KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ":

ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN

ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN

Nắm vững nghệ thuật đàm phán là công việc không dễ dàng, nhưng đó là kỹ năng sống cần thiết để biến các công việc hàng ngày trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Hãy tham khảo cách thức rèn luyện kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục người khác

233 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Henry FordGiữ ñược nhau mới là thành côngLàm việc cùng nhau là sự tiến bộðến với nhau chỉ là sự khởi ñầu1516triển là tuyệt vờiCùng nhau phát– Chỉ sử dụng khi có mối quan hệ sẵn có tốt ñẹp– Bất lợi khi ñối tác cứng– Thuận lợi khi ñối tác cùng kiểu– Coi ñối tác như bạn bè, thân hữu– Coi trọng quan hệ, xem nhẹ hiệu quả kinh tế– Tránh xung ñột, dễ dàng nhượng bộ

100 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG MỀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG MỀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Lời giới thiệu
Chương 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG MỀM 2
1.1. Các khái niệm cơ bản. 2
1.1.1. Kỹ năng. 2
1.1.2. Kiến thức 2
1.1.3. Sự khác nhau giữa kỹ năng và kiến thức 2
1.1.4. Sự khác nhau giữa kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm 2
1.2. Vai trò của kỹ năng mềm 2
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của kỹ năng mềm 2
1.4. Kỹ năng mềm và việc phát triển nhân cách 2
1.5. Phân loại kỹ năng mềm 2
Chương 2. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN 2
2.1. Kỹ năng giao tiếp 2
2.1.1. Khái niệm. 2
2.1.2. Mục tiêu và vai trò của giao tiếp. 2
2.1.3. Các yếu tố cấu thành quá trình giao tiếp. 2
2.1.4 Các yếu tố gây trở ngại cho quá trình giao tiếp. 2
2.1.5. Phân loại giao tiếp 2
2.1.6. Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả. 2
2.1.7. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và kỹ năng hồi đáp trong giao tiếp ứng xử 2
2.1.8. Các mô hình giao tiếp hiệu quả trong xã hội. 2
2.1.9. Kỹ năng giao tiếp và việc ứng dụng trong nghề nghiệp 2
2.2. Kỹ năng làm việc nhóm 2
2.2.1. Khái niệm 2
2.2.2. Mục tiêu và vai trò của làm việc nhóm 2
2.2.3. Tổ chức nhóm và vai trò của các thành viên nhóm 2
2.2.4. Kỹ năng điều hành và quá trình làm việc theo nhóm. 2
2.2.5 Các vấn đề và cách giải quyết các vấn đề trong nhóm 2
2.2.6. Đánh giá kết quả hoạt động nhóm 2
2.2.7. Đào tạo và phát triển nhóm 2
2.2.8. Kỹ năng hoạt động nhóm trong hoạt động nghề nghiệp 2
2.3. Kỹ năng thuyết trình. 2
2.3.1. Khái niệm 2
2.3.2. Mục tiêu và vai trò của thuyết trình. 2
2.3.3. Xây dựng chủ đề thuyết trình 2
2.3.4. Tiến trình thuyết trình 2
2.3.5. Các yếu tố gây trở ngại cho quá trình thuyết trình. 2
2.3.6. Phong cách thuyết trình và những yếu tố hỗ trợ thuyết trình thành công 2
2.3.7. Phân tích khán giả khi chuẩn bị bài thuyết trình 2
2.3.8. Các nguyên tắc thuyết trình hiệu quả. 2
2.3.9. Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động nghề nghiệp 2
2.4. Kỹ năng đàm phán 2
2.4.1. Khái niệm 2
2.4.2. Phương pháp và phong cách đàm phán và thương lượng 2
2.4.3. Nguyên tắc và nghệ thuật đàm phán và thương lượng 2
2.4.4. Xây dựng chiến lược đàm phán và thương lượng. 2
2.4.5. Tổ chức đàm phán và thương lượng. 2
2.4.6. Những điều cần tránh khi tham gia đàm phán và thương lượng 2
2.4.7. Những vụ đàm phán và những bài học thu được. 2
2.5. Kỹ năng phỏng vấn xin việc. 2
2.5.1. Khái niệm. 2
2.5.2. Mục tiêu và vai trò của kỹ năng phỏng vấn tìm việc. 2
2.5.3. Đánh giá năng lực bản thân và khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. 2
2.5.4. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng và viết lý lịch cá nhân. 2
2.5.5. Xây dựng niềm tin và trang phục. 2
2.5.6. Kỹ năng trả lời phỏng vấn. 2
2.5.7. Những qui tắc khi phỏng vấn. 2
2.5.8. Những điều chú ý sau khi tham dự phỏng vấn. 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
Lời giới thiệu
Ngày nay, một trong những vấn đề gai góc nhất mà nhiều người phải đối mặt là tìm kiếm một công việc tốt, phù hợp với năng lực và trình độ của mình, chắc chắn bạn sẽ luôn tự hỏi: “mình sẽ làm gì sau khi ra trường”.
Trong cơ cấu kiến thức và chương trình đào tạo của khoa Khuyến Nông trường Đại học Nông Lâm môn “Kỹ năng mềm” hướng tới trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm. Điểm mới của cấu trúc nay là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, gắn hoạt động học tập với nghiên cứu thực tiễn, giúp cho người học dễ hiểu, dễ học và gây được hứng thú học tập. Nói khác đi, môn học này không chỉ là giảng dạy về lý thuyết mà chủ yếu là về thực hành. Kết thúc môn học này mà sinh viên mới chỉ nắm được lý thuyết là chưa đủ, mà còn phải có năng lực thực hành về các kỹ năng khác. Nội dung chính của tài liệu này bao gồm 6 chương:
Chương 1: Tổng quan lý luận về kỹ năng mềm.
Chương 2: Một số kỹ năng mềm cơ bản
Chương 3: Thực hành và ứng dụng kỹ năng mềm.
Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp cũng như những người quan tâm đến môn học này..
Trân trọng cám ơn
Xem thêm

76 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Ng ườ i nào h i nhi u th ỏ ề ì ng ườ i đĩ s cĩ l i th , kh ng ch v th ng tin mà c v tâm lý, v tính ẽ ợ ế ơ ỉ ề ơ ả ề ề ch đ ng trong đàm phán. Nh ng câu h i h p lý khéo léo s ch ng minh cho đ i tác là mình lu n lu n ủ ộ ữ ỏ ợ ẽ ứ ố ơ ơ l ng nghe, quan tâm đ n đi u h đang nĩi. Chính trong th i gian l ng nghe b n cĩ th phân tích, tìm hi u ắ ế ề ọ ờ ắ ạ ể ể các đ ng c , ý mu n c a đ i tác đàm phán. Tùy t ng tr ộ ơ ố ủ ố ừ ườ ng h p cĩ th đ t câu h i tr c ti p hay gián ợ ể ặ ỏ ự ế ti p. Câu h i tr c ti p th ế ỏ ự ế ườ ng đ ượ c đ t ra khi m i b t đ u đàm phán, giúp gi m b t kho ng cách gi a ặ ớ ắ ầ ả ớ ả ữ hai bên đàm phán và cĩ đ ượ c nhi u th ng tin tr ề ơ ướ c khi th t s b t đ u đàm phán. Các câu h i gián ti p ậ ự ắ ầ ỏ ế cũng cĩ th là câu h i đĩn đ u, th ể ỏ ầ ườ ng s d ng nh ng giai đo n sau c a cu c đàm phán th ử ụ ở ữ ạ ủ ộ ươ ng thuy t. ế Khi c n làm rõ hay kh ng đ nh m t đi u gì, nên đ t câu h i sao cho đ i tác ch c n tr l i cĩ hay kh ng. ầ ẳ ị ộ ề ặ ỏ ố ỉ ầ ả ờ ơ T t nhiên ph i th n tr ng n u đ t nhi u câu h i lo i này vì s gây cho đ i tác c m giác b c mình, khĩ ấ ả ậ ọ ế ặ ề ỏ ạ ẽ ố ả ự ch u. ị
Xem thêm

33 Đọc thêm

LẮNG NGHE YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN

LẮNG NGHE YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN

TRANG 3 Dưới đây là ba vấn đề về kỹ năng lắng nghe cơ bản mà các nhà đàm phán có thể mắc phải khi đàm thảo với các đối tác của mình - Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng đàm phán là quá trình[r]

4 Đọc thêm

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nghệ thuật đàm phán trong thương mại quốc tếNền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp đang ngày càng hội nhập với các hoạt độngthương mại quốc tế. Ở đó, nghệ thuật đàm phán giao thương với các đối tác nước ngoàiđóng một vai trò cực kỳ quan trọng.1. Những lưu ý về kỹ năng giao tiếp khi đàm phán giao thương với một nền văn hóakhác Tìm hiểu sự khác biệt về văn hóa của những người bạn định đàm phán.Đề phòng đưa ra nhận định chủ quan về văn hóa.Tìm hiểu những phong cách, những kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật đàm phán trongthương mại quốc tế để dễ dàng thích nghi với đối tác, với từng vấn đề và trong từng hoàncảnh.Ngôn ngữ là vấn đề quan trọng để liên kết giữa các nền văn hóa và giữa những ngườiđàm phán, nhưng nó cũng có thể là rào cản trong kỹ năng giao tiếp.Cẩn thận về ngôn ngữ cử chỉ và ý nghĩa kèm theo.Với những nền văn hóa khác nhau cần tìm hiểu những kỹ năng giao tiếp, những nghệthuật đàm phán trong thương mại quốc tế khác nhau. Một số khác biệt cơ bản giữa văn hóaphương đông và phương TâyPhương Đông: Chú trọng đến tập thể, ít năng động, có khuynh hướng buôn bán với nhaulâu dài, sống theo đạo đức…Phương Tây: chú trọng vai trò cá nhân, năng động hơn, thíc thách thức, coi trọng lợi íchcá nhân và thường sống theo pháp luật…2. Nghệ thuật đàm phán trong thương mại quốc tếKỹ năng giao tiếp khi bắt đầu đàm phánĐừng bao giờ nói “Vâng” với đề nghị đầu tiênĐòi hỏi nhiều hơn những gì bạn hy vọng đạt đượcCó phản ứng trước từng đề xuất của đối tácTránh đối đầu.Đóng vai trò người bán hay người mua bất đắc dĩ.Viện cấp quyết định cao hơn hoặc “kẻ đấm người xoa”.Đừng bao giờ đề nghị nhượng bộ ngang bằngBiết cách đặt các vấn đề bế tắc sang một bên (Bế tắc không hẳn là ngõ cụt hoàn toàn).
Xem thêm

2 Đọc thêm

báo cáo đề tài kỹ năng đàm phán

BÁO CÁO ĐỀ TÀI KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

báo cáo đề tài kỹ năng đàm phán

31 Đọc thêm

Báo cáo ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN

BÁO CÁO ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN

Báo cáo ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN
Đàm phán: là cuộc đối thoại giữa hai hay nhiều bên với nhau về yêu cầu và nguyện vọng của mỗi bên đối với bên kia quanh vấn đề có liên quan đến quyền lợi của tất cả các bên.

122 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG M&A

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG M&A

TRANG 1 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG M&A Francois Cailere, một nhà đàm phán, thương thuyết nổi tiếng của Pháp ngay từ năm 1716 đã nhận định: "Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải là người mềm[r]

6 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

TRANG 1 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN _HocKynang.com - _MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA MỘT CUỘC ĐÀM PHÁN, NHẤT LÀ ĐÀM PHÁN BẤT ĐỘNG SẢN LÀ KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN.. TUY NHIÊN, LỢI NH[r]

5 Đọc thêm

10 ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐÀM PHÁN

10 ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐÀM PHÁN

Các mô tả công việc thường liệt kê kỹ năng đàm phán như một tài sản mà các nhà tuyển dụng mong muốn ở một ứng viên. Nhưng khả năng đàm phán đòi hỏi sự kết hợp của nhiều khía cạnh trong giao tiếp và truyền thông. Những kỹ năng này cần được sử dụng với nhau để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Một buổi đàm phán xảy ra khi hai bên hoặc một nhóm cá nhân không đồng ý về các giải pháp cho một vấn đềmục tiêu cho một dự ánhợp đồng nào đó. Do vậy, để đàm phán thành công đòi hỏi hai bên phải đến với nhau và đưa ra một thỏa thuận mà cả hai bên đều chấp thuận.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

bài word kèm theo cho bài PP đã đăng lên, có đầy đủ thông tin và giúp đỡ cần thiết để thuyết trình 1 cách tốt nhất các kỹ năng đàm phán cần thiết trong kinh doanh mà sinh viên cần thiết để thuyết trình môn nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh.

26 Đọc thêm

 NGUYÊN TẮC CHỜ ĐỢI VỪA LÀ NHÂN ĐẠO VỪA LÀ NGHỆ THUẬT

NGUYÊN TẮC CHỜ ĐỢI VỪA LÀ NHÂN ĐẠO VỪA LÀ NGHỆ THUẬT

+) Phải biết trình bày, sử dụng từ ngữ một cách khôn khéo, linh hoạt. Đừng bao giờ nói rằng vấn đề này mình có quan điểm khác mà nên nói về cơ bản mình cũng nghĩ như vậy nhưng chỉ muốn nhấn mạnh thêm điểm này. Ðừng nói thẳng rằng đối tác có cách nhìn nhận sai lầm mà nên nói đó cũng là một cách nhìn nhận đúng nhưng chúng ta cũng thử lật lại vấn đề một lần nữa xem sao. Ðừng bao giờ nói hàng hóa, dịch vụ của mình là rẻ vì rẻ thường đem lại ấn tượng hay suy diễn không tốt về chất lượng. Khi đang tranh cãi, đàm phán về giá cả thì đừng nói: chúng ta sẽ không đạt được kết quả nếu chỉ đàm phán về giá mà nên chuyển hướng nếu đối tác bị ấn tượng thì vấn đề giá cả không còn quá gay cấn khi tiếp tục đàm phán.
Xem thêm

13 Đọc thêm

 XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO

thiên nhiên như nước táo kết hợp với nha đam tươi nguyên xác, nước mơ ngâm giữ đượchương vị truyền thống của người Việt Nam... Có mạng lưới 183 nhà phân phối và gần 94.000 điểm bán hàng phủ đều 64 tỉnh thành,sản phẩm Vinamilk còn được xuất khẩu sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, BaLan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á... Đội ngũ nhân viên của Vinamilk: Vinamilk đang là nơi công tác của gần 5,000 lao độngthuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau (vănphòng, nhà máy sản xuất, các trang trại...). Họ đều là những con người tài năng, chuyênmôn, có kinh nghiệm và luôn cố gắng trong công việc.+Nguồn bên ngoài Nhu cầu sữa tại thị trường Việt nam ngày càng tăng. Tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa quyđổi của Việt Nam năm 2013 là 18l/ người trong đó 5.1l/người là tựu sản xuất chỉ chiếm28%. Dự báo năm 2045 Việt nam sẽ tiêu thụ 50kg/người/năm- bằng 60% Nhật Bản,trong đó sản xuất đặt mục tiêu 60% và nhập khẩu 40% Hiện Việt Nam đang xuất khẩu các mặt hàng sữa đến 29 quốc gia trên thế giới. Tuynhiên, Việt Nam cũng có kim ngạch nhập khẩu sữa năm 2013 tăng 130% so với năm2012 lên 1,1 tỷ USD con số này năm 2045 là 3,6 tỷ USD Nhu cầu sữa trên toàn thế giới trong 10 năm tới tăng 36% do sự tăng dân số, tăng trưởngkinh tế và đô thi hóa tại nhiều quốc gia Châu Á, châu Phi và Mỹ latinh.- Phân tích một số chỉ tiệu định lượng đánh giá hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực:+ Năng suất lao động: Công ty có đội ngũ chuyên môn kỹ thuật khá trong đó có 26% là lao động phổ thông,29%có trình độ trung cấp, cò lại là cao đẳng, đại hcoj trở lên Năm 2015 Vinamilk có khoảng 6000 lao động Vinamilk ứng dụng nhiều cải tiến công nghệ , tiếp tục đầu tư nhiều siêu nhà máy hiện đạibậc nhất thế giới với các robot tự vận hành và hệ thống nhà kho thông minh nhằm cải tiếnnăng suất chất lượng. Nhân viên bán hàng và quản lý hệ thống phân phối thì ứng dụng công nghệ 3G và GPS
Xem thêm

4 Đọc thêm

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN
Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ bởi vì con người với tư cách chủ thể xã hội là tổng hòa các mối quan hệ. Francois De Cailere – Một nhà đàm phán thương thuyết nổi tiếng của Pháp đã nói: “Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải là người mềm dẻo như ngọn cỏ và cứng rắn như một khối đá”.

118 Đọc thêm

 ĐÀM PHÁN KINH DOANH

ĐÀM PHÁN KINH DOANH

Bạn nhận được từ công ty của bạn một đơn đặt hàng để mua 3000 quả cam Ugli từ ông Cardoza người đang cố gắng để bán được với giá cao nhất có thể.. Trước khi đi gặp ông Cardoza, bạn quyết[r]

4 Đọc thêm

Quy Trình Môi Giới Bất Động Sản

QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Môi giới bất động sản là một trong những dịch vụ được quy định tại Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2006. Đây là loại dịch vụ được sử dụng phổ biến trên thị trường và có số lượng người hành nghề môi giới bất động sản rất lớn.
Môi giới bất động sản phải cần những kỹ năng cần thiết, theo từng giai đoan, chu kỳ của môi giới. Trong đó các kỹ năng chủ yếu là Marketing bất động sản, Kỹ năng giao tiếp – thuyết phục Đàm phán trong giao dịch bất động sản, và một số kỹ năng khác.
Quá trình môi giới bất động sản diễn ra trong thời gian dài và trải qua nhiều giai đoạn, trong từng giai đoạn đó người môi giới có vai trò quan trọng, nhiều khi không chỉ là tư vấn mà còn phải quyết định giúp khách hàng. Để lý giải cho vấn đề này, ta có thể xem xét hành vi của khách hàng cũng như các tác ngiệp của nhà môi giới trên từng giai đoạn của quá trình bán bất động sản: Giai đoạn lên danh mục, giai đoạn chắp nối, giai đoạn đàm phán và giai đoạn kết thúc thương vụ mua bán bất động sản.
Kỹ năng của cá nhân sẽ rất quan trọng đối với mọi bên giao dịch. Khả năng của chuyên gia môi giới mô tả tính hiện thực của thị trường cho các bên hiểu chính là mấu chốt trong quá trình đàm phán, vì lúc này chuyên gia môi giới đóng vai trò của một chuyên gia vô tư giúp họ khai thông mọi bế tắc hay gặp trong quá trình. Ở đây, những khó khăn tổng thể của quá trình đàm phán vẫn có tác động lớn lên giá cả.
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG CỦA BẠN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG CỦA BẠN

BẠN ĐÃ HIỂU ĐƯỢC LÀ ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG CẦN NHỮNG GÌ VÀ BẠN CÓ THIỆN CHÍ ÁP DỤNG CÁC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG MỘT CÁCH PHÙ HỢP?. TRANG 5 BẠN HÃY CHẤM LẠI7[r]

5 Đọc thêm

CÁC KỸ NĂNG TRONG BÀN ĐÀM PHÁN NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU

CÁC KỸ NĂNG TRONG BÀN ĐÀM PHÁN _ NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU

Phải xác định rõ mục tiêu đàm phán và luôn luôn bám sát theo đuổi mục tiêu này trong suốt quá trình đàm phán.. Người đàm phán tốt phải rèn luyện cho mình có khả năng lắng nghe đối tác nó[r]

16 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN SIÊU HẠNG

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN SIÊU HẠNG

3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀM PHÁN Đàm phán cĩ thể chia ra làm 3 phương pháp cơ bản: VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN MỀM ĐÀM PHÁN CỨNG ĐÀM PHÁN NGUYÊN TẮC Đối tác Bè bạn Địch thủ Người cộng tác Mục tiêu Đạt đ[r]

44 Đọc thêm