MẪU POWERPOINT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẪU POWERPOINT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC":

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở dùng cho học sinh, sinh viên thực tập hoặc viên chức, công chức làm đề tài nghiên cứu khoa học tại cơ quan, đơn vị để làm căn cứ đánh giá chất lượng viên chức cuối năm.

Đọc thêm

Module TH 30 Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

MODULE TH 30 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam gồm ba nội dung chính, trình bày các mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, một số điểm cần lưu ý khi viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và tài liệu tham khảo trong báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụn

37 Đọc thêm

tạo trang trình chiếu bài giảng điện tử

TẠO TRANG TRÌNH CHIẾU BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

PowerPoint là một chương trình ứng dụng nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. Cho phép người sử dụng thiết kế các Slide trình bày các bài thuyết trình, bài giảng, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, luận văn tốt nghiệp, giới thiệu sản phẩm,…tuỳ theo yêu cầu công việc rất hiệu quả và mang tính khoa học. Trình diễn PowerPoint là một phương tiện truyền đạt thông tin hiệu quả, tăng tính thuyết phục và thu hút được người quan tâm bằng các hiệu ứng chuyển động, âm thanh, hình ảnh đẹp mắt.
Xem thêm

14 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP DH CÔNG NGHIỆP HCM CTY FIRST METAL

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP DH CÔNG NGHIỆP HCM CTY FIRST METAL

Thực hiện báo cáo thực tập là một hoạt động nghiên cứu khoa học về mối liên hệ giữa kiến thức được đào tạo tại trường với thực tế, do vậy báo cáo thực tập cần được trình bày đầy đủ, chặt chẽ và theo các trình tự ,mẫu báo cáo thực tập khoa cơ khí dh công nghiệp hcm

42 Đọc thêm

MẪU SLIDE POWERPOINT BÁO CÁO KHOA HỌC

MẪU SLIDE POWERPOINT BÁO CÁO KHOA HỌC

Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học

15 Đọc thêm

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2

MẪU POSTER NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 2

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 2
Xem thêm

1 Đọc thêm

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1

MẪU POSTER NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 1

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 v Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1
Xem thêm

1 Đọc thêm

Mẫu powerpoint dành cho kinh doanh

Mẫu powerpoint dành cho kinh doanh

Đây là một mẫu powerpoint chuyên nghiệp. Mẫu powerpoint phù hợp cho các bạn đang làm báo cáo kinh doanh, thuyết trình bán hàng, thuyết trình trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như mẫu powerpoint cho đại hội đồng cổ đông, mẫu powerpoint cho hội nghị khách hàng, mẫu powerpoint cho giới thiệu dự án đầu tư, mẫu powerpoint cho giới thiệu sản phẩm, ..

Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint (2)

MẪU SLIDE POWERPOINT (2)

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint báo cáo tiến độ công việc

MẪU SLIDE POWERPOINT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint 3D

MẪU SLIDE POWERPOINT 3D

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint bảo vệ tốt nghiệp (tiếng Trung)

MẪU SLIDE POWERPOINT BẢO VỆ TỐT NGHIỆP (TIẾNG TRUNG)

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint Giới thiệu phần mềm (Tiếng Trung)

MẪU SLIDE POWERPOINT GIỚI THIỆU PHẦN MỀM (TIẾNG TRUNG)

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint hình động (2)

MẪU SLIDE POWERPOINT HÌNH ĐỘNG (2)

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Mẫu Slide Powerpoint hình động (3)

MẪU SLIDE POWERPOINT HÌNH ĐỘNG (3)

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và làm việc với Power point2010 . bản đẹp

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG VÀ LÀM VIỆC VỚI POWER POINT2010 . BẢN ĐẸP

PowerPoint vốn là một trong những sản phẩm chiến lược nhất của bộ Microsoft Office và đã được ra mắt người dùng từ những phiên bản đầu tiên cách đây tới hơn… 20 năm dành cho Windows 2.0. Sau nhiều năm cải tiến và tiếp cận người dùng, đến nay PowerPoint đã trở thành một sản phẩm quen thuộc cho bất cứ ai muốn làm công tác trình bày.PowerPoint được ứng dụng trong làm lịch, sách, business card, bằng cấp chứng nhận, đồ thị, tờ rơi, biểu mẫu, thư mời, báo cáo... thậm chí bạn có thể dùng để thể hiện các ý tưởng phục vụ cho mục đích cộng đồng, hay giới thiệu một bài hát, một bài thơ, một câu châm ngôn, triết lý, một câu chuyện, một mẫu quảng cáo.Từ phiên bản 2007, PowerPoint đã mang dáng vẻ mới với giao diện Ribbon và lưu trữ bài trình bày ở dạngOpenXML. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng PowerPoint 2010 để mở các tài liệu PowerPoint được tạo từ các phiên bản trước hoặc lưu lại một bài trình bày theo định dạng cũ 972003. Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2003 và muốn mở một tài liệu của PowerPoint 2010 thì một số thành phần trên bài trình bày có thể không chỉnh sửa được mà chỉ còn ở dạng hình ảnh.Sang phiên bản 2010, Microsoft đã cải tiến toàn bộ các sản phẩm của mình theo phương châm là chạy trên cả máy tính để bàn, trên trình duyệt và điện thoại di động. Một bài trình bày sau khi được hoàn tất có thể lưu trữ lên đĩa cứng của máy tính, có thể lưu lên web với chức năng “Save to Web”, lưu trữ lên mạng internet của công ty thông qua “Save to SharePoint”.
Xem thêm

335 Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: I. Mở đầu Mỗi cuốn báo cáo gồm các trang theo thứ tự sau: 1. Trang 1: Bìa cứng (Mẫu 02) 2. Trang 2: Trang bìa mềm (mẫu 03) 3. Trang 3: Lời cảm ơn. 4. Trang 4: Nhận xét, điểm chấm của giáo viên hướng dẫn (Mẫu 04) 5. Trang 5: Mục lục. 6. Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng, Danh mục hình vẽ (mẫu 05) 7. Lý do chọn đề tài (Nên theo hướng: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài) 8. Địa điểm thực tập(Nhận xét của cơ quan nơi thực tập) 9. Mục đích nghiên cứu (các kết quả đã đạt được) 10. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11. Phương pháp nghiên cứu
Xem thêm

7 Đọc thêm

Ảnh nền đẹp cho mẫu Slide Powerpoint

ẢNH NỀN ĐẸP CHO MẪU SLIDE POWERPOINT

Thiết kế Slide Powerpoint để phù hợp với công việc (ví dụ: báo cáo tiến độ công việc, bảo vệ luận văn, giới thiệu sản phẩm) của mình đòi hỏi thời gian nhất định để tìm hiểu. Vi thế, với mong muốn giúp đỡ các bạn giảm bớt thời gian tạo các mẫu Slide powperpoint, mình đã sưu tầm một số mẫu phù hợp với những công việc nhất định để các bạn có thể sử dụng được luôn, và để giành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn của mình. Lưu ý: Một số mẫu có thể có tiếng Trung, nhưng các bạn chỉ cần xóa đi, để lấy khung của nó là được.
Xem thêm

35 Đọc thêm

MẪU POWERPOINT CHUYÊN NGHIỆP CỰC ĐẸP ĐỂ LÀM INFORGRAPHIC - MINIO 3

MẪU POWERPOINT CHUYÊN NGHIỆP CỰC ĐẸP ĐỂ LÀM INFORGRAPHIC - MINIO 3

Đây là mẫu Powerpoint chuyên nghiệp cực đẹp để làm Inforgraphic. Nếu bạn có nhu cầu làm Powerpoint truyền tài thông tin theo dạng Inforgraphic. Bạn có thể xem bản Demo tại www.youtube.comwatch?v=Sra1uB7vblA, file tải về bao gồm có cả hiệu ứng được tích hợp sãn trong file này luôn, bạn chỉ cần tải về và chỉnh sửa chút xíu là bạn đã có một bài báo cáo cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp

86 Đọc thêm

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 Khổ giấy A4. Số trang từ 50 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tàiliệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13;paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.1. Trang bìa.2. Trang bìa phụ.3. Lời cảm ơn.4. Mục lục.5. Danh mục bảng biểu, hình vẽ.6. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái).7. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài.8. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài.9. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọnđề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vinghiên cứu.ThS. Dương Văn LợiTrường Đại học Tây Bắc4. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI10. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánhgiá về các kết quả này.11. Kết luận và kiến nghị:12. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữcái).13. Phụ lục.Cách trình bày các đề mục
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề