ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LAN...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LAN...":

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA HT1 VỤ XUÂN NĂM 2013, TẠI LẠNG GIANG BẮC GIANG

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA HT1 VỤ XUÂN NĂM 2013, TẠI LẠNG GIANG BẮC GIANG

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục bảng vi
MỞ ĐẦU 1
1 Đặt vấn đề 1
2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 3
2.1 Mục đích 3
2.2 Yêu cầu: 3
3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4
3.1 Ý nghĩa khoa học 4
3.2 Ý nghĩa thực tiễn 4
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
1.1 Tình hình s[r]

103 Đọc thêm

CHẤT LƯỢNG NƯỚC, THÀNH PHẦN LOÀI VI TẢO TRONG MỘT SỐ AO NUÔI TÔM Ở CỬA HỘI HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

CHẤT LƯỢNG NƯỚC, THÀNH PHẦN LOÀI VI TẢO TRONG MỘT SỐ AO NUÔI TÔM Ở CỬA HỘI HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo trong một số ao nuôi tôm ở cửa hội huyện nghi lộc tỉnh nghệ an Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo trong một số ao nuôi tôm ở cửa hội huyện nghi lộc tỉnh nghệ an Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo trong một số ao nuôi tôm ở cửa hội huyện ngh[r]

89 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG NGÔ LAI NK 66 TRONG VỤ XUÂN MUỘN TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG NGÔ LAI NK 66 TRONG VỤ XUÂN MUỘN TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

cây/hốc; phân bón không cân đối, các biện pháp kĩ thuật áp dụng chủ yếu cònmang nặng tính truyền thống.Để đưa năng suất ngô của huyện Mù Cang Chải bắt kịp các huyện trênđịa bàn tỉnh Yên Bái trong những năm tới cần mở rộng diện tích ngô lai mộtcách hợp lý, đồng thời[r]

Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MOLYPDEN (MO) ĐẾN GIỐNG ĐT 84 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MOLYPDEN (MO) ĐẾN GIỐNG ĐT 84 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MOLYPDEN (MO) ĐẾN GIỐNG ĐT 84 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN

111 Đọc thêm

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cải xanh trong vụ đông xuân năm 2010 2011 tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CẢI XANH TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH

PHẦN 1MỞ ĐẦU1.1.Đặt vấn đề Rau xanh là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, là nhu cầu không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn hằng ngày của người dân Việt Nam, là nhân tố tích cực trong cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ. Tục ngữ có câu “Cơm không rau như đau không thuốc”. Rau cung cấp ch[r]

52 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG LÚA THÂM CANH NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CAO CỦA TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG LÚA THÂM CANH NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CAO CỦA TỈNH THANH HÓA

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, thị trường thế giới đang chuyển hướng về lúa gạo có chất lượng tốt, đặc biệt là các nước đã phát triển và Trung Đông. Chương trình chọn tạo giống ở Việt Nam đã thu được những thành tựu lớn nhờ vận dụng tốt các kết quả nghiên cứu của quốc tế về đánh giá nguồn tà[r]

89 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT LẠC TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN

XÁC ĐỊNH GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT LẠC TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN

- Các biện pháp kỹ thuật áp dụng: Mật độ và phân bón NPK, thuốc xử lý hạt.4.2. Phạm vi nghiên cứu- Thời gian: vụ xuân và thu đông năm 2014, vụ xuân năm 2015- Địa điểm: huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên- Các chỉ tiêu theo dõi tập trung vào các đặc tính <[r]

145 Đọc thêm

SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG CẢI BẮP CÓ TRIỂN VỌNG TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI

SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG CẢI BẮP CÓ TRIỂN VỌNG TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI

MỤC LỤCTrangLời cam ñoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục các từ viết tắt viDanh mục các bảng viiDanh mục các ñồ thị ixPHẦN 1. MỞ ðẦU ........................................................................................11.1. ðặt vấn ñề ...................................................[r]

92 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ MẬT ĐỘ CÂY LẠC

CHUYÊN ĐỀ MẬT ĐỘ CÂY LẠC

Mục Lục
I.MỞ ĐẦU 1
1.1.Đặt vấn đề 1
1.2.Mục đích, yêu cầu 3
1.2.1.Mục đích 3
1.2.2.Yêu cầu….. ..3
1.3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
1.3.1.Ý nghĩa khoa học 3
1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn 4
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
2.1.Tình hình sản xuất lạc trên thế giới và Việt Nam 5
2.1.1.Tình hình sản xu[r]

33 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

2Ở tỉnh Hà Giang, ngô là cây lương thực chính chỉ đứng sau cây lúa. Vớidiện tích trồng ngô lớn nhất vùng Đông Bắc nhưng năng suất ngô của tỉnh bằng74,7% so với trung bình cả nước (Tổng cục thống kê, 2015) [29]. Nguyên nhânlà sản xuất ngô chủ yếu trên đất dốc và nhờ nước t[r]

88 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LẠC TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀNH HUYỆN NGHI LỘC –TỈNH NGHỆ AN NĂM 2010

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LẠC TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀNH HUYỆN NGHI LỘC –TỈNH NGHỆ AN NĂM 2010

ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên đề: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LẠC TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀNH HUYỆN NGHI LỘC –TỈNH NGHỆ AN NĂM 2010
Giảng viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện :
Nguyễn Ngọc Châu Đinh Thị Hồng Hạnh
Mai Chiếm Tuyến Tr[r]

33 Đọc thêm

Đánh giá năng suất, chất lượng một số giống cà phê chè mới ( coffea arabica) tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng (FULL TEXT)

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ MỚI ( COFFEA ARABICA) TẠI CÁC TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG (FULL TEXT)

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Chi cà phê (Coffea) có hơn 100 loài khác nhau nhưng chỉ có hai loài cà phê
chè (Coffea arabica) và cà phê vối (Coffea canephora) là có giá trị thương mại. So
với cà phê vối thì cà phê chè không những nổi tiếng do hương vị thơm ngon của nó,
mà còn được biết đến[r]

200 Đọc thêm

Xác định giống và biện pháp bón phân, tỉa nhánh thích hợp cho sản xuất cà chua quả nhỏ trong nhà có mái che

XÁC ĐỊNH GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP BÓN PHÂN, TỈA NHÁNH THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT CÀ CHUA QUẢ NHỎ TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu vii
Danh mục bảng viii
Danh mục hình x
1 MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục đích, yêu cầu 2
1.2.1 Mục đích 2
1.2.2 Yêu cầu 2
1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2
1.3.1 Ý nghĩa khoa học 2
1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3
2 T[r]

140 Đọc thêm

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc vùng đồi ở huyện chương mỹ, tỉnh hà tây

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT LẠC VÙNG ĐỒI Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TỈNH HÀ TÂY

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục các bảng vii
Danh mục các hình viii
1. Mở đầu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
1.3 ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
2. Tổng qu[r]

159 Đọc thêm

Tuyển chọn và tìm hiểu ảnh hưởng của biện pháp kĩ thuật đến một số dòng, giống lúa triển vọng tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

TUYỂN CHỌN VÀ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KĨ THUẬT ĐẾN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục bảng vi
Danh mục HÌNH viii
Danh mục đồ thị ix
1 MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục đích và yêu cầu của Đề tài 3
1.2.1 Mục đích 3
1.2.2 Yêu cầu 3
1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của Đề tài 3
1.3.1 Ý nghĩa khoa học 3
1.3.2 Ý nghĩa thực[r]

82 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ GLUTHANIONE1% VÀ 5% ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HAI GIỐNG SẮN MỚI KM98 7 VÀ RAYONG11 TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ GLUTHANIONE1% VÀ 5% ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HAI GIỐNG SẮN MỚI KM98 7 VÀ RAYONG11 TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ Gluthanione1% và 5% đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hai giống sắn mới KM98 7 và Rayong11 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ Gluthanione1% và 5% đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hai giống sắ[r]

97 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân 2015 tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân 2015 tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả[r]

138 Đọc thêm

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học, nguyên tố vi lượng, lân hữu cơ sinh học, phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lạc l14

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM HỮU CƠ SINH HỌC, NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG, LÂN HỮU CƠ SINH HỌC, PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L14

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học, nguyên tố vi lượng, lân hữu cơ sinh học, phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lạc l14 vụ xuân 2010 tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang

111 Đọc thêm

Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt

TẠO GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN CÓ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TỐT

GIỚI THIỆU
1.1 Tính cấp thiết
Ứng dụng kỹ thuật đột biến trong chọn tạo giống lúa là rất hữu ích đặc
biệt là cải tạo các giống lúa truyền thống đối với một số đặc điểm mà không
thể được cải thiện khi sử dụng phương pháp lai (Ismachin, 2006) [119]. Trong
nhiều năm qua, việc chọn tạo giống lúa[r]

164 Đọc thêm

Cùng chủ đề