MARKETING MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MARKETING MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN":

Marketing mix tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách sạn thực trạng và bài học kinh nghiệm

MARKETING MIX TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cùng với sự gia tăng về nhu cầu du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của du khách là sự xuất hiện ngày càng nhiều của hệ thống khách sạn không ngừng tăng về quy mô và chất lượng dịch vụ. Điều này đã làm cho sự cạnh tranh giữa các hệ thống khách sạn ngày càng trở nên gay gắt. Không ít doanh[r]

77 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược Marketing – Mix của khách sạn Heritage Hạ Long

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG

Ngày nay khi nền kinh tế Việt Nam đang có những bước tiến lớn với việc trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2006, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ về trình độ văn hoá, nhận thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu c[r]

48 Đọc thêm

Bước đầu nghiên cứu và đánh giá động thái phát triển của marketing MIX trong kinh doanh dược phẩm giai đoạn từ 1987 2004

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING MIX TRONG KINH DOANH DƯỢC PHẨM GIAI ĐOẠN TỪ 1987 2004

... tr kinh doanh hn Vi mong mun tỡm hiu xu hng bin i ca marketing- mix hot ng kinh doanh dc phm nhng nm gn õy, ti: Bc u nghiờn cu v ỏnh giỏ ng thỏi phỏt trin ca marketing- mx kinh doanh dc phm giai. .. ng marketing kinh doanh dc phm ti vit Nam TNG QUAN * Khỏt quỏt lý thuyờt c ban cua marketing, mar[r]

80 Đọc thêm

KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 2011

KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 2011

Khảo sát chính sách sản phẩm và chính sách giá trong chiến lược marketing mix một số thuốc kháng sinh trên địa bàn hà nội giai đoạn 2007 2011 Khảo sát chính sách sản phẩm và chính sách giá trong chiến lược marketing mix một số thuốc kháng sinh trên địa bàn hà nội giai đoạn 2007 2011 Khảo sát[r]

75 Đọc thêm

KHẢO SÁT VÀ NHẬN DẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX MỘT SỐ THUỐC TIM MẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

KHẢO SÁT VÀ NHẬN DẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX MỘT SỐ THUỐC TIM MẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Khảo sát và nhận dạng chính sách sản phẩm trong hệ thống chiến lược marketing mix một số thuốc tim mạch trên địa bàn hà nội Khảo sát và nhận dạng chính sách sản phẩm trong hệ thống chiến lược marketing mix một số thuốc tim mạch trên địa bàn hà nội Khảo sát và nhận dạng chính sách sản phẩm trong hệ t[r]

88 Đọc thêm

Vận dụng Marketing trong hoạt động kinh doanh khách sạn Du lịch tại khách sạn ASEAN –hiện trạng và giải pháp

VẬN DỤNG MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN DU LỊCH TẠI KHÁCH SẠN ASEAN –HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Cùng với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, sự ra đời của đầu máy hơi nước rồi đến sự phát triển của ngành hàng không đã làm khoảng cách giữa các lục địa được thu ngắn lại. Con người đã có thể đi xa nơi mình cư trú hàng vạn cây số và quay trở về chỉ trong vòng một thời gian ngắn cộng với đời sống và[r]

103 Đọc thêm

Tăng cường ứng dụng marketing – mix vào hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ Thuật Hà Thành

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG MARKETING – MIX VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÀ THÀNH

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong tình hình xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng diễn ra gay gắt và quyết liệt. Sự đa dạng của các mặt hàng giúp cho người tiêu dùng có được nhiều sự lựa chọn và so sánh giữa các sản phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải[r]

62 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY TNHH MTV DHA BẮC NINH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY TNHH MTV DHA BẮC NINH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING MIX 3
1.1. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3
1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp 3
1.2. Các y[r]

81 Đọc thêm

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA KHÁCH SẠN CARAVELLE

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA KHÁCH SẠN CARAVELLE

đề tài phân tích hoạt động marketing mix của khách sạn caravelle

38 Đọc thêm

thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược marketing mix của công ty cổ phần vinana

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINANA

thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược marketing mix của công ty cổ phần vinana thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược marketing mix của công ty cổ phần vinana thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược marketing mix của công ty cổ phần vinana thực trạng hoạt động kinh do[r]

44 Đọc thêm

Hoàn thiện hoạt động Marketing mix trong kinh doanh của Công ty Bảo Việt Cao Bằng

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT CAO BẰNG

Chương 1 : Lý thuyết Marketing – mix và marketing mix trong kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
Chương 2 : Thực trạng về hoạt động Marketing mix của Công ty Bảo Việt Cao Bằng
Chương 3 : Những giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Bảo Việt Cao Bằng

70 Đọc thêm

Hoàn thiện marketing mix nhằm phát triển thị trường bia của công ty TNHH Phú Thái Sơn

HOÀN THIỆN MARKETING MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BIA CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN

MụC LụC

LờI CảM ƠN
MụC LụC
DANH MụC BảNG BIểU
DANH MụC SƠ Đồ, HÌNH Vẽ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu những công trình năm trước 1
3. Xác lập vấn đề nghiên cứu 3
4. Mục tiêu nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu 3
5.1 Không gian n[r]

55 Đọc thêm

Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, Hà Nội

GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN QUỐC TẾ BẢO SƠN, HÀ NỘI

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 3
6. Kết cấu khóa luận 4
CHƯƠNG 1[r]

55 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING

Thủ đô Hà nội với gần một thế kỷ hình thành và phát triển là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật của cả nước Hà Nội còn là một trung tâm du lịch lớn. Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi lớn về diện mạo. Riêng trong lĩnh vực du lịch[r]

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG MARKETING MIX 3G CỦA VIETTEL

THỰC TRẠNG MARKETING MIX 3G CỦA VIETTEL

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Cùng với sự phát triển của xã hội, các nhà mạng viễn thông những năm gần đây đã và đang có những bước tiến vượt trội trong trong việc phát triển các dịch vụ mạng. Và việc sử dụng Internet đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong một xã hội hiện đại, đó càng là nhu cầu cấp thiế[r]

15 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA HÃNG APPLE

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA HÃNG APPLE

Phân tích chiến lược Marketing Mix của hãng Apple
MỤC LỤC
I. Marketing
1. Định nghĩa
2. Vai trò của Marketing
3. Chức năng của Marketing
II. Marketing Mix
1. Định nghĩa
2. Thành phần
a, Sản phẩm ( Product)
b, Giá (Price)
c, Phân phối ( Place)
d, Xúc tiến ( Promotion)
III. Phân tích chiến lược Mar[r]

14 Đọc thêm

Thực trạng công tác hoạt động marketing và một số giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho khách sạn Công Đoàn Việt Nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING CHO KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế do có nhiều thành phần kinh tế cũng song song tồn tại và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp về chất lượng ,về giá cả,về quảng cáo và khuếch chương ,khuyến mại và các dịch vụ kèm theo sau khi bán sản phẩm luôn đe dọa đến sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp.[r]

101 Đọc thêm

"ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LI TÂM VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN"

"ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LI TÂM VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN"

Để làm đợc điều này thì buộc các doanh nghiệp phải ứng dụng Marketing vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà cụ thể là phải xây dựng lên một chính sách Marketing - mix một c[r]

34 Đọc thêm

Hoạt động marketing của khách sạn intercontinental hanoi west lake thực trạng và giải pháp

HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL HANOI WEST LAKE THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Intercontinental Hanoi Westlake là một khách sạn tự chủ trong mọi hoạt động kinh doanh, với nhiều điều kiện thuận lợi như: cơ chế quản lý năng động, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại. Mặc dù vậy khách sạn vẫn chưa nỗ lực khai thác triệt để mọi thế mạnh của mình, chiến lược marketing – mi[r]

29 Đọc thêm

 GIẢI PHÁPMARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN HUẾ

GIẢI PHÁPMARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN HUẾ

Vì sao khách hàng cần những đặc tính đó mà không dặt ra những nhu cầu khác?Những đặc tính của sản phẩm hiện thời của khách sạn có còn phù hợp với kháchhàng hay không, có còn là ưu thế cạnh tranh so với các khách sạn khác trên thịtrường hay không? Ở khía cạnh này, marketing sẽ đư[r]

56 Đọc thêm