HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN":

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

Mức dự phòng cần lập cho từng loại được tính theo công thức sau: Mức dự phòng Số lượng CK Giá chứng khoán giá CKhoán giảm giá đầu = bị giảm giá tại x hạch toán trên - thực tế trên tư chứ[r]

27 Đọc thêm

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

Mức dự phòng cần lập cho từng loại được tính theo công thức sau: Mức dự phòng Số lượng CK Giá chứng khoán giá CKhoán giảm giá đầu = bị giảm giá tại x hạch toán trên - thực tế trên tư chứ[r]

27 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN


DANH SÁCH NHÓM 6 52DN1
• 1. Nguyễn Thị Phương Huyền
• 2. Lê Thị Hường
• 3. Vũ Như Quỳnh
• 4. Nguyễn Đoàn Minh Trang
• 5. Lê Thị Hồng
• 6. Phan Thị Thu Hằng
• 7. Nguyễn Thị Thương
• 8. Đào Nguyễn Hà Trang
• 9. Vũ Thị Kim Dung
• 10. Nguyễn Thị Hoàng[r]

12 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Chuyên đề thực tậpGVHD: Th.S Tạ Thu TrangKiểm tra chất lượng và tình trạng HTK để phát hiện những trường hợpHTK đã lạc hậu, kém phẩm chất mà đơn vị không trích lập dự phòng;KTV thu thập báo cáo nhập xuất tồn của thủ kho và các báo cáo khác liênquan đến đánh giá phẩm chất HTK, phỏng vấn thủ kh[r]

96 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC LOẠI DỰ PHÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC LOẠI DỰ PHÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Tài khoản sử sụng Kế toán sử dụng TK 159-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho để hạch toán + Nội dung TK 159: Tài khoản 159 được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ lập, xử lý, và hoàn nhập dự p[r]

33 Đọc thêm

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển CHINHHA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHINHHA

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 8
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
1.1. Sự cần thiết phải quản lý và hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. 10
1.1.1.Khái niệm, vai trò và đặc điểm nguyên vật liệu. 10
1.1.2.Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến côn[r]

80 Đọc thêm

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

BÀI TẬP KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN CÓ BÀI GIẢI

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải chi tiết, tài khoản 121 (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)Bài 1: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giảiCông ty Việt Hà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế[r]

39 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắnCổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.12. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thuPage 4- Các khoản được đ[r]

20 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM MÔN THỊ TRƯỜNG VỐN Thực trạng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam? Vai trò của khối đầu tư ngoại

BÀI TẬP NHÓM MÔN THỊ TRƯỜNG VỐN THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM? VAI TRÒ CỦA KHỐI ĐẦU TƯ NGOẠI

BÀI TẬP NHÓM MÔN THỊ TRƯỜNG VỐN

NHÓM 3 – ĐỀ TÀI:

“Thực trạng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam?
Vai trò của khối đầu tư ngoại?”Học viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Phương Thảo (CH 190327)
2. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
3. Vũ Hải Linh
4. Đặng Thúy HàPHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU T[r]

34 Đọc thêm

mẫu hình dead – cat bounce trong phân tích kỹ thuật

MẪU HÌNH DEAD – CAT BOUNCE TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Cái tên Dead – cat bounce biểu hiện hành vi của giá cổ phiếu sau một sự kiện không mong đợi, mang tính tiêu cực, cảnh báo Nhà đầu tư nhanh chóng thoát khỏi thị trường chứng khoán sau một đợt giảm giá mạnh mẽ. Đợt giảm giá sinh ra hiện tượng Dead – cat bounce có mức độ trung bình khoảng 25%. Sau đợt[r]

24 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV

THÔNG TIN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUA CÁC NĂM

Chỉ tiêu Thuyết minh 2009 2010 2011 2012
TÀI SẢN
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 4 2,875,773 3,253,384 3,628,604 3,295,068
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ( NHNN) 5 5,679,704 8,109,792 7,240,214 16,380,923
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (T[r]

16 Đọc thêm

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Mục lục
Lời Mở Đầu 1
Phần I : Tổng quan về Công ty cổ phần §Çu t­ B×nh Minh 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển cña công ty. 3
1.1.1 Quá trình hình thành của công ty. 3
1.1.2. Quá trình phát triển Tổng công ty. 4
1.1.3. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy q[r]

82 Đọc thêm

Lý thuyết sóng Elliott và kiểm chứng hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT VÀ KIỂM CHỨNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Thị trường chứng khoán luôn là nơi hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì thế, việc đưa ra dự báo xu hướng biến động của giá chứng khoán để có một chiến lược phù hợp cho hoạt động đầu tư thu h[r]

97 Đọc thêm

bản đầy đủ về thị trường chứng khoán phái sinh

BẢN ĐẦY ĐỦ VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

I.Tổng quan về chứng khoán phái sinh
1.Khái niệm
Chứng khoán phái sinh hay còn gọi là công cụ phái sinh: Chứng khoán phái sinh là những tài sản tài chính mà mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị hoặc tài sản khả năng sinh lời của một tài sản khác.
2.Vai trò
a.Chứng khoán[r]

12 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

• Tài khoản 343, 347: Đầu tư vào công tyliên kếtBên Nợ ghi: Giá gốc các khoản đầu tư vào côngty liên kết tăngBên Có ghi:– Giá gốc khoản đầu tư giảm do nhận được các khoảnlợi ích ngoài lợi nhuận được chia– Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộhoặ[r]

18 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAMðịa chỉ: 184-186-188 Nguyễn ðình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008b. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:+ Các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư phụ tùng, thành phẩm, công cụ, hàng hóa ñược[r]

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo quy đònh của Nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán,chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kếtoán được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bản Thuyết Minh[r]

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn khovà đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có th[r]

13 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG BÁN KHỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG BÁN KHỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG BÁN KHỐNGTRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMI.Mục tiêu nghiên cứu đề tàiCung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về:Hoạt động bán khống trên TTCK Việt NamLợi ích, tác hại của hoạt động bán khống.Lý do hoạt động bán khống bị cấm trên TTCK Việt Nam hiện nay.Giải pháp[r]

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinhdoanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tàichính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kếtoán Việ[r]

24 Đọc thêm