SINH 6 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SINH 6 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ":

BÀI 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

BÀI 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

1.LOGOĐặc điểm bên ngoài của láa) Phiến láTìm những điểm giống nhau của phần phiến cácloại ?Tác dụng đối vớiviệc thu nhận ánh sáng?1.LOGOĐặc điểm bên ngoài của láb) Gân lá1.LOGOĐặc điểm bên ngoài của lác) Lá đơn và képPhân biệt lá đơn và <[r]

11 Đọc thêm

BÀI 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

BÀI 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

4 láMọc vòngCHƯƠNG IV: LÁBài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA - Tiết 21: Gồm cuống và phiến lá, trênphiến có nhiều gân.1. Đặc điểm bên ngoài của :a. Phiến lá:b.Gân :c.Lá đơn và kép:2.Các kiểu xếp tr[r]

28 Đọc thêm

BÀI 19. ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

BÀI 19. ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Phiến lá màu lục2. Tìm những điểm giống nhau ở phần phiến củacác loại ?* Bản dẹt, màu lục,là phần to nhất của CHƯƠNG IV: LÁBài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁI. Đặc điểm bên ngoài của :- gồm có phiến lá và cuống ,[r]

26 Đọc thêm

giáo án điện tử bài đặc điểm bên ngoài của lá sinh học lơp 6

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ SINH HỌC LƠP 6

Mục tiêu
Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ
Họat động 1
Học sinh quan sát 1 số lá , nêu nhận xét về hình dạng , màu sắc của phiến lá , diện tích bề mặt của phần phiến so với phần cuống[r]

12 Đọc thêm

LÝ THUYẾT ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

LÝ THUYẾT ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lý thuyết đặc điểm bên ngoài của lá. Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiêu gai. Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiêu gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình cung. Có hai nhóm lá c[r]

1 Đọc thêm

 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

GV: Nguyễn Văn Tài Hút nước&amp; muối khoáng.Vận chuyển các chất trong thân• có chức năng gì?Rễ:Thân:Chức năng chính của rễ?Chức năng chính của Thân?•cấu tạo như thế nào?để phù hợp chức năng đó?Quang hợp Chương IV: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA -Xem hình[r]

12 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM NGOÀI CỦA LÁ - LỚP 6

ĐẶC ĐIỂM NGOÀI CỦA LÁ - LỚP 6

- Những đặc điểm đó giúp phiến lá có thể thu nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Tiết 21. Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ1.Đặc điểm bên ngoài của :a) Phiến lá:Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhấtcủa l[r]

28 Đọc thêm

Cùng chủ đề