TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU":

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp Đề tài: Định giá cổ phiếu

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp Đề tài: Định giá cổ phiếu
Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai.

10 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BMC

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BMC

62385.59Với mô hình chiết khấu cổ tức và giả định cổ tức thay đổi qua hai giaiđoạn, giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định là 62,386 đồng.3.3ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BMC THEO MÔ HÌNH CHIẾT KHẤUDÒNG TIỀN TỰ DOThời kì hoạt động của công ty gồm 2 thời kỳ:-Thời kỳ có lợi thế cạnh tranh. Trong thời kì này, doanh thu của côngty tăng trưởng mạnh trong vòng 5 năm, với tốc độ tăng trưởng đượcdự đoán là 30%.-Thời kỳ còn lại. Trong thời kỳ này, tốc độ tăng trưởng doanh thu củacông ty trở nên ổn định, dự đoán sẽ đạt mức 13%/năm.Dựa trên Báo cáo tài chính BMC năm 2012, ta thu thập và tính được các sốliệu sau đây:Tài sản đầu kì 2012Tài sản cuối kì 2012Doanh thu thuần năm 2012Tốc độ tăng trưởng doanh thu 5 năm đầu10257,555,045,575
Xem thêm

12 Đọc thêm

Nội dung chính sách cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu và tình hình tài chính doanh nghiệp. liên hệ với thực tiễn ở một doanh nghiệp

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN Ở MỘT DOANH NGHIỆP

Nội dung chính sách cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu và tình hình tài chính doanh nghiệp. liên hệ với thực tiễn ở một doanh nghiệp

30 Đọc thêm

Lựa chọn các mô hình định giá doanh nghiệp ứng dụng trên thị trường tài chính Việt Nam

LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Kể từ ngày chính thức khai trương Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 8 năm hoạt động. Quy mô thị trường ngày càng được mở rộng với số lượng các công ty niêm yết ngày càng tăng trên cả hai sàn giao dịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một thị trường mới nổi như thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho các chủ thể tham gia vào thị trường nhưng cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Về mặt vĩ mô, Nhà nước cần quan tâm đến sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Song song với việc thúc đẩy sự tăng trưởng của quy mô thị trường, các nhà đầu tư, các tổ chức đầu tư và tư vấn đầu tư tài chính cần được cung cấp những phương pháp phân tích đánh giá trong khoa học tài chính hiện đại.
Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến thị trường phát triển quá nóng cùng với tâm lý bầy đàn của các nhà đầu tư. Các phân tích đánh giá về giá trị của tài sản tài chính hầu như không dựa trên cơ sở hoạt động của doanh nghiệp phát hành chứng khoán cũng như những rủi ro vốn có của nó. Sự tụt dốc thê thảm của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây là điều không thể tránh khỏi. Điều này đã được cảnh báo bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới từ hai năm trước khi đánh giá về thị trường tài chính Việt Nam. Các ý kiến này được đưa ra dựa trên các tính toán khoa học. Một trong số đó chính là các tính toán về giá trị của doanh nghiệp phát hành chứng khoán. Các tính toán cho thấy giá trị của các doanh nghiệp đã được định giá quá cao trong giai đoạn thị trường phát triển và bùng nổ.
Ngược lại trong giai đoạn nửa đầu năm 2008 thì dường như các cổ phiếu và các doanh nghiệp có xu hướng bị định giá nhỏ hơn giá trị tiềm năng dẫn đến sự sụt giảm quá mức của các chỉ số thị trường. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động vốn và mở rộng quy mô của các doanh nghiệp cũng như kìm hãm sự gia nhập thị trường của các công ty có tình hình tài chính khả quan. Hệ quả là tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế sẽ suy giảm.

Như vậy vấn đề định giá doanh nghiệp một cách khoa học trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chúng ta đã biết việc định giá doanh nghiệp gắn với các yêu cầu cụ thể trong từng trường hợp chẳng hạn: định giá IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), định giá trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, định giá trong việc huy động vốn mở rộng quy mô đầu tư của các công ty đã niêm yết, định giá công ty trong các thương vụ mua bán nợ…Không có một phương pháp hay mô hình định giá tổng quát cho tất cả các trường hợp. Trên thế giới có rất nhiều các phưong pháp đã được đưa ra. Vấn đề đặt ra là cần xem xét khả năng áp dụng và cách hiệu chỉnh để áp dụng tại thị trường tài chính Việt Nam trong từng trường hợp cụ thể.
Xuất phát từ yêu cầu trên, luận văn này được thực hiện với đề tài “Lựa chọn các mô hình định giá doanh nghiệp ứng dụng trên thị trường tài chính Việt Nam”. Đề tài sẽ đi vào giải quyết các vấn đề sau: thứ nhất là phân loại các trường hợp định giá và các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình định giá; thứ hai trình bày các mô hình định giá và đánh giá khả năng áp dụng theo quan điểm của tác giả; thứ ba thực hiện tính toán thử cho một số trường hợp như những ví dụ minh họa. Cuối cùng tác giả cũng đưa ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn trong vấn đề định giá và hoàn thiện nghiệp vụ định giá doanh nghiệp. Những khó khăn trong định giá xuất phát từ cơ sở dữ liệu không đầy đủ do môi trường quan sát, chuẩn mực kế toán cũng như vấn đề kiểm toán và giám sát các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty. Trong một môi trường như vậy, vấn đề định giá cần phải kết hợp với các thông tin của các thị trường đã phát triển về vấn đề rủi ro cùng với việc xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương.
Chương 1 – Tổng quan về lý thuyết định giá doanh nghiệp
Chương mở đầu này chỉ ra những hoạt động tiêu biểu của doanh nghiệp cần sự có mặt của định giá doanh nghiệp và vai trò cụ thể của định giá trong từng trường hợp. Chương này hữu ích với những ai muốn có một cái nhìn tổng quát về đặc điểm cơ bản của từng trường hợp.
Chương 2 – Các mô hình định giá doanh nghiệp
Với những người đọc mong muốn tìm hiểu kĩ thuật của quá trình định giá thì chương hai là một điểm đến thích hợp. Chương trọng tâm của luận văn đi vào trình bày chi tiết các lớp mô hình định giá doanh nghiệp và những điều chỉnh cần thiết khi ứng dụng chúng trong từng trường hợp. Sau khi đọc xong chương này, bất cứ ai có hứng thú đều đã có đủ công cụ để bắt tay vào thực hiện định giá doanh nghiệp.
Chương 3 – Áp dụng các mô hình định giá doanh nghiệp trên thị trường tài chính Việt Nam
Chương cuối đưa các mô hình đã đề cập ở chương hai từ lý thuyết đi vào thực hành với việc áp dụng vào định giá một số doanh nghiệp cụ thể, nhằm cung cấp một sự chứng minh trực quan cho việc các mô hình định giá hoạt động như thế nào trong thực tế.
Luận văn này được hoàn thành có sự đóng góp tâm huyết của Th.S Trần Chung Thủy. Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình hình thành và hoàn thiện đề tài này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Công ty Chứng khoán Tân Việt nói chung, Phòng Phân tích – Đầu tư nói riêng và đặc biệt cảm ơn ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc Phòng Phân tích – Đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

141 Đọc thêm

Báo cáo môn Tài chính doanh nghiệp ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

BÁO CÁO MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

Báo cáo môn Tài chính doanh nghiệp ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

Cổ phiếu của công ty FPT
Thời điểm hiện tại 42012, quyền chọn có thời hạn 6 tháng.
+ Giá cổ phiếu hiện tại S = 60.000 đ
+ Giá thực hiện quyền chọn: 60.000 đ
+ Lãi suất 2,5%6 tháng hoặc 5%năm
Giả sử vào thời điểm đáo hạn giá cổ phần theo 2 xu hướng.
+ Tăng 25% ( từ 60.000 lên 75.000) > Thực hiện quyền, quyền chọn có giá trị = 75.000 – 60.000 = 15.000
+ Giảm 20% ( từ 60.000 xuống 48.000) > Không thực hiện quyền, quyền chọn có giá trị bằng 0
Xem thêm

51 Đọc thêm

Áp dụng mô hình toán tài chính trong việc định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua, thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải có những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Các công cụ kinh tế, mô hình tài chính sẽ giúp nhà đầu tư, cũng như các chuyên gia phân tích có những cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường. Đầu năm 2008, thị trường chứng khoán tụt dốc không phanh, tính thanh khoản kém. Một trong những lý do được giải thích của việc này là do việc định giá quá cao cổ phiếu của nhà đầu tư trong những năm trước. Như vậy, việc định giá đúng giá trị cổ phiếu không những làm lợi cho nhà đầu tư, mà còn giúp cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với kiến thức đã tiếp thức trong 3 năm học chuyên ngành toán tài chính, với sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn em đã chọn đề tài : “ Áp dụng mô hình toán tài chính trong việc định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán”
Đề tài bao gồm:
Chương I : Tổng quan về thị trường chứng khoán
Tổng quan về thị trường chứng khoán
Thực trạng thị trường chứng khoán việt nam trong năm qua
Chương II: Tổng quan về định giá công ty, định giá cổ phiếu
Các khai niệm về định giá công ty, định giá cổ phiếu
Các phương pháp định giá cổ phiếu
Chương III: Các mô hình định giá cổ phiếu và áp dụng đối với cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
Mô hình CAPM
Mô hình phục hồi trung bình
Áp dụng với cổ phiếu CAN, BMP
Trong quá trình học tập tại trường và quá trình thực tập tại phòng đấu giá công ty chứng khoán Quốc Gia, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô trong khoa và các anh chị trong phòng Đấu giá em hi vọng sẽ hoàn thành tốt chuyên đề thực tập này.
Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên toàn công ty chứng khoán Quốc Gia và đặc biệt cám ơn các anh chị trong phòng Đấu giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập, để em có thể tìm hiểu về các nghiệp vụ của công ty, được tiếp cận với thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam
Em xin chân thành cám ơn thầy Trần Trọng Nguyên cùng tất cả các thầy cô giáo trong chuyên ngành toán tài chính, khoa toán kinh tế đã hướng dẫn nhiệt tình để em hoàn thành chuyên đề của mình.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Xây dựng một số mô hình định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Các công cụ kinh tế, mô hình tài chính sẽ giúp nhà đầu tư cũng như các chuyên gia phân tích có những cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường. Đầu năm 2008, thị trường chứng khoán tụt dốc không phanh, tính thanh khoản kém. Một trong những lý do được giải thích cho việc này là do việc định giá quá cao cổ phiếu của nhà đầ tư trong những năm trước. Như vậy, viêch định giá đúng giá trị cổ phiếu không những là lợi cho nhà đầu tư, mà còn giúp cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với kiến thức đã tiếp nhận trong ba năm học chuyên ngành toán tài chính, với sự hướng dẫn của thầy Trần Trọng Nguyên em đã chọn đề tài: “ Xây dựng một số mô hình định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán”
Đề tài bao gồm:
Chương 1: tổng quan về thị trường chứng khoán
 Tổng quan về thị trường chứng khoán
 Thực trạng về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua
Chương 2: Tổng quan về định giá công ty, định giá cổ phiếu
 Các khía niệm về định giá công ty định giá cổ phiếu
 Các phương phát định giá cổ phiếu
Chương 3: Các mô hình định giá cổ phiếu và áp dụng đối với cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 Mô hình CAPM
 Mô hình phục hồi trung bình
 Áp dụng với cổ phiếu CAN, BMP
Trong quá trình học tập tại trường và quá trình thực tập tại phòng đấu giá công ty chứng khoán Quốc Gia, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô trong khoa và các anh chị trong phòng Đấu giá em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này.
Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên toàn công ty chứng khoán Quốc Gia và đặc biệt cám ơn các anh chị trong phòng Đấu Giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập, để em có thể tìm hiểu về các nghiệp vụ của công ty, được tiếp cận với thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam
Em xin chân thành cám ơn thầy Trần Trọng Nguyên cùng tất cả các thầy cô giáo trong chuyên ngành toán tài chính, khoa toán kinh tế đã hướng dẫn nhiệt tình để em hoàn thành chuyên đề của mình.
Xem thêm

67 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

31 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU, CHỨNG KHOÁN

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN

TRANG 1 BÀI 4: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN  MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY  CÁC CẶP KHÁI NIỆM VỀ GIÁ TRỊ  PHÂN BIẾT CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN  QUY TRÌNH CHUNG KHI ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN  ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾ[r]

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Một nguyên nhân nữa có thể kể đến đó là những yêu cầu của pháp luật về sự minh bạch hóa và năng lực kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đã không còn bắt kịp với những biến đổi sâu rộng của thị trường trong hơn hai mươi năm qua. Kể từ thập niêm 1980, thị trường tài chính Mỹ và thế giới đã nhanh chóng phát triển các công cụ chứng khóan phái sinh và mở rộng họat động chứng khoán hóa các khỏan nợ và đầu tư. Chứng khóan phái sinh và chứng khóan hóa, mặc dù tăng nguồn tài chính và phân tán rủi ro, đã dẫn đến việc giá cả của trái phiếu và cổ phiếu ngày càng xa rời gía trị đích thực của tài sản đảm bảo. Không cơ quan nhà nước, đơn vị kiểm tóan hay phân tích tín dụng và tài chính có đủ thông tin và khả năng nhìn xuyên qua các lớp thao tác chứng khoán để có thể đánh giá chính xác gí trị và độ rủi ro của các khỏan đầu tư và tài sản nằm trên sổ sách của các công ty tài chính và ngân hàng . Thêm vào đó, nhiều thao tác này lại được che đật qua hoạt động đầu cơ các quỹ đầu tư, một loại hình quỹ đầu tư nắm giữ tới gần 3000 tỷ đô la giá trị tài sản nhưng không hề phải cáo bạch tài sản với công chúng và gần như không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan nhà nước nào.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Chuyên đề định giá cổ phiếu

CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.
Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Việc mua bán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. do vậy thị trường chứng khoán là nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi.
Thị trường sơ cấp: người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành;
Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp.
Hàng hóa giao dịch trên Thị trường chứng khoán bao gồm: các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm
Vị trí của Thị trường chứng khoán: Trong thị trường Tài chính có hai thị trường lớn là:
Thị trường Tài chính ngắn hạn (Thị trường tiền tệ);
Thị trường Tài chính dài hạn (Thị trường vốn): bao gồm Thị trường tín dụng dài hạn (gồm Thị trường cho vay thế chấp và thị trường cho thuê tài chính); và Thị trường chứng khoán.
Đặc điểm chủ yếu của Thị trường chứng khoán:
Được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người cung cấp vốn đều trực tiếp tham gia thị trường, giữa họ không có trung gian tài chính;
Là thị trường gần với Thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mọi người đều tự do tham gia vào thị trường. Không có sự áp đặt giá cả trên thị trường chứng khoán, mà giá cả ở đây được hình thành dựa trên quan hệ cung – cầu;
Về cơ bản là một thị trường liên tục, sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nó có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển chứng khoán của họ thành tiền mặt bất cứ lúc nào họ muốn.
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY

of Variation 0.1532 Minimum 6,624 Maximum 36,724 Range Width 30,100 25th percentile 22,853 75th percentile 28,018  _Long-term growth rate : _we applied CAGR of 5% for STK’s long-run dev[r]

14 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SJS

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SJS

Điều này sẽ góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của Sudico năm 2011 −Thêm vào đó công ty sẽ tiếp tục bán một diện tích dất nền có hạ tầng vừa phải trong năm 2011 nhằm đảm bảo tăng trư[r]

13 Đọc thêm

VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Ứng dụng mô hình định giá theo tỷ số lợi nhuận cổ phiếu
Các bước thực hiện:
1 Ước tính EPS tương lai (E1) của các chứng khoán
2 Ước tính theo bội số của EPS tương lai (PE1)
3 Xác định giá trị: P = (PE1)(E1)

Ví dụ: PE1 = 30; E1 = 3.000đ => P=90.000đ

6 Đọc thêm

 ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Việc phân tích cũng có thể tiến hành với một hệ số điều chỉnh nh sau: Tổng nợ dài hạn có lãi suất/ Tổng vốn chủ sở hữu = TổngvốnTổngchủnợsởhưu TRANG 29 Khi phân tích các hệ số thuộc nhóm[r]

49 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

_4.2Cổ phiếu thường _ Tương tự như trong trường hợp cổ phiếu ưu đãi, chúng ta cũng thay thế giá trị lý thuyết V trong công thức 4.3 bằng giá trị thị trường hiện tại P0 chúng ta sẽ có đượ[r]

6 Đọc thêm

Cổ phiếu và định giá cổ phiếu

CỔ PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

30 Đọc thêm

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU – THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU – THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Không thể có các thành tựu kinh tế vừa qua nếu không thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, nếu quan hệ sản xuất không được điều chỉnh đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của [r]

24 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần TRAPHACO

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là xem xét đánh giá kết quả quản lí và điều hành tài chính của doanh nghiệp thông qua các số liệu trên BCTC, phân tích những kết quả đã và chưa đạt được, tìm ra nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, các doanh nghiệp đề ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, phân tích tình hình tài chính là việc then chốt, định hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. CTCP TRAPHACO được chính thức thành lập từ năm 1999 và cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên sản HOSE năm 2008. Nhìn tổng quan từ khi phát hành, giá cổ phiếu của Công ty liên tục tăng. Tuy nhiên, trong một vài tháng gần đây, giá cổ phiếu đã có xu hướng giảm, gây ra những tác động không tốt đến những đối tượng quan tâm, chỉ khi tiến hành phân tích một cách hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty trong chuỗi thời gian dài thì mới có được lời giải thích, câu trả lời chính xác nhất. Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần TRAPHACO” để nghiên cứu.
Xem thêm

139 Đọc thêm

Định giá tổng hợp công ty CP đầu tư xây dựng bình chánh BCI

ĐỊNH GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH BCI

Định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI), dựa trên các yếu tố vĩ mô và ngành, kết hợp với nhiều phương pháp để đưa ra kết luận chung về cổ phiếu: FCFE, FCFF, PE...

70 Đọc thêm

Cùng chủ đề