MÔ HÌNH THƯ VIỆN CHUẨN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ HÌNH THƯ VIỆN CHUẨN":

NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN CHUẨN ITIL KẾT HỢP ETOM VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT

NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN CHUẨN ITIL KẾT HỢP ETOM VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT

NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN CHUẨN ITIL KẾT HỢP ETOM VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT
Nội dung và mục tiêu của luận văn gồm 3 phần chính:
Chương 1: Nghiên cứu bộ thư viện chuẩn ITIL.
Chương 2: Phân tích, xây dựng mô hình điều hành, quản lý doanh nghiệp
dựa trên ITIL kết hợp với eTOM.
Chương 3: Đề xuất ứng dụng ITIL kết hợp eTOM cho VNPT.

22 Đọc thêm

Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯ VIỆN CHUẨN QUỐC GIA Ở TRƯỜNG HỌC

Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học Một số giải pháp trong công tác xây dựng thư viện chuẩn quốc gia ở trường học
Xem thêm

24 Đọc thêm

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC PHÁT HUY VĂN HÓA ĐỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC PHÁT HUY VĂN HÓA ĐỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT

trên khía cạnh lợi ích và tác hại của hành động mang lại mà có thể chia thói quen thànhhai loại là thói quen tốt và thói quen xấu.Thói quen đọc hay sở thích đọc là một hoạt động hay mối quan tâm của conngười liên quan đến việc đọc sách, báo, tài liệu có tính chất lặp lại nhiều lần trong thờigian rảnh rỗi nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân.Có những thói quen đọc sách bắt nguồn từ việc đọc sách thường xuyên trong thờigian dài ví dụ như một ngày luôn giành từ 2 đến 3 giờ đề đọc sách hay từ hứng thú đọcmột loại sách nhất định như truyện tranh, tiểu thuyết, sách văn học, sách về khoa họcviễn tưởng, ... Vì vậy, nhu cầu đọc và hứng thú đọc là nhân tố kích thích hoạt động đọclàm cho hoạt động đọc đạt hiệu quả cao (tăng cường sức chú ý, cường độ đọc cao, cósự tham gia đến mức tối ưu của các quá trình tư duy, tưởng tượng, trí nhớ) dẫn tới việcthụ cảm tài liệu ở mức độ cao.Ngày nay, giới trẻ nói chung, học sinh nói riêng ngày càng tiếp cận nhiều hơn vớicác loại hình truyền thông đa phương tiện, trở nên “lười” đọc sách, thư viện cũng vìvậy ngày càng vắng bóng học sinh. Bạn đọc có xu hướng tìm kiếm một cách nhanhchóng, ngắn gọn, dễ hiểu thay vì ngồi đọc, nghiền ngẫm suy nghĩ, ghi chép thông tin.Như vây, việc hình thành thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc cần được rèn luyệnkhông chỉ trong môi trường giáo dục gia đình, Nhà trường mà cả sự quan tâm của Thưviện.c. Kỹ năng đọcViệc đọc được miêu tả như một phương tiện giao tiếp và mục tiêu chính của đọclà hiểu được ý nghĩa của các tài liệu in ấn hoặc các tài liệu viết. Đọc có nghĩa là “đọcvà hiểu”, nhưng để hiểu được các vấn đề đã đọc thì bản thân mỗi người đọc cần có kỹnăng.Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng và thường được nhắc đến trongđời sống hàng ngày như kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chuyên môn, kỹnăng mềm, .... Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng kỹ năng được hình thànhkhi chúng ta áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Kỹ năng học được do quá trình lặp đi lặplại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó một cách có ý thức. Kỹ năng luôn
Xem thêm

49 Đọc thêm

Đề cương môn học Thư viện số

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THƯ VIỆN SỐ

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Về kiến thức: Nắm được khái niệm thư viện số và các vấn đề cơ bản liên quan đến thư viện số; Mô hình cho thư viện số; Các chuẩn sử dụng trong thư viện số; phương pháp tạo lập các bộ sưu tập và quản trị thông tin trong thư viện số; Cách bước thực hiện dự án thư viện số. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tạo lập các bộ sưu tập và quản trị thông tin trong thư viện số Về thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong công việc; Có tinh thần hợp tác, tương trợ.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đề cương Thư viện điện tử

ĐỀ CƯƠNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Môn học bao gồm: những nội dung cơ bản về các khái niệm thư viện điện tử; cơ sở hạ tầng thư viện điện tử ; sưu tập số; nguồn nhân lực và người dùng tin của thư viện điện tử. Ngoài ra, môn học còn tập trung vào các kỹ năng thiết kế mô hình thư viện điện tử, xây dựng dự án thư viện điện tử, số hóa tài liệu và quản trị tài liệu số. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng tham gia các dự án thư viện điện tử Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng thư viện điện tử nền tảng, sinh viên có thể tiếp tục tự nghiên cứu, tự học để phát triển tốt nghiệp vụ thư viện điện tử.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho việt Nam

HAI THẬP KỶ PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VIỆT NAM

Nhấn mạnh vai trò của thư viện số như một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh tri tuệ quốc gia. Thông qua cách tiếp cận nghiên cứu đào tạo triển khai, khái quát sự phát triển thư viện số thế giới qua hai thập kỷ, nhấn mạnh tác động của công nghệ web đến sự thay đổi khái niệm và mô hình thư viện số

24 Đọc thêm

Tổng quan về STL C++

TỔNG QUAN VỀ STL C++

I. GIỚI THIỆU THƯ VIỆN CHUẨN STL
C++ được đánh giá là ngôn ngữ mạnh vì tính mềm dẻo, gần gũi với ngôn ngữ máy. Ngoài ra, với khả năng lập trình
theo mẫu ( template ), C++ đã khiến ngôn ngữ lập trình trở thành khái quát, không cụ thể và chi tiết như nhiều ngôn
ngữ khác. Sức mạnh của C++ đến từ STL, viết tắt của Standard Template Library một thư viện template cho C++
với những cấu trúc dữ liệu cũng như giải thuật được xây dựng tổng quát mà vẫn tận dụng được hiệu năng và tốc độ
của C. Với khái niệm template, những người lập trình đã đề ra khái niệm lập trình khái lược (generic programming),
C++ được cung cấp kèm với bộ thư viện chuẩn STL.
STL gồm các thành phần chính:
 Container (các bộ lưu trữ dữ liệu) là các cấu trúc dữ liệu phổ biến đã template hóa dùng để lưu trữ các kiểu
dữ liệu khác nhau. Các container chia làm 2 loại:
o Sequential container (các ctdl tuần tự) bao gồm list, vector và deque
o Asociative container (các ctdl liên kết) bao gồm map, multimap, set và multiset
 Iterator (biến lặp) giống như con trỏ, tích hợp bên trong container
 Algorithm (các thuật toán ) là các hàm phổ biến để làm việc với các bộ lưu trữ như thêm, xóa, sửa, truy xuất,
tìm kiếm, sắp xếp ...
 Function object (functor): Một kiểu đối tượng có thể gọi như 1 hàm, đúng ra đây là 1 kỹ thuật nhưng trong
STL nó được nâng cao và kết hợp với các algorithm
 Các adapter (bộ tương thích) , chia làm 3 loại:
o container adapter (các bộ tương thích lưu trữ) bao gồm stack, queue và priority_queue
o iterator adapter (các bộ tương thích con trỏ)
o function adapter (các bộ tương thích hàm)
Những thành phần này làm việc chung với các thành phần khác để cung cấp các giải pháp cho các vấn đề khác nhau
của chương trình.
Bộ thư viện này thực hiện toàn bộ các công việc vào ra dữ liệu (iostream), quản lý mảng (vector), thực hiện hầu hết
các tính năng của các cấu trúc dữ liệu cơ bản (stack, queue, map, set...). Ngoài ra, STL còn bao gồm các thuật toán
cơ bản: tìm min, max, tính tổng, sắp xếp (với nhiều thuật toán khác nhau), thay thế các phần tử, tìm kiếm (tìm kiếm
thường và tìm kiếm nhị phân), trộn. Toàn bộ các tính năng nêu trên đều được cung cấp dưới dạng template nên việc
lập trình luôn thể hiện tính khái quát hóa cao. Nhờ vậy, STL làm cho ngôn ngữ C++ trở nên trong sáng hơn nhiều.
Đặc điểm thư viện STL là được hỗ trợ trên các trình biên dịch ở cả hai môi trường WINDOWS lẫn UNIX, vì vậy nên
khi sử dụng thư viện này trong xử lý thuận tiện cho việc chia sẽ mã nguồn với cộng đồng phát triển.
Vì thư viện chuẩn được thiết kế bởi những chuyện gia hàng đầu và đã được chứng minh tính hiệu quả trong lịch sử
tồn tại của nó, các thành phần của thư viện này được khuyến cáo sử dụng thay vì dùng những phần viết tay bên
ngoài hay những phương tiện cấp thấp khác. Thí dụ, dùng std::vector hay std::string thay vì dùng kiểu mảng đơn
thuần là một cách hữu hiệu để viết phần mềm được an toàn và linh hoạt hơn.
Các chức năng của thư viện chuẩn C++ được khai báo trong namespace std;
Dưới đây ta sẽ tìm hiểu từng thành phần của STL
Xem thêm

70 Đọc thêm

ÔN THI về Cơ sở lập trình

ÔN THI VỀ CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Vì thư viện chuẩn được thiết kế bởi những chuyện gia hàng đầu và đã được chứng minh trong toàn bộ lịch sử kĩ nghệ, các thành phần của thư viện này được khuyến cáo sử dụng thay vì dùng những phần viết tay bên ngoài hay những phương tiện cấp thấp khác. Thí dụ, dùng std:vector hay std::string thay vì dùng kiểu mảng đơn thuần sẽ không những là cho đời sống dễ thở hơn, mà còn là một cách hữu hiệu để viết phần mềm được an toàn và linh hoạt hơn.

STL nguyên là một thư viện của hãng HP và sau đó là của SGI, trước khi nó được nhận vào thành chuẩn C++. Tiêu chuẩn thì không tham chiếu nó bằng cái tên STL, khi đa phần nó chỉ là bộ phận tiêu chuẩn. Tuy vậy, nhiều người vẩn dùng khái niệm STL này để phân biệt nó với phần còn lại của thư viện C++ như là IOstream, quốc tế hóa (kí tự và ngôn ngữ trình bày), chẩn đoán, thư viện C, v.v..
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 3

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 3 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;
Xem thêm

21 Đọc thêm

Thư viện số tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

THƯ VIỆN SỐ TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Phát triển từ thư viện truyền thống thành thư viện sốthư viện điện tử là xu hướng tất yếu không phải chỉ ở mỗi nước ta mà ở tất cả các nước. Tuy nhiên, để xây dựng được một thư viện số theo đúng nghĩa, phát huy hiệu quả, tương xứng với sự đầu tư, chúng ta cần có một quan điểm thống nhất, có cách tiếp cận đúng, lựa chọn bước đi thích hợp và những giải pháp thiết thực.
Luận văn đã trình bày những vấn đề lý luận, nội hàm các khái niệm liên quan tới thư viện số: tài liệu số, tài nguyên số, bộ sưu tập số, thư viện số…
Trình bày những vấn đề cơ bản về thực trạng thư viện tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Cục) xung quanh việc xây dựng và phát triển thư viện số: cấu trúc thư viện số; vấn đề kỹ thuậthạ tầng cơ sở (trang bị phần cứng, lựa chọn và ứng dụng phần mềm cũng như các chuẩn…); tổ chức nội dung số (tạo lập và phát triển kho tư liệu số hóa, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu toàn văn, thiết lập các liên kết…); vấn đề bảo quản, khai thác và bản quyền… Từ đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị và giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thư viện số tại Cục.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 2

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 2 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 4

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 4

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;
Xem thêm

24 Đọc thêm

Chương trình có sử dụng hàm, biến toàn cục, biến cục bộ

CHƯƠNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG HÀM, BIẾN TOÀN CỤC, BIẾN CỤC BỘ

- Hàm tự định nghĩa: Là những hàm không có sẵn trong thư viện hàm chuẩn của ngôn ngữ lập trình.. Muốn sử dụng những hàm này người sử dụng phải tạo ra nó.[r]

25 Đọc thêm

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 5

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 5 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;

23 Đọc thêm

Lịch sử thư viện của Lê Văn Viết

LỊCH SỬ THƯ VIỆN CỦA LÊ VĂN VIẾT

Lịch sử thư viện là môn chuyên ngành nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của thư viện trên thế giới và Việt Nam, tìm ra những vấn đề chung và đặc thù của phát triển thư viện ở nỗi nước và trên toàn thế giới. Các bài giảng được cấu trúc theo trình tự thời gian của lịch sử nhân loại. Trong mỗi giai đoạn lịch sử sẽ trình bày ở dạng sơ lược về điều kiện kinh tế chính trị của thế giới, hoặc khu vực có liên quan, sau đó là những sự kiện lịch sử nổi bật trong giai đoạn đó. Môn học sẽ đi sâu phân tích những cái mới xuất hiện trong từng giai đoạn lịch sử: thư viện mới, hình thức hoạt động mới, chuẩn nghiệp vụ mới, trường đại học thư viện đầu tiên... Đối với phần lịch sử thư viện nước ngoài, học phần chú ý đặc biệt đến lịch sử thư viện của các nền văn minh cổ xưa nhất, đến các nước châu Âu và châu Á. Phần về lịch sử thư viện từ thế kỷ XX sẽ được đề cập kỹ hơn phần từ thế kỷ XVI đến hết thế kỷ XIX. Ở phần này sẽ trình bày kỹ lịch sử thư viện một số nước, đặc biệt như Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh, Pháp. Các vấn đề về hợp tác quốc tế, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thư viện, cũng sẽ được dành một thời lượng đáng kể. Đối với lịch sử thư viện Việt Nam, môn học cũng có cách tiếp cận tương tự: đi sâu trình bày các sự kiện từ khi xuất hiện thư viện đầu tiên ở nước ta, đặc biệt kỹ hơn là thời kỳ cận đại và hiện đại. Lịch sử thư viện giai đoạn sau 1945 lại sẽ được dành nhiều thời lượng hơn
Xem thêm

19 Đọc thêm

DO AN THU VIEN TRINH

DO AN THU VIEN TRINH

Trường ĐH Quang TrungKhoa : Công nghệ thông tinHọ tên: Hà Thị Xuân TrinhLớp : 15410111 - C10THĐỒ ÁN: QUẢN LÝ THƯ VIỆNTuần 2:-Viết phần giới thiệu tổng quan về đồ án(1-2 trang), nêu rõ hiện tượnggiải pháp.Đưa ra mô hình chức năng chung của hệ thống quản lý thư viện.Thu thập phiếu mượn trả.Xem mã số lưu trữ như thế nào?

1 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN PTTKHT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN PTTKHT

đây là tài liệu về hệ thống quản lý thư viện môn phân tích thiết kế hệ thống
mô hình quản lý thư viện, tham khảo và phân tích và triển khai thành phần mềm giúp hỗ trợ các bạn sinh viên học môn Phân tích thiết kế hệ thống tốt hơn, gồm có những kiến thức của sơ đồ ERD , DFD, DFD cấp 0, 1, 2 v. vvvv

39 Đọc thêm

TÀI LIỆU MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG PDF

TÀI LIỆU MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG PDF

- Ổn định danh định: nếu K ổn định nội với mô hình danh định P0- Ổn định bền vững: nếu K ổn định nội với mọi mô hình thuộc ∆P- Chất lượng danh định: nếu các mục tiêu chất lượng được thỏa đối với mô hình danh địnhP0- Chất lượng bền vững: nếu các mục tiêu chất lượng được thỏa đối với mọi mô hình thuộc∆PMục tiêu bài toán ổn định bền vững là tìm bộ điều khiển không chỉ ổn định mô hình danhđịnh P0 mà còn ổn định một tập các mô hình có sai số ∆P3.1.2 Chuẩn của tín hiệu3.1.2.1 Khái niệm chuẩnTrong điều khiển nói riêng cũng như trong các công việc có liên quan đến tín hiệu nóichung,thông thường ta không làm việc chỉ riêng với một tín hiệu hoặc một vài tín hiệu điểnhình mà ngược lại phải làm việc với một tập gồm rất nhiều các tín hiệu khác nhau. Khiphải làm việc với nhiều tín hiệu khác nhau như vậy chắc chắn ta sẽ gặp bài toán so sánhcác tín hiệu để chọn lọc ra được những tín hiệu phù hợp cho công việc.Các khái niệm như tín hiệu x1(t) tốt hơn tín hiệu x2(t) chỉ thực sự có nghĩa nếu như chúngcùng được chiếu theo một tiêu chuẩn so sánh nào đó. Cũng như vậy nếu ta khẳng định rằng
Xem thêm

37 Đọc thêm

TRỊNH THỊ TÌNH NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯ VIỆN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH – cơ sở THANH HOÁ

TRỊNH THỊ TÌNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CƠ SỞ THANH HOÁ

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ: 3.1. Mô hình nghiên cứu tổng thể. 7
Sơ đồ: 3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 8
Sơ đồ 3.3 Quy trình nghiên cứu 10
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Giả thuyết và kỳ vọng của các biến nghiên cứu 8
Bảng3.2: Tiến độ các bước nghiên cứu 9
Bảng 3.3: Thang đo các khái niệm 11
Bảng 3.4 Tiến độ nghiên cứu 13


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 2
1. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2
1.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN: 2
1.5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG THỂ 7
3.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 7
3.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 9
3.3.1. Tiến độ các bước nghiên cứu 9
3.3.2. Quy trình nghiên cứu 9
3.4. THANG ĐO 11
3.5. BẢNG CÂU HỎI 12
3.6. MÃ HÓA CÁC BIẾN QUAN SÁT 12
3.7. MẪU VÀ THÔNG TIN MẪU 13
3.7.1. Mẫu 13
3.7.1.1. Đối tượng nghiên cứu: 13
3.7.1.2. Phương pháp chọn mẫu 13
3.7.1.3. Thời gian phỏng vấn: 3 tuần 13
3.7.2. Thông tin mẫu 13
3.8. TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU 13
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ. 15
4.1.THỰC TRẠNG. 15
4.2. KẾT QUẢ: 15
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT VÀ NHẬN XÉT 20
5.1. Phát triển và đa dạng hóa nguồn tài nguyên 20
5.2. Bồi dưỡng và đào tạo thêm cho đội ngũ quản lý thư viện 20
5.3.Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của người dùng 21
5.4: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thông tin: 21
5.5. Đẩy mạnh maketing hoạt động thông tin trong thư viện: 21
5.6. Tiếp cận và đưa vào sử dụng các ứng dụng công nghệ mới theo kịp thời đại để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. 21
5.7. Đẩy mạnh quãng các dịch vụ TTTV 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23
PHỤ LỤC 24

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Thư viện là môt nơi không thể thiếu của một trường đại học. Thư viện có một vai trò rất lớn trong quá trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trong một trường đại học. Thư viện với một môi trường học tập thuận lợi , tài liệu phong phú, công tác tra cứu thông tin, mượn trã tài liệu thuận... Thư viện đóng vai trò gián tiếp, xây dựng thói quen tự học, tự bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, đặc biệt thư viện trường càng đóng vai trò quan trọng hơn khi trường đại chuyển từ học niên chế sang học tín chỉ. Mặt khác, thư viện giúp bạn đọc tạo dựng được tính chủ động và hình thành hướng phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập của mình
Thư viện trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa nằm ngay tại tầng 1 của dãy nhà K giãng đường chính của trường. Thư viện trường với một diện tích rộng lớn với một phòng tự học ,đọc sách với 130 chỗ ngồi ,có kết nối Wifi cho phép kết nối internet; kho sách phong phú về thể loại ,với nhiều loại sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu của nhiều chuyên ngành khác nhau; 2 phòng cho mượn để họp nhóm cho nhiều người, một phòng đọc báo, tạp chí với những cuốn báo tạp chí cung cấp thêm thông tin xã hội cho sinh viên, một phòng máy tính với máy tính cho phép sinh viên truy cập thông tin nhanh chóng…..Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và những cán bộ nhân viên thư viện dày dặn kinh nghiệm nên thư viện là nơi thuận tiện cho việc phục vụ học tập, là một nơi các bạn sinh viên tìm đến để học tập, tra cứu, tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu của mình. Nhưng nhìn vào hoạt động thư viện trường càng ngày càng ít các bạn sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại thư viện, phòng tự học vắng tanh, phòng học nhóm, phòng máy tính thì bỏ không... Với mong muốn tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thiện vai trò của thư viện trường và để thư viện trường đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tìm hiểu về quá trình hoạt động của thư viện, một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên, thu hút sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại thư viện, hoàn thiện vai trò của thư viện để thư viện là một điểm đến cho các bạn sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
1. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Các bạn sinh viên đang học tại trường Đại học Công nghiêp thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 3 Thanh Hóa
Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ 159 – 26102013
1.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN:
+ Phiếu điều tra: thăm dò, lấy ý kiến của sinh viên trường đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh CS 3TH
Phương pháp phỏng vấn qua mạng internet như mail và facebook: Gửi bảng câu hỏi đã soạn sẵn qua mail hoặc facebook cho những bạn sinh viên trong trường Đh Công nghiệp TPHCM Cơ sở 3 Thanh Hóa
+ Quan sát : Tình hình hoạt động, các phương tiện dụng cụ, trang thiết bị phục vụ như: phòng máy tính, phòng sách báo, phòng tự học; số lượng các bạn sinh viên đến thư viện.
+Phỏng vấn: các thầy cô quản lí thư viện, các bạn sinh viên thường xuyên đến thư viện.
Dữ liệu thứ cấp được lấy từ:
+Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. (2008). Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học (Ban hành theo quyết định số 132008QĐBVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
+Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (2009). Qui chế về tổ chức và hoạt động của thư viện đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo quyết định số 165QĐĐHQGTCCB ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).
+ Nguyễn Võ Hoàng (2009). Vai trò của thư viện đại học trong kiểm định chất lượng trường đại học. Kỷ yếu hội nghị thư viện các trường đại học, cao đẳng lần thứ nhất
+ Nguyễn Thanh Minh. 2006. Thư viện và vấn đề đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam. Hội nghị quốc tế về thư viện. TP. Hồ Chí Minh.
+ Cao Minh Kiểm. 2008. Một số suy nghĩ về tổ chức và hoạt động thông tin, thư viện ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
+Bộ Thông tin và Truyền thông. 2008. 10 sự kiện nổi bật trọng lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2007. Công nghệ thông tin và Truyền thông
1.5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
Từ việc nghiên cứu về thực trạng của thư viện, các phòng của thư viện,mô hình giả thiết ảnh hưởng tới chất lượng thư viện, từ việc thăm dò ý kiến của các bạn sinh viên để tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu của sinh viên, thu hút sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại thư viện, hoàn thiện vai trò của thư viện để thư viện là một điểm đến cho các bạn sinh viên, phục vụ cho học tập và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học nha trang đối với thư viện nhà trường

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỐI VỚI THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1MỤC LỤC2PHẦN MỞ ĐẦU31. Lý do chọn đề tài32. Mục đích nghiên cứu33. Khách thể, đối tượng nghiên cứu44. Phương pháp nghiên cứu45. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu46. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu57. Cấu trúc của báo cáo5Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU62.1 Các khái niệm cơ bản62.1.1 Khái niệm về dịch vụ62.1.2 Chất lượng dịch vụ72.1.3 Sự hài lòng của sinh viên72.1.4 Quan hệ giữa chất lượng phục vụ và sự hài lòng của sinh viên72.1.5 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ82.2 Mô hình chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHNT92.2.1 Cơ sở áp dụng mô hình92.2.2 Mô hình nghiên cứu10Chương 2: PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU113.1 Giới thiệu khái quát về thư viện trường ĐHNT113.1.1 Lịch sử hình thành thư viện trường Đại học Nha Trang 113.1.2 Quá trình phát triển 113.2 Công cụ thu thập dữ liệu123.3 Phương pháp nghiên cứu123.4 Nội dung và kết quả nghiên cứu13KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ15TÀI LIỆU THAM KHẢO16DANH SÁCH NHÓM17 PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài : Qua tìm hiểu thực tế từ các phiếu điều tra từ 200352 trường đại học, cao đẳng trong cả nước và nhận được thông tin phản hồi của 140200 trường, trong đó 80 trường đại học và 60 trường cao đẳng đạt tỷ lệ 70%. Kết quả cho thấy, thư viện đại học hiện nay cơ bản được chia thành 3 nhóm: nhóm thư viện các đại học quốc gia, đại học vùng; nhóm thư viện các trường đại học, của các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia và đại học vùng; nhóm thư viện của các trường cao đẳng. Nét chung nhất là đối tượng bạn đọc tương đối đồng đều, tuyệt đại bộ phận là giảng viên, sinh viên các trường có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên và đều có nhu cầu đọc sách, khai thác tài liệu phục vụ cho công việc của mình. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, một số thư viện đại học được nâng cấp nhờ nguồn kinh phí nhà nước, nhờ vốn vay Ngân hàng Thế giới và nhờ tài trợ nước ngoài. Dự án giáo dục đại học I đã đầu tư cho 25 trường đại học với gần 13 tổng số tiền của Dự án. Những thư viện này đã bắt đầu tổ chức theo mô hình hiện đại. Tuy nhiên sự đổi mới đó vẫn chưa đủ, nguồn tài nguyên thông tin vẫn chưa được cải thiện đáng kể; gần 25% trường đại học, thư viện chưa phải là đầu mối trực thuộc ban giám đốc mà thuộc các phòng chức năng; vốn tài liệu và nguồn thông tin nghèo nàn, nhiều thư viện chưa đạt đến 10.000 đơn vị bảo quản tài liệu có giá trị; vẫn còn nằm bên lề hoạt động giảng dạy và học tập của thầy và trò. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, chất lượng giảng dạy đại học ở nước ta còn đang ở tình trạng yếu kém, cần phải xem xét lại. Phương pháp dạy và học hiện nay đang làm mất đi khả năng sáng tạo, năng lực tư duy độc lập, sự sinh động của các buổi học. Vấn đề là làm thế nào để những buổi học trở nên hấp dẫn, khơi gợi say mê, kích thích sáng tạo, phát triển khả năng tư duy độc lập của sinh viên. Điều này đang có nhiều lời giải, nhưng trong đó củng cố hệ thống thư viện ở các trường đại học là giải pháp cần phải quan tâm. Bởi thế mạnh của thư viện đại học là nơi cung cấp nguồn thông tin quan trọng nhất của nhà trường; là điểm kết nối giữa nguồn thông tin của xã hội và nhu cầu của sinh viên; là môi trường rèn luyện và phát huy khả năng độc lập trong khám phá và tư duy sáng tạo của sinh viên. Ở thư viện đại học, bài giảng của thầy chỉ còn là những định hướng, qua đó sinh viên xác định mục tiêu của công cuộc khám phá, việc lựa chọn, đồng hoá những kiến thức tuỳ thuộc vào ý muốn của sinh viên. Vì thế thư viện phải là địa chỉ cần thiết để sinh viên từng bước tập dượt trở nên con người có ích, có năng lực và chinh phục đỉnh cao trí tuệ.Từ những phân tích trên, theo hướng tiếp cận vấn đề liên quan đến thư viện – một hình thức sản phẩm dịch vụ của các trường đại học, cao đẳng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình tự học tự rèn trên ghế giảng đường, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “Đánh giá sự hài lòng của sinh viên ĐHNT đối với thư viện nhà trường”.
Xem thêm

17 Đọc thêm