LỜI GIẢI BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LỜI GIẢI BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY":

Bài tập lớn nguyên lý động cơ đốt trong

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

bài tập lớn nguyên lý động cơ đốt trong, nguyên lý động cơ đốt trong, Nguyên lý động cơ đốt trong, bài giảng môn học nguyên lý động cơ đốt trong chương 3, bài tập lớn nguyên lý máy có lời giải, ôn tập nguyên lý động cơ đốt trong, bài tập lớn nguyên lý động cơ đốt trong, nguyên lý động cơ đốt trong, Nguyên lý động cơ đốt trong, bài giảng môn học nguyên lý động cơ đốt trong chương 3, bài tập lớn nguyên lý máy có lời giải, ôn tập nguyên lý động cơ đốt trong
Xem thêm

42 Đọc thêm

Bài tập lớn NGUYÊN lý ĐỘNG cơ đốt TRONG

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Bài tập lớn NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

Ta giải bài toán vận tốc theo phương pháp vẽ hoạ đồ và vẽ tám hoạ đồ ứng tám vị trí của cơ cấu: TRANG 5 BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY Trang : * Giải bài toán vận tốc : Tại các điểm Ai trên c[r]

16 Đọc thêm

Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy CƠ Học MÁy BKHCM

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY CƠ HỌC MÁY BKHCM

Bài Tập Lớn Nguyên Lý MÁy ......................................................................Bài Tập Lớn Cơ Học MÁy..............................................Sinh Viên ĐH Bách Khoa HCM thực hiệnTài liệu chỉ có tính tham khảo

7 Đọc thêm

Các bài tập lớn nguyên lý kế toán

CÁC BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Phần 1 : Kiểm tra , cân đối dư đầu kỳ phần tài sản của doanh nghiệp A bao gồm: (Đơn vị tính: triệu đồng )TM : 370 TGNH : 640Phải thu khách hàng : 160Phải thu khác : 50Đầu tư chứng khoán ngắn hạn : 150Hàng mua đang đi đường (vật liệu) : 200Nguyên vật liệu : 550CCDC : 50Chi phí SXKD dở dang : 500Thành phẩm : 830Hàng hóa : 520TSCĐ hữu hình : 3.280Hao mòn TSCĐ : 600 Tổng tài sản = 6.700 Phần vốn của doanh nghiệp bao gồm :Vay ngắn hạn : 650Phải trả người bán: 300Thuế và các khoản phải nộp: 50Phải trả CNV: 50Vay dài hạn: 350NVKD: 4720Lãi chưa phân phối: 150Quỹ đầu tư phát triển: 180NV XDCB: 250 Tổng nguồn vốn = 6.700
Xem thêm

95 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY NGÀNH HỌC CƠ ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY NGÀNH HỌC CƠ ĐIỆN TỬ

Phân tích cơ cấu thanh OABCDE tại vị trí (thời điểm) cho trên hình vẽ.Ngoài các dữ liệu có thể xác định ngay trên hình vẽ, các dữ liệu cần thiết khác được cho như sau :
Vận tốc góc và gia tốc góc của khâu dẫn : ω1 = 6 (1s) , ε1 = 0 ( 1s2) .
Khối lượng của các khâu (được đánh số tương ứng 1÷5 trên hình vẽ )
m1= 55kg , m2 = 8,0kg , m3 = 74kg, m4 = 52kg, m5 = 64kg
Mômen quán tính khối lượng của các khâu đối với trục đi qua trọng tâm khâu tương ứng và vuông góc với mặt phẳng chuyển động của cơ cấu :
Js1 = 33,1 kgm2 ; J s2 = 1,76 kgm2 ; Js3 = 44,4kgm2 ; Js4 = 31,2kgm2 ;
Js5 = 38,4kgm2.
Ngoại lực cho trước tác dụng lên cơ cấu bao gồm :
+ Mô men M3 tác dụng lên khâu 3 với trị số M3 = 2000Nm
+ Mô men M5 tác dụng lên khâu 5 với trị số M5 = 3000Nm
+ Lực tác dụng lên khâu 4 có trị số P4 = 2000N .
Biết cơ cấu chuyển động trong mặt phẳng nằm ngang, đồng thời bỏ qua ma sát trong tất cả các khớp động.
Giải
I.Phân tích cấu trúc cơ cấu
1.1 Xác định khớp động nối giữa các khâu và kích thước động học cần thiết
Cơ cấu có 6 khâu, trong đó 5 khâu động được đánh số từ 1 đến 5 và giá cố định được đánh là số 0. Khâu dẫn 1 nối động trực tiếp với giá bằng khớp quay O và với khâu 2 bằng khớp quay A. Khâu 3 nối động trực tiếp với giá 0 bằng khớp quay C và với khâu 2 bằng khớp tịnh tiến A. Khâu 4 nối động trực tiếp với khâu 3 bằng khớp quay C và khâu 5 bằng khớp quay D. Khâu 5 nối động trực tiếp với giá 0 bằng khớp quay E. Để thuận tiện cho việc minh họa, ta sẽ sử dụng ký hiệu AT và AQ cho hai khớp cùng chung ký hiệu là A.
Các kích thước động học cần thiết cho tính toán sau này là :
lOA = 1m , lAB = lDE = √2 , lBC = 1m , lDC= 2m .
1.2 Tính số bậc tự do của cơ cấu
Đây là một cơ cấu phẳng nên số bậc tự do W của nó được tính theo công thức :
W =3n – ( p4 + 2p5 ) + R + R’ – S
Xem thêm

23 Đọc thêm

Phân tích động học cơ cấu chính của máy bào loại 3

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CHÍNH CỦA MÁY BÀO LOẠI 3

Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Trong đó ngành công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các hệ thống máy móc ngày càng trở nên phổ biến, hiện đại và dần dần thay thế sức lao động của con người. Để tạo ra và làm chủ các loại máy móc như thế ngành cơ khí cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu của công nghệ sản xuất tiên tiến.
Nhằm thực hiện mục tiêu đó, chúng em là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nói riêng và những sinh viên trường ĐHKT nói chung luôn cố gắng học tập và rèn luyện để sau khi ra trường với những kiến thức đã được học chúng em có thể góp một phần sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới đất nước.
Môn học nguyên lý máy là một trong những môn học cơ sở không thể thiếu được đối với các ngành kỹ thuật, vì thế làm bài tập lớn nguyên lý máy là công việc rất quan trọng và cần thiết để chúng em hiểu sâu, hiểu rộng những kiến thức đã được học ở cả lý thuyết lẫn thực tiễn, tạo tiền đề cho những môn học sau này.
Bài tập lớn của em được thầy giáo, PGS.TS.Phan Quang Thế giao cho là MÁY BÀO LOẠI 3 phương án 3. Với những kiến thức đã học cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong bộ môn, sự đóng góp,
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

Sinh viên chọn 1 trong 2 bài tập lớn dưới để làm tiểu luận. mỗi nhóm hai sinh viên.Riêng bài tập 2 trình bày bằng viết tayBÀI TẬP LỚN 1 ;1- CƠ CẤU ĐÓNG MỞ CỬA XE BUÝT2- CƠ CẤU CỦA KỀM BẤM3- BỘ PHẬN NÂNG CỦA XE BEN4- BỘ PHÂN THẮNG CỦA XE MÁY5- BỘ PHẬN XÚC CỦA MÁY XÚC6- BỘ PHẬN MÚC CỦA MÁY MÚC7- BỘ PHẬN CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY CƯA8- CƠ CẤU MÁY BÀO9- BỘ PHẬN THẮNG XE HƠI10BỘ PHẬN DẬP CỦA MÁY DẬP11BỘ PHẬN DẬP CỦA DẬP TAY12BỘ PHẬN CÂNYÊU CẦU:1. VẼ LƯỢC ĐỒ VÀ TÍNH BẬC TỰ DO2. VẼ QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG3. VẼ HỌA ĐỒ VẬN TỐC VÀ GIA TỐC4. VẼ HỌA ĐỒ ÁP LỰC KHỚP ĐỘNG( Có thể mô phỏng động cơ cấu)Bài tập 2:Tài liệu sách bài tập nguyên lý máy- Tạ Ngọc HảiChương 1: bài 15,16,17,18,23 trang 15Bài 32,33,34,39,44 trang 22Chương: bài 62,74,73,76,80 trang 40-45Chương 4:bài 113,114,115,132,145 trang 86-109Chương 8: bài 242,243,244,252,253 trang 174-176
Xem thêm

1 Đọc thêm

Phân tích động học cơ cấu chính máy bào loại 3 phương án 3

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CHÍNH MÁY BÀO LOẠI 3 PHƯƠNG ÁN 3

Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Trong đó ngành công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các hệ thống máy móc ngày càng trở nên phổ biến, hiện đại và dần dần thay thế sức lao động của con người. Để tạo ra và làm chủ các loại máy móc như thế ngành cơ khí cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu của công nghệ sản xuất tiên tiến.
Nhằm thực hiện mục tiêu đó, chúng em là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nói riêng và những sinh viên trường ĐHKT nói chung luôn cố gắng học tập và rèn luyện để sau khi ra trường với những kiến thức đã được học chúng em có thể góp một phần sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới đất nước.
Môn học nguyên lý máy là một trong những môn học cơ sở không thể thiếu được đối với các ngành kỹ thuật, vì thế làm bài tập lớn nguyên lý máy là công việc rất quan trọng và cần thiết để chúng em hiểu sâu, hiểu rộng những kiến thức đã được học ở cả lý thuyết lẫn thực tiễn, tạo tiền đề cho những môn học sau này.
Bài tập lớn của em được thầy giáo, PGS.TS.Phan Quang Thế giao cho là MÁY BÀO LOẠI 3 phương án 3. Với những kiến thức đã học cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong bộ môn, sự đóng góp, trao đổi của bạn bè em đã hoàn thành bài tập lớn này. Nhưng do đây là lần đầu tiên làm bài tập lớn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài tập lớn của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn Kỹ thuật cơ khí, đặc biệt là thầy giáo Phan Quang Thế.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Bài tập nguyên lý máy

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY
Bài tập Nguyên lý máy gồm 12 chương bài tập có kèm lời giải, sát với thực tế kỹ thuật, tài liệu rất hay và thiết thực.


Bài tập Nguyên lý máy gồm 12 chương bài tập có kèm lời giải, sát với thực tế kỹ thuật, tài liệu rất hay và thiết thực.

134 Đọc thêm

Bài tập Thực hành nguyên lý máy

BÀI TẬP THỰC HÀNH NGUYÊN LÝ MÁY

Mục lục ........................................................................................................... 3
Lời nói đầu ...................................................................................................... 5
Bài thực hành số 1 Nghiên cứu cơ cấu trên mô hình ....................................... 7
Bài thực hành số 2 Tính số bậc tự do và xếp hạng cơ cấu phẳng ..................... 9
Bài thực hành số 3 Xác định các tâm vận tốc tức thời của cơ cấu phẳng ....... 47
Bài thực hành số 4 Xác định vận tốc, gia tốc của các điểm và các khâu
bằng phương pháp họa đồ .............................................................................. 65
Bài thực hành số 5 Phân tích lực cơ cấu thanh phẳng .................................. 113
Bài thực hành số 6 Phân tích động học hệ bánh răng .................................. 153
Mục lục ....................
Xem thêm

190 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

đây là tài liệu ôn tập những kiến thức liên quan đế chương trình học nguyên lý kế toán. Nó sẽ một phần giúp ích được cho các bạn hơn trong quá trình họ tập cũng như thi kết thúc học phần của mình. Chúc các bạn thành công

27 Đọc thêm

Bài tập kế toán máy có lời giải

BÀI TẬP KẾ TOÁN MÁY CÓ LỜI GIẢI

Kế toán máy,dạng bài tập,kiểm tra, ôn tập, những điều cần biết về kế toán máy, dạng bài làm ôn tập kế toán máy, ké toán máy có lời giải, kế toán máy hay nhất, kế toán máy hiệu quả nhất .........................................................................................................................................................................................................................

20 Đọc thêm

Bài tập lớn chi tiết máy

BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY

Bài tập lớn chi tiết máy

38 Đọc thêm

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

42 Đọc thêm

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP, NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY, có LỜI GIẢI

14 Đọc thêm

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải tài liệu cực hay, lời giả chi tiết cho các bạn sinh viên Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải vBài tập nguyên lý kế toán có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải v
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề