THUẾ GTGT

Tìm thấy 7,513 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUẾ GTGT":

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ MÔN BÀI VÀ THUẾ GTGT

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài v[r]

66 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV DUY TRÍ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV DUY TRÍ

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI1. Tầm quan trọng của đề tàiTrong nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như ngày này, mỗi mộtdoanh nghiệp đều cần có những chiến lược mang tính đột phá cao trong hoạt động lẫntổ chức thì mới có thể đứng vững được trên thị trường. Một trong những bộ phậnquyết định đến sự[r]

106 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

4DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU5LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiThuế ra đời,tồn tại và phát triển cùng sự hình thành và phát triển của Nhà nướclà một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ nhữngnước phát triển cũng như các nước đang phát triển.Ở nước ta, luật thu[r]

69 Đọc thêm

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TECHCOM

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TECHCOM

DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT 1
1.1. Tổng quan về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm thuế GTGT 1
1.1.2 Vai trò và đặc điểm của thuế GTGT 1
1.1.3. Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế 3
1.1.4. Đối tượng nộp thuế 4
1.2 Phương pháp tính thuế[r]

45 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 9 _Theo phơng pháp trừ_: Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x _Theo phơng pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT_: = - Trong đó: = - Việc tính thuế[r]

25 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh – Hà Nội

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4
1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh c[r]

82 Đọc thêm

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT DỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GTGT

4 QUYẾT TOÁN THUẾ -Cuối kì xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kì, ghi Nợ TK 3331 thuế GTGT phải nộp Nhà nớc Có TK[r]

32 Đọc thêm

Hệ thống bài tập thuế ( kế toán)

HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ ( KẾ TOÁN)

Bài 1:
Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng có tình hình sau:
Mua vào trong tháng:
+ 150 sản phẩm A có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 4.100.000đsản phẩm.
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.100.000đsản phẩm, số còn lại có hoá đơn thông thườ[r]

18 Đọc thêm

BỘ TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC THUẾ

BỘ TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC THUẾ

I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi dưới đây

THUẾ GTGT
Câu 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nào?
a. 0%
b. 5%
c. Không thuộc diện chịu thuế GTGT
Câu 2:Mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
a.[r]

13 Đọc thêm

Báo cáo thuế của công ty cổ phần Tân Tấn Lộc

BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: MÔ TẢ VỀ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ
PHẦN 2: TÍNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ
PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT ĐẦU RA VÀ LẬP HÓA ĐƠN THUẾ GTGT
PHẦN 4: LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
PHẦN 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

11 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 THUẾ GTGT VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT 1
1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 4
1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 4
1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế[r]

65 Đọc thêm

NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ

NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ

_Cách tính thuế:_ Mức thuế GTGT phải nộp được tính theo công thức sau đây: Trong đó: Thuế GTGT đầu ra được tính theo công thức sau: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản x[r]

26 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1 Những vấn đề chung về thuế GTGT
1.1.1 Khái niệm
Thuế GTGT là loại thuế gián thu, một yếu tố cấu thành trong giá hàng hóa, dịch vụ nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng như thuế doanh thu. Tuy nhiên, thuế GTGT có điểm[r]

96 Đọc thêm

BÀI TẬP MẪU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ)

BÀI TẬP MẪU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ)

1 + 10%= 400.000.000đồngCâu 5. Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch từ ViệtNam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi trong năm ngày, Côngty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người. Xácđịnh giá tính thuế giá trị gia tăng[r]

Đọc thêm

 BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

b/ Thuế GTGT đầu vào bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số th[r]

22 Đọc thêm

100 BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI MÔN THUẾ

100 BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI MÔN THUẾ

b/ Thuế GTGT đầu vào bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số th[r]

22 Đọc thêm

ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

c.Cả 2 phương án trên đều saiĐáp án: b)11Câu 43.Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán:a.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệtb.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.c.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc[r]

Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã Sầm sơn – Thanh Hóa

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SẦM SƠN – THANH HÓA

Chương 1: Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT tại chi cục thuế thị xã Sầm Sơn
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT tại chi cục thuế thị xã Sầm Sơn

59 Đọc thêm

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]

33 Đọc thêm

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]

33 Đọc thêm