BÀI TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH":

Lý thuyết kế toán tài chính 1

LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1 Lý thuyết kế toán tài chính 1

111 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

3. Các hoạt động đầu tư tài chính trên đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình sử dụngtiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012 của công ty (bao gồm Tương đươngtiền, Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư)BT 5.2:Công ty T trong tháng 12/2012 có tình hình sau:18a) Ngày 01/12/2012 đến thời hạn thu nợ khách hàng C số tiền 178.500.000đ. Kháchhàng C không có khả năng thanh toán bằng tiền, nên công ty C đề nghị thanh toánsố tiền trên bằng một số kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng có mệnh giá 200.000.000đ,lãi suất 12%/ 12 tháng nhận lãi trước, số kỳ phiếu này phát hành 01/11/2012. Côngty T đồng ý và tiến hành giải pháp thu nợ này. (Biết công ty C đã mua số kỳ phiếunày trực tiếp ở đơn vị phát hành theo mệnh giá và có kỳ kế toán là tháng).b) Ngày 15/12/2012 Công ty chuyển khoản mua cổ phiếu thương mại, giá mua cổphiếu 298.000.000đ, chi phí môi giới mua cổ phiếu 2.000.000đ. Vào ngày31/12/2012, giá thị trường của số cổ phiếu là 312.000.000đ.Yêu cầu: Hãy xác định giá trị của từng khoản đầu tư theo 2 tình huống trên bảngcân đối kế toán ngày 31/12/2012.BT 5.3Tại 1 công ty cổ phần A có tình hình đầu tư tài chính như sau:1/ Ngày 31/12/N căn cứ vào giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, xácđịnh mức giảm giá so với giá gốc của các loại cổ phiếu đầu tư (mục đích kinhdoanh) công ty đang nắm giữ là 28.000.000đ. Kế toán lập dự phòng giảm giá chứngkhoán đầu tư ngắn hạn cuối niên độ năm N. Thời điểm trước khi lập dự phòng, sốdư TK 129 = 0.2/ Tháng 7/N+1, chuyển nhượng một số cổ phiếu đã đầu tư tháng 10/N, thu bằng tiềnmặt 28.000.000đ, giá gốc 30.000.000đ (đã lập dự phòng 3.000.000đ).3/ Ngày 31/12/N+1, căn cứ thông tin về cổ phiếu thương mại công ty đang nắm giữ
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (117)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (117)

2.000.000 USDCho vay vốn lưu động 6.000.000 USD, Được vay vốn lưu động 6.000.000 USD,có kỳ hạn 36 tháng với lãi tính dồn.có kỳ hạn 36 tháng với lãi tính dồn.Phát sinh khoản chi là 7USD cho mỗi bomạch thay thế chíp.2Tạ Hữu KhôiLớp GAMBA01_M0909Bài tập cá nhânMôn Kế toán tài chínhKết thúc năm tài chính, nhận được Kết thúc năm tài chính:38.000 bo mạch- Giao được 38.000 bo mạch- Tồn kho 41.000 bo mạch với cácChíp không phù hợp tiêu chuẩn củaSmart TechnologiesSmart Technologies không thanh toán Theo thỏa thuận, Được nhận một khoảnbất cứ khoản phí bản quyền nào cho phí bản quyền thực tế dựa vào giá bán,Trung Việtmức tối thiểu là 2.000.000 USDThỏa thuận sửa đổiCó thể bỏ quyền áp đặt phạt hợp đồng Trung Việt có thể chấm dứt sản xuất cácnào theo thoả thuận.bo mạch theo thoả thuận và không cung
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài tập kế toán tài chính (có lời giải)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (CÓ LỜI GIẢI)

Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)
Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)
Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)Bài tập kế toán tài chính (có đáp án)
Xem thêm

7 Đọc thêm

tỉ giá hối đoái trong kế toán

TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG KẾ TOÁN

Bài tập Kế toán tài chính II: tìm hiểu về tỉ giá hối đoái trong kế toán và cách xác định tỉ giá hối đoái; Tìm hiểu về nội dung, đặc điểm, nguyên tắc hạch toán và các quy định hiện hành về kế toán thuế GTGT được khấu trừ trong Doanh nghiệp.

13 Đọc thêm

Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp

BÀI TẬP LỚN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đối với một sinh viên theo học khối ngành kinh tế thì các kiến thức về Tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng. Nó không những cung cấp những kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp mà còn giúp sinh viên hình thành tư duy và biết được các phương pháp để đưa ra các quyết định tài chính tối ưu. Tuy nhiên nếu chỉ học lý thuyết không thì sinh viên rất khó hình dung được các kiến thức được học sẽ áp dụng như thế nào trong thực tế.Vì vậy bài tập lớn môn Tài chính doanh nghiệp sẽ giúp đỡ sinh viên từng bước rèn luyện những kiến thức cơ bản nhất của môn này: về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp như thế nào, ảnh hưởng của các nhân tố tới cách thức chọn lựa nguồn vốn doanh nghiệp; Về việc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp lý hay không hợp lý, lợi nhuận, từ đó lên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đồng thời qua bài tập lớn cũng phát triển năng lực tư duy và khả năng làm việc nhóm , tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.
Những kiến thức chúng em thu được từ bài giảng của cô Trần Thị Lan Anh cô giáo bộ môn Tài chính doanh nghiệp và cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp cung cấp rất nhiều hiệu ích. Bên cạnh đó, trong khả năng của mình, chúng em đã tiến hành thu thập các tài liệu bên ngoài trên internet, sách báo, tạp chí . . . Từ các nguồn tài liệu đó đã giúp hình thành những nội dung cơ bản trong bài của chúng em. Trong quá trình làm bài chúng em đã rất cố gắng, tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên bài vẫn còn nhiều sai sót, em rất mong nhận được lời góp ý của các thầy cô giáo để bài được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Bài tập kế toán tài chính

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Bài tập kế toán tài chính:
CHƯƠNG 1
BÀI TẬP SỐ 1
Một công ty kinh doanh thương mại, kinh doanh hàng hóa A, hạch toán kế toán hàng tồn kho
theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình như
sau:
I. Tồn kho đầu tháng:
Số lượng 6.000 kg; đơn giá 10.000đkg.
II. Tình hình biến động trong tháng như sau:
1. Ngày 05: thu mua nhập kho 6.000kg, tổng giá thanh toán trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT 10% là
68.640.000đ, DN đã thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ bằng
tiền gửi ngân hàng bao gồm cả thuế GTGT 5% là 1.050.000đ.
3. Ngày 08: xuất 4.000 kg để góp vốn liên doanh với công ty X theo phương thức đồng kiểm soát, quyền
kiểm soát 50:50.
4. Ngày 10: xuất 2.000 kg gửi đi theo hợp đồng đã ký với khách hàng
5. Ngày 14: thu mua nhập kho 7.500kg với giá chưa có thuế GTGT là 10.400đkg, thuế GTGT 10%. DN
đã thanh toán 10.000.000đ cho bên bán bằng tiền mặt.
6. Ngày 15: xuất tại kho bán trực tiếp cho công ty Y 6.000 kg, tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT là
82.500.000kg, thuế GTGT 10%. Bên bán đã thanh toán 50% bằng tiền gửi ngân hàng.
7. Ngày 18: dùng tiền vay ngắn hạn ngân hàng để mua 8.000 kg nhập kho, giá chưa có thuế là
9.800đkg, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, bốc dỡ gồm cả thuế là 2.200.000đ, thuế
suất thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt.
8. Ngày 21: quầy bán lẻ báo cáo đã bán được 2.500 kg thu bằng tiền mặt với giá bán chưa thuế GTGT là
11.500đkg, thuế suất thuế GTGT 10%.
9. Ngày 23: mua 2.000kg hàng hóa A với giá chưa có thuế GTGT là 10.500đkg, thuế suất thuế GTGT
10%, chưa thanh toán cho người bán.
III. Yêu
Xem thêm

29 Đọc thêm

Bài tập kế toán tài chính

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

17 Đọc thêm

Bài tập Kế toán tài chính.

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH.

Công ty cổ phần Thành Sơn thành lập ngày 30 tháng 6 năm N, trong ngày tiếp theo công ty công bố bản cáo bạch để mới mua cổ phiếu. Số cổ phiếu công ty dự định phát hành là 100000 cổ phiếu có mệnh giá 10000 đồng. Người đặt mua phải ký quỹ vào tài khoản của công ty ở ngân hàng 5000 đồngcổ phiếu và thanh toán lần đầu 2000 đồng sau khi cổ phiếu được phân phối. Phần còn lại sẽ được thanh toán khi Ban giám đốc công ty yêu cầu. Ngày 31 tháng 7 kết thúc việc đặt mua cổ phiếu, công ty nhận được yêu cầu mua đủ 100000 cổ phiếu. Ban giám đốc quyết định phân phối cổ phiếu vào ngày 1 tháng 8. Số tiền phải trả sau khi cổ phiếu được phân phối (2000 đồngcổ phiếu) của các cổ đông sẽ được thanh toán cho đến ngày 31 tháng 8.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BT 5/11A1.Ghi nhận các yếu tố BCTC như thế nào nếu áp dụng nguyên tắc dồn tích với kỳ kế toánlà tháng?Thời điểmKế toán công ty A ghi Kế toán Công ty B ghi nhậnnhận(A1)(B)Tại thời điểm Yếu tố TS ở Bảng CĐKT:giao hàng và TM tăng 500; PTCKHnhận thanh toán tăng 400lần 1;Yếu tố TN ở Báo cáoKQHĐ: Doanh thu BHtăng 900Yếu tố TS ở Bảng CĐKT:Tiền mặt giảm 500; Hànghóa tăng 900Yếu tố Nợ phải trả ở BảngCĐKT: PTCNB tăng 400Tại thời điểm Yếu tố TS ở Bảng CĐKT: Yếu tố TS ở Bảng CĐKT:nhận thanh toán TGNH tăng 400; PTCKH TGNH giảm 400; Yếu tố Nợlần 2;giảm 400phải trả ở Bảng CĐKT:PTCNB giảm 400Tại thời điểm Yếu tố NPT ở Bảng CĐKT Không ghi nhậntrích trước chi tăng: 18/24=0,75
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị sản xuất thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng.. Được biết DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch c[r]

6 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Xác định nợ dài hạn phát sinh tháng 11 Xác định nợ dài hạn đến hạn trả 14a.. Các tình hình khác 15.[r]

17 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TRANG 1 YÊU CẦU: TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH X VÀ VẬT LIỆU PHỤ Y TIÊU HAO CHO TỪNG LOẠI SẢN PHẨM.. 1/CHI PHÍ TIÊU HAO NVL CHÍNH X.[r]

4 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây. Cuốn sách đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận về hạch toán kế toán các phần hành kế toán chủ yếu và thực tiễn áp dụng kế toán tài chính thông qua hệ thống ví dụ minh họa và bài tập vận dụng.

99 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

BÀI TẬP MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Khoa ngân hàng tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân1Yêu cầu:1. Nếu thuế suất VAT = 10%, tính cho cả hoạt động mua, bán, thanh lý vàđi thuê. VAT thu hộ và nộp hộ tính ngay trong tháng phát sinh doanh thuvà chi phí, Công ty thực hiện ph-ơng pháp khấu trừ VAT, thuế suất ThuếTNDN = 25%: Hãy tính tổng số thuế công ty phải nộp.Lập Báo cáo Kết quả kinh doanh cuối quý 3năm NKhoa ngân hàng tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân2

2 Đọc thêm

bài tập kế toán tài chính 02 (có lời giải)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 02 (CÓ LỜI GIẢI)

bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính
bài tập kế toán tài chính

14 Đọc thêm

Bài tập có lời giải kế toán tài chính (93 trang)

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (93 TRANG)

Bài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, BàBài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, i tập có lời giải kế B,Bài tập có lời giải kế toán tài chính,Bài tập có lời giải kế toán tài chính , vài tập có lời giải kế toán tài chính, ,v tập có lời giải kế toán tài chính, án tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính,

93 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 3

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 3

bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3 bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp phần 3

9 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán HVTC 2013 (có key)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN HVTC 2013 (CÓ KEY)

Giới thiệu tiếp đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán của trường Học viện tài chính 2013. Tài liệu bao gồm 68 câu hỏi trắc nghiệm dạng a,b,c,d có đáp án đi kèm, nội dung đc phân bố đều trong cả môn học, có cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập tính toán nhanh. Bộ câu hỏi rất có ích cho những bạn đã nắm chắc kiến thức cơ bản về kế toán và muốn luyện thêm bài tập trước mỗi kỳ thi hết môn.

8 Đọc thêm