MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌN...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌN...":

Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng thống kê bộ kế hoạch và đầu tư

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cám ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục bảng vi
Danh mục sơ đồ vii
1 MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6
2.1 Cơ sở lý luận về đào tạo, chất lượng đào t[r]

118 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG THPT KIM SƠN B TỈNH NINH BÌNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG THPT KIM SƠN B TỈNH NINH BÌNH

1.Lý do chọn đề tàiĐất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra chúng ta phải xây dựng một xã hội có nền văn hóa phát triển. Chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển đó trước hết phải là một xã hội học tập; ở đó mọi người được học,[r]

29 Đọc thêm

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Y tế Điện Biên trong giai đoạn hiện nay

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục và Y tế là hai lĩnh vực luôn được xã hội quan tâm bởi vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng phát triển giáo dục và y tế.
Ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VII Đảng t[r]

105 Đọc thêm

Quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây - Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; trong học kỳ II năm học 2011-2012 các trường (đối với các trường chưa triển khai) nghiêm túc thực hiện[r]

130 Đọc thêm

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc bộ công thương (TT)

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG (TT)

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc Bộ Công ThươngChuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàngMã số: 62.34.02.01Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh TuấnNgười hướng dân: GS.TS. Cao Cự Bội Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận[r]

26 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP (TT)

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP (TT)

Bảng 3.2Dự báo cơ cấu nguồn vốn chi đầu tư giai đoạn 20162020 (theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020)1MỞ ĐẦULý do chọn đề tàiHuyện Tháp Mười là một huyện vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, có vị tríđịa lý – kinh tế đặc biệt quan trọng. Huyện là trung tâm của vùng đồng ThápMười có nhiều kênh[r]

18 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng giao thông vận tải miền Trung”
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích và tổng hợp các nguồn tư liệu liên quan đến công tác GDTC và các biện pháp nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên. Đề tài tiến[r]

22 Đọc thêm

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp GTVT miền Bắc

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP GTVT MIỀN BẮC

1. Lý do chọn đề tài
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá với nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là: Nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn b[r]

109 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (THÔNG QUA CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH NAM ĐỊNH) (TT)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (THÔNG QUA CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH NAM ĐỊNH) (TT)

là các dự án có vốn lớn. Đồng thời xã hội hóa để xây dựng một số hạng mục.- Kiến nghị đối với chủ đầu tư:+ Rà soát lại bộ máy quản lý, đánh giá trình độ chuyên môn của từng cánhân sắp xếp hợp lý chuyên trách một số bộ phận, trên cơ sở yêu cầu công việc đểtin[r]

23 Đọc thêm

Quản lý hoạt động dạy học ở trường Cao đẳng nghề Cơ, Điện, Xây dựng Việt Xô

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ, ĐIỆN, XÂY DỰNG VIỆT XÔ

1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, nhân loại đang bước vào một nền văn minh trí tuệ, một nền kinh tế tri thức, một xã hội thông tin. Thế giới đang trong cuộc chạy đua về tốc độ trong hệ thống kinh tế - xã hội. Vì vậy, người ta nói, muốn biết tương lai một dân tộc ra sao hãy nhìn vào hiện tại xem dân tộ[r]

126 Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ GIS trong việc phân vùng đất đai thuận lợi phát triển đô thị tại phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG VIỆC PHÂN VÙNG ĐẤT ĐAI THUẬN LỢI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG QUAN TRIỀU, TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

PHẦN 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam với tốc độ tăng khoảng 8.9%/năm. Hiện nay, cả nước có 755 đô thị (từ loại V trở lên) và được phân loại dựa vào số dân, hệ thống công trình hạ tầng và một số chỉ số đặc điểm đô thị khác, cũng như tầm[r]

77 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG (TT)

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG (TT)

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Trường Đại học Tiền Giang được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳngSư phạm và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang theo Quyết định số132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.Ban quản lý dự án Trường Đại[r]

18 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại tường thành doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH DOC

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu:13.Đơn vị nghiên cứu:24. Phương pháp nghiên cứu:25. Kết cấu đề tài:2CHƯƠNG 13TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.31.1 Khái niệm dự án và dự án đầu tư31.1.1 Dự án và những khái niệm về dự án:31.1.1.1 Khái niệm dự án:31.1.1.2.Dự án:31[r]

56 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Trường được sáp nhập từ hai trường cao đẳng với cơ chế quản lý và hoạt động khác nhau phần nào gây khó khăn trong công tác quản lý của trường trong[r]

103 Đọc thêm

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ - Công nghệ Việt Nhật

BIỆN PHÁP CẢI TIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

1. Lý do chọn đề tài
Chất lượng đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động đào tạo, trong đó nhân tố quản lý có vai trò chủ đạo, quyết định. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội là vấn đề trọng tâm của mỗi cơ sở giáo dục. Chiến lược phát triển g[r]

101 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐDH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS Ở HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐDH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS Ở HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài
Đại hội Đảng lần thứ XI đã đặt ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2011-2015): "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết t[r]

142 Đọc thêm

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

“NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ QUỲNH VĂN, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN”

Để thích ứng kịp với quá trình phát triển của đất nước, tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng, trong đó có xã Quỳnh Văn đã tiến hành xây dựng, cải thiện bộ mặt nông thôn theo các tiêu chí NTM mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 1642009. Để góp phần xây dựng NTM xã Quỳnh Văn, vấn đề[r]

122 Đọc thêm

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

1. Lý do chọn đề tài
Nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất để phát triển KT-XH hội một cách bền vững ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế tri thức ngày nay. Để có được nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và có chất l¬ượng tốt thì vai trò của giáo dục[r]

117 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại của xí nghiệp xây dựng và công ty kinh doanh nhà

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ

Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước và sự phát triển của ngành khác trong nền kinh tế, ngành xây xùng đã góp phần tích cực thay đổi bộ mặt của đất nước, tạo ra cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế sau này. Vấn đề đặt ra phải làm thế nào để quản lý cho tốt, tránh lãng phí trong xây dựng, đảm[r]

59 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG

1.Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Cơ chế quản lý tài chính của các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay còn rất nhiều bất cập, khó khăn cần giải quyết. Để nâng cao sức cạnh tranh, tạo được ưu thế so với các trường đại học và cao đẳng công lập thì việc xây dựng một cơ chế[r]

114 Đọc thêm

Cùng chủ đề