NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI":

BÀI 2 tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 2 TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓMMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ31.1 Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1.1 Khái niệm:31.1.2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ41.1.2.1 Môi trường kiểm soát:51.1.2.2. Hệ thống[r]

33 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC VIỆT NAM

Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, Luận án đã khẳng định những yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ứng dụng trong các doanh nghiệp may mặc (may gia công xuất khẩu) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:

(1) Mục tiêu kiểm so[r]

12 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ
1.1 Định nghĩa 7
1.2 Mục tiêu 8
1.3 Các bộ phận cấu thành kiểm soát nội bộ 8
1.3.1 Môi trường kiểm soát 9
1.3.2 Đánh giá rủi ro 10
1.3.3 Hoạt động kiểm soát 11
1.3.4 Thông tin và truyền thông 11
1.3.5 Giám sát 12
Chương 2: Đặc điểm hệ[r]

36 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa. Việc định hướng x• hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước[r]

201 Đọc thêm

Kiểm soát nội bộ công tác chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Kiểm soát nội bộ công tác chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh, đề cương chi tiết dành cho sinh viên chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp hoặc luận văn. Nguyên tắc thiết kế hệ thoogns kiểm soát nội bộ

1 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP THIẾT KẾ TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 - CICENCO 5

LỜI MỞ ĐẦU
Nếu là một nhà đầu tư, đứng trước một quyết định đầu tư vào một Doanh nghiệp nào đó thì bạn quan tâm đến vấn đề gì đầu tiên. Hay với tư cách là một nhà quản lý Doanh nghiệp thì bạn mong muốn điều gì ở doanh nghiệp của mình. Chắc chắn rằng bất cứ ai ở địa vị đó cũng không mong muốn gì hơn[r]

109 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

MỤC TIỜU KIỂM TOỎN_ Mục tiờu kiểm toỏn chung Mục tiờu kiểm toỏn nghiệp vụ bỏn hàng Mục tiờu kiểm toỏn nghiệp vụ thu tiền Mục tiờu hợp lý chung Cỏc nghiệp vụ bỏn hàng đều cú căn cứ hợp lý[r]

28 Đọc thêm

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn[r]

35 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội bắt buộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 2013

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 2013

BHXH là một chính sách lớn đối với các nước trên thế giới nói chung và đối với Đảng và Nhà nước ta nói riêng, BHXH mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của con người. BHXH đã góp phần ổn định tài chỉnh cho người tham gia trước tổn thất do rủi do xảy ra, đề phòng v[r]

55 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ - CỤC BẢN ĐỒ - BỘ QUỐC PHÒNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp công ích quốc phòng (DNCIQP) nói riêng là chủ trương lớn của Đảng đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Trong quá trình đổi mới DNCIQP hiện nay, công tác quản lý là một trong những[r]

108 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong mô hình quản trị ngân hàng thương mại, kiểm soát nội bộ luôn là một yếu tố mang tính sống còn, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả. Đây là hệ thống các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức, được thiết lập để phòng ngừ[r]

116 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

luận văn thạc sĩ Hutech, đề tài kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng giao thông 3,
luận văn xây dựng mô hình dựa vào intosai 2004. các mục tiêu của đề tài
Tổng hợp cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ ở khu vực công theo INTOSAI.
Tìm hiểu thực trạng, đặc điểm hoạt động của hệ thống kiểm soá[r]

118 Đọc thêm

BÀI 1 tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 1 TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB) 2
1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ: 2
1.2. Lý do tại sao phải xây dựng hệ thống KSNB: 2
1.3. Thực tế triển khai hệ thống KSNB hiện nay: 3
CHƯƠNG 2; NỘI DUNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4
2.1. Các mục tiêu của[r]

19 Đọc thêm

CÁC LOẠI hợp ĐỒNG bảo HIỂM NHÓM 06

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÓM 06

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1. Khái niệm về hợp đồng bảo hiểm 3
1.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm kinh doanh 3
1.2.1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản: 3
1.2.2. Hợp đồng bảo hiểm con người: 4
1.2.3. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 4
1.3. Tính chất của hợp đồng bảo hiểm 4
CHƯƠNG 2. T[r]

47 Đọc thêm

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nước ta có hơn 622.977 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ khoảng 97% (Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI). Điều này cho thấy vai trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm[r]

82 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

Các lý thuyết về các CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, các mô hình nghiên cứu về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, thực tế về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN[r]

65 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

Trong những thập kỷ gần đây, với chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nước ta đã trở thành Thành viên của tổ chức thương[r]

25 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Thiết lập hệ thống KSNB thực chất là việc xây dựng hệ thống các quy định, cơ chế quản lý (cơ chế kiểm soát)[r]

103 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

MỤC LỤCNội dung Trang1.Mở đầu 2.Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 3.Tổng quan về lý thuyết 4.Kết luận5.Tài liệu tham khảo1.MỞ ĐẦU Trong giai đoạn khủng hoảng và nền kinh tế biến động xấu như hiện nay thì việc nhận dạng các yếu tố bất lợi, k[r]

17 Đọc thêm

hệ thống kiểm soát nội bộ tại 2 doanh nghiệp bất kỳ năm 2014

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI 2 DOANH NGHIỆP BẤT KỲ NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG MỘT CÔNG TY. 2
1.1. BẢN CHẤT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HTKSNB) 2
1.1.1. Bảo vệ tài sản của đơn vị. 2
1.1.2. Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: 2
1.1.3. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ[r]

39 Đọc thêm

Cùng chủ đề