VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT":

Văn hóa ứng xử của người việt tây nam bộ với môi trường sông nước (qua ca dao, tục ngữ)

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TÂY NAM BỘ VỚI MÔI TRƯỜNG SÔNG NƯỚC (QUA CA DAO, TỤC NGỮ)

... ỨTIG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TNB VÀI MƠI TRIRỜÌIG SƠNG NƯỚC (QUA CA DAO, TỤC NGỮ)" làm luận văn tốt nghiệp cao học chun ngành Văn hóa học, với mong muốn dem den nhiều diều hấp dẫn, thú vị qua góc nhò văn. .. văn hỏa gắn với mơi trường sơng nước miền TNB CHƯƠNG KHÁO SÁT CÁC YẾU TĨ VĂN HĨA GÁN VỚI MƠI T[r]

163 Đọc thêm

Ứng xử Nét đẹp văn hóa của người Hà Thành trong thời đại hiện nay

ỨNG XỬ NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI HÀ THÀNH TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Trước thời kỳ đổi mới đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến văn hóa ứng xử của người Hà Nội, thí dụ:
Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội (1974), Người Hà Nội thanh lịch, Nxb Hà Nội. Công trình tập trung phân tích đánh giá những giá trị văn hóa và biể[r]

80 Đọc thêm

Sự ảnh hưởng của phật giáo đối với văn hóa tinh thần người việt thế kỷ x XI

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VĂN HÓA TINH THẦN NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ X XI

... CHUNG VỀ PHẬT GIÁO 1.1 Khái quát chung Phật giáo 1.2 Phật giáo Việt Nam kỷ X – XI 12 Chương NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ X- XI ... cực tiêu cực Phật giáo ảnh hưởng đến văn hóa tinh thần người Việt kỷ X- XI Phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiê[r]

56 Đọc thêm

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT CƠ SỞ VĂN HÓA

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT CƠ SỞ VĂN HÓA

IVĂN HOÁ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
1) CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN TRONG VĂN HOÁ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Bản chất con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp. Chữ nhân với nghĩa là tính người bao gồm chữ nhị và bộ nhân đứng tính người bộc lộ trong quan hệ giữa hai người.
Trước[r]

30 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

... XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA VĂN HÓA HỌC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: VĂN HOÁ HỌC Mã số: 60.31.70 Hướng dẫn khoa học:... dẫn chương trình gameshow (trò chơi truyền hình) talkshow (trò chuyện – giao lưu) Như vậy, Văn hóa[r]

15 Đọc thêm

Văn hóa tiêu dùng của người Việt

VĂN HÓA TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI VIỆT

TRANG 32 - Sự kết hợp hài hoà nét đẹp truyền thống và cái hiện đại sẽ là rất phổ biến trong thời đại ngày nay, nó phù hợp với đức tính ham học hỏi có chắt lọc những gì mới mẻ và tinh hoa[r]

35 Đọc thêm

VĂN hóa TRÀ đá vỉa hè của NGƯỜI VIỆT

VĂN HÓA TRÀ ĐÁ VỈA HÈ CỦA NGƯỜI VIỆT

Văn hóa trà đá vỉa hè là một thứ văn hóa bình dân Tại sao lại nói như vậy ? Ở góc độ quần chúng, nó bình dân vì nó đời thường, nó gần gũi, nó giản dị đến mức bất kì công dân nào cũng có thể tham gia sinh hoạt và kiến tạo nét văn hóa đó được. Ở góc độ khoa học, nó bình dân vì gần như đến nay, chưa c[r]

9 Đọc thêm

TÂM CỦA NGƯỜI VIỆT CƠ SỞ VĂN HÓA

TÂM CỦA NGƯỜI VIỆT CƠ SỞ VĂN HÓA

Neàn vaên minh luùa nöôùc cuõng taïo neân tinh thaàn coäng ñoàng neùt quan troïng trong yù thöùc vaø taâm lyù ngöôøi Vieät Nam. Ngöôøi Vieät khoâng chæ coù coäng ñoàng veà huyeát thoáng (coäng ñoàng doøng hoï) maø coøn coù coäng ñoàng laân cö xoùm laøng, coäng ñoàng ngheà nghieäp, coäng ñoàng theo[r]

30 Đọc thêm

Quan hệ liên cá nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại

QUAN HỆ LIÊN CÁ NHÂN CHI PHỐI HÀNH ĐỘNG XIN LỖI, CẢM ƠN TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tài1.1 Trong hội thoại, yếu tố nhân vật giao tiếp (thoại nhân) là một yếu tố quan trọng để hình thành nên ngữ cảnh (context). Nhân vật giao tiếp bao gồm vai giao tiếp và quan hệ liên cá nhân. Quan hệ liên cá nhân theo R.Brown và A.Gilman, đó là quan hệ quyền lực (power) và kho[r]

127 Đọc thêm

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT

Trong mấy tháng ở trại tị nạn, tôi cố gắng học thêm cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp: trong khi học tiếng, lúc nào cũng tự dặn dò mình phải học cả văn hoá giao tiếp ở xứ người, trong đó, điều[r]

7 Đọc thêm

VẬN DỤNG CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC MÔN “KỸ THUẬT TRANG

VẬN DỤNG CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC MÔN “KỸ THUẬT TRANG

Các ứng xử trên đây tuy vốn có ở mỗi tác nhân nhưng cần được khơi dậy vàphát huy một cách có hướng dẫn và có tổ chức, mới đảm bảo quá trình dạy học thựcsự khả thi và hiệu quả. Vấn đề này từ lâu đã được nhiều chuyên gia giáo dục nướcngoài quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực gọi là Động lực học[r]

Đọc thêm

Một số vấn đề trong văn hóa giao tiếp nơi công sở của nước ta hiện nay

Một số vấn đề trong văn hóa giao tiếp nơi công sở của nước ta hiện nay

MỞ ĐẦU
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử văn hiến, cách giao tiếp, ứng xử đã trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi người con đất Việt, được lưu giữ, phát huy và truyền đạt từ các bậc ông cha, tới con cháu, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Văn hoá ứng xử của người việt đã được hình thành trong quá trình g[r]

Đọc thêm

GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN VỚI TRẺ MẦM NON

GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN VỚI TRẺ MẦM NON

Từ khóa (*)
nhóm kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp×kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp×nghệ thuật giao tiếp và ứng xử nơi công sở×kỹ năng trong giao tiếp và ứng xử×kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm×giao tiếp và chức năng của giao tiếp×

tieu luan giao tiếp và vai trò của giao tiếp[r]

28 Đọc thêm

Tìm hiểu về tính cách người Việt Nam qua đời sống tình cảm trong so sánh với người Hàn Quốc.

TÌM HIỂU VỀ TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT NAM QUA ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM TRONG SO SÁNH VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC.

1. Lý do chọn đề tài luận văn Hoạt động văn hoá là hoạt động sản xuất ra cả giá trị vật chất và giá trị tinh thần nhằm giáo dục con người hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ trong đời sống. Một cách tổng quát có thể hiểu văn hóa là lối sống của một nhóm người ở trong một khu vực địa lý[r]

124 Đọc thêm

TIẾNG VIỆT và lễ hội ở VIỆT NAM

TIẾNG VIỆT VÀ LỄ HỘI Ở VIỆT NAM

Cùng với việc học tiếng Việt, môn học “Tiếng Việt và Lễ hội ở Việt Nam” sẽ giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản nhất về lễ hội ở Việt Nam. Những kiến thức đại cương về lễ hội có thể mang lại cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa của người Việt, một nền văn hóa mang đậm dấu ấ[r]

127 Đọc thêm

VĂN hóa KINH DOANH MEXICO (3)

VĂN HÓA KINH DOANH MEXICO (3)

Tất cả về văn hóa kinh doanh của Mexico. Văn hóa, cách ứng xử, vị trí địa lý. Bài luận về môn Quản trị đa văn hóa. Bài viết hay, đầy đủ, sử dụng chỉ số đo lường của Hofstede, Trompeernass. Văn hóa ứng xử, kinh doanh của người Mexico. TIểu luận môn quản trị đa văn hóa với quốc gia là Mexico

22 Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp thành tố văn hóa trong nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng việt

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP THÀNH TỐ VĂN HÓA TRONG NGHĨA CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

... chứađựngnhững thành tố văn hóa người Việt 6.2 thực tiễn Việc tìm nét văn hóa đơn vị từ vựng Tiếng Việt, giúp ích cho việc nghiên cứu văn hóa nói chung nghĩa từ vựng nói riêng Ket nghiên cứu khóa luận. .. Như rõ ràng nghĩa chuyển từ “a/ 2” tiếng Việt gắn với văn hóa ăn người Việt Cùng với văn hóa[r]

55 Đọc thêm

những bài văn nghị luận xã hội hay

NHỮNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY

1.Trong xã hội ngày nay, học sinh là những người tiến bước cho thế hệ tương lai thì cần phải có cách ứng xử tốt lịch sử với mọi người. Bên cạnh đó còn có vài người đi ngược với điều đó. Vậy ứng xử là gì ?
Ứng xử là quá trình giao tiếp, xử lí, giải quyê[r]

52 Đọc thêm

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm

TỔNG HỢP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Công nghiệp Việt –Hung
Nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
Xây dựng quy trình thanh toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong quá trình dạ[r]

8 Đọc thêm

VĂN hóa GIAO TIẾP ỨNG xử của GIỚI TRẺ HIỆN NAY

VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY
Văn hoá ứng xử của người việt đã được hình thành trong quá trình giao tiếp qua 4000 năm dựng nước và giữ nước. Cái đẹp trong văn hoá ứng xử được cha ông ta lưu giữ, truyền lại từ đời này sang đời khác. Ngày nay mặc dù xã hội đã có nhiều thay đổi nhưng g[r]

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề