KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ":

Thử nghiệm phần mềm quản lý dữ liệu vi mô vào lưu trữ và quản lý dữ liệu của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU VI MÔ VÀO LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CỦA KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2006

Thử nghiệm phần mềm quản lý dữ liệu vi mô vào lưu trữ và quản lý dữ liệu của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006. Thử nghiệm phần mềm quản lý dữ liệu vi mô vào lưu trữ và quản lý dữ liệu của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

20 Đọc thêm

Áp dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp

ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA HỘ GIA ĐÌNH CHO NÔNG NGHIỆP

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tàiTừ khi thực hiện chính sách Đổi Mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, làm thay đổi diện mạo đất nước. Tổng sản phẩm trong nước tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng của năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn 2001 – 2005 tổng sản phẩm trong nước tăng bìn[r]

99 Đọc thêm

Thực trạng công tác quản lý dữ liệu vi mô của một số cuộc điều tra trong tổng cục thống kê

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỮ LIỆU VI MÔ CỦA MỘT SỐ CUỘC ĐIỀU TRA TRONG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nghiên cứu phần mềm Quản lý dữ liệu vi mô, nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm này vào việc lưu trữ thông tin của các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê. Đánh giá việc quản lý dữ liệu vi mô của một số cuộc điều tra trong Tổng cục Thống kê; Thử nghiệm phần mềm Quản lý dữ liệu vi mô cho Khảo sát[r]

26 Đọc thêm

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu vi mô (Microdata management) vào việc lưu trữ và khai thác số liệu các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê.

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU VI MÔ (MICRODATA MANAGEMENT) VÀO VIỆC LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC SỐ LIỆU CÁC CUỘC ĐIỀU TRA CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ.

(Liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu). Nghiên cứu phần mềm Quản lý dữ liệu vi mô, nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm này vào việc lưu trữ t[r]

68 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty vinamilk

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY VINAMILK

Thị trường sữa Việt Nam đang ngày càng nóng lên với nhiều hãng sữa hình thành và phát triển trên thị trường cùng với những thương hiệu khác đã tạo được những chỗ đứng nhất định. Nhu cầu sử dụng sữa ngày càng tăng do mức sống và sự hiểu biết của các tầng lớp dân cư. Vinamilk là 1 trong những công ty[r]

61 Đọc thêm

LỊCH SỮ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHUONG 9 LSHTKT

LỊCH SỮ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHUONG 9 LSHTKT

Độc quyền, sự thỏa hiệp,Phân biệt đối xử…Cần phải có biện pháp bảo vệ canh tranh đó là các tổ chức chống độc quyền3. Yếu tố xã hội trong nền kinh tếthò trường xã hộiTăng trưởng KTPhân phối thu nhậpcơng bằngYếu tố xã hội nhằm đảm bảo nângcao mức sống cho nhóm dân cưcó thu nhập thấp; bảo vệcộng[r]

18 Đọc thêm

HỌC THUYẾT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở XÃ HỘI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨCX

HỌC THUYẾT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở XÃ HỘI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨCX

_YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI:_ - Mục tiêu cơ bản về vấn đề xã hội:  Nâng cao mức sống của các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất  Bảo vệ tất cả các thành viên [r]

3 Đọc thêm

DỰ ÁN KINH DOANH CÀ PHÊ

DỰ ÁN KINH DOANH CÀ PHÊ

Nghiên cứu thị trường café ở VN và TPHCM: Năm 2002, Tổng cục Thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam, cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ 1,25 ki lô gam c[r]

4 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NGUỒN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN NHỰT HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP HCM

PHÂN TÍCH NGUỒN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN NHỰT HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP HCM

Đề tài Mục đích của luận văn để tìm hiểu, khám phá chiến lược sinh kế của người dân sống ở ngoại thành – khu vực chuyển giao giữa thành thị và nông thôn thông qua phân tích các nguồn lực phục vụ cho chiến lược sinh kế của hộ dân phân theo tình trạng kinh tế hộ (theo đánh giá cảm tính ban đầu của địa[r]

96 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA GIAI ĐOẠN 2003 2013

QUÁ TRÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA GIAI ĐOẠN 2003 2013

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Công tác tổ chức di dân tái định cư trên địa bàn huyện đã được đề cập tới trong một số tác phẩm sách báo và công trình nghiên cứu khoa học.
Khoá luận tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2006), với đề tài Đánh giá bước[r]

119 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI 03 XÃ ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI 03 XÃ ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Năm 1988-1991, khoán cho nhóm và người lao động.+ Nghị quyết 10 NQ/TW (5/4/1988) của Bộ chính trị về đổi mới quản lý kinh tếnông nghiệp. Nghị quyết khẳng định hộ gia đình xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ ở nôngthôn có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của kinh tế nông hộ.+ Đổi mới của Nghị[r]

102 Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CƠ BẢN

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CƠ BẢN

3.3. DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAIB.ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔNP = P1 + P2Trong đó:A:H:R:N:K:M:Q:P1 = ( ∑aH + ∑RN )KP2 = ∑mQĐịnh mức đất cho từng loại hộ của địa phươngSố hộ theo từng loại ở năm quy hoạch 39Định mức diện tích các công trình công cộng và cây xanh cho một người dânS[r]

25 Đọc thêm

Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh sơn la

CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH SƠN LA

Giảm nghèo là một mục tiêu chiến lược phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta giảm nghèo luôn là một mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các quyết sách phát triển theo hướng bền vững của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua Nhà nước đã ban hành và tổ chức[r]

106 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC CHUYÊN BIỆT

TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC CHUYÊN BIỆT

Công cuộc đổi mới gần 2 thập kỷ qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sản phẩm của đổi mới đã phát huy hiệu quả của nó ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định cùng với việc nâng cao mức sống của hầu hết các tầng lớp dân[r]

26 Đọc thêm

CHUYÊN ĐÈ : KỸ THUẬT TRỒNG LAN DENDRO VÀ CÂY HOA CÁT TƯỜNG

CHUYÊN ĐÈ : KỸ THUẬT TRỒNG LAN DENDRO VÀ CÂY HOA CÁT TƯỜNG

Nền kinh tế Việt Nam những năm qua phát triển vượt bậc đã nâng cao mức sống của người dân nhất là dân cư các thành phố lớn trong cả nước. Do đó nhu cầu tiêu dùng hoa cắt cành trong đó có hoa lan ngày càng tăng. Hầu hết hoa lan được trồng và tiêu thụ trong nước nhất là vào các dịp lễ hội như Tết, giá[r]

52 Đọc thêm

NHÓM 1 – KINH TẾ VĨ MÔ

NHÓM 1 – KINH TẾ VĨ MÔ

Trong khi đó, thành tựu kinh tế của một quốc gia phản ánh trong việc quốc gia đó đã sửdụng những yếu tố sản xuất của mình đến mức độ nào, để tạo ra sản phẩm phục vụ chođời sống nhân dân đất nước mình..Vì GNP bao gồm GDP và phần chênh lệch về tài sản từ nước ngoài, nên GNP bìnhquân đầu người là một t[r]

11 Đọc thêm

thực trạng nghèo đói và các chính sách xóa đói giảm nghèo năm 2005 2012

THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NĂM 2005 2012

Tên đề tài: Thực trạng nghèo đói và các chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay.Đói: là tình trạng con người không có ăn, ăn không đủ lượng dinh dưỡng tối thiểu cần thiết cho con người.Nghèo: là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống tối thiểu không thỏa mãn n[r]

26 Đọc thêm

Phân tích đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn xã Quyết Thắng –Thành phố Thái Nguyên

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG –THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch... kéo theo mức sống của người dân ngày càng cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trường và sức khoẻ của cộng đồng dân[r]

111 Đọc thêm

HÃY NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN (TRANG 104, SGK)

HÃY NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN (TRANG 104, SGK)

+ Về dân cư: Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng + Về dân cư: Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng gần 1/3 mật độ dân số của cả nước, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn cao (gấp 1,5 lần tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số của cả nước). + Về xã hội: Tây Nguyên còn n[r]

1 Đọc thêm

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM

TRANG 6 Về nguyên tắc, đối với các tổ chức bao gồm cả cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân … sinh sống trên đất nước Việt Nam được hưởng lợi ích từ[r]

8 Đọc thêm