THUẾ GTGT

Tìm thấy 7,513 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUẾ GTGT":

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ MÔN BÀI VÀ THUẾ GTGT

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt

66 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV DUY TRÍ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV DUY TRÍ

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI1. Tầm quan trọng của đề tàiTrong nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như ngày này, mỗi mộtdoanh nghiệp đều cần có những chiến lược mang tính đột phá cao trong hoạt động lẫntổ chức thì mới có thể đứng vững được trên thị trường. Một trong những bộ phậnquyết định đến sự thành công đó và cũng được xem như là người vợ trong gia đìnhchính là bộ phận kế toán. Kế toán ra đời và tồn tại với một vài trò hết sức quan trọngtrong doanh nghiệp, đặc biệt công tác là kế toán thuế.Ở nước ta, Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN được thông qua tại kỳ họp thứ11 Quốc hội khóa IX ngày 10/05/1997 và chính thức áp dụng từ 01/01/1999 thay choLuật thuế doanh thu, thuế lợi tức trước đây. Thuế GTGT, thuế TNDN ra đời từ rất lâuvà áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nhưng đối với nước ta đây là sắc thuế mới, còn nontrẻ so với sự vận động của cơ chế kinh tế hiện nay. Trong những năm qua, Nhà nước takhông ngừng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hai sắc thuế này. Việc sửa đổi cácchính sách thuế có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp.Trong những năm vừa qua, công tác kế toán của công ty TNHH SX TM & DVDuy Trí đều tuân thủ đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán vềthuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưuđiểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt vớisự thay đổi liên tục của các chính sách thuế mà bộ phận kế toán không cập nhật đượckịp thời nhất, dẫn đến công tác kế toán thuế không thực sự đạt được hiệu quả cao.Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHHSX TM &DV Duy Trí, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâunghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGTthuế TNDN, kết hợp vớinhững kiến thức đã học tại trường, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toánthuế GTGTthuế TNDN tại công ty TNHH SX TM & DV Duy Trí” cho bài luậnvăn của mình.6SVTH: Hoàng Đăng Thức – Lớp: K46A KTDN
Xem thêm

106 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

4DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU5LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiThuế ra đời,tồn tại và phát triển cùng sự hình thành và phát triển của Nhà nướclà một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ nhữngnước phát triển cũng như các nước đang phát triển.Ở nước ta, luật thuế GTGT được thông qua kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IXngày 10/05/1997 và chính thức được áp dụng ngày 01/01/1999 thay cho luật thuếdoanh thu, thuế lợi tức trước đây. Thuế GTGT ra đời từ rất lâu và áp dụng rộng rãitrên thế giới, nhưng đối với nước ta, đây là sắc thuế mới, còn non trẻ so với sự vậnđộng của cơ chế kinh tế hiện nay ở nước ta. Trong những năm vừa qua, Nhà nước tacũng không ngừng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thuế này. Việc sưả đổi làm chính sáchthuế có tác động rất mạnh mẽ tới doanh nghiệp.Là một công ty chủ yếu về thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trongnhững năm vừa qua,hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thương Mại vàDịch Vụ Nakio đã đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác kế toán của Công ty luôn cốgắng tuân thủ đúng quy định của Bộ tài chính, đặc biệt trong kế toán thuế nói chungvà thuế GTGT nói riêng. Tuy vậy, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kếtoán thế của Công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định như cách sắp xếp bộ máy kếtoán, việc tổ chức, sử dụng sổ sách, chứng từ và việc quản lý chi phí hợp lý, cần phảikhắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp choviệc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước ngày một tốt hơn.Nhận thức được tầm quan trọng đó, qua quá trình tìm hiểu thực tiễn công tác kế
Xem thêm

69 Đọc thêm

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TECHCOM

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TECHCOM

DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT 1
1.1. Tổng quan về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm thuế GTGT 1
1.1.2 Vai trò và đặc điểm của thuế GTGT 1
1.1.3. Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế 3
1.1.4. Đối tượng nộp thuế 4
1.2 Phương pháp tính thuế GTGT 5
1.2.1 Căn cứ tính thuế 5
1.2.2. Giá tính thuế 5
1.2.3. Thuế suất 7
1.2.4. Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 7
1.2.5 Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 9
1.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT 11
1.3.1. Đăng ký thuế 11
1.3.2. Kê khai thuế GTGT 11
1.3.3. Nộp thuế GTGT 12
1.3.4. Quyết toán thuế GTGT 13
1.3.5. Hoàn thuế GTGT 13
1.4. Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp 14
1.4.1. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 14
1.4.2. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM 20
2.1. Tổng quan chung về Công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM 20
2.1.2. Đặc điểm quy trình kinh doanh 20
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty 20
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 21
2.1.5. Các chính sách kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty 23
2.1.6. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty 23
2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT của công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TechCom 24
2.2.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào ( TK 133 ) 24
2.2.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331) 28
2.2.3 Kế toán thanh toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM 31
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM 34
3.1. Nhận xét về công tác kế toán thuế GTGT của Công ty TNHH YAA 34
3.1.1. Ưu điểm: 34
3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty: 35
3.2. Một số ý kiến đề xuất: 36
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

45 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 9 _Theo phơng pháp trừ_: Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x _Theo phơng pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT_: = - Trong đó: = - Việc tính thuế[r]

25 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh – Hà Nội

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4
1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.3. Vai trò của các hộ kinh doanh cá thể. 6
1.2. Khái quát chung về thuế GTGT. 7
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT. 7
1.2.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế GTGT. 8
1.2.3. Căn cứ tính thuế. 8
1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT. 9
1.3. Quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11
1.3.1. Nội dung quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11
1.3.2. Quy trình quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 13
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 21
1.3.4. Sự cần thiết phải quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH 25
2.1. Tổng quan về Chi cục thuế huyện Mê Linh. 25
2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế của huyện Mê Linh. 25
2.1.2. Tổ chức và hoạt động của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 29
2.1.3. Kết quả thu NSNN của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 37
2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 39
2.2.1. Thực trạng chung. 39
2.2.2. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 40
2.2.3. Quản lý đối người nộp thuế. 42
2.2.4. Quản lý căn cứ tính thuế. 48
2.2.5. Quản lý thu nộp và nợ thuế. 53
2.2.6. Công tác miễn giảm thuế. 55
2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra. 57
2.3. Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 58
2.3.1. Kết quả đạt được của Chi cục. 59
2.3.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. 61
2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 63
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 65
3.1. Mục tiêu và phương hướng chung nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 65
3.1.1. Mục tiêu. 65
3.1.2. Phương hướng chung. 66
3.2. Một số giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 68
3.2.1. Giải pháp về công tác quản lý đối tượng nộp thuế. 68
3.2.2. Giải pháp về công tác quản lý căn cứ tính thuế. 69
3.2.3. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra. 70
3.2.4. Giải pháp về công tác thu nộp. 71
3.2.5. Các giải pháp khác. 72
3.3. Một số kiến nghị cụ thể tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 76
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4
1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.3. Vai trò của các hộ kinh doanh cá thể. 6
1.2. Khái quát chung về thuế GTGT. 7
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT. 7
1.2.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế GTGT. 8
1.2.3. Căn cứ tính thuế. 8
1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT. 9
1.3. Quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11
1.3.1. Nội dung quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11
1.3.2. Quy trình quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 13
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 21
1.3.4. Sự cần thiết phải quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH 25
2.1. Tổng quan về Chi cục thuế huyện Mê Linh. 25
2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế của huyện Mê Linh. 25
2.1.2. Tổ chức và hoạt động của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 29
2.1.3. Kết quả thu NSNN của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 37
2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 39
2.2.1. Thực trạng chung. 39
2.2.2. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 40
2.2.3. Quản lý đối người nộp thuế. 42
2.2.4. Quản lý căn cứ tính thuế. 48
2.2.5. Quản lý thu nộp và nợ thuế. 53
2.2.6. Công tác miễn giảm thuế. 55
2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra. 57
2.3. Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 58
2.3.1. Kết quả đạt được của Chi cục. 59
2.3.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. 61
2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 63
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 65
3.1. Mục tiêu và phương hướng chung nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 65
3.1.1. Mục tiêu. 65
3.1.2. Phương hướng chung. 66
3.2. Một số giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 68
3.2.1. Giải pháp về công tác quản lý đối tượng nộp thuế. 68
3.2.2. Giải pháp về công tác quản lý căn cứ tính thuế. 69
3.2.3. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra. 70
3.2.4. Giải pháp về công tác thu nộp. 71
3.2.5. Các giải pháp khác. 72
3.3. Một số kiến nghị cụ thể tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 76
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
Xem thêm

82 Đọc thêm

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT DỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GTGT

4 QUYẾT TOÁN THUẾ -Cuối kì xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kì, ghi Nợ TK 3331 thuế GTGT phải nộp Nhà nớc Có TK[r]

32 Đọc thêm

Hệ thống bài tập thuế ( kế toán)

HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ ( KẾ TOÁN)

Bài 1:
Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng có tình hình sau:
Mua vào trong tháng:
+ 150 sản phẩm A có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 4.100.000đsản phẩm.
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.100.000đsản phẩm, số còn lại có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 2.200.000đsản phẩm.
+ 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000đsản phẩm.
Tiêu thụ trong tháng:
Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000đsản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000đsản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000đsản phẩm.
Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng.
Yêu cầu:
Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng, biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
Xem thêm

18 Đọc thêm

BỘ TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC THUẾ

BỘ TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC THUẾ

I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi dưới đây

THUẾ GTGT
Câu 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nào?
a. 0%
b. 5%
c. Không thuộc diện chịu thuế GTGT
Câu 2:Mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
a. Dạy học
b. Dạy nghề
c. Vận tải quốc tế
Câu 3: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng
a. Vận tải quốc tế
b. Chuyển quyền sử dụng đất
c. Thức ăn gia súc
d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt
Câu 4: Căn cứ tính thuế GTGT là gì ?
a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế xuất
b. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
c. Giá tính thuế và thuế suất
Câu 5: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa… cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa … được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này có được coi là xuất khẩu không?
a. Dịch vụ này được coi là xuất khẩu.
b. Dịch vụ này không được coi là xuất khẩu.
Câu 6: Đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh, thì việc nộp thuế GTGT, giá tính thuế giá trị gia tăng là
a. Không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này
Câu 7: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế giá trị gia tăng là
a. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại
b. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ
Câu 8: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:
a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ theo tỷ lệ khấu hao dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT
b.Được khấu trừ toàn bộ
c.Cả 2 phương án trên sai
Câu 9: Công ty Thương mại Tổng hợp Hưng yên có kinh doanh bán ra mặt hàng vải, long nhãn sấy khô và hạt sen khô. Các mặt hàng này có phải chịu thuế GTGT không và nếu có áp dụng thuế suất nào?
a. Không chịu thuế GTGT
b. Chịu thuế GTGT với TS 10%
c. Chịu thuế GTGT với TS 5 %
Câu 10: Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế theo tháng
Xem thêm

13 Đọc thêm

Báo cáo thuế của công ty cổ phần Tân Tấn Lộc

BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: MÔ TẢ VỀ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ
PHẦN 2: TÍNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ
PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT ĐẦU RA VÀ LẬP HÓA ĐƠN THUẾ GTGT
PHẦN 4: LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
PHẦN 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

11 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 THUẾ GTGT VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT 1
1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 4
1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 4
1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế GTGT 4
1.1.2.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT 4
1.1.2.4. Căn cứ tính thuế 4
1.1.2.5. Phương pháp tính thuế 6
1.2. Nội dung quản lý thuế 7
1.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10
1.3.2. Vai trò của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong sự phát triển kinh tếxã hội ở nước ta 11
1.3.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY 15
2.1. Tình hình kinh tế xã hội của Quận Cầu Giấy và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy 15
2.1.1. Đặc điểm kinh tếxã hội và sự phát triển của các DN NQD trên địa bàn Quận Cầu Giấy 15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy 18
2.1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 19
2.2. Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD trên địa bàn quận Cầu Giấy 21
2.2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế GTGT 21
2.2.2. Công tác quản lý đối tượng nộp thuế 22
2.2.2.1. Công tác đăng ký và cấp Mã số thuế 22
2.2.2.2. Công tác quản lý hồ sơ người nộp thuế 23
2.2.2.3. Công tác quản lý tình hình hoạt động của đối tượng nộp thuế 24
2.2.3. Công tác quản lý căn cứ tính thuế 26
2.2.3.1. Công tác quản lý kê khai thuế GTGT 26
2.2.3.2. Công tác quản lý doanh thu 28
2.2.3.3. Công tác quản lý hoá đơn 29
2.2.4. Công tác quản lý quá trình thu nộp thuế GTGT 31
2.2.5. Công tác hoàn thuế 32
2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 34
2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối vơi các DN NQD trên địa bàn quận Cầu Giấy 36
2.3.1. Thành tựu 36
2.3.2. Hạn chế 37
2.3.3. Nguyên nhân 39
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY 41
3.1. Phương hướng, nhiệm vụ của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy trong thời gian tới 41
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD 42
3.2.1. Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế. 42
3.2.2. Tăng cường quản lý căn cứ tính thuế 43
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hoá đơn chứng từ 45
3.2.4. Tăng cường quản lý quá trình thu nộp thuế 49
3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế. 49
3.2.6. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 50
3.2.7. Hoàn thiện chính sách thuế GTGT 51
3.2.8. Một số giải pháp khác 53
3.2.8.1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý thu thuế cho các cán bộ ngành thuế. 53
3.2.8.2. Cần có sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ ngành thuế cũng như giữa ngành thuế với các cơ quan chức năng khác. 55
3.2.8.3. Tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm 55
3.2.8.4. Công tác thi đua khen thưởng, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc: 56
3.2.8.5. Tăng cường ứng dụng tin học trong công tác quản lý thu thuế GTGT 56
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
Xem thêm

65 Đọc thêm

NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ

NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ

_Cách tính thuế:_ Mức thuế GTGT phải nộp được tính theo công thức sau đây: Trong đó: Thuế GTGT đầu ra được tính theo công thức sau: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản x[r]

26 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1 Những vấn đề chung về thuế GTGT
1.1.1 Khái niệm
Thuế GTGT là loại thuế gián thu, một yếu tố cấu thành trong giá hàng hóa, dịch vụ nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng như thuế doanh thu. Tuy nhiên, thuế GTGT có điểm cơ bản khác với thuế doanh thu là chỉ người bán hàng, dịch vụ lần đầu phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ doanh thu bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ, còn người bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ ở các khâu tiếp theo đối với hàng hóa, dịch vụ đó chỉ phải nộp thuế trên phần giá trị tăng thêm. Vì vậy, loại thuế này có tên là “Thuế GTGT”. Nói cách khác, thuế GTGT là một loại thuế duy nhất thu theo phân đoạn chia nhỏ, trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa( hoặc dịch vụ) từ khâu đầu tiên đến người tiêu dùng, khi khép kín một chu trình kinh tế. Đến cuối chu kỳ sản xuất. kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ, tổng số thuế thu được ở các công đoạn sẽ khớp với số thuế tính trên giá bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng.
Một trong những nguyên tắc cơ bản của thuế GTGT là sản phẩm hàng hóa dù qua nhiều khâu hay ít khâu, từ sản xuất đến tiêu dùng, đều chịu thuế như nhau, thuế GTGT không phải do người tiêu dùng trực tiếp nộp mà do người bán sản phẩm (hoặc dịch vụ) nộp thay vào kho bạc, do đó trong giá bán hàng hóa, dịch vụ có cả thuế GTGT. Vậy :
Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng
Thuế là khoản đóng góp mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật nhằm hình thành nên NSNN
Có nhiều cách khác nhau để phân loại thuế. Căn cứ vào tính chất điều tiết thuế được chia làm 2 loại :
Thuế trực thu : là loại thuế mà đối tượng chịu và đối tượng nộp đồng thời là một
Thuế gián thu : là loại thuế mà đối tượng chịu và đối tượng nộp không đồng thời là một
1.1.2 Vai trò của thuế GTGT
Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Thông qua việc ban hành và thực hiện luật thuế, Nhà nước thể chế hóa và thực hiện chính sách điều tiết đối với nền kinh tế, điều tiết thu nhập và tiêu dùng, tiết kiệm của xã hội. Điều tiết đối với nền kinh tế là yêu cầu khách quan đối với hoạt động của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Vai trò này được cụ thể được thể hiện ở chỗ là công cụ tác động đến đầu tư, lãi suất, tiết kiệm,…Thông qua các quy định của thuế nhà nước tác động đến cungcầu của nền kinh tế một cách hợp lý nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn để hạn chế cầu một mặt hàng nào đó nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, Nhà nước quy định một thuế suất cao đối với hàng hóa đó
Thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho NSNN
Thuế tham gia vào việc điều tiết kinh tế vĩ mô
Thuế là công cụ để điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối
1.1.3 Đặc điểm của thuế GTGT
Trong mỗi khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thì thuế GTGT điều được tính trên giá trị bán ra.
Tính thuế GTGT giai đoạn sau đều phải trừ thuê úGTGT đã nộp ở giai đoạn trước. Do vậy không gây ra hiện tượng trùng lặp.
Hiệu quả của thuế GTGT không phụ thuộc vào việc tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế cho dù sản phẩm có trải qua bao nhiêu giai đoạn thì tổng số thuế phải nộp cũng chỉ bằng thuế suất nhân với giá mua của người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, thuế GTGT không gây đột biến giá sản xuất khi sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn chế biến.
Mức thuế GTGT thường được xây dựng căn cứ vào công dụng vật chất của sản phẩm.
..........
Xem thêm

96 Đọc thêm

BÀI TẬP MẪU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ)

BÀI TẬP MẪU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ)

1 + 10%= 400.000.000đồngCâu 5. Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch từ ViệtNam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi trong năm ngày, Côngty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người. Xácđịnh giá tính thuế giá trị gia tăngTrả lời:giá (doanh thu) tính thuế của Công ty du lịch Hà Nội là 100 USD/người là:400 USD - 300 USD = 100 USDCâu 6. Công ty cổ phần B cung cấp dịch vụ hội thảo và khảo sát cho Trung tâmX, dịch vụ gồm 2 phần: tổ chức hội thảo tại Việt Nam và tổ chức khảo sát học tập tạiThái Lan. Giá trị toàn bộ dịch vụ trọn gói theo Hợp đồng ký kết là 500 triệu đồng;trong đó phần giá trị dịch vụ hội thảo tổ chức ở Việt Nam là 150 triệu đồng; chi phítoàn bộ vé máy bay đi từ Thái Lan và Việt Nam (và ngược lại), chi phí ăn, nghỉ, khảosát học tập tại Thái Lan theo chương trình hết 350 triệu đồng. Xác định giá tính thuếGTGTTrả lời:Giá tính thuế GTGT được xác định bằng (=) giá trị dịch vụ diễn ra tại Việt Namđược xác định đã có thuế GTGT/(1+ Thuế suất thuế GTGT). Cụ thể : Giá tính thuếGTGT được xác định bằng:150 triệu đồng1 + 10%= 136.363.640 đồng
Xem thêm

Đọc thêm

 BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

b/ Thuế GTGT đầu vào bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số th[r]

22 Đọc thêm

100 BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI MÔN THUẾ

100 BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI MÔN THUẾ

b/ Thuế GTGT đầu vào bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số th[r]

22 Đọc thêm

ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

c.Cả 2 phương án trên đều saiĐáp án: b)11Câu 43.Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán:a.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệtb.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.c.Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGTĐáp án: b)Câu 44. Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là:a.Giá bán trả một lầnb.Giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm lãi trả gópc.Giá bán trả một lần cộng lãi trả gópĐáp án: b)Câu 45. Thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ khi:a.Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộpthuế giá trị giatăng ở khâu nhập khẩub.Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ muavào, trừ hànghoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;c.Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tạiđiểm a và điểm bkhoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việcbán, gia công hàng hoá,cung ứng dịch vụ, hoáđơn bán hàng hoá, dịch vụ,chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối vớihàng hoáxuấtkhẩu.d.Cả a, b, c.Đáp án: d)Câu 46. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoànThuế
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã Sầm sơn – Thanh Hóa

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SẦM SƠN – THANH HÓA

Chương 1: Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT tại chi cục thuế thị xã Sầm Sơn
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT tại chi cục thuế thị xã Sầm Sơn

59 Đọc thêm

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]

33 Đọc thêm

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]

33 Đọc thêm