THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XUẤT KHẨU CỦA DNNVV VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XUẤT KHẨU CỦA DNNVV VIỆT NAM":

Nông sản xuất khẩu Việt Nam trong thời kì hội nhập: thực trạng và giải pháp phát triển.

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN.

Nông sản xuất khẩu Việt Nam trong thời kì hội nhập: thực trạng và giải pháp phát triển Nông sản xuất khẩu Việt Nam trong thời kì hội nhập: thực trạng và giải pháp phát triển
Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã được đẩy mạnh với tốc độ tăng trưởng khá cao[r]

7 Đọc thêm

Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo việt nam trong giai đoạn hiện nay”,

NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”,

xin được đưa ra một số thực trạng xuất khẩu gạo, phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu gạo việt nam trong giai đoạn hiện nay
xuất khảu gạo ở nước ta trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ một nước sản xuất trì trệ với nền nô[r]

42 Đọc thêm

NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2011 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2011 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2011 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Cạnh tranh có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nó là công cụ để thúc đẩy, phát triển kinh tế, xây dựng nên những doanh nghiệp có sức mạnh, có khả năng cạnh tranh khi tham gia vào[r]

83 Đọc thêm

Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp dệt may thuộc VINATEX

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY THUỘC VINATEX

Ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu lớn và lâu đời trên thế giới. Hầu hết các quốc gia sản xuất và cung cấp dệt may cho thị trường thế giới, một ngành có tính toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành. Ngành dệt may là một ngành “khởi đầu” đặc trưng của các quốc gia trong tiến trình công[r]

59 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn
tiền gửi của Ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh tro[r]

116 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ DỊCH VỤ
INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH

Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VNPT
TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊN[r]

94 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận tổng quan về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy[r]

106 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn hiện nay phần 1

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY PHẦN 1

Hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường của các thành phần kinh tế ngày càng gay gắt, khốc liệt. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam là một nội dung cần được quan tâm. I -Thực trạng năng lực cạnh tranh

6 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

nhất khách hàng thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải thường xuyên mang lại giá trịgia tăng về lợi ích khách hàng.Xuất phát từ đặc điểm và nội dung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có thểxác định các nhân tố bên trong chủ yếu trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh[r]

91 Đọc thêm

CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

Cho nên, các doanh nghiệp của mặt hàng xuất khẩu dệt may cần phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, dự đoán sự thay đổi của cầu, phát hiện các nhu [r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Giầy dép đang là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam. Quá trình nghiên cứu thị trường giầy dép Việt Nam cho thấy đa phần sản phẩm giầy dép của Việt Nam đang đứng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các sản phẩm giầy dép của Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng[r]

91 Đọc thêm

BÀI LUẬN VĂN ĐỀ TÀI NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH GIA NHẬP AFTA ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN THU NHẬP NGÂN SÁCH VÀ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM - MÔN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

BÀI LUẬN VĂN ĐỀ TÀI NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH GIA NHẬP AFTA ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN THU NHẬP NGÂN SÁCH VÀ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM - MÔN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Theo như các số liệu đã thống kê trong phần tìm hiểu ở trên, điều dễ dàng nhậnthấy là Việt Nam nhập siêu vô cùng lớn từ các nước Asean đồng nghĩa với cán cânthương mại không cân bằng và đang nghiêng về phía các nước Asean và Việt Nam cònphải có nhiều nỗ lực mới có thể lật ngược[r]

19 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Cạnh tranh là một trong những quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với mỗi chủ thể kinh tế, cạnh tranh tạo ra sức ép hoặc kích thích ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất và phương thức quản lý n[r]

30 Đọc thêm

Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Luận án đưa ra khái niệm về điều chỉnh chính sách ngoại thương, nguyên tắc điều chỉnh CSNTVN trong quá trình thực hiện cam kết với WTO. Luận án chỉ ra 4 nội dung điều chỉnh chính sách ngoại thương trong quá trình thực hiện cam kết với WTO gồm: Chín[r]

199 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng một vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tuy nhiên các DNNVV vẫn chưa thể phát triển đúng với tiềm năng. Một trong những cản trở quan trọng đó chính là việc khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn tín d[r]

128 Đọc thêm

Điều chỉnh chính sách ngoại thương việt nam trong quá trình thực hiện cam kết với tổ chức thương mại thế giới (TT)

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (TT)

Đề tài luận án: Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới
Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị
Mã số: 62310102
Nghiên cứu sinh: Lý Hoàng Mai
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Tô Đức Hạnh 2. PGS.TS Cù Chí Lợi

Những đóng góp mới về mặt h[r]

12 Đọc thêm

Năng lực cạnh của ngành may mặc Việt Nam trên thị trường EU

NĂNG LỰC CẠNH CỦA NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU

Đề tài trước hết làm rõ những luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của ngành may Việt Nam trên thị trường EU.
Đề tài sẽ làm rõ những khó khăn và thuận lợi, những điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động xuất khẩu hàng may trên thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, đi sâu vào phân t[r]

39 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam vào thị trường EU

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, trên thế giới khối cộng đồng chung Châu Âu ( EU) là một khối liên kết các nước mạnh nhất về kinh tế và trở thành một thị trường nhập khẩu rộng lớn đặc biệt là những mặt hàng tiêu dùng trong đó có sản phẩm dệt may. Việc khai thác hiệu quả thị trường này sẽ tạo[r]

84 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Phát triển các doanh nghiệp thương mại dich vụ nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sơn la

LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DICH VỤ NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Tuy nhiên, do những hạn chế xuất phát từ quy mô nhỏ, những yếu kém trong năng lực sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, những trở ngại trong môi trường kinh doanh,... nên các DNNVV nói chung, DNNVV ngành Thương mại dịch vụ nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đó là[r]

91 Đọc thêm

Cùng chủ đề