LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU TIẾNG ANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU TIẾNG ANH":

Tính lãi cơ bản trên cổ phiếu – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

TÍNH LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

3. Ví dụ minh họa.1.Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu của Cty cổ phần FPT giai đoạn 0107201130062012:NgàySự kiện Trọng số số ngày (A)KLĐLH thực tế (B)Hệ số (C)(D) = (B) x (C)010711KLĐLH thực tế đầu kỳ: 54.729.200 cp.11554.729.200 x 1,500082.093.800241011Phát hành thêm 6.081.030 cp.23860.810.230 x[r]

35 Đọc thêm

thị trường chứng khoán phái sinh

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán được sinh ra
từ một chứng khoán gốc và giá cả của nó phụ thuộc vào giá cả của
chứng khoán gốc hoặc có thể định nghĩa như sau: : Chứng khoán
phái sinh là những hợp đồng tài chính, hay công cụ tài chính mà
giá trị của nó được xác định dựa vào giá trị c[r]

18 Đọc thêm

KẾ TOÁN THU NHẬP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN THU NHẬP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

7/23/2015MỤC TIÊUSau khi nghiên cứu chương này, người học sẽhiểu được các nội dung sau:• Định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí.• Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ.• Kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanhthu tài chính, thu nhập khác và chi phí.• Nguyên tắc và phương[r]

15 Đọc thêm

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 3: CÔNG TY CỔ PHẦN

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần CHƯƠNG 3 CÔNG TY CỔ PHẦN 1Nội dung chương bao gồm: Những vấn đề chung. Kế toán bán cổ phiếu huy động vốn. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu. Thông tin trình bày trên BCTC. 23.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Các[r]

14 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUẨN MỰC 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU PDF

TÀI LIỆU CHUẨN MỰC 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU PDF

phiếu ưu đãi ở mức giá có chiết khấu, hoặc có mức cổ tức cao để bù đắp cho nhà đầu tư do việc mua cổ phiếu ưu đãi ở mức giá có phụ trội. Các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành lần đầu cổ phiếu ưu đãi lãi suất tăng dần được phân bổ vào lợi nhuận giữ lại theo phương pháp lãi[r]

13 Đọc thêm

Phân tích kỹ thuật từ trong đầu tư chứng khoán

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỪ TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
EPS EARNINGS PER SHARE LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU


EPS và PE có ý nghĩa thế nào trong đầu tư?

Tôi muốn biết PE và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và các thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán.

Trả lời:

EPS (Earning Per[r]

93 Đọc thêm

Thị trường chứng khoán

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Câu hỏi ôn tập Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán.

Câu 1: Thị trường chứng khoán là gì? So sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp?
Thị trường chứng khoán là:
TTCK là 1 bộ phận quan trọng của thị trường vốn hoạt động của nó[r]

18 Đọc thêm

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA

Đề tài: thực tế quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty bánh kẹo BibicaPhần 1: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn.1.1.Phát hành cổ phiếu thường.1.2. Cổ phiếu ưu đãi1.3. Trái phiếu doanh nghiệp 1.4. Vay dài hạn các tổ chức tín dụng.1.5. Thuê tài chính.Phần 2: Thực trạng của việc quản trị ngu[r]

22 Đọc thêm

TÌM HIỂU và TRÌNH bày về QUY TRÌNH đầu tư vào CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VÀ TRÌNH BÀY VỀ QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU
Trong hoạt động đầu tư chứng khoán, giới đầu tư không mấy ai không biết đến lý thuyết thị trường hiệu quả trong những lý thuyết được lấy làm nền tảng và là tiên đề bất di bất dịch cho trường phái phân tích kỹ thuật. Thị trường chứng khoán có ảnh hưởng rất quan trọng trong nền kinh tế nh[r]

39 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH VẤN ĐỀ LÃI TRÊN CỔ PHIẾU THEO IAS 33 VỚI VAS30 VÀ TT200

THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH VẤN ĐỀ LÃI TRÊN CỔ PHIẾU THEO IAS 33 VỚI VAS30 VÀ TT200

Ngày chính thức có hiệu lực của IAS3318/12/2003Ban hành bản điều chỉnh IAS 3301/01/2005Ngày chính thức có hiệu lực của IAS33 (điều chỉnh)07/08/2008IAS 33 lại tiếp tục được điều chỉnh cùng với việc ban hành một số các chuẩn mực mới điều chỉnhcác chuẩn mực hiện tại có ảnh hưởng đến IAS 3301/01/2009Ngà[r]

60 Đọc thêm

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

44,344,945,99831 11. Thu nhập khác--32 12. Chi phí khác--40 13. Lợi nhuận khác--50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành(24,413,704,004)VI.2460 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)Người L[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNGTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTKỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 30/09 năm 2010(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)16 ThuếCông ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 15% trên thu nhập chịu thuế trong vòng 10 nămđ[r]

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

cấp cho người mua nhưng thực tế chưa chi trả như chi phí hoàn nguyên, chi phí sửa chữa… ghinhận căn cứ vào các thông tin có được vào thời điểm cuối năm và các ước tính dựa vào thống kêkinh nghiệm.Dự phòng phải trảMột khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Tập đoà[r]

35 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

quỹ bình quân mỗi phiên đạt 2.971 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với năm 2013.Tiến trình cổ phần hóa đã diễn ra mạnh mẽ trong năm 2014 với việc hàng loạtdoanh nghiệp lớn đã IPO ( IPO: phát hành lần đầu ra công chúng, tức là việc chào bánchứng khoán lần đầu tiên) như Vinatex, Vietnam Airlines, SASCO, c[r]

27 Đọc thêm

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (47)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (47)

Chi phí cơ hội nếu không thực hiện dự án màtiến hành bán lô đất đã mua (10.4-7)Chi phí xây dựng nhà máyChi phí vốn lưu động ròngChi phí phát hành cổ phiếuTổng cộngVậy dòng tiền đầu tư vào dự án năm 0 là -20.731.000$(3.400.000)(15.000.000)(900.000)(1.431.000)(20.731.000)Câu 3: Tính tỷ lệ chiết khấu c[r]

6 Đọc thêm

CHU Y

CHU Y

Cổ phần hóa DNNNQuyết tâm đến năm 2010 cổ phần hóa xong các DNNN.Quá trình CPH diễn ra chậmDN đã CPH chủ yếu là các DN vừa và nhỏ.Phương thức phát hành CKRiêng lẻ được áp dụng vì các NDT nhỏ lẻ thường không có đủ tiềm lực tài chínhvà thông tin như các NDT có tổ chức để tiếp cận với những loại CK chà[r]

1 Đọc thêm

Bài tập môn toán tài chính

BÀI TẬP MÔN TOÁN TÀI CHÍNH

Toán tài chính (tiếng Anh: mathematical finance) là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Nói chung, tài chính toán học sẽ thừa kế và mở rộng các mô hình toán học hay con số mà không cần phải thiết lập một liên kết đến lý thuyết tài chính, bằng cách lấy giá cả thị trường quan[r]

22 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

1. Phải trả dài hạn người bán2. Phải trả dài hạn nội bộ3. Phải trả dài hạn khác4. Vay và nợ dài hạn5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm7. Dự phòng phải trả dài hạn8. Doanh thu chưa thực hiện9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệB.VỐN CHỦ SỞ HỮUI. Vốn chủ sở hữu1. Vốn đ[r]

24 Đọc thêm

Qúa trình làm giá chứng khoán

QÚA TRÌNH LÀM GIÁ CHỨNG KHOÁN

Trên thị trường chứng khoán, để hỗ trợ cho việc ra các quyết định đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện rất nhiều các phân tích xung quanh việc phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật của cổ phiếu. Trên thị trường, giá của các cổ phiếu được hình thành bởi sự giao dịch được gọi là giá cả hay giá gia[r]

34 Đọc thêm

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

BÀI TẬP KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN CÓ BÀI GIẢI

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải chi tiết, tài khoản 121 (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)Bài 1: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giảiCông ty Việt Hà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế[r]

39 Đọc thêm