, ISIS,BGP4 và OSPF.
OSPF là giao thức định tuyến nhóm linkstate thường được triển khai trong các hệ thống mạng phức tạp. Giao thức OSPF tự xây dựng những cơ chế riêng cho mình, tự bảo đảm những quan hệ của chính mình với các router khác. Nó có thể dò tìm nhanh chóng sự thay đổi của topology (cũng như lỗi của các interface) và tính toán lại những route mới sau chu kỳ hội tụ. Chu kỳ hội tụ của OSPF là rất ngắn và cũng tốn rất ít lưu lượng đường truyền.
Xem thêm

30 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ DATASOCKET

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ DATASOCKET

TCPIP là một họ giao thức để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng và nó được cấu trúc theo kiểu phân cấp.Khác với mô hình OSIISO tầng liên mạng sử dụng giao thức kết nối mạng không liên kết (connectionless) IP, tạo thành hạt nhân hoạt động của Internet. Cùng với các thuật toán định tuyến RIP, OSPF, BGP, tầng liên mạng IP cho phép kết nối một cách mềm dẻo và linh hoạt các loại mạng vật lý khác nhau như: Ethernet, Token Ring

32 Đọc thêm

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Routing Information Protocol (RIP)

TIỂU LUẬN MÔN MẠNG MÁY TÍNH ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP)

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Routing Information Protocol (RIP)
RIP là giao thức định tuyến vector khoảng cách
Quảng bá toàn bộ bảng định tuyến của nó cho các bộ định tuyến lân cận theo định kỳ.
Chu kỳ cập nhật của RIP là 30 giây
Thuật toán mà RIP sử dụng để xây dựng nên routing table là BellmanFord.
Sử dụng số đếm các node (hopcount) để làm giá trị đánh giá chất lượng của định tuyến
Giá trị tối đa của hopcount là 15 hops
Thích hợp với mạng quy mô nhỏ.

57 Đọc thêm

TÌM HIỂU KỸ THUẬT POLICY BASE ROUTING

TÌM HIỂU KỸ THUẬT POLICY BASE ROUTING

Policy Base Routing (PBR) – Định tuyến theochính sáchĐối với các giao thức định tuyến thông đường như RIP, OSPF, EIGRP…,dữ kiện để chọn ra đường đi tiếp theo cho gói tin là dựa trên địa chỉ đíchcủa gói tin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng có nhu cầulựa chọn đường đi dựa trên nhiều thông tin khác ví dụ dựa trên địa chỉ IPsource hay dựa trên loại dịch vụ muốn sử dụng (telnet, http, …). Điều nàysẽ giúp người sử dụng chủ động hơn trong việc lựa chọn tuyến đườngmong muốn để vận chuyển các gói tin trên hệ thống mạng.Trong trường hợp router sử dụng các giao thức định tuyến thông thường,khi nhận được một gói tin đến, thành phần Data plane của router sẽ thựcthi một số tiến trình để xử lý gói tin. Đầu tiên router sẽ kiểm tra các thànhphần của frame lớp 2 đã được đóng gói. Router sẽ kiểm tra trường FCS(Frame Check Sequence) của gói tin và loại bỏ gói tin nếu nó phát hiệnthấy lỗi. Nếu sau quá trình kiểm tra không phát hiện lỗi, router sẽ loại bỏheader và trailer của frame này để tiếp tục xử lý lớp 3 của gói tin. Routersẽ đọc địa chỉ IP đích trong gói tin lớp 3 và so sánh với những địa chỉ mạngcó trong bảng định tuyến. Nếu trong bảng định tuyến có đường đi về mạngtương ứng gói tin sẽ được chuyển tiếp đên cho router next-hop, ngược lạigói tin sẽ bị loại bỏ.Policy Base Routing là một công cụ giúp người quản trị mạng có thể điềukhiển đường đi của gói tin bằng cách quy định các chính sách. Từ đó giúpcho người quản trị có thể phân luồng dữ liệu tốt hơn trong quá trình hoạtđộng. PBR có thể chuyển tiếp gói tin mà không cần quan tâm đến địa chỉmạng đích của gói tin, thậm chí thông tin về đường đi đến mạng đích đókhông có trong bảng định tuyến.Khi sử dụng Policy Base Routing (PBR) quá trình chuyển tiếp gói tin theoIP đích của router sẽ bị chèn bởi các chính sách định tuyến của PBR. Nhưvậy tức là các điều kiện của PBR sẽ được kiểm tra trước so với quá trìnhkiểm tra bảng định tuyến, nếu gói tin đáp ứng được các điều kiện đượcnêu ra trong PBR thì gói tin sẽ được thực thi các chính sách chuyển tiếp
Xem thêm

5 Đọc thêm

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

12Tổng quan BGPPeering wars3/7/1613Tổng quan BGPPhân loại các giao thức định tuyến động3/7/1614Tổng quan BGPu  Hệ tự trị là một miền định tuyến được cung cấp một chỉ số AS.u  ASN chỉ số được định danh bởi 16 bit nhị phân. 64512-65535được quy hoạch riêng.u  BGP cho phép trao đổi thông tin NLRI (Network LayerReachability Information)u  BGP định tuyến bằng cách sử dụng các thuộc tính của cáctuyến đường. Mỗi tuyến đường là danh sách các AS cần phảiđi qua.u  BGP thường xuyên trao đổi thông tin về các tuyến đường với
Xem thêm

63 Đọc thêm

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

_Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 DLSwitch hoạt động ở chế độ MLS, _ cấu hình các giao thức định tuyến trên Router… *Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF _*Tr[r]

14 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG

6. Sử dụng EIGRP trong các doanh nghiệp6.1. Kết nối SIA - Stuck in Active7.Kết luận và đánh giá về EIGRPPHẦN III : ỨNG DỤNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP CHO KẾTNỐI VIỆC MẠNG NGÂN HÀNG.1. Mục đích và yêu cầu2. Thực hiện mô phỏng trên GNS33. Kiểm tra và đánh giá4. Kết quả.

3 Đọc thêm

Nghiên cứu về thuật toán định tuyến, giao thức định tuyến có sử dụng thuật toán

NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN, GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CÓ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN

Nghiên cứu về thuật toán định tuyến, giao thức định tuyến có sử dụng thuật toán

29 Đọc thêm

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

_Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 DLSwitch hoạt động ở chế độ MLS, _ cấu hình các giao thức định tuyến trên Router… *Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF _*Tr[r]

14 Đọc thêm