MUỐN XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ CẦN BIẾT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MUỐN XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ CẦN BIẾT":

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 11 (KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Nguyên tử của nguyên tố R ở trạng thái cơ bản có tổng số electron ở các phân lớp s là 7.
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của R ở trạng thái cơ bản, xác định tên nguyên tố R.
b. Với R có phân lớp 3d đã bão hoà, hoà tan hoàn toàn m gam một oxit của R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư sinh ra 0,5[r]

36 Đọc thêm

Dạng bài tập liên quan đến cấu tạo nguyên tử

DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Bài 1: Nguyên tử của Nguyên tố X có cấu tạo bởi 115 hạt. Trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Viết cấu hình của nguyên tố? HD: 2Z + N = 115 và 2Z – N = 25. Mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s… Bài 2: Tổng số hạt trong nguyên tử[r]

14 Đọc thêm

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 10 NĂM 2016 TRƯỜNG THPT ĐĂNG KHOA

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 10 NĂM 2016 TRƯỜNG THPT ĐĂNG KHOA

Sở GD và ĐT TP.Hồ Chí MinhTrường THCS-THPT Đăng KhoaKIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2015-2016Môn: HÓA HỌC 10Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ ACâu 1: (2 ñieåm)Cho 2 nguyên tố P( Z= 15), Ca(Z= 20).Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. Giải thích?Caâu 2: (1 ñieåm)Cho[r]

5 Đọc thêm

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

TCVN 7866 : 2008DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)TCVN 7866 : 2008DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)TCVN 7866 : 2008DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊ[r]

10 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập hóa 10

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 10

II – TỰ LUẬN: Một số bài tập tham khảoBài 1: a) Xác định vị trí của nguyên tố X (Z = 11) và Y (Z =20) trong bảng tuần hoàn, từ đó hãy nêu tính chất hoá học cơ bản của nó: Là kim loại hay phi kim? Hoá trị cao nhất đối với oxi, hoá trị với hiđro là bao nhiêu? Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có)[r]

10 Đọc thêm

bài tập xác định CTPT lớp 11

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CTPT LỚP 11

... chất hữu gồm nguyên tố C, H với m C : mH = : Tìm CTPT chất biết tỉ khối kk 1,04 Bài 11: Cho chất A có công thức CxHyNO2 có 18,18%N Xác định CTPT A Bài 12: Phân tích HCHC cho thấy: 2,1 phần khối... H2O Các khí đo điều kiện Xác định CTPT chất Bài 14: Hợp chất hữu A có 6,66% H 46,66% N, lại C O Đốt[r]

5 Đọc thêm

LÝ THUYẾT SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

LÝ THUYẾT SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 1.  Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI VẬT LÝ HỌC KỲ I

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI VẬT LÝ HỌC KỲ I

C. 1s22s22p63s23p2D. 1s22s22p63s13p3Câu 14. Nguyên tố M thuộc chu kì 3 nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợpchất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây:A. M3O3 và MH3B. MO3 và MH2C. M2O7 và MHD. M2O7 và MH2Câu 15. Nguyên tố ở chu kì 3[r]

Đọc thêm

31 BÀI 21TÍNH THEO CÔNG THỨCHOÁ HỌC

31 BÀI 21TÍNH THEO CÔNG THỨCHOÁ HỌC

Trường THCS Phúc LâmGV: Trịnh Thị Khánh VânBài tập:1- Cho công thức hóa học CuSO4Tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chấtBiếtCu:64S:32O:162-Điền cụm từ vào chỗ trống: “Một phân tử của chất” “ Nguyên tố” “nguyên tử”phân tử của chất (Trừ đơn chất kimMỗi công thức hóa học chỉ Một………[r]

13 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 5 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 10

Một nguyên tố halogen có Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5. a)      Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên. b)      Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa này. c)       Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên[r]

2 Đọc thêm

 30BÀI 21 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC1

30BÀI 21 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC1

KIÓM TRA BµI Cò§Ò bµiTR¶ lêi1. TÝnh khèi lưîngcña c¸c chÊt sau:a. khối lượng của CuO làa. 0,25 mol CuOmCuO = 0,25.80 = 2013,4b. 13,44 lÝt khÝ SO3b. nSO == 0,6(gam)422,43(mol)(®ktc)mSO = 0,6.80 = 483(gam)Tiết 30-bài 21: Tính theo công thức hóa học1. Biết công thức hóa học của hợp chất, hãyxác[r]

12 Đọc thêm

Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất

ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA MỘT CHẤT

NỘI DUNG
Dạng 1: Xác định công thức hoá học của chất khi biết hoá trị.
Dạng 2: Xác định công thức hoá học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng.
Dạng 3: Xác định công thức hoá học của một chất dựa theo chương trình hoá học.
Dạng 4: Xác định công thức hoá học của mặt chất bằng cách biện[r]

23 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ OXIT

LÝ THUYẾT VỀ OXIT

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Lý thuyết về oxit 1.Định nghĩa : Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 2. Phân loại : oxit gồm hai loại chính : Oxit bazơ và oxit axit. 3. Công thức cấu tạo và cách gọi tên : Công thức MxOy ; mối[r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 31 SGK HÓA HỌC 8

BÀI 3 TRANG 31 SGK HÓA HỌC 8

Một hợp chất có phân tử ... 3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42). Hướng dẫn giải : a)  = 31  =>[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

LÝ THUYẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. - Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). 1. - Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). - Công thức phân tử[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ

LÝ THUYẾT SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một A. Tóm tắt kiến thức: 1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một sô tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Lưu ý: a) Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố cũng[r]

1 Đọc thêm

BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

101Hoặc:%mO =100% -(38,6 +13,8)%= 47,6%Bài: 21 Tiết: 30 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI-Biết công thức hóahọc,hãy xác định thànhphần phần trăm theo khốilượng các nguyên tố tronghợp chất:1/ Bài tập 1:Bài tập 1Hãy tính thành phần phần trăm theokhối lượng của Fe và O trong hợpchất Fe2[r]

17 Đọc thêm

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp VonAmpe hòa tan

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VONAMPE HÒA TAN

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp VonAmpe hòa tan.
Vai trò quan trọng của vết các nguyên tố trong khoa học, công nghệ và đời
sống đã được biết đến từ lâu. Chính vì vậy, nhiều phương pháp phân tích hàm lượng
vết các nguyên tố trong các đối tượng khác nhau đã đư[r]

154 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 NÂNG CAO (ĐẦY ĐỦ)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 NÂNG CAO (ĐẦY ĐỦ)

Ngày soạn: 24082008
Tiết 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM ( tiết 1)

MỤC TIÊU.
1. Kiến thức : Học sinh biết hệ thống hóa những kiến thức đã học trong chương trình cấp 2 :
Các khái niệm và định luật cơ bản : Nguyên tử, nguyên tố, hóa trị của nguyên tố, định luật bảo toàn khối lượng, mol.
Các công thức tính : Tỉ kh[r]

106 Đọc thêm

bài tập hóa học phần nguyên tử và bảng tuần hoàn

BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN

bài tập hóa học phần nguyên tử và bảng tuần hoàn
Bài 5. Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R2O5. Trong hợp chất của nó với hidro là một chất có thành phần khối lượng R là 82,35%. Tìm nguyên tố đó.
Bài 6. Oxit cao nhất của một nguyên tử ứng với công thức RO3. Trong hợp chất của nó[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề