5 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "5 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN":

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 ĐH Lạc HồngNội dung nghiên cứu chương 5 Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán.

30 Đọc thêm

Giáo trình nguyên lý kế toán 5: Tổng hợp và cân đối kế toán

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 5: TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Học xong chương này, học viên phải có thể:
 Hiểu được tầm quan trọng của phương
pháp tổng hợp – cân đối kế toán.
 Hiểu được mối quan hệ giữa phương
pháp tổng hợp cân đối kế toán và các
phương pháp kế toán khác.
 Nắm được nguyên tắc và phương pháp
lập các bảng tổng hợp – cân đối kế toán.
 Học viên nắm rõ quy trình chung của
hoạt động sản xuất kinh doanh tại
doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp
thương mại.
 Hiểu được nội dung và thực hành các
bài học trước.
Xem thêm

14 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUAN HỆ GIỮA TKKT VÀ BẢNG CĐKT 4 TRANG 9 BẢNG CĐKT LÀ MỘT HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA PHƯƠNG PHÁP TH - CĐKT VÀ LÀ MỘT BÁO CÁO KẾ TOÁN CHỦ YẾU, PHẢN ÁNH TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA DN THEO[r]

19 Đọc thêm

Bài giảng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

22 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích những chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH Một Thành Viên 28 – 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH NHỮNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 28 – 1

1. Mục tiêu đề tài
Mục tiêu nghiên cứu là nêu rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp,từ đó chỉ ra những điểm mạnh hay những điểm yếu của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy được khả năng tình hình tài chính của mình có sự biến động lớn hoặc nhỏ để đưa ra những biện pháp giải quyết khắc phục thích hợp.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tình hình tài chính của công ty TNHH Một Thành Viên 28 – 1,bảng cân đối kế toán,bảng báo cáo lưu chyển tiền tệ,bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính công ty TNHH Một Thành Viên 28 – 1 thông qua các số liệu thống kê trong bảng cân đối kế toán,bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2013, năm 2014, năm 2015.
3. Phương pháp nghiên cứu
Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như:phương pháp tại bàn,phương pháp thống kê,phương pháp tổng hợp,so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty.
4. Giới thiệu kết cấu.
Chương: Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 28 – 1
Chương 3: Đánh giá chung và các đề xuất lựa chọn chuyên đề, đề tài tốt nghiệp.
Xem thêm

70 Đọc thêm

Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán, bảng cân đối tài khoản, hệ thống tài khoản áp dụng cho doanh nghiệp, giới thiệu một số tài khoản đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

24 Đọc thêm

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG

MỤC LỤCPHẦN I5NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN51 Khái niệm hạch toán kế toán:52 Hạch toán kế toán với công tác quản lý:63 Nhiệm vụ và yêu cầu của Hạch toán kế toán:73.1 Nhiệm vụ của kế toán:73.2 Yêu cầu của kế toán:74 Những nguyên tắc chung được thừa nhận:84.1 Nguyên tắc giá phí:84.2 Nguyên tắc thận trọng:94.3 Nguyên tắc phù hợp:94.4 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:94.5 Nguyên tắc nhất quán:94.6 Nguyên tắc khách quan:94.7 Nguyên tắc trọng yếu:104.8 Nguyên tắc công khai:104.9 Nguyên tắc rạch ròi giữa hai kỳ kế toán:105 Các Phương pháp kế toán:115.1 Phương pháp chứng từ và kiểm kê:115.1.1 Phương pháp chứng từ:115.2 Phương pháp tính giá và xác định giá thành:145.2.1 Tính giá:143 Trình tự tính giá một số đối tượng chủ yếu:165.2.2 Xác định giá thành sản phẩm:221 Khái niệm:222 Trình tự tính giá thành sản phẩm: Bao gồm 4 bước:225.3 Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép:245.3.1 Phương pháp tài khoản:24Dư đầu kỳ: Tài sản hiện có ở255.3.2 Ghi sổ kép:295.4 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán:315.4.3 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh:35KẾT LUẬN50
Xem thêm

49 Đọc thêm

Đồ án môn học Nguyên lý kế toán

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

LỜI MỞ ĐẦU

Việc sản xuất tạo ra của cải vật chất là cơ sở để xã hội tồn tại và phát triển. Để thực hiện liên tục và có hiệu quả cần có định hướng quản trị sản xuất và phải thực hiện tốt chức năng hoạt động sản xuất quản trị dựa trên các thông tin mà bộ phận hạch toán kế toán cung cấp. Có thể nói hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính; có vai trò quan trọng trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế.
Nguyên lý kế toán là môn học tất quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung và chuyên ngành kế toán nói riêng vì nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất mà bất kỳ ai làm nghề kế toán cũng cần phải biết và nắm rõ. Trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học, mỗi sinh viên đều phải nắm được những nguyên tắc chung nhất trong quá trình hạch toán kế toán hoạt động của một doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Đồ án nguyên lý kế toán nhằm giúp sinh viên có thể hiểu sâu, nắm vững kiến thức kế toán và vận dụng các phương pháp kế toán vào thực hành công tác kế toán trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên chuyện ngành kế toán có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của môn học kế toán tài chính và nắm bắt được chu trình của công tác kế toán trong thực tế.
Trong phạm vi của môn đồ án môn học này, em xin trình bày những hiểu biết cơ bản nhất và chung nhất về môn học Nguyên lý kế toán mà em đã được học. Đồ án gồm hai phần:
Phần 1 : Những vấn đề lý luận chung về hạch toán kế toán
1. Khái niệm hạch toán kế toán
2. HTKT với công tác quản lý
3. Những nguyên tắc chung nhất được thừa nhận
4. Nhiệm vụ và yêu cầu hạch toán kế toán
5. Các phương pháp kế toán
 Phương pháp chứng từ và kiểm kê.
 Phương pháp tính giá và xác đinh giá thành
 Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép
 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.
6. Các hình thức sổ sách kế toán.
Phần 2 : Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp.
Do còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm nên đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong được sự góp ý và chỉ bảo thêm của các thầy cô giáo bộ môn để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

89 Đọc thêm

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN: MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN: MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tài chính, nội dung tài chính và thực trạng tài chính củaDN.MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN1, Cơ sở mối quan hệThông tin đơn lẻphương pháp tài khoảnThông tin tổng hợp về tính hình và sự vận động của từng đốikế toántượng kế toánTài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán đều phản ánh tình trạng đối tượng kế toán xong ở phạm vi mức độ khác nhau. Bảng cân đốikế toán phản ánh đối tượng kế toán ở trạng thái tĩnh và trạng thái vận động, là thông tin của cả quá trình. Do đó giữa tài khoản kế toán vàbảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết với nhau trong một chu trình thông tin thông suốt của kế toán2. Mối quan hệMối quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán là mối quan hệ về số liệu biểu hiện:- Mỗi chi tiêu kinh tế trên bảng cân đối kế toán đều được mở 1 tài khoản hoặc một số tài khoản để phản ánh tình hình và sự vận dụng của đốitượng kế toàn trong kỳ, tên gọi của các chi tiêu kinh tế trên bảng cân đối kế toán đều tương ứng và phù hợp với nội dung kinh tế của các đốitượng kế toán mà chúng phản ánh trên tài khoản.- Đầu niên độ kinh doanh khi mở các tài khoản kế toán để theo dõi tình hình và sự vận động của đối tượng kế toán trong kỳ, số dư đầu kỳ củacác tài khoản kế toán có thể căn cứ vào số dư cuối kỳ ở bảng cân đối kế toán kết thúc niên độ kinh doanh trước để ghi hoặc để kiểm tra.- Cuối kỳ kinh doanh căn cứ vào số dư cuối kỳ của các tài khoản kế toán để lập bảng cân đối kế toán ở cuối kỳ theo nguyên tắc số dư cuối kỳ,
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu bài tập có đáp án môn nguyên lí kế toán

TÀI LIỆU BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

tài liệu bài tập có đáp án môn nguyên lí kế toán bao gồm các bài tính giá các đối tượng kế toán, bản chất và đối tượng kế toán, bài tập về bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, chứng từ và kiểm kê, tính minh bạch và rõ ràng là cần thiết cho kế toán doanh nghiệp, những khó khắn khi thực hiện kế toán hàng tồn kho, áp dụng phương pháp phân bổ theo tỷ lệ doanh thu, áp dụng phương pháp phân bổ theo tỷ lệ khoản phải thu
Xem thêm

498 Đọc thêm

Dự toán ngân sách cho Công ty cổ phần Thăng Long quý III, IV

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG QUÝ III, IV

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 5
PHẦN 1 6
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6
DOANH NGHIỆP 6
1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 6
1.1. NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 6
1.2. CHUẨN BỊ NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 7
1.3. MỤC ĐÍCH CỦA NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 8
1.3.1. Lập kế hoạch 8
1.3.2. Tổ chức thực hiện 8
1.3.3. Lãnh đạo 9
1.3.4. Điều chỉnh 9
1.4. TỔNG HỢP NGÂN SÁCH 9
1.4.1. Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp thương mại 9
1.4.2. Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp dịch vụ 11
1.4.3. Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp sản xuất 12
2. NGÂN SÁCH DOANH THU CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 13
2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 13
2.1.1. Phương pháp định tính 13
2.1.2. Phương pháp định lượng 13
2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DỰ BÁO DOANH THU 13
2.3. NGÂN SÁCH DOANH THU 14
2.3.1. Ngân sách doanh thu theo sản phẩm 14
2.3.2. Ngân sách doanh thu theo thời kỳ 15
2.3.3. Ngân sách doanh thu theo khu vực 16
2.4. NGÂN SÁCH DOANH THU TỪ PHÍ 18
3. NGÂN SÁCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 19
3.1. GIỚI THIỆU 19
3.2. NGÂN SÁCH MUA HÀNG 20
3.3. NGÂN SÁCH GIÁ VỐN HÀNG BÁN 21
3.4. NGÂN SÁCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 21
4. NGÂN SÁCH TIỀN MẶT CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 22
4.1. GIỚI THIỆU 22
4.2. NGÂN SÁCH PHẢI THU TIỀN MẶT 22
4.3. NGÂN SÁCH PHẢI TRẢ TIỀN MẶT 22
4.4. CÁC KHOẢN PHẢI THU 23
4.5. CHIẾT KHẤU CHO PHÉP VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI 23
4.6. TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ CHI PHÍ PHẢI TRẢ 23
4.7. ĐỊNH DẠNG NGÂN SÁCH TỀN MẶT 23
5. NGÂN SÁCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI , DỊCH VỤ 24
5.1. GIỚI THIỆU 24
5.2. CHUẨN BỊ NGÂN SÁCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 24
5.3. NGÂN SÁCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 25
5.4. NGÂN SÁCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 27
PHẦN 2 30
NỘI DUNG BÀI TẬP LỚN 30
1. Yêu cầu và các thông tin được đưa ra 30
1.1. Công ty cổ phần Thăng Long có số liệu dự toán trong quý III năm N như sau 30
1.2. Trong quý IVN dự kiến có một số thay đổi lần lượt so với các tháng của quý 31
2. Sinh viên thực hiện 32
2.1. Lập ngân sách cho các tháng quý III 32
2.1.1. Lập ngân sách thu tiền mặt từng trong quý III 32
2.1.2. Lập ngân sách chi phí mua hàng và ngân sách trả tiền đối với hàng mua theo từng tháng trong quý III 33
2.1.3 Ngân sách các chi phí hoạt động theo từng tháng quý III 34
2.1.4 Lâp ngân sách tiền mặt theo từng tháng trong quý III 36
2.1.5. Ngân sách báo cáo kết quả kinh doanh 38
2.1.6. Ngân sách bảng cân đối kế toán quý III 38
2.2 Lập ngân sách cho các tháng quý IV 39
2.2.1 Lập ngân sách thu tiền mặt từng trong quý IV 39
2.2.2. Lập ngân sách chi phí mua hàng và ngân sách trả tiền đối với hàng mua theo từng tháng trong quý IV 40
2.2.3. Ngân sách các chi phí hoạt động theo từng tháng quý IV 41
2.2.4. Lâp ngân sách tiền mặt theo từng tháng trong quý IV năm N 43
2.2.5. Ngân sách báo cáo kết quả kinh doanh 45
2.2.6 Ngân sách bảng cân đối kế toán quý IV 45
PHẦN 3 46
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 46
3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 46
3.2. Phân tích khái quát kết quả kinh doanh của công ty qua báo cáo kết quả kinh 47
KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Xem thêm

49 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....

20 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Mường Thanh Xa La

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH XA LA

2. Mục đích nghiên cứu
So sánh giứa lí thuyết với thực tiễn kế toán tại doanh nghiệp từ đó rút ra các ưu nhược điểm về phương pháp hạch toán về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Mường Thanh Xa La từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cho khách sạn trong thời gian tới.
3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp hạch toán kế toán: đối ứng tài khoản, chứng từ, tổng hợp cân đối kế toán.
Phương pháp thống kê: so sánh, tỷ lệ…
4. Giới hạn của chuyên đề
Đánh giá tổng quan về tình hình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn thông qua việc xem xét so sánh hệ thống sổ sách chứng từ của khách sạn.
Không gian: Phòng kế toán khách sạn.
Thời gian: Qua 3 năm từ 20102012 phân tích chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

5. Kết cấu của chuyên dề
Chuyên đề gồm 3 chương,trình bày các vấn đề sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại khách sạn Mường Thanh Xa La
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao công tác kế toán doanh thu tại khác sạn
Xem thêm

79 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TS NGUYỄN KHẮC HÙNG

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TS NGUYỄN KHẮC HÙNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN1. MỤC ĐÍCHSau khi nghiên cứu bài 2, bạn có thể thực hiện được các nội dung dưới đây:Mô tả được bảng cân đối kế toán gồm nội dung, kết cấu các dòng, các cộttrên bảng cân đối kế toán.Nắm được tính chất cân bằng của bảng cân đối kế toán.Có thể lập được bảng cân đối kế toán một cách căn bản.Hiểu được sự vận động của các đối tượng trên bảng cân đối kế toán2.NỘI DUNG2.1.KHÁI NIỆM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNLà một phương pháp của kế toán dùng để phản ánh toàn bộ vốn của doanhnghiệp theo hai mặt tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định, tất cả đều
Xem thêm

10 Đọc thêm

Slide: Chương 7 KIỂM TOÁN CHU KỲ HÀNG TỒN KHOCHI PHÍGIÁ THÀNH

SLIDE: CHƯƠNG 7 KIỂM TOÁN CHU KỲ HÀNG TỒN KHOCHI PHÍGIÁ THÀNH

7.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành
7.2 Khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành
7.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
7.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành
Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ hàngTK, CP, giá thành
Chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành liên quan tới nhiều chỉ tiêu trên các Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cụ thể:
Liên quan trực tiếp tới các chỉ tiêu về hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán (Hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho);
Ảnh hưởng tới chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các khoản lợi nhuận, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Chỉ tiêu tăng, giảm hàng tồn kho trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trường hợp doanh nghiệp Lập Báo cáo Lưu chuyển tiến tệ theo phương pháp gián tiếp).
Ngoài ra còn liên quan tới một loạt các thông tin và chỉ tiêu trên Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

ĐỒ ÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

5(Hình 1.3): Sơ đồ hình thức ghi sổ nhật ký chung, sổ cáiNguồn: phòng kế toán, 20141.3.3. Chế độ kế toán áp dụng: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ Các báo cáo tài chính của công ty được lập hàng tháng, năm: Bảng cân đối kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính1.3.4. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty:Công ty sử dụng hệ thống bán thủ công (bán tự động).Ưu điểm: dễ sử dụng, chi phí thấp.6Nhược điểm: tốn kém thời gian, dễ thiếu sót nghiệp vụ khi vừa ghi sổ vừa nhập dữliệu vào máy tính, mỗi khi đối tác thay đổi địa chỉ sẽ phải sửa hết toàn trên tất cả sổ sách.1.3.5. Kế toán quản trị tại công ty:Công ty không có kế quản trị.7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍVÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Xem thêm

32 Đọc thêm

BAI KIEM TRA HET MON KE TOAN TAI CHINH MBA (BAN TIENG VIET)

BAI KIEM TRA HET MON KE TOAN TAI CHINH MBA (BAN TIENG VIET)

bên ngoài doanh nghiệp có lợi ích kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp của doanh nghiệp.Mỗi đối tượng quan tâm tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp với những mụcđích khác nhau. Song tất cả đều muốn đánh giá và phân tích xu thế của doanh nghiệpđể đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp với mục tiêu của từng đối tượng. Phân tíchbáo cáo tài chính giúp các đối tượng giải quyết được các vấn đề họ quan tâm khi đưa racác quyết định kinh tế.7II. Phân tích bản cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec:Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán và là một báo cáo kế toán chủ yếuphản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo hai cách phân loai là kếtcấu vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhấtđịnh.Bảng cân đối kế toán là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp tạithời điểm lập báo cáo. Vì vậy, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp được nhiều đốitượng quan tâm. Mỗi đối tượng quan tâm với một mục đích khác nhau. Vì thế, việcnhìn nhận, phân tích bảng cân đối kế toán đối với mỗi đối tượng cũng có những nétriêng. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định hợp lý, phù hợp với mục đích của mình, các đốitượng cần xem xét tất cả những gì có thể thông qua bảng cân đối kế toán để định hướngcho việc nghiên cứu, phân tích tiếp theo.Lấy số liệu năm 2009 làm năm gốc để so sánh phân tích tài chính cho năm 20010TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYThời điểm 31/12/2010Đơn vị tính: VNĐTài sảnA. Tài sản ngắn hạn31/12/2010
Xem thêm

18 Đọc thêm

HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO

HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO

HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂM 2013

Chủ đề 1: Trình bày chỉ tiêu liên quan trên BCTC.
Nguồn: Chuẩn mực 21, QĐ 15, TT161, 244
Ví dụ 1.1.
Doanh nghiệp A đang thực hiện lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 3112N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết một số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ):
Tên tài khoản Số dư nợ Số dư có Tên tài khoản Số dư nợ Số dư Có
Tài khoản 131
Công ty A
Công ty B
Công ty C
Công ty D 550.000
120.000
350.000
250.000170.000 Tài khoản 331
Công ty K
Công ty H
Công ty G
Công ty F


5.000
15.000 680.000
250.000
450.000


Yêu cầu: Từ những thông tin trên, hãy lập và giải thích cách lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán ngày 3112N.
Biết rằng 20% số dư công nợ nêu trên thuộc công nợ dài hạn (Các khoản nhận ứng trước của khách hàng, trả trước cho người bán là ngắn hạn).

Ví dụ 1.2.
1.2.1. Anh (Chị) hãy cho biết số liệu của tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng được sử dụng để lập những chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán năm? Trình bày nội dung, cở sở số liệu và phương pháp lập các chỉ tiêu đó? Tự cho số liệu liên quan trên Bảng cân đối kế toán năm N1, số dư ngày 3112N tài khoản 131, Lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán năm N?
1.2.2. Nêu tên các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán năm liên quan đến các loại thuế và nghĩa vụ với NSNN? Trình bày nội dung, cơ sở số liệu và phương pháp các chỉ tiêu về thuế TNDN hoãn lại? Cho ví dụ minh họa?
1.2.3. Trình bày nội dung, cơ sở số liệu và phương pháp lập các chỉ tiêu liên quan đến tiền và các khoản tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán năm? Cho ví dụ minh họa?Ví dụ 1.3.
Câu 3 (2,5 điểm) – Đề thi chẵn năm 2007
Trích bảng cân đối kế toán ngày 3112N (Đơn vị tính 1.000đ)
Tài sản Mã số Số cuối năm Số đầu năm
Tài sản cố định hữu hình 221 40.000.000 42.000.000
Nguyên giá 222 70.000.000 75.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (30.000.000) (33.000.000)
Yêu cầu:
1. Giải thích nội dung kinh tế số liệu phản ánh trên các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán đã trích trên đây.
2. Để lập số liệu trên BCĐKT như trên, kế toán lấy căn cứ số liệu như thế nào?

Ví dụ 1.4.
Doanh nghiệp A tháng 12 năm N có tình hình sau: (Đvt: 1.000đ)
1. Số dư đầu tháng 12N của TK 121: 100.000
(Gồm: 2.000 cổ phiếu A: đơn giá 25CP; 1.000 cổ phiếu B, đơn giá 50CP)
2. Số dư của TK 129: 20.000 (Dự phòng cho cổ phiếu A lập ngày 3112N1: mức trích dự phòng 5CP)
3. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12:
o Mua 500 cổ phiếu B thanh toán chuyển khoản, đơn giá: 40CP gồm cả phí giao dịch.
o Bán 1.000 cổ phiếu A: Đơn giá bán: 20CP thu tiền gửi ngân hàng. Phí môi giới bán: 300 thanh toán qua ngân hàng.
o Chuyển 5.000 cổ phiếu C trong danh mục đầu tư dài hạn sang danh mục cổ phiếu đầu tư ngắn hạn, giá gốc: 15CP.
o Bán 4.000 cổ phiếu C thu tiền gửi ngân hàng, Đơn giá bán 12CP.
o Ngày 3112N giá các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được sử dụng để xác định dự phòng là: Cổ phiếu A: 18CP; cổ phiếu B: 50CP; cổ phiếu C: 10CP.
Yêu cầu:
1. Lập định khoản cho các nghiệp vụ phát sinh nêu trên?
2. Tính toán, lập các chỉ tiêu liên quan trên bảng cân đối kế toán lập ngày 3112N. Biết rằng ở thời điểm cuối năm, các khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp không được phân loại là khoản tương đương tiền.
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 1 PPTX POWERPOINT SLIDE

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 1 PPTX POWERPOINT SLIDE

chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁNchương 2:CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊchương 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁNchương 4:TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁNchương 5:TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁNchương 6: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CHỦ YẾUchương 7: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

28 Đọc thêm

Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tổng quan về nguyên lý kế toán, Chứng từ, tài khoản và ghi chép, tài khoản kế toán, tính giá, tổng hợp cân đối, kinh doanh, sổ kế toánTổng quan về nguyên lý kế toán, Chứng từ, tài khoản và ghi chép, tài khoản kế toán, tính giá, tổng hợp cân đối, kinh doanh, sổ kế toán

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề