ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM":

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến xuất nhập khẩu của Việt Nam[r]

110 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU DÂN SỐ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU DÂN SỐ

Một số vấn đề mang tính toàn cầu dân số

20 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU ĐẾN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM _3.1.ĐEM LẠI NHỮNG CƠ HỘI TRANH THỦ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỒNG THỜI _ _TẠO SỨC ÉP CẠNH TRANH VỀ KINH [r]

6 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan. Vì vậy, để hoạt động ngân hàng phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả thì cần phải kiểm soát và hạn chế được rủi ro thông qu[r]

87 Đọc thêm

Tình hình dân số thế giới thực trạng đáng lo ngại

TÌNH HÌNH DÂN SỐ THẾ GIỚI THỰC TRẠNG ĐÁNG LO NGẠI

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề toàn cầu. Một trong những vấn đề toàn cầu được toàn nhân loại quan tâm nhất hiện nay chính là vấn đề: “Dân số”. Dân số đã và đang là một vấn đề làm các giới chức lãnh đạo các quốc gia cũng như những nhà nghiên cứu[r]

25 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, và đã[r]

26 Đọc thêm

Các biện pháp mà chính phủ Việt Nam thực hiện để giảm bớt thâm hụt ngân sách

CÁC BIỆN PHÁP MÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐỂ GIẢM BỚT THÂM HỤT NGÂN SÁCH

Như chúng ta đã biết, thâm hụt ngân sách nhà nước có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nền kinh tế một nước tùy theo tỉ lệ thâm hụt và thời gian thâm hụt. Nếu tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước với tỷ lệ cao và trong thời gian dài sẽ gây ra lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực. Việc Xử lý thâm hu[r]

28 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN SỞI SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN SỞI SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

ĐẶT VẤN ĐỀ
Khác với các loại thuốc thông thường, vắc xin thuộc loại sinh phẩm nên có tính biến thiên, nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng lại được sử dụng trên một số lượng rất lớn các bà mẹ và trẻ em khoẻ mạnh trên cộng đồng [1]. Vì vậy vắc xin cần được quản lý chất lượng (Quality Management: QM) một các[r]

182 Đọc thêm

VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU: NHỮNG TÁC ĐỘNG KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU: NHỮNG TÁC ĐỘNG KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. VẤN ĐỀ TOÀN CầU DƯỚI GÓC NHÌN VIỆT NAM………3
II. TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM…4
1. Tác động đến phát triển kinh tế…………………………………..4
1.1 Tác động tích cực………………………………………………………….5
1.2 Tác động tiêu cực………………………………………………………….6
2. Tác động đến đời sống con người và công[r]

15 Đọc thêm

Nghiên cứu tình hình outsourcing tại Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH OUTSOURCING TẠI TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới hiện nay đang chuyển thành một hệ thống liên kết ngày c[r]

106 Đọc thêm

Tiểu luận cao học KTQT hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt nam

TIỂU LUẬN CAO HỌC KTQT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự[r]

32 Đọc thêm

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO VÀ LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ VÀ THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN CÓ LIÊN QUAN TRONG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO đang phải dẫn dỡ bỏ các rào cản thuế quan và thuế hoá các[r]

21 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Metronic Việt Nam

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN METRONIC VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài:
Giai đoạn năm 2008 2009, cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến các công ty lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nguyên nhân sâu xa của cuộc kủng hoảng đó do bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường nhà đất dưới chuẩn tại Mỹ, và lan ra các nền kinh tế lớ[r]

90 Đọc thêm

Sự khác nhau giữa DES và 3DES

SỰ KHÁC NHAU GIỮA DES VÀ 3DES

Với sự phát triển mang tính toàn cầu của mạng Internet và TMĐT , con người có thể mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu một cách dễ dàng trong lĩnh vực thương mại rộng lớn. Tuy nhiên đối với các giao dịch mang tính nhạy cảm này cần phải có những cơ chế đảm bảo bảo mât và an to[r]

29 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Metronic Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN METRONIC VIỆT NAM

Giai đoạn năm 2008 2009, cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến các công ty lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nguyên nhân sâu xa của cuộc kủng hoảng đó do bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường nhà đất dưới chuẩn tại Mỹ, và lan ra các nền kinh tế lớn, nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng[r]

103 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

Bài luận án tiến sĩ Văn hóa học gồm 251 trang, trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.Trên thế giới, giáo dục đa văn hóa đã phát triển từ gần một thế kỷ qua với nhiều mô hình, cách tiếp cận, quan điểm và mức độ áp dụng khác nhau, nhưng vấn đề này còn rất mới ở Việt Na[r]

251 Đọc thêm

Quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Nhân Luật Bắc Miền Trung thực trạng và giải pháp hoàn thiện

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LUẬT BẮC MIỀN TRUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động ở khắp mọi nơi. Các doanh nghiệp đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thử thách có ảnh hưởng rất lớn sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Việt Nam cũng[r]

58 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Vốn luôn được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh, là là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng như hiện nay thì giải quy[r]

96 Đọc thêm

Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong những năm vừa qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng gặp nhiều khó khăn và tồn tại nhũng rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doa[r]

121 Đọc thêm

Ô nhiểm môi trường hiện nay

Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

Xã hội loài người đang tiến gần hơn đến sự phát triển bền vững. Đó là việc vừa phát triển kinh tế hiện đại song song với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên hành tinh xanh. Môi trường sinh sống, hoạt động và phát triển của con[r]

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề