GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN Ở VIỆT NAM":

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tàiCùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng từng bước đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mặt khác, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại, để tồn tại và ph[r]

113 Đọc thêm

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Ngày nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho ngành ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực thanh toán quốc tế nói riêng. Tạo cơ hội, mở ra thời cơ tiếp cận công nghệ hiện đại, học tập kinh nghiệm quản lý của các nư[r]

85 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

LUẬN VĂN THẠC SỸ: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngân hàng ra đời được xem như là một trong những phát minh kỳ diệu nhất trong lịch sử. Giai đoạn đầu hoạt động của Ngân hàng sơ khai với nghiệp vụ ban đầu là nhận giữ vàng và các tài sản có giá trị khác, đến nay ngân hàng đã trở thành tổ chức kinh doanh tiền tệ đa[r]

91 Đọc thêm

Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cần thơ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cần thơ Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cần thơ Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam[r]

95 Đọc thêm

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI OCBCHI NHÁNH TRUNG VIỆTĐÀ NẴNG

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI OCBCHI NHÁNH TRUNG VIỆTĐÀ NẴNG

Trong xu thế phát triển chung của đất nước và quá trình hội nhập với thế giới, ngành ngân hàng đóng góp một vai trò hết sức to lớn. Để đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế, ngân hàng đã từng bước củng cố, cải tiến và phát triển trong toàn bộ hệ thống.
Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng là[r]

59 Đọc thêm

Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiền tệ luôn giữ một vai trò quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế. Trải qua nhiều hình thái phát triển, cho đến những năm giữa của thế kỷ XX với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật hiện đại, tiền tệ đã phát triển đến một hình thái mới đó là tiền điện tử. Trong đó, th[r]

110 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI CHÂU ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014 . lý thuyết về THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN[r]

66 Đọc thêm

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện thể thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.DOC

Tất cả các quốc gia, các dân tộc trên thế giới đang tham gia một cuộc chạy đua để bước vào thế kỷ 21, giành được vị trí xứng đáng của mình. Dân tộc Việt Nam sẽ giành được vị trí nào còn phụ thuộc trước hết vào đường lối phát triển đất nước cho phép phát huy cao nhất nội lực của cả dân tộc và bắt nhị[r]

113 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÁCH KHOA

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÁCH KHOA

Là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, em nhận thấy tầm quan trọng và sự ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất nhập khẩu, chính vì thế em [r]

25 Đọc thêm

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Ph.Ăng ghen chỉ ra rằng: " sự tác động của Nhà nớc vào kinh tế có thể bằng ba cách : Thứ nhất, tác động cùng chiều thì thúc đẩy kinh tế phát triển; Thứ hai, tác động ngợc chiều thì kìm h[r]

20 Đọc thêm

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

KTTT ĐỊNH HỚNG XHCN DỰA TRÊN NHIỀU QUAN HỆ SỞ HỮU VỀ T LIỆU SẢN XUẤT, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN KINH TẾ, NHIỀU HÌNH THỨC PHÂN PHỐI, GẮN TĂNG TRỞNG KINH TẾ VỚI SỰ TIẾN BỘ CÔNG BẰNG XÃ HỘI, VỚI [r]

27 Đọc thêm

Những giải pháp để phát triển KTTT theo định hướng XHCN ở Việt Nam

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

tốc độ tăng trởng đạt khá cao, Việt Nam đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, đời sống nhân dân càng ngày càng đợc cải thiện và đang bớc thời kỳ mới nh đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII[r]

26 Đọc thêm

Giải pháp marketing hỗn hợp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần giải pháp thanh toán việt nam

GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM

Nắm được nhu cầu phát triển tất yếu này của thị trường, ngay từ khi thành lập công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam luôn vận dụng các hoạt động marketing nhằm cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Là công ty mới thành lập được 6 năm, các hoạt động marketing của công ty còn hạn chế,[r]

98 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NHẰM đẩy MẠNH CÔNG tác PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ tại NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình thanh toán thẻ10Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổng quát về cấp phép11DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Bảng tổng kết và dự báo các thị trường thẻ trên thế giới19Bảng 2.1: Tình hình phát hành thẻ Master Card qua các năm (2010 2012)28Bảng 2.2: Tình hình phát hà[r]

76 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp - Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. Để tồn tại và phát triển trong xu thế chung đó đòi hỏi các tổ chức kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng phải có chiến lược phát triển phù hợp. Việc phát triển[r]

101 Đọc thêm

Phương thức chuyển tiền quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay, hoạt động thương mại quốc tế đang ngày càng được mở rộng và nó có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Theo Bộ Công Thương,kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ cả nước năm 2008 ước tính là 14,995 tỷ USD, tăng 27,5[r]

80 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG các PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN mặt tại VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 2
1.1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt 2
1.2. Những quy định trong TTKDTM 2
1.1.2.Quy định chung 2
1.2.2. Quy định đối với bên mua 2
1.2.3. Quy định đối với bên bán. 3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ[r]

16 Đọc thêm

chuyên đề môn học : MỘT SỐ GP CẢI THIỆN CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20122015

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC : MỘT SỐ GP CẢI THIỆN CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20122015

Việt Nam đang trong qua trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Do vậy, kinh tế đối ngoại đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Vấn đề kinh tế đối ngoại trở nên vô cùng quan trọng đảm bảo cho chúng ta khai thác được các lợi thế so sánh của đất nước.
Cán cân th[r]

46 Đọc thêm

Thẻ thanh toán của ngân hàng thực trạng thẻ tại ngân hàng ngoại thương

THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THỰC TRẠNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦUCùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Thêm vào đó, thế kỷ XX là thế kỷ mà khoa h[r]

67 Đọc thêm

Cùng chủ đề