KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG PHẦN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG PHẦN 2":

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 8 - TIẾP TỤC VỀ FSMO ROLE PDF

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 8 - TIẾP TỤC VỀ FSMO ROLE PDF

Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 8 - Tiếp tục về FSMO Role Nguồn : quantrimang.com Phần 1: Các thiết bị phần cứng mạng Phần 2: Router Phần 3: DNS Server Phần 4: Workstation và Server Phần 5: Domain Contro[r]

5 Đọc thêm

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính vàInternet phần 1• Các khái niệm cơ bản:Hệ thống mạng máy tính: các máy tính được kết nối với nhau qua cáp mạng hoặc quahệ thống không dây, trong hệ thống có các modem kết nối mạng, để kết nối nhiều[r]

19 Đọc thêm

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 4 - WORKSTATION VÀ SERVER DOC

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 4 - WORKSTATION VÀ SERVER DOC

Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 4 - Workstation và Server Nguồn : quantrimang.com Phần 1: Các thiết bị phần cứng mạng Phần 2: Router Phần 3: DNS Server Brien M. PoseyĐây là phần tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn c[r]

3 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.Đường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này đến máy tín[r]

6 Đọc thêm

Thiết kế mạng diện rộng

THIẾT KẾ MẠNG DIỆN RỘNG

Thiết kế mạng diện rộng
Đồ án thiết kế mạng diện rộng gồm có các nội dung :
1. Những kiến thức cơ bản về mạng máy tính
2. Các dịch vụ trên mạng, cấu hình mạng
3. các phương thức kết nối
4. các kiến trúc mạng tiêu biểu
5. Thiết kế mạng diện rộng
Tài liệu tổng quan về thiết kế mạng diện rộng.

102 Đọc thêm

THIẾT kế và cài đặt MẠNG CHO CÔNG TY

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG CHO CÔNG TY

MỤC LỤC
Nội dung Trang
TRANG BÌA PHỤ i
LỜI CẢM ƠN ii
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..v
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH xi
Chương 1: TỔNG QUAN V[r]

43 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1
Chƣơng này cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:
Các khái niệm cơ bản về thông tin, các hệ đếm và mệnh đề logic trong lĩnh vực tin
học.
Tổng quan về quá trình xử lý thông tin, nhận diện kỹ thuật phần cứng và phần mềm
đƣợc nghiên cứu trong tin học.
Các khái niệm cơ[r]

193 Đọc thêm

Khảo sát thiết kế và xây dựng hệ thống mạng WAN trong ngân hàng

KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG WAN TRONG NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………….2
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG WAN 4
1.1 Khái niệm về WAN…………………..……………………………...4
1.2 Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN……… …………………….6
1.3 Những điểm chú ý khi thiết kế mạng WAN.......…………………….7
1.4 Công nghệ kết nối cơ bản dùng cho WAN………………………….[r]

96 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
 Kiến thức:
 Các kiến thức cơ bản về thiết lập và quản trị mạng cục bộ.
 Hiểu về hệ điều hành mạng Windows Server.
 Hiểu về hoạt động của các dịch vụ chuẩn mạng TCPIP: DNS, FTP,
Web, Mail.
 Kỹ năng:
 Các kỹ năng cơ bản tro[r]

4 Đọc thêm

Online marketing (các hình thức tiếp thị bán hàng online)

ONLINE MARKETING (CÁC HÌNH THỨC TIẾP THỊ BÁN HÀNG ONLINE)

Online marketing, tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hình thức tiếp thị trên mạng và các phương thức tiến hành thực hiện. Online marketing, tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hình thức tiếp thị trên mạng và các phương thức tiến hành thực hiện. Online marketing, tài liệu cung cấp các ki[r]

120 Đọc thêm

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁC DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁC DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1

TÀI LIỆUTẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁCDỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1
Khoá tập huấn cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, các
thiết bị mạng, các chuẩn giao thức và mô hình hoạt động của mạng; Các dịch vụ và
thực hành cấu hình dịch vụ băng rộng trên cáp quang cũng như[r]

79 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 2 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 2 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 2 Ninh Xuân HươngBài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 2: Lớp data link (lớp liên kết dữ liệu) cung cấp cho người học các kiến thức về: Các vấn đề thiết kế lớp data link, các giao thức gởi nhận frame cơ bản, các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng, ví dụ giao thức lớp[r]

47 Đọc thêm

BÁO CÁO Mật mã và an toàn dữ liệu Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng

BÁO CÁO MẬT MÃ VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO MẬT HỆ THỐNG VÀ MẠNG

BÁO CÁO Mật mã và an toàn dữ liệu Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng
1.Một số khái niệm về bảo mật
2. Lịch sử bảo mật mạng và hệ thống
3. Một số hình thức tấn công mạng
4. Các mức bảo vệ an toàn mạng
Là những cá nhân hoặc các tổ chức sử dụng các kiến thức về mạng và các công cụ phá hoại (p[r]

54 Đọc thêm

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ Zigbee

THIẾT KẾ MẠNG THU THẬP DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ZIGBEE

Nội dung của luận văn sẽ sẽ gồm 3 phần:
Chương 1: giới thiệu cơ bản về mạng LRWPAN ZigbeeIEEE 802.15.4.
Chương 2: cấu trúc chồng giao thức ZigbeeIEEE 802.15.4
Chương 3:Mô tả về thiết kế mạng thu thập dữ liệu không dây sử dụng công nghệ ZigbeeIEEE 802.15.4.

63 Đọc thêm