ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM":

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam
Xem thêm

110 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU DÂN SỐ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU DÂN SỐ

Một số vấn đề mang tính toàn cầu dân số

20 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM _3.1.ĐEM LẠI NHỮNG CƠ HỘI TRANH THỦ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỒNG THỜI _ _TẠO SỨC ÉP CẠNH TRANH VỀ KINH [r]

6 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan. Vì vậy, để hoạt động ngân hàng phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả thì cần phải kiểm soát và hạn chế được rủi ro thông qua công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Trong các loại rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt, rủi ro thanh khoản (RRTK) là một trong những thách thức lớn nhất, nguy hiểm nhất của ngân hàng. Một ngân hàng hoạt động bình thường phải đảm bảo được khả năng thanh toán, tức là phải đáp ứng được các nhu cầu thanh toán trong hiện tại, tương lai và các nhu cầu thanh toán đột xuất. Một khi rủi ro thanh khoản xuất hiện thì không chỉ nó ảnh hưởng đến bản thân NHTM mà còn ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế xã hội. Chính vì ảnh hưởng lớn, vừa mang tính cục bộ vừa mang tính toàn cầu của loại rủi ro này, quản trị rủi ro thanh khoản trở thành một vấn đề thường trực mang tính sống còn cho ngành ngân hàng cũng như cả nền kinh tế.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Tình hình dân số thế giới thực trạng đáng lo ngại

TÌNH HÌNH DÂN SỐ THẾ GIỚI THỰC TRẠNG ĐÁNG LO NGẠI

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề toàn cầu. Một trong những vấn đề toàn cầu được toàn nhân loại quan tâm nhất hiện nay chính là vấn đề: “Dân số”. Dân số đã và đang là một vấn đề làm các giới chức lãnh đạo các quốc gia cũng như những nhà nghiên cứu về xã hội trên thế giới thực sự “đau đầu”. Nhiều người đã gọi những vấn đề toàn cầu trong đó có dân số là một bài toán chưa có cách giải chi tiết và đáp số cụ thể. Khái niệm “con quái vật dân số” hay “quả bom dân số” đã trở lên không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Gọi như vậy phần nào đã cho chúng ta một cái nhìn khái quát nhất về tính nguy hại và cấp thiết, cũng như những áp lực mà vấn đề dân số gây ra cho chúng ta. Việc dân số thế giới gia tăng đã làm ảnh hưởng tới nhiếu vấn đề kinh tế xã hội như: tăng trưởng kinh tế, giáo dục, văn hóa, môi trường…
Xem thêm

25 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, và đã làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân loại đã phải quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đó là: sự biến đổi của khí hậu – nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và mưa axít, băng tan.Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí không chỉ tác động xấu đối với sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn,… Hoạt động công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. Ở Việt Nam, tại các khu công nghiệp, các trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với các cấp độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Và sự gia tăng dân số, gia tăng đột biến của các phương tiện giao trong khi cơ sở hạ tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng.Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động phát triển công nghiệp đối với môi trường không khí” để nghiên cứu và qua đó nhóm chúng em đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí nói riêng và môi trường nói chung.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Các biện pháp mà chính phủ Việt Nam thực hiện để giảm bớt thâm hụt ngân sách

CÁC BIỆN PHÁP MÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐỂ GIẢM BỚT THÂM HỤT NGÂN SÁCH

Như chúng ta đã biết, thâm hụt ngân sách nhà nước có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nền kinh tế một nước tùy theo tỉ lệ thâm hụt và thời gian thâm hụt. Nếu tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước với tỷ lệ cao và trong thời gian dài sẽ gây ra lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực. Việc Xử lý thâm hụt ngân sách nhà nước là một vấn đề nhạy cảm, bởi nó không chỉ tác động trước mắt đối với nền kinh tế mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Vì vậy mỗi quốc gia đều có những biện pháp thích hợp nhằm khắc phục thâm hụt ngân sách đưa thâm hụt đến một mức nhất định. Chính phủ Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có những biến động lớn như: giá dầu tăng cao, khủng hoảng tài chính, tình trạng lạm phát diễn ra nhiều nước trên thế giới, vấn đề kiềm chế lạm phát đặt ra vô cùng cấp bách không chỉ ở Việt Nam. Vậy xử lý thâm hụt ngân sách nhà nước như thế nào để ổn định vĩ mô, thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát hiện nay? Các giải pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam hiên nay là gì?
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN SỞI SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN SỞI SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

ĐẶT VẤN ĐỀ
Khác với các loại thuốc thông thường, vắc xin thuộc loại sinh phẩm nên có tính biến thiên, nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng lại được sử dụng trên một số lượng rất lớn các bà mẹ và trẻ em khoẻ mạnh trên cộng đồng [1]. Vì vậy vắc xin cần được quản lý chất lượng (Quality Management: QM) một cách chặt chẽ bằng nhiều công cụ, trong đó kiểm định chất lượng (Quality control: QC) một cách nghiêm ngặt đóng vai trò then chốt.
Năm 2009, Việt Nam đã tự sản xuất được vắc xin sởi sống giảm độc lực, dạng đông khô với tên MVVAC tại Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) theo công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản.
Tính ổn định của vắc xin có ảnh hưởng quan trọng đến sự thành công của chương trình tiêm chủng trên toàn cầu. Tính ổn định này bao gồm hai loại: Tính ổn định về chất lượng của các loạt vắc xin (lot-to-lot consistency: Ổn định chất lượng) và tính ổn định ở các nhiệt độ bảo quản khác nhau (Thermostability hay stability: Ổn định nhiệt).
Chất lượng vắc xin bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất như: Con người, trang thiết bị, nguyên vật liệu, môi trường,....Việc nghiên cứu tính ổn định chất lượng các loạt vắc xin giúp đánh giá được tính ổn định của quy trình sản xuất và mức độ áp dụng hệ thống chất lượng của nhà máy, giúp nhà sản xuất dự đoán được chất lượng các loạt vắc xin trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vắc xin mới sản xuất.
Trong các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin, nhiệt độ có ảnh hưởng lớn nhất đến tất cả các vắc xin và trong mọi thời điểm. Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ không thích hợp có thể mất tác dụng bảo vệ khi vẫn còn hạn sử dụng. Mỗi nhà sản xuất phải thực hiện các nghiên cứu tính ổn định nhiệt để tự xác định hạn sử dụng thực tế cho từng vắc xin do họ sản xuất. Cùng một loại vắc xin nhưng mức độ ổn định của vắc xin của mỗi nhà sản xuất có thể khác nhau do khác biệt về chủng sản xuất, môi trường nuôi cấy, qui trình sản xuất, chất ổn định,...
Khi nhà sản xuất vắc xin muốn thay đổi một công đoạn của qui trình sản xuất hoặc thay đổi một yếu tố quan trọng nào đó trong quy trình sản xuất đều phải thực hiện các nghiên cứu tính ổn định nhiệt trước và sau khi thay đổi để chứng minh sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến tính ổn định của sản phẩm. MVVAC được tiếp nhận chuyển giao công nghệ trực tiếp từ Viện Kitasato, Nhật Bản. Do vậy, giai đoạn đầu MVVAC được sản xuất từ bán thành phẩm của Viện Kitasato. Từ năm 2009, POLYVAC tự sản xuất MVVAC từ nguyên liệu đầu để tạo ra bán thành phẩm rồi vắc xin thành phẩm. Tính ổn định nhiệt của MVVAC sản xuất từ bán thành phẩm của Viện Kitasato đã được công bố [2],[3] nhưng chưa có nghiên cứu nào về tính ổn định của MVVAC do POLYVAC sản xuất từ công đoạn đầu tiên.
Với mong muốn đánh giá được tính ổn định của vắc xin sởi MVVAC trong suốt quá trình từ ngay sau khi sản xuất, trong thời gian bảo quản đến khi sử dụng chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá tính ổn định của vắc xin sởi sản xuất tại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2013” với hai mục tiêu:
1. Đánh giá tính ổn định về chất lượng của các loạt vắc xin sởi thành phẩm sản xuất tại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2013.
2. Đánh giá tính ổn định của vắc xin sởi sản xuất tại Việt Nam ở các nhiệt độ bảo quản khác nhau.
Xem thêm

182 Đọc thêm

VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU: NHỮNG TÁC ĐỘNG KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU: NHỮNG TÁC ĐỘNG KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. VẤN ĐỀ TOÀN CầU DƯỚI GÓC NHÌN VIỆT NAM………3
II. TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM…4
1. Tác động đến phát triển kinh tế…………………………………..4
1.1 Tác động tích cực………………………………………………………….5
1.2 Tác động tiêu cực………………………………………………………….6
2. Tác động đến đời sống con người và công bằng xã hội…………7
3. Tác động đến chủ quyền và anh ninh quốc gia…………………..9
III. TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẦU Ở VIỆT NAM ĐẾN QUAN HỆ QUỐC TẾ……………………………10
1. Tác động tích cực………………………………………………….11
1.1 Thúc đẩy hình thành các cơ chế hợp tác quốc tế…………………..11
1.1.1 Cơ chế hợp tác song phương…………………………………………11
1.1.2 Cơ chế hợp tác đa phương…………………………………………..12
1.2 Làm thay đổi cách nhìn nhận và quá trình hoạch định chính sách của các nước khác………………………………………………..13
2. Tác động tiêu cực…………………………………………………14
2.1 Thách thức luật pháp quốc tế………………………………………14
2.2 Làm căng thẳng quan hệ giữa các nước……………………………15
KÊT LUẬN……………………………………………………………17
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………18
Xem thêm

15 Đọc thêm

Nghiên cứu tình hình outsourcing tại Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH OUTSOURCING TẠI TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới hiện nay đang chuyển thành một hệ thống liên kết ngày càng chặt chẽ thông qua các mạng lưới công nghệ thông tin. Trong bối cảnh đó, outsourcing được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức trên toàn cầu và được xem như là như “là một trong những công cụ mạnh nhất hiện nay để xây dựng công ty tốt hơn và nền kinh tế tốt hơn”. (Michael Corbett, 2009). Với những lợi ích mà outsourcing mang lại, ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng phương thức này trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Outsourcing đã không chỉ còn là giải pháp tạm thời mà còn là định hướng chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
Hiện nay, Trung Quốc là một trong những nước rất thành công trong việc phát triển outsourcing, thu hút rất nhiều đối tác nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực này. Chỉ thực sự phát triển trong khoảng 10 năm gần đây nhưng outsourcing đã có rất nhiều đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội của Trung Quốc.
Tại Việt Nam, outsourcing cũng đã có những bước hình thành và phát triển từ năm 2000, và đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ outsourcing đặc biệt là về outsourcing phần mềm. Tuy nhiên, quá trình phát triển của outsourcing từ đó đến nay vẫn chưa thực sự đạt được những kết quả nổi bật và tương xứng với những tiềm năng mà chúng ta có. Do vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm từ Trung Quốc là nước đi trước và đã có những thành công trong phát triển outsourcing có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam. Chính vì vậy, tác giả đã chọn vấn đề: “Nghiên cứu tình hình outsourcing tại Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Tiểu luận cao học KTQT hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt nam

TIỂU LUẬN CAO HỌC KTQT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại. Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo chủ trương của Đảng: “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với Việt Nam. Em xin chọn đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam. Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự. Đã có rất nhiều nhà kinh tế đề cập đến vấn đề này.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO VÀ LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ VÀ THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN CÓ LIÊN QUAN TRONG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO đang phải dẫn dỡ bỏ các rào cản thuế quan và thuế hoá các rào cản phi thuế quan thì các biện pháp tự vệ, thuế chống phá giá và thuế đối kháng vẫn ngày càng được nhiều quốc gia phát triển áp dụng một cách triệt để, nhất là, nhiều nước đang phát triển và kém phát triển phải đối mặt với tình trạng hàng hoá nhập khẩu bán phá giá tại thị trường của mình, và gánh chịu những thiệt hại cho sản xuất trong nước. Cho nên việc tìm các biện pháp bảo đảm thương mại công bằng - biện pháp chống bán phá giá, đang được rất nhiều nước quan tâm, kể cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên không phải nước nào áp dụng biện pháp chống bán phá giá một cách đúng đắn, đôi khi mang tính chủ quan áp đặt mang tính chính trị.... Hàng hoá của Việt Nam cũng đã gặp phải những biện pháp chống bán phá giá mà nước sở tại áp dụng. Sự việc đó cũng đã ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hoá của chúng ta. Trong bài viết này đề cập đến vấn đề “Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam”

Xem thêm

21 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Metronic Việt Nam

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN METRONIC VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài:
Giai đoạn năm 2008 2009, cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến các công ty lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nguyên nhân sâu xa của cuộc kủng hoảng đó do bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường nhà đất dưới chuẩn tại Mỹ, và lan ra các nền kinh tế lớn, nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tiền tệ của các ngân hàng hàng đầu thế giới và dẫn đến sự phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế. Đây là sự thất bại của chính sách, các đứt gãy mang tính hệ thống. Cuộc khủng hoảng cũng buộc thế giới phải xét lại triết lí đạo đức của sự phát triển.
Năm 20122013 cuộc khủng hoảng lan rộng quy mô toàn cầu. Từ châu Mỹ đến Châu Âu, đến Châu Á, hàng loạt các cuốc gia lâm vào tình trạng nợ công, gánh nặng tài chính. Thậm chí khủng hoảng còn là nguyên nhân sâu xa hình thành các cuộc xung đột, tranh giành quyền lực và nội chiến ở Hy Lạp, Libia, Ai Cập v.v....Trong phạm vi một quốc gia, khủng hoảng không những ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của quốc gia đó mà còn ảnh hưởng các doanh nghiệp và mức sống của người dân.
Ở Việt Nam, giai đoạn năm 2011 2012, là những năm rất tồi tệ với các doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê tính đến ngày 30112012, cả nước đã có 65.091 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 418.853 tỷ đồng, giảm 10% về số lượng doanh nghiệp và giảm 8,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể là 48.473 doanh nghiệp, trong đó 39.936 doanh nghiệp dừng hoạt động và 8.537 doanh nghiệp đã giải thể Nguồn:Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những con số trên phản ảnh rõ nét về tính hình và thực trạng nền kinh tế Việt Nam. Chắc chắn rằng con số doanh nghiệp dừng hoạt động, phá sản sẽ còn tăng trong năm nay khi nhà nước thực hiện một loạt các chính sách quản lý và siết chặt tài chính, ngân hàng và tiền tệ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước đi sáng suốt, những chiến lược phát triển phù hợp.
Công ty TNHH 1TV Metronic Việt Nam là một doanh nghiệp gián tiếp tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến bất động sản như: cung cấp, lắp đặt hệ thống điện trong các dự án tòa nhà văn phòng, chung cư, khách sạn. Vì vậy tình hình kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khủng hoảng kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam. Giai đoạn đầu từ 20082009, ban lãnh đạo công ty đầu tư vào phát triển các nguồn lực và phát triển thị trường của công ty. Giai đoạn tiếp theo công ty đẩy mạnh thực hiện các dự án. Cụ thể năm 2010, Công ty có dự án đầu tiên. Tuy nhiên công ty vẫn chưa có lợi nhuận. Năm 2011, Công ty tiếp tục triển khai dự án, lợi nhuật đạt trên 700 triệu. Trong năm 2012, thị trường BĐS có dấu hiệu đi xuống, kéo theo phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn. Tình hình kinh doanh của Công ty cũng bị sụt giảm theo, lợi nhuận chưa bằng 110 năm trước Báo cáo tài chính năm 2012. Do đó vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay, lãnh đạo công ty cần phải có những biện pháp và chiến lược đúng đắn, phù hợp để đưa công ty không bị rơi vào khủng hoảng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Metronic Việt Nam ” nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể và khả thi để đề xuất với lãnh đạo và Ban giám đốc.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Sự khác nhau giữa DES và 3DES

SỰ KHÁC NHAU GIỮA DES VÀ 3DES

Với sự phát triển mang tính toàn cầu của mạng Internet và TMĐT , con người có thể mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu một cách dễ dàng trong lĩnh vực thương mại rộng lớn. Tuy nhiên đối với các giao dịch mang tính nhạy cảm này cần phải có những cơ chế đảm bảo bảo mât và an toàn vì vậy vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử là một vấn đề hết sức quan trọng. Đề tài sẽ đề cập đến các kỹ thuật chính của lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử.
Hiện nay vấn đề Bảo mật và an toàn thông tin trong TMĐT đã và đang được áp dụng phổ biến và rộng rãi ở Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu . Vì thế vấn đề Bảo mật và an toàn đang được nhiều người tập trung nghiên cứu và tìm mọi giải pháp để đảm bảo Bảo mật và an toàn cho các hệ thống thông tin trên mạng. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng không một hệ thống thông tin nào được bảo mật 100% bất kỳ một hệ thống thông tin nào cũng có những lỗ hổng về bảo mật và an toàn mà chưa được phát hiện ra.
Xuất phát từ những khả năng ứng dụng trong thực tế và những ứng dụng đã có từ các kết quả của nghiên cứu trước đây về lĩnh vực Bảo mật và an toàn trong TMĐT.Sau đây chúng em xin đi sâu vào nghiên cứu một loại mã dùng để mã hóa thông tin và có ứng dụng rất lớn trong thực tế đó là “Mã DES và Mã 3DES”.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Metronic Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN METRONIC VIỆT NAM

Giai đoạn năm 2008 2009, cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến các công ty lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nguyên nhân sâu xa của cuộc kủng hoảng đó do bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường nhà đất dưới chuẩn tại Mỹ, và lan ra các nền kinh tế lớn, nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tiền tệ của các ngân hàng hàng đầu thế giới và dẫn đến sự phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế. Đây là sự thất bại của chính sách, các đứt gãy mang tính hệ thống. Cuộc khủng hoảng cũng buộc thế giới phải xét lại triết lí đạo đức của sự phát triển.Năm 20122013 cuộc khủng hoảng lan rộng quy mô toàn cầu. Từ châu Mỹ đến Châu Âu, đến Châu Á, hàng loạt các cuốc gia lâm vào tình trạng nợ công, gánh nặng tài chính. Thậm chí khủng hoảng còn là nguyên nhân sâu xa hình thành các cuộc xung đột, tranh giành quyền lực và nội chiến ở Hy Lạp, Libia, Ai Cập v.v....Trong phạm vi một quốc gia, khủng hoảng không những ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của quốc gia đó mà còn ảnh hưởng các doanh nghiệp và mức sống của người dân. Ở Việt Nam, giai đoạn năm 2011 2012, là những năm rất tồi tệ với các doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê tính đến ngày 30112012, cả nước đã có 65.091 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 418.853 tỷ đồng, giảm 10% về số lượng doanh nghiệp và giảm 8,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể là 48.473 doanh nghiệp, trong đó 39.936 doanh nghiệp dừng hoạt động và 8.537 doanh nghiệp đã giải thể Nguồn: 04. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những con số trên phản ảnh rõ nét về tính hình và thực trạng nền kinh tế Việt Nam. Chắc chắn rằng con số doanh nghiệp dừng hoạt động, phá sản sẽ còn tăng trong năm nay khi nhà nước thực hiện một loạt các chính sách quản lý và siết chặt tài chính, ngân hàng và tiền tệ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước đi sáng suốt, những chiến lược phát triển phù hợp.
Xem thêm

103 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

Bài luận án tiến sĩ Văn hóa học gồm 251 trang, trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.Trên thế giới, giáo dục đa văn hóa đã phát triển từ gần một thế kỷ qua với nhiều mô hình, cách tiếp cận, quan điểm và mức độ áp dụng khác nhau, nhưng vấn đề này còn rất mới ở Việt Nam. Luận án nghiên cứu hoạt động giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học Việt Nam không những vì yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới, cải cách toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi việc học hỏi kinh nghiệm của thế giới mà còn vì lĩnh vực văn hóa giáo dục nói chung và văn hóa tổ chức nhà trường nói riêng chưa được quan tâm tìm hiểu nhiều ở nước ta. Việc tìm hiểu và phân tích giáo dục đa văn hóa một cách hệ thống dưới góc nhìn văn hóa học theo cấu trúc văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức và văn hóa ứng xử đối với giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học cũng còn rất mới trên thế giới và ở Việt Nam mặc dù rất cần thiết giúp tìm ra được những quy luật, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành giá trị tiến bộ của văn hóa giáo dục thời đại toàn cầu hóa. Đề tài luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận về văn hóa giáo dục đa văn hóa và thực tiễn toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của hoạt động giáo dục đa văn hóa dưới góc nhìn văn hóa học theo cấu trúc 3 thành phần: nhận thức, tổ chức và ứng xử cũng như các yếu tố ảnh hưởng, chi phối hoạt động này trong nhà trường đại học Việt Nam thời đại toàn cầu hóa; khái quát quy luật hình thành các giá trị phổ quát của giáo dục đa văn hóa trong các mối quan hệ với bên trong và bên ngoài thời đại toàn cầu hóa, qua đó làm rõ nguyên nhân những bước phát triển và hạn chế, dự báo xu hướng phát triển giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng chính sách, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc một cách khoa học, hệ thống. Khung lý thuyết theo hướng tiếp cận liên ngành nhằm tổng hợp tri thức và tích hợp các phương pháp nghiên cứu của nhiều chuyên ngành liên quan; vận dụng các lý thuyết về văn hóa như tiến hóa luận đa tuyến, chức năng luận, cấu trúc luận, để tìm hiểu vấn đề. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong luận án gồm phương pháp hệ thống cấu trúc, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu trường hợp, điều tra định tính và định lượng, phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp văn bản, thao tác diễn dịch và quy nạp kết hợp với thao tác phân tích và tổng hợp được vận dụng trong thực hiện đề tài. Ngoài phần dẫn nhập, kết luận, luận án có 3 chương: Chương 1 (47 trang) giải quyết những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn của giáo dục đa văn hóa, trong đó có văn hóa nhận thức về giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học Việt Nam. Các thông tin, nhận định ở chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan và dữ liệu cơ sở để tiếp cận sâu hơn từng vấn đề ở Chương 2 và Chương 3; Chương 2 (68 trang) phân tích văn hóa tổ chức chương trình học, văn hóa tổ chức nhân sự và tổ chức bối cảnh không gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị cụ thể tại Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHCM, trường hợp nghiên cứu của luận án, trong thời đại hội nhậptoàn cầu hóa, đặc biệt từ đầu thế kỷ XXI đến nay; Chương 3 (51 trang) phân tích văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ đa văn hóa tại Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHCM, giữa những chủ thể đến từ các nền văn hóa khác nhau, thái độ ứng phó của họ với môi trường đa văn hóa tại Trường
Xem thêm

251 Đọc thêm

Quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Nhân Luật Bắc Miền Trung thực trạng và giải pháp hoàn thiện

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LUẬT BẮC MIỀN TRUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động ở khắp mọi nơi. Các doanh nghiệp đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thử thách có ảnh hưởng rất lớn sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế vận động chung của toàn thế giới. Năm 2007 Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO chính thức mở cửa nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với thị trường rộng lớn là thị trường của các nước thuộc WTO, bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng gặp phải khó khăn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Việt Nam. Cạnh tranh ngày càng gay gắt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Đối với các doanh nghiệp thương mại hoạt động trên lĩnh vực phân phối nâng cao hiệu quả hoạt động là vấn đề cấp thiết và đăc biệt quan trọng đặc biệt là vấn đề quản trị bán hàng.
Xem thêm

58 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Vốn luôn được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh, là là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng như hiện nay thì giải quyết tình trạng thiếu vốn đang là vấn đề nan giải nhất, một sự bất cẩn trong tạo lập và sử dụng vốn sẽ có khả năng dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, thậm chí là làm doanh nghiệp phá sản. Khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, nền kinh tế nước ta có thêm nhiều cơ hội phát triển nhưng bên cạnh đó cũng đứng trước những thách thức vô cùng lớn.Giờ đây các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có tiềm lực mạnh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam thường bị thua thiệt hơn so với các doanh nghiệp nước ngoài do lượng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân sâu xa hơn là do trình độ quản lý và sử dụng vốn còn chưa hiệu quả, tình trạng lãng phí trong quá trình sản xuất còn nhiều. Như vậy vấn đề quản trị vốn thực sự là một bài toán phức tạp mà các nhà quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia phân tích tài chính đang tìm lời giải.
Xem thêm

96 Đọc thêm

Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong những năm vừa qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng gặp nhiều khó khăn và tồn tại nhũng rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh và hoạt động của các ngân hàng, từ đó ảnh hưởng tới đời sống kinh tế, chính trị của một quốc gia. Vì vậy, để cho hoạt động ngân hàng phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả cần phải kiểm soát và hạn chế được rủi ro thông qua công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Thời gian gần đây quản lý rủi ro đã giành được sự quan tâm chu ý của các NHTM Việt Nam, tuy nhiên chưa được xem xét một cách toàn diện. Hầu như các ngân hàng chỉ chú trọng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản mà chưa đi sâu vào nghiên cứu các rủi ro đặc thù khác của NHTM như: Rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái… Và vận dụng các biện pháp quản lý những loại rủi ro này trong hoạt động kinh doanh .
Tuy nhiên từ năm 2008 trở lại đây, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Lãi suất luôn biến động và khó dự đoán, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng. Việc điều hành chính sách lãi suất của NHNN đã có nhiều thay đổi từ việc quy định khung lãi suất, trần lãi suất đến áp dụng lãi suất cơ bản có sự khống chế biên độ và việc áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với các tổ chức tín dụng. Với cơ chế lãi suất thỏa thuận, lãi suất sẽ được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường mà không có sự can thiệp hành chính của NHNN. Do vậy, cơ chế lãi suất thỏa thuận một mặt tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tăng tính tự chủ trong hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý có hiệu quả, góp phần thúc đẩy thị trường tài chính, tiền tệ phát triển. Tuy nhiên, với sự tác động của các lực lượng thị trường sẽ làm cho lãi suất thay đổi thường xuyên và khó dự đoán. Trong khi đó thực trạng bảng cân đối tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại đặc biệt là các NHTM Nhà nước phổ biến trong trạng thái chênh lệch kỳ hạn . Như vậy, các NHTM đang đứng trước nguy cơ rủi ro lãi suất nhiều hơn đòi hỏi cần phải có sự quan tâm thích đáng của các nhà quản lý điều hành ngân hàng nhằm bảo đảm duy trì sự an toàn trong hoạt động kinh doanh của các NHTM cũng như sự ổn định của hệ thống tài chính Quốc gia.
Xuất phát từ thực tế đó, việc đi sâu nghiên cứu về rủi ro lãi suất nhằm tìm kiếm các giải pháp quản lý phù hợp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất là vấn đề mang tính cấp thiết và quan trọng đối với mỗi ngân hàng đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, đề tài: “Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam” có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với hệ thống ngân hàng thương mại nói chung và của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nói riêng.
Xem thêm

121 Đọc thêm

Ô nhiểm môi trường hiện nay

Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

Xã hội loài người đang tiến gần hơn đến sự phát triển bền vững. Đó là việc vừa phát triển kinh tế hiện đại song song với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên hành tinh xanh. Môi trường sinh sống, hoạt động và phát triển của con người vẫn đang ngày ngày bị tàn phá mặc dù cộng đồng quốc tế vẫn đang ra sức kêu gọi bảo vệ môi trường. Do đó, trong vài năm gần đây, thuật ngữ “an ninh sinh thái” đã xuất hiện và trở thành một trong những mục tiêu chiến lược phát triển của nhiều quốc gia. Sau cách mạng công nghiệp, nền kinh tế thế giới như thay da đổi thịt với tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nhiều nước. Song sự lợi dụng tự nhiên của con người cũng ngày càng phá hoại môi trường nghiêm trọng hơn. Một loạt các vấn đề an ninh sinh thái, môi trường và tài nguyên mang tính toàn cầu và khu vực như sự thay đổi khí hậu mang tính toàn cầu, tầng ozone bị phá hỏng, tài nguyên nước bị thiếu nghiêm trọng và khủng hoảng năng lượng đe doạ đến sự phát triển bền vững của con người. Ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề toàn cầu và buộc mọi quốc gia phải liên kết với nhau để cùng tìm phương thức giải quyết. Hơn thế, vấn nạn sinh thái này có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và đời sống chính trị quốc tế.
Bài tiểu luận sẽ cung cấp một cái nhìn đầy đủ về vấn đề ô nhiễm môi trường với tư cách là một vấn đề toàn cầu. Nguyên nhân nào làm môi trường sinh thái bị ô nhiễm và tàn phá. Thực trạng của vấn đề ra sao trên phạm vi toàn cầu. Tác động của vấn đề đến quan hệ quốc tế và chính trị quốc tế là tích cực hay tiêu cực. Cuối cùng, giải pháp nào là hiệu quả cho vấn đề sinh thái toàn cầu này. Câu trả lời sẽ có trong nội dung chi tiết của bài tiểu luận.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề