KẾ TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ":

Bài giảng Kế toán giao dịch ngoại tệ

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

Bài giảng Kế toán giao dịch ngoại tệ
Chia sẻ: wide_12 | Ngày: 28072014
Bài giảng Kế toán giao dịch ngoại tệ nhằm giúp sinh viên nhận biết các giao dịch bằng ngoại tệ, hiểu được những nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các gi[r]

8 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY

NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY

Giao dịch ngoại tệ tiền mặt bán buôn 2.2.. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo 3.[r]

1 Đọc thêm

Thị trường hối đoái Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI 4
1.1. Thị trường hối đoái là gì 4

1.2. Đặc điểm của thị trường hối đoái: 4

1.3. Vai trò của thị trường hối đoái: 4

1.4. Thành viên của thị trường hối đoái: 4

1.5. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trên thị trường hối đoái : 5

CHƯƠNG[r]

46 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI T.P HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI T.P HỒ CHÍ MINH

Các chính sách kế toán áp dụng4.1 Tiền và các khoản tương đương tiềnTiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.Trang 6CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHQuý II/2014THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (t[r]

23 Đọc thêm

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH Sơn Long:

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH SƠN LONG:

2.1.1. Các chính sách kế toán chung
Các chính sách kế toán chung tại công ty được áp dụng theo QĐ số 152006QĐ – BTC ngày 20032006 của bộ trường Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể như sau:
Đối với TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn và giá t[r]

33 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng công thương việt nam

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MỤC LỤC

A. Lời mở đầu 1
B. Nội dung 2
1. Tổng quan về Sở Giao Dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Việt nam 2
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Giao Dịch I – NHCT VN 2
1.2. Kh[r]

31 Đọc thêm

Bài giảng kế toán doanh nghiệp phần 4

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 4

Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của tài sản ngắn hạn bao gồm: tiền mặt tại quỹ; tiền gửi ở ngân hàng và tiền đang chuyển.
Nguyên tắc kế toán tiền:
Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập[r]

84 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

Hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu. − Nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu. − Hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ − Nắm được cách thức tổ chức kế toán Tiền và khoản Nợ phải thu − Trình bày thô[r]

13 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY

NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY

Giao dịch ngoại tệ tiền mặt bán buôn 2.2.. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo 3.[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Báo cáo tài chínhkỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi đượcHội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy địnhcủa pháp luật Việt Nam.Cổ t[r]

24 Đọc thêm

Cơ sở pháp lí để Ngân hàng Nhà nước quản lý, điều hành thị trường Ngoại hối

CƠ SỞ PHÁP LÍ ĐỂ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước quản lý, điều hành thị trường Ngoại hối 9 điểm
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Ngân hàng
Bài tập học kỳ Luật Ngân hàng có đáp án.

MỞ ĐẦU

Trước một xu thế tất yếu toàn cầu hóa hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt[r]

42 Đọc thêm

GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  Đề tài:

GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤTGVHD : PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn

Thực hiện : NHÓM 8
Vương Quốc Bảo
Võ Thanh Bình
Nguyễn Thị Mai Hương
Trần Thị Thu Hường
Ng[r]

34 Đọc thêm

KTK35CD DO THANH TAN BAN THAO X

KTK35CD DO THANH TAN BAN THAO X

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lưu động,được biểu thị dưới hình thái tiền tệ, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính và tiền đang chuyển.
Vố[r]

54 Đọc thêm

Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng TAIFT: CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁT SINH

NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGÂN HÀNG TAIFT: CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁT SINH

MỤC TIÊU Chương này trình bày các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối nhằm cung cấp nền tảng kiến thức thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá sẽ được trình bày trong các chương sau. Học xong chương này sinh viên có thể:•Hiểu được khái niệm, nội dung giao dịch và đặc điểm của từng lo[r]

167 Đọc thêm

BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ VÀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ VÀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Việt Nam là một trong những nước đang phát triển và đã đạt được một
số thành tựu to lớn trong việc cải cách nền kinh tế và dần thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh nước ta đã gia nhập WTO vào năm 2007 thì cơ hội phát triển và hội nhập, khẳng định tên tuổi của Việt Nam tr[r]

30 Đọc thêm

Đề cương ôn thi môn kinh tế tài chính

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Mã đề số : 01
Câu I: Lựa chọn phương án ĐúngSai? (0,25 x 8 = 2,0 điểm)

1. Hàng mua đang đi trên đường không được tính vào hàng tồn kho của doanh nghiệp
2. Theo hình thái biểu hiện tài sản cố định được phân thành tài sản cố định tự có và tài sản cố định đi thuê
3. Các tài khoản phản ánh doanh thu, t[r]

16 Đọc thêm

Hoạt động kinh doanh tại SGD Vietcombank

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SGD VIETCOMBANK

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK NGÔ QUYỀN – HÀ NỘI.1.1 Quá trình hình thành và phát triểnNgày 30102008, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức khai trương trụ sở hoạt động mới tại địa chỉ 3133 Ngô Quyền, Phư[r]

29 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN CƠ BẢN

THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN CƠ BẢN

I. Tổng quan về quyền chọn tiền tệ và thị trường quyền chọn tiền tệ. 3
1. Quyền chọn tiền tệ 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Phân loại quyền chọn 3
2. Thị trường quyền chọn 5
3. Giao dịch hợp đồng quyền chọn 9
4. Chiến lược quyền chọn 18
II Thị trường quyền chọn tiền tệ tại Việt Nam 43
1. Thực trạng: 43
1.1.[r]

51 Đọc thêm

 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

_c.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ :_ Với nhiệm vụ là đầu môí duy nhất trong thanh toán và kinh doanh ngoại tệ, từ cuối tháng 3/1999,Sở giao dịch đã có nhiều cố gắng và bước đàu đã thực hi[r]

13 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

_c.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ :_ Với nhiệm vụ là đầu môí duy nhất trong thanh toán và kinh doanh ngoại tệ, từ cuối tháng 3/1999,Sở giao dịch đã có nhiều cố gắng và bước đàu đã thực hi[r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề