HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ":

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC
Contents
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN 4
1.1 Thương mại điện tử 4
1.1.1 Khái niệm TMDT 4
1.1.2 Lợi ích của thương mại điện tử (TMĐT)? 4
1.1.3 Quy trình của thương mại điện tử 5
Hình 1.1 Sơ đồ quy trình của thương mại điện tử 5
1.1.4 Website thương mại điện tử 9
1.2 Ngôn ngữ PHP 9
1.2.1 Khái niệm PHP 9
1.2.2 Tại sao nên dùng PHP 10
1.2.3 Hoạt động của PHP: 11
Hình 1.2 Sơ đồ hoạt động của PHP 11
1.2.4 Chức năng của PHP 12
PHP giúp người lập trình tạo ra các website động với nhiều chức năng khác nhau như : chia sẻ tin tức , video, nghe nhạc , bán hàng …Với đặc điểm dễ học , dễ hiểu và dễ tiếp cận, hiện nay , PHP được hơn 58% người lập trình trên thế giới sử dụng . 12
1.2.5 Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP 12
1.2.6 MySQL và PHP 13
1.3 Cơ sở dữ liệu MYSQL 15
1.3.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu MYSQL 15
1.3.2 Tại sao nên sử dụng MYSQL 15
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17
2.1 Tóm tắt hoạt động của dự án 17
2.1.1 Đặt vấn đề bài toán : 17
2.1.2 Nhận xét bài toán : 17
2.1.3 Giải quyết bài toán : 18
Hình 2.3 : Sơ đồ website thương mại điện tử 18
Hình 2.4 :Sơ đồ mô hình hóa cửa hàng 20
Hình 2.5 : Sơ đồ quy trình mua hàng của khách hàng 21
2.1.4 Nhiệm vụ của đồ án : 21
2.2 Các chức năng của website 22
Hình 2.6 : Mô tả các tác nhân hệ thống 22
Hình 2.7 . Biểu đồ Use Case 23
2.2.1 Các chức năng của đối tượng Customer (Khách vãng lai) 24
2.2.1.1. Chức năng đăng ký thành viên 24
2.2.1.2 Chức năng tìm kiếm sản phẩm 24
2.2.1.3 Chức năng xem thông tin sản phẩm 24
2.2.1.4 Chức năng giỏ hàng 25
2.2.1.5 Chức năng đặt hàng 25
2.2.2 Các chức năng của đối tượng Member (thành viên) 25
2.2.2.1 Chức năng đăng nhập 25
2.2.2.2 Chức năng đăng xuất 26
2.2.2.3. Chức năng đổi mật khẩu 26
2.2.2.4 Chức năng xem hóa đơn đã được lập 26
2.2.3 Chức năng của Administrator 26
2.2.3.1 Các chức năng quản lý Member 26
2.2.3.2. Các chức năng quản lý Sản Phẩm 27
2.2.3.3 Các chức năng quản trị người dùng 28
2.2.3.4 Các Chức Năng Đối Với Hóa Đơn Đặt Hàng 28
2.2.4 Chức năng bảo mật của website 28
2.3 Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống 29
2.3.1 Biểu đồ phân cấp chức năng : 29
2.3.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng phía khách hàng : 29
Hình 2.8 : Biểu đồ phân cấp chức năng phía khách hàng 30
2.3.1.2 Biểu đồ phân cấp chức năng phía quản trị: 30
Hình 2.9 : Biểu đồ phân cấp chức năng phía quản trị 31
2.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 31
2.3.2.1 Biểu đồ mức ngữ cảnh 31
Hình 2.10. Biểu đồ mức ngữ cảnh 31
2.3.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 32
Hình 2.11 : Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 32
2.3.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Phân rã tiến trình 2.0 quản lý danh mục 32
Hình 2.12 : Phân rã tiến trình 2.0 – Quản lý danh mục 33
2.3.2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Phân rã tiến trình 3.0 quản lý đơn hàng 34
Hình 2.13 : Phân rã tiến trình 3.0 Quản lý đơn hàng. 34
2.3.2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Phân rã tiến trình 4.0 khách hàng phản hồi 35
Hình 2.14 : Phân rã tiến trình 3.0 – Khách hàng phản hồi. 35
2.4 Thiết kế CSDL 35
2.4.1 Danh sách các bảng 35
2.4.1.1 Bảng giohang 35
Bảng 2.1 Bảng giohang 36
2.4.1.2 Bảng hoadon 36
Bảng 2.2 Bảng hoadon 36
2.4.1.3 .Bảng lienhe 37
Bảng 2.3 Bảng lienhe 37
2.4.1.4 Bảng loaisanpham 37
Bảng 2.4 Bảng loaisanpham 38
2.4.1.5 Bảng nhomsanpham 38
Bảng 2.5 Bảng nhomsanpham 38
2.4.1.6 Bảng sanpham 38
Bảng 2.6 Bảng sanpham 39
2.4.1.7 Bảng thanhvien 39
Bảng 2.7 Bảng thanhvien 39
2.4.2 Sơ đồ thực thể liên kết 40
Hình 2.15 : Sơ đồ thực thể liên kế 40
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE 41
3.1 Giao diện trang chủ 41
Hình 3.16 : Giao diện trang chủ 41
3.2 Giao diện Form đăng nhập 42
Hình 3.17 : Giao diện form đăng nhập 42
3.3 Giao diện Form liên hệ 42
Hình 3.18 : Giao diện form liên hệ 43
3.4 Giao diện trang giỏ hàng 43
Hình 3.19 : Giao diện giỏ hàng 43
3.5 Giao diện Form đăng ký thành viên 43
Hình 3.20 : Giao diện form đăng ký thành viên 44
3.6 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 44
Hình 3.21 : Giao diện trang chi tiết sản phẩm 45
3.7 Giao diện trang quản trị Admin 45
Hình 3.22 : Giao diện trang quản trị Admin 46
KẾT LUẬN 47
 Kết quả đạt được 47
 Hạn chế của đề tài 47
 Hướng phát triển của đề tài 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
Xem thêm

49 Đọc thêm

Xây dựng và cài đặt “Website thương mại điện tử”.

XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT “WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”.

LỜI MỞ ĐẦUNgày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những ứng dụng của nó trong đời sống. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện lạ lẫm đối với mọi người mà nó dần trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng và càng tăng cả về số lượng và chất lượng.Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có tận tay những gì mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần vào các trang dịch vụ thương mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì bạn cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang đến tận nhà cho bạn. Để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở Việt Nam, Em đã tìm hiểu, xây dựng và cài đặt “Website thương mại điện tử”.Qua khảo sát thực tế, ở Việt Nam thì hình thức bán hàng qua mạng này cũng khá phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa được hoàn chỉnh bởi hình thức thanh toán quá phức tạp,cho nên ở website này em có đưa ra một số giải pháp giả lập để làm cho đơn giản.Cùng với sự chỉ bảo tận tình của cô Đỗ Thị Minh Nguyệt chúng em đã hoàn thành website này.Trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống không thể tránh khỏi những sai sót mong cô đóng góp ý kiến để trang Web được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

42 Đọc thêm

xây dựng website thương mại điện tử bằng opencart

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẰNG OPENCART

xây dựng website thương mại điện tử bằng opencart

16 Đọc thêm

Báo cáo thực tập ứng dụng ASP.NET MVC xây dựng website thương mại điện tử

BÁO CÁO THỰC TẬP ỨNG DỤNG ASP.NET MVC XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Báo cáo thực tập Ứng dụng mô hình ASP.NET MVC, C, SQLServer , html, css. javascript, ajax trong dự án xây dựng Website bán hàng thương mại điện tử với những tính năng cụ thể: tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng đặt hàng......

34 Đọc thêm

Đồ án chuyên ngành TÌM HIỂU SEO VÀ XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÌM HIỂU SEO VÀ XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đồ án chuyên ngành tìm hiểu SEO và xây dựng một website cụ thể. Cách thực hiện cụ thể để SEO lên Top một website thương mại điện tử một cách chuẩn nhất theo tiêu chuẩn của Google, chắc chắn cưa đổ google.

101 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THỰC HÀNH XÂY DỰNGWEBSITEThS Nguyễn Phương ChiEmail: chinp@ftu.edu.vnBộ môn Thương mại điện tử/ Khoa Quản trị Kinh doanhTrường Đại học Ngoại ThươngNỘI DUNG• Một số khái niệm về xây dựng web• Mười bước triển khai xây dựng website• Một số ứng dụng xây dựng website bán hàng joomla• Công cụ để đánh giá một website thành công• Các bước xây dựng website bán hàng bằng joomla &virtuemart• Hướng dẫn hosting trang web1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ XÂY DỰNG WEB• Host là gì ? Là căn nhà của bạn, bạn sẽ thuê hoặc mua nó với di ệntích đủ để chứa dữ liệu cho web của bạn Hosting là quá trìnhbạn đưa cơ sở dữ liệu trang web lên căn nhà của mình. (gồm cácfile html, asp, php, jpg, gif ...)• Domain là gì ? Là biển số nhà của bạn, mỗi căn nhà phải có biểnsố, để tìm hay truy cập tới nhà bạn, người ta cần phải biết địa chỉ,số nhà thì mới tìm đến nơi được.• Web tĩnh là gì ? Là web không tương tác với cơ sở dữ liệu, điều đóđồng nghĩa rằng bạn sẽ khó khăn trong việc thay đổi nội dung, dữliệu có trên web nếu như bạn không phải là người lập trình.• Web động là gì ? Là web tương tác với cơ sở dữ liệu, bạn sẽ có thểsử dụng cơ sở dữ liệu để dễ dàng thay đổi thông tin trên web. Lưu
Xem thêm

37 Đọc thêm

Xây dựng Website Thương mại điện tử

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đồ án xây dựng website thương mại điện tử, quy trình xây dựng website thương mại điện tử, luận văn xây dựng website thương mại điện tử. Website Thương mại điện tử
Đặc điểm
Các module cơ bản
Các kỹ thuật xây dựng website TMĐT
Website tĩnh
Website động
Sàn giao dịch
Quy trình xây dựng website TMĐT
Quản trị website TMĐT
Giải pháp quảng bá website TMĐT

54 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG WEB SERVICES TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG WEB SERVICES TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Công nghệ thông tin phát triển, và trong đó phải kể đến công nghệ web services. Web services sử dụng những chuẩn mở như XML, SOAP… Nó giúp cho việc cải tiến những ứng dụng có sẵn được dễ dàng và nhanh chóng, tận dụng những chức năng đã có sẵn mà không cần quan tâm đến sự tương thích của ngôn ngữ, những nền phát triển bất kỳ…
Do đó, đề tài “Áp dụng web services trong xây dựng ứng dụng thương mại điện tử” nhằm giới thiệu đôi nét về cách thức triển khai một website thương mại điện tử và áp dụng web services cho một số chức năng của website. Từ đó, có thể xây dựng một website thương mại điện tử phù hợp với thị trường phát triển ở Việt Nam.
Xem thêm

88 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TỐI ƯU BÁN HÀNG THỰC PHẨM

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TỐI ƯU BÁN HÀNG THỰC PHẨM

Tìm hiểu về ứng dụng mã nguồn mở trong thương mại điện tử và xây dựng website tối ưu bán hàng thực phẩm

118 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TRỰC TUYẾN

Xây dựng website thương mại điện tử bán linh kiện máy tính trực tuyến

84 Đọc thêm

Xây dựng website thương mại điện tử

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ........................................................... 3
1.1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?............................................................................. 3
1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử ............................................................................. 3
1.1.2 Các đặc trưng của thương mại điện tử ................................................................. 3
1.1.3 Cơ sở để phát triển thương mại điện tử................................................................ 4
1.2 LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ................................................................. 4
1.2.1 Thu thập được nhiều thông tin ............................................................................. 4
1.2.2 Giảm chi phí sản xuất .......................................................................................... 5
1.2.3 Giảm chi phí bán hàng, tiếp thị và giao dịch ....................................................... 5
1.2.4 Xây dựng quan hệ với đối tác .............................................................................. 5
1.2.5 Tạo điều kiện sớm tiếp cận kinh tế trí thức .......................................................... 6
1.3 CÁC LOẠI HÌNH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ..................................... 6
1.4 CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TMĐT .................................... 7
1.4.1 Thư điện tử ........................................................................................................... 7
1.4.2 Thanh toán điện tử ............................................................................................... 7
1.4.3 Trao đổi dữ liệu điện tử........................................................................................ 9
1.4.4 Truyền nội dung số hóa...................................................................................... 10
1.4.5 Mua bán hàng hóa hữu hình ............................................................................... 10
CHƯƠNG 2. NGÔN NGỮ ĐỊNH DẠNG SIÊU VĂN BẢN HTML ..................................... 12
2.1 MÔ HÌNH WEB CLIENTSERVER ........................................................................ 12
2.2 NGÔN NGỮ ĐỊNH DẠNG SIÊU VĂN BẢN HTML............................................. 13
2.2.1 Cấu trúc cơ bản của trang HTML ...................................................................... 13
2.2.2 Cú pháp chi tiết của tag HTML ......................................................................... 14
2.3 ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN ............................................................................................ 15
2.3.1 Các thao tác khối ................................................................................................ 15
2.3.2 Định dạng ký tự ................................................................................................. 16
2.3.3 Định dạng đoạn .................................................................................................. 16
2.3.4 Chèn đường kẻ ngang ........................................................................................ 18
2.3.5 Chèn hình ảnh .................................................................................................... 18
2.3.6 Tìm và thay đổi dữ liệu ...................................................................................... 19
2.4 LIÊN KẾT (HYPERLINK) ....................................................................................... 20
2.4.1 Liên kết đến một trang web khác ....................................................................... 20
2.4.2 Cách tạo một emaillink ..................................................................................... 21
2.4.3 Liên kết ImageMap ............................................................................................ 21
2.5 TẠO FRAMESET, TABLE ...................................................................................... 22
2.5.1 Frameset ............................................................................................................. 22
2.5.2 Table .................................................................................................................. 26
Xây dựng Website Thương mại Điện tử
1
2.6 ĐỊNH DẠNG CẢI TIẾN VỚI CSS .......................................................................... 30
2.6.1 Style Sheets ........................................................................................................ 30
2.6.2 Định dạng Inline ................................................................................................ 31
2.6.3 Định dạng nhúng ................................................................................................ 31
2.6.4 Định dạng bên ngoài .......................................................................................... 32
2.7 TẠO FORM .............................................................................................................. 33
2.7.1 Tạo form............................................................................................................. 33
2.7.2 Các đối tượng trên form ..................................................................................... 35
CHƯƠNG 3. ASP.NET (ACTIVE SERVER PAGE .NET) ................................................... 37
3.1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB ............................................... 37
3.1.1 Mô hình ứng dụng 2 lớp .................................................................................... 37
3.1.2 Mô hình ứng dụng 3 lớp .................................................................................... 38
3.2 NGÔN NGỮ C ........................................................................................................ 38
3.2.1 Kiểu dữ liệu ........................................................................................................ 39
3.2.2 Chuyển đổi các kiểu dữ liệu ............................................................................... 41
3.3 GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET? .................................................................................... 41
3.3.1 Tìm hiểu về .Net Platform ................................................................................. 41
3.3.2 Tìm hiểu về .Net Framework ............................................................................. 42
3.3.3 Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................... 46
3.4 NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA ASP.NET ....................................................................... 47
3.5 QUÁ TRÌNH XỬ LÍ TẬP TIN ASPX ...................................................................... 48
3.6 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ASP.NET TRÊN IIS ....................................... 49
3.6.1 Internet Information Services (IIS) .................................................................... 49
3.6.2 Cài đặt Web Server ............................................................................................ 49
3.6.3 Kiểm tra kết quả cài đặt ..................................................................................... 50
3.7 TẠO TRANG WEB ASP.NET ĐẦU TIÊN ............................................................. 51
3.7.1 Tạo trang web ASP.NET đầu tiên ...................................................................... 51
3.7.2 Phân loại tập tin trong ASP.NET ....................................................................... 54
3.8 LÀM VIỆC VỚI CÁC ASP.NET SERVER CONTROL ......................................... 56
3.8.1 HTML Controls ................................................................................................. 56
3.8.2 Web Server Controls .......................................................................................... 58
3.8.3 Validation Controls ............................................................................................ 66
3.8.4 User Controls ..................................................................................................... 75
CHƯƠNG 4. CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU ....................................................... 78
4.1 ĐIỀU KHIỂN GRIDVIEW ....................................................................................... 78
4.1.1 Load dữ liệu lên GridView ................................................................................ 78
4.1.2 Các thao tác định dạng lưới ............................................................................... 81
4.1.3 Xử lí sắp xếp ...................................................................................................... 85
4.1.4 Tùy biến các cột (đọc thêm)............................................................................... 86
Xây dựng Website Thương mại Điện tử
2
4.1.5 Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới (tham khảo) ............................................... 89
4.2 ĐIỀU KHIỂN DATALIST ....................................................................................... 91
4.2.1 Sử dụng DataList hiển thị dữ liệu ...................................................................... 91
4.2.2 Cập nhật dữ liệu với DataList (tham khảo) ........................................................ 93
CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ TRẠNG THÁI ................................................................................ 95
5.1 ĐỐI TƯỢNG REQUEST, RESPONSE.................................................................... 95
5.1.1 Đối tượng Response ........................................................................................... 95
5.1.2 Đối tượng Request ............................................................................................. 96
5.2 ĐỐI TƯỢNG VIEWSTATE ..................................................................................... 97
5.3 ĐỐI TƯỢNG SESSION, APPLICATION ............................................................... 98
5.3.1 Đối tượng Application ....................................................................................... 99
5.3.2 Đối tượng Session ............................................................................................ 100
5.4 ĐỐI TƯỢNG SERVER .......................................................................................... 101
5.5 ĐỐI TƯỢNG COOKIES ........................................................................................ 101
5.5.1 Giới thiệu ......................................................................................................... 101
5.5.2 Làm việc với Cookies ...................................................................................... 102
CHƯƠNG 6. BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB....................................................................... 104
6.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC KỸ THUẬT TẤN CÔNG ỨNG DỤNG WEB ..... 104
6.1.1 Kiểm soát truy cập Web ................................................................................... 104
6.1.2 Chiếm hữu phiên làm việc ............................................................................... 104
6.1.3 Lợi dụng các thiếu sót trong việc kiểm tra giá trị nhập hợp lệ ........................ 104
6.2 CÁC KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB ................... 105
6.2.1 Thao tác trên tham số truyền ............................................................................ 105
6.2.2 Thao tác trên Biến ẩn Form ............................................................................. 106
6.2.3 Thao tác trên Cookie ........................................................................................ 107
6.3 BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU (đọc thêm) .............................................................. 108
6.3.1 Các kỹ thuật tấn công cơ sở dữ liệu ................................................................. 108
6.3.2 Cách phòng chống............................................................................................
Xem thêm

114 Đọc thêm

Xây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện Tử

Xây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện Tử

Hiện nay, hầu hết tất cả các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đều có những website riêng cho mình. Sự cần thiết của một website trong việc đào tạo, tuyển sinh, cũng như công tác quản lý và các nghiệp vụ khác ngày càng khẳng định.
Mặc dù trường đã có website riêng nhưng xét thấy chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của giảng viên và sinh viên trong khoa. Sinh viên và giảng viên cần có một diễn đàn để trao đổi học tập, hay người dùng muốn tìm kiếm thông tin về khoa, thông tin về giảng viên thì phải làm thế nào? Vì vậy việc xây dựng một website về khoa là thực sự cần thiết, nó giúp sự trao đổi thông tin giữa sinh viên và giảng viên diễn ra dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra, việc xây dựng website về khoa còn có thể trưởng khoa, trưởng bộ môn quản lý và phân công công tác giảng dạy cho giảng viên trong khoa thuận lợi, chính xác hơn.
Là một sinh viên năm cuối tại trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn, chuyên ngành Thương Mại Điện Tử, chúng tôi đã nhận được sự tận tình dạy dỗ, tiếp thu những kiến thức vô cùng quý báu của các thầy cô trong khoa “Thương Mại Điện Tử” cũng như thầy cô toàn trường. Khi Nhà trường tổ chức “Cuộc Thi Sản Phẩm Sáng Tạo Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2015”, chúng tôi muốn để lại một cái gì đấy thật ý nghĩa với bản thân, đồng thời cũng muốn vận dụng những kiến thức mà mình học được đóng góp cho khoa, cho trường.
Chính vì những lý do trên mà nhóm chúng tôi chọn đề tài “Xây Dựng Website Giới Thiệu Khoa Thương Mại Điện Tử ” để làm sản phẩm phần mềm tham dự cuộc thi.
Xem thêm

Đọc thêm

Thiết kế website thương mại điện tử

THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp tận dụng tối đa sự phát triển CNTT để quảng bá hình ảnh và gia tăng lượng bán sản phẩm trên nhiều kênh phân phối  Pacific thiết kế web chuyên nghiệp với các công cụ đạt chu[r]

1 Đọc thêm

Hiện thực website thương mại diện tử và SEO thực tế

HIỆN THỰC WEBSITE THƯƠNG MẠI DIỆN TỬ VÀ SEO THỰC TẾ

Đồ án xây dựng website thương mại điện tử và SEO thực tế website hoàn chỉnh trên chính website đó , hướng dẫn chọn trang SEO và xây dựng 1 website thương mại điện tử trên nền tảng Wordpress CMS, sau đó là kết quả báo cáo quá trình lên top của website thương mại điện tử .

53 Đọc thêm

Phân tích và đánh giá website của công ty này theo các tiêu chuẩn

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ WEBSITE CỦA CÔNG TY NÀY THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự ra đời của thương mại điện tử là một xu thế tất yếu đã và đang trở thành một lĩnh vực phát triển rất mạnh mẽ thúc đẩy các ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Thương mại điện tử cũng là một xu hướng tất yếu của sự phát triển là cách nhanh nhất, lựa chọn sáng suốt nếu doanh nghiệp muốn vươn ra đấu trường quốc tế. Do vậy các công ty luôn tìm cách áp dụng thương mại điện tử vào quá trình sản xuất, kinh doanh của mình để nhanh chóng tiếp cận thông tin thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, thực hiện các giao dịch điện tử….
Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử ngày nay bên cạnh những phương thức truyền thống như diễn đàn, trang bán hàng, rao vặt… thì các mô hình kinh doanh mới như mua bán đấu giá, mua hàng theo nhóm cũng nhanh chóng được các công ty Việt Nam phát triển và tùy biến theo thị hiếu người Việt, đó chính là mô hình Groupon. Những gương mặt tiêu biểu gồm: phagia.com.vn, Cucre.vn. Vatgia.com… Công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam với lợi thế tìm được nguồn cung cấp sản phẩm với giá phù hợp với thu nhập của người dân, đã xây dựng và triển khai bán lẻ trực tuyến với trang vatgia.com
Với mục đích giới thiệu và phân tích hoàn chỉnh, hiệu quả nhằm giúp mọi người hiểu hơn về website bán lẻ vatgia.com cũng như phục vụ cho hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của website vatgia.com.
Vì vậy: Nhóm 7 lớp C24 xin chọn chủ đề 2: Chọn 1 công ty, phân tích và đánh giá website của công ty này theo các tiêu chuẩn đánh giá đã được giới thiệu. So sánh với 2 website cùng ngành khác (1 tại VN và 1 của nước ngoài), đánh giá hoạt động thương mại điện tử của các website. Đề xuất các giải pháp

hoàn thiện website nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử cho công ty của Việt Nam.
Xem thêm

24 Đọc thêm

’ Website bán sách trực tuyến Bookonline

’ WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN BOOKONLINE

’ Website bán sách trực tuyến Bookonline

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay thương mại điện tử đã dần trở nên quen thuộc với người sử dụng bởi nó đã xóa dần mọi khoảng cách giữa người bán và người mua. Thương mại điện tử đã khiến cho việc mua bán giao dịch giữa người với người trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Thay vì phải trực tiếp, mọi hoạt động sẽ diễn ra thông qua Internet.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet thì mọi giao dịch, hoạt động buôn bán trên thực tế đều có thể được mô tả bằng các chương trình. Một cửa hàng bán sách sẽ hoàn toàn có thể được thay thế bằng một Website mà ở đó mọi người có thể mua bất kì quyến sách mà mình yêu thích ngay khi ngồi ở nhà hay nơi làm việc.
Xuất phát từ nhu cầu đó nhóm chúng em đã tìm hiểu và khảo sát ‘’ Website bán sách trực tuyến Bookonline ‘’.

I.Mô tả bài toán
II. Xây dựng bảng công việc
III. Xây dựng biểu đồ use case
IV. Xây dựng biểu đồ lớp thực thể
V. Xây dựng biểu đồ tuần tự
Xem thêm

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN EMARKETING XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING CHO WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VUONGQUOCTRETHO.COM

TIỂU LUẬN EMARKETING XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING CHO WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VUONGQUOCTRETHO.COM

TIỂU LUẬN EMARKETING XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING CHO WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VUONGQUOCTRETHO.COM
• Ý tưởng kinh doanh : kinh doanh trực tuyến sản phẩm quần áo, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em
• Tên website : vuongquoctretho.com
• Mô hình website : bán lẻ trực tuyến
Mô hình kinh doanh :
Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C – bán lẻ điện tử.
Đối tượng khách hàng : Khách hàng là khách hàng cá nhân.
Khách hàng mục tiêu :
+ Đối tượng tiêu dùng sản phẩm : Trẻ em từ 211 tuổi.
+ Đối tượng quyết định mua : Các ông bố, bà mẹ có con nhỏ
Xem thêm

37 Đọc thêm

MẠNG CẢM BIẾN ZIGBEE VÀ CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN

MẠNG CẢM BIẾN ZIGBEE VÀ CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN

Đồ án tập trung vào việc tìm hiểu về các kỹ thuật và chiến lược SEO cho trang web thương mại điện tử. Phân tích, thiết kế công cụ SEO có thể phát triển nội dung tự đông. Sử dụng công cụ đó để xây dựng một trang web thương mại điện tử.
Đồ án được chia làm 4 phần như sau:
LỜI MỞ ĐẦU
Trình bày về tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu thực tế và mục đích xây dựng đề tài.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SEO
Trình bày lý thuyết tổng quan về SEO, quy trình làm SEO và các mô hình làm SEO phổ biến.
CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
Đưa ra các giải pháp công nghệ giải quyết bài toán đặt ra
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Chương này tập trung trình bày phân tích và thiết kế bài toán theo các bước, sử dụng ngôn ngữ đặc tả UML để phân tích và thiết kế cho hệ thống.
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG SEO WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Ứng dụng phần mềm vào SEO Website thương mại điện tử mavang9999.vn nhằm tăng thứ hạng từ khóa của Website trên bảng kết quả tìm kiếm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Chương này đưa ra những vấn đề đã làm được và chưa làm được trong quá trình thực hiện và định hướng phát triển, ý tưởng phát triển hệ thống.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Xây dựng website giới thiệu và bán các mặt hàng sữa

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN CÁC MẶT HÀNG SỮA

Ngày nay, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà còn ngày cả trong gia đình.
Đứng trước những hoạt động cạnh tranh thông tin gay gắt, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp của đơn vị. Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm công nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet chúng ta sẽ có tận tay những gì mình cần mà không mất nhiều thời gian.Chúng ta cần những trang dịch vụ thương mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang tận nhà cho chúng ta. Ở Việt Nam, cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thương mại hóa trên Internet nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như viễn thông chưa phát triển mạnh, các dịch vụ thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên chỉ dừng lại ở mức giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua Website.
Xem thêm

19 Đọc thêm