MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN":

MỘT SỐ ĐẶCĐIỂM TÂM LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ ĐẶCĐIỂM TÂM LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trƣờng, đang tiếnhành công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn bộ đất nƣớc. Các nhà quản trị Việt Nam đứngtrƣớc sự biến đổi mạnh mẽ của môi trƣờng kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnhtranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày[r]

20 Đọc thêm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng mua xe số hai bánh tại địa bàn thành phố Vĩnh Long

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG MUA XE SỐ HAI BÁNH TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, thị trƣờng xe gắn máy nói chung và thị trƣờng xe số hai bánh nói
riêng đang có sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ
Honda, Yamaha, Suzuki, Sym, Kymko. Để tồn tại và phát triển các nhà sản xuất xe
gắn máy đã không ngừng đầu tƣ nghiên cứu,[r]

121 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN MÀU CỦA VẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN MÀU CỦA VẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT

[Yellow(+) / Xanh tím(-)] = (L+M)-SNếu vế phải của phƣơng trình dƣơng (nghĩa là nếu L+M>S) thì một tín hiệumàu vàng đƣợc tạo ra. Nếu S> L+M thì tạo ra tín hiệu màu xanh tím. Các tế bào đốilập đỏ cờ- xanh lục cũng hoạt động theo cách tƣơng tự, do đó:[Đỏ cờ (+)] /[Xanh lục[r]

Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC YẾU TỐ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đối với đối thủ cạnh tranh, nhà kinh doanh cú đạo đức khụng nhằm tiờu diệt đối thủ cạnh tranh, mà cú thỏi độ cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh bằng trớ tuệ, tài năng và uy tớn bằng chất l[r]

10 Đọc thêm

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH VẬT (BIOFILM) VÀ BƯỚC ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH VẬT (BIOFILM) VÀ BƯỚC ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI

cộng đồng vi sinh vật trong mạng lƣới tiếp nhận đƣợc vật liệu di truyền mới đẩymạnh sự tiến hóa và đa dạng di truyền trong cộng đồng các vi sinh vật [20].1.6.Ứng dụng của màng sinh vật1.6.1. Ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại ở cây trồngTrong một vài năm gần đây hƣớng nghi[r]

45 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN NPK THÍCH HỢP CHO CÂY CON TRONG VƯỜN ƯƠM ĐỐI VỚI GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN NPK THÍCH HỢP CHO CÂY CON TRONG VƯỜN ƯƠM ĐỐI VỚI GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ.

sản xuất chè, tập trung chủ yếu từ các nƣớc Châu Á và Châu Phi. Sản phẩm từcây chè đang đƣợc sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới dƣới nhiều công dụngkhác nhau nhƣng phổ biến nhất vẫn là đồ uống.Việt Nam có điều kiện tự nhiên phù hợp cho cây chè sinh trƣởng pháttriển. Sản xuất chè giữ vai trò quan tr[r]

61 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TĂNG HUYẾT ÁP BĂNG THUỐC ENALAPRIL VÀ NIFEDIINE TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TĂNG HUYẾT ÁP BĂNG THUỐC ENALAPRIL VÀ NIFEDIINE TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

huyết áp [7], [29].Các thuốc chẹn bêta có tác dụng bất lợi là gây ngủ gà, đau cơ chân khivận động, giảm trí nhớ và cũng làm cho các bệnh mạch máu ngoại vi nặnglên…Thuốc chống chỉ định trong hen phế quản, nhịp chậm, hội chúng yếu nútxoang…và thuốc gây tác dụng chuyển hoá bất lợi nhƣ làm suy gi[r]

20 Đọc thêm

Văn hóa kinh doanh của việt tiến

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA VIỆT TIẾN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay kh[r]

31 Đọc thêm

thực trạng và giải pháp đạo đức trong bán hàng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG

MỞ ĐẦU
1.Sự cần thiết của đề tài
Đạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy lòng người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hoá lợi nhuận, để củng cố thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, với đạo đức trong bán hàng là một phần của đạo đức kinh doanh đóng vai trò quan tr[r]

14 Đọc thêm

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ calci clorid và thời gian tạo hạt đến quá trình cổ định tế bào nấm men sacharomyces cerevissiae

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CALCI CLORID VÀ THỜI GIAN TẠO HẠT ĐẾN QUÁ TRÌNH CỔ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN SACHAROMYCES CEREVISSIAE

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong vài năm gần đây các dạng thuốc probiotics đang rất đƣợc quan tâm
nghiên cứu và phát triển bởi nhiều lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe của con
ngƣời. Trong đó, Lactobacillus acidophilus là một trong những chủng vi sinh vật
probiotics phổ biến nhất hiện nay bởi nhiều[r]

49 Đọc thêm

Khảo sát ảnh hưởng của sữa gầy đến khả năng sống sót của saccharomyces boulardii trong quá trình đông khô

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỮA GẦY ĐẾN KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA SACCHAROMYCES BOULARDII TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔNG KHÔ

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong vài năm gần đây các dạng thuốc probiotics đang rất đƣợc quan tâm
nghiên cứu và phát triển bởi nhiều lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe của con
ngƣời. Trong đó, Lactobacillus acidophilus là một trong những chủng vi sinh vật
probiotics phổ biến nhất hiện nay bởi nhiều[r]

50 Đọc thêm

Khảo sát ảnh hưởng của tá dược lên khả năng sống sót của lactobacillus acidophilus trong pellet probiotic

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC LÊN KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS TRONG PELLET PROBIOTIC

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong vài năm gần đây các dạng thuốc probiotics đang rất đƣợc quan tâm
nghiên cứu và phát triển bởi nhiều lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe của con
ngƣời. Trong đó, Lactobacillus acidophilus là một trong những chủng vi sinh vật
probiotics phổ biến nhất hiện nay bởi nhiều[r]

49 Đọc thêm

Luận Ngữ Ứng Dụng Trong Kinh Doanh – Thiệu Vũ

LUẬN NGỮ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH – THIỆU VŨ

Đây là cuốn sách tu dưỡng đạo đức hữu ích cho tất cả mọi người. Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh đề cập đến sáu phẩm chất mà bất kỳ doanh nhân nào cũng phải học hỏi, xây dựng mô hình phẩm chất của doanh nhân hiện đại: Nhân ái, Thủ chính, Tuân lễ, Thành tính, Trung thành, Hiếu học.

Áp dụng những đ[r]

162 Đọc thêm

bài 4 đạo đức TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

BÀI 4 ĐẠO ĐỨC TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

LỜI MỞ ĐẦUThực tiễn đổi mới kinh tế sau 20 năm ở Việt Nam đã cho thấy rằng, bên cạnh những thành tựu kinh tế quan trọng đã đạt được trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang gặp phải một số khó khăn tồn tại do những thất bại vốn có của ki[r]

21 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp về đạo đức trong bán hàng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG

MỞ ĐẦU1.Sự cần thiết của đề tàiĐạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy lòng người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hoá lợi nhuận, để củng cố thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, với đạo đức trong bán hàng là một phần của đạo đức kinh doanh đóng vai trò quan trọng[r]

9 Đọc thêm

đạo đức trong kinh doanh và mối quan hệ với pháp luật

ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁP LUẬT

LỜI MỞ ĐẦU
Lợi nhuận là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp và là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động[r]

18 Đọc thêm

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng và tác động tới các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại việt nam

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG VÀ TÁC ĐỘNG TỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ K[r]

120 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG

5thống ATM, sự giới thiệu của những ngƣời khác, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, quảngcáo. Trong 20 nhân tố, sau khi đƣợc nhóm thành các nhóm nhân tố, kết quả nghiêncứu kết luận rằng có ba nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn ngân hàng củakhách hàng, lần lƣợt là:+ Nhóm nhân t[r]

130 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM PGD LẠC LONG QUÂN

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM PGD LẠC LONG QUÂN

chính thu thập được trong quá trình thực tập, luận văn nêu lên những kết quả đạtđược trong giai đoạn 2010- 2012 của HDBank và PGD, từ đó đưa ra những nhậnxét và nhận định phù hợp.Thứ ba, dựa trên những lý luận cơ bản được trình bày trong chương 1 vànhững số liệu thu thập được về[r]

90 Đọc thêm

Nghiên cứu sự biến đổi các thông số áp lực làm đầy thất trái trước và sau phẫu thuật bệnh hở van hai lá

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CÁC THÔNG SỐ ÁP LỰC LÀM ĐẦY THẤT TRÁI TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT BỆNH HỞ VAN HAI LÁ

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hở van hai lá là bệnh phổ biến và thƣờng gặp trên lâm sàng của bác sỹ
tim mạch ở Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc trên thế giới, nguyên nhân chủ yếu
do thấp tim và một số bất thƣờng của cấu trúc van hai lá 5, 6, 7. Nếu
không điều trị và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến suy tim và gây tử[r]

85 Đọc thêm

Cùng chủ đề