TÌM HIỂU PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN TRUNG QUỐC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN TRUNG QUỐC":

tìm hiểu về phong cách đàm phán của thương nhân nhật bản và những lưu ý của thương nhân việt nam khi đàm phán thương mại với nhật bản

TÌM HIỂU VỀ PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬT BẢN VÀ NHỮNG LƯU Ý CỦA THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM KHI ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI NHẬT BẢN

tìm hiểu về phong cách đàm phán của thương nhân nhật bản và những lưu ý của thương nhân việt nam khi đàm phán thương mại với nhật bản

28 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

chủ đề nội dung mà bạn định đàm phán, thương thuyết với đối tác.2. Chú ý tới các cử chỉ, thái độ và động tác của cơ thể trong khi đàm phán.Ít nhất một nửa thơng tin định truyền đạt trong đàm phán được thơng qua và tiếp nhận qua các cử chỉ, thái độ và động tác của cơ thể bạn. ít nhất một phần ba thơng tin được tiếp nhận thơng qua tiếng nĩi, giọng điệu và cách nĩi của người đàm phán. Một gương mặt hồ hởi, thái độ cởi mở sẽ nhanh chĩng tạo nên thiện cảm từ phía đối tác đàm phán. ý thức đánh giá cao, coi trọng đối tác của người đám phán sẽ thể hiện ngay trong cách thể hiện, giọng điệu và cách nĩi. Chỉ cĩ thể đàm phán và thuyết phục thành cơng nếu tự người đàm phán khơng cĩ ý thức và cảm giác mình sẽ hoặc đang đĩng kịch với đối tác.3. Phải xác định rõ mục tiêu đàm phán và luơn luơn bám sát theo đuổi mục tiêu này trong suốt quá trình đàm phán. Người nào khơng biết rõ mình muốn gì thì sẽ thường đạt được kết quả mà mình khơng mong muốn. Vì vậy, trước khi vào cuộc đàm phán thương thuyết, người đàm phán phải cố gắng chia tách mục tiêu cuối cùng của mình thành những mục tiêu nhỏ mà mình phải trao đổi với đối tác và đạt được kết quả. Nếu càng cĩ nhiều mục tiêu cụ thể và luơn theo đuổi các mục tiêu này trong quá trình đàm phám thì kết quả cuối cùng của đàm phán càng chĩng đạt được.Kỹ năng đàm phán Page 7 of 324. Người đàm phán tốt phải biết rèn cho mình cĩ khả năng lắng nghe đối tác nĩi. Người ta nĩi rằng người thắng cuộc bao giờ cũng là người biết nghe. Chỉ cĩ ai thật sự quan tâm chú ý lắng nghe đối tác đàm phán với mình nĩi gì, muốn gì thì người đĩ mới cĩ những phản ứng, lý lẽ phù hợp cĩ lợi cho mình. Khi nghe đối tác trình bày cần phải biết phân biệt tâm trạng, thái độ của họ. Xem họ cĩ biểu hiện trạng thái quá hưng phấn, bốc đồng, ức chế hay bực bội khơng. Cũng cĩ thể đối tác đàm phán đang muốn lơi kéo, cuốn hút về một hướng khác và tìm cách khai thác thêm thơng tin. 5. Phải biết trình bày, sử dụng từ ngữ một cách khơn khéo, linh hoạt.Đừng bao giờ nĩi rằng vấn đề này mình cĩ quan điểm khác mà nên nĩi về cơ bản mình cũng nghĩ như vậy nhưng chỉ muốn nhấn mạnh thêm điểm này. Ðừng nĩi thẳng rằng đối tác cĩ cách nhìn nhận sai lầm mà nên nĩi đĩ cũng là một cách nhìn nhận đúng nhưng chúng ta cũng thử lật lại vấn đề một lần nữa xem sao. Ðừng bao giờ nĩi hàng hĩa, dịch vụ của mình là rẻ vì rẻ thường đem lại ấn tượng hay suy diễn khơng tốt về chất lượng. Khi đang tranh cãi, đàm phán về giá cả thì đừng nĩi: chúng ta sẽ khơng đạt được kết quả nếu chỉ đàm phán về giá mà nên chuyển hướng. Trước khi tiếp tục đàm phán về giá cả, chúng ta nên trao đổi xem xét thêm chất lượng, hình thức của hàng hố, phương thức thanh tốn,... Nếu đối tác bị ấn tượng thì vấn đề giá cả khơng
Xem thêm

32 Đọc thêm

VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ

VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ

- Những phong cách về chiến lược và chiến thuật cần đàm phán làm cho thích nghi với con người, vấn đề và hoàn cảnh - Ngôn ngữ là vấn đề quan trọng để liên kết giữa các nền văn hóa và giữ[r]

6 Đọc thêm

Giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập tốt thị trường Trung Quốc

GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XÂM NHẬP TỐT THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Thứ nhất quan hệ vơi khu vưc ASEAN thì hiện tại Trung Quốc ddang đàm phán để xây đựng khu vực mậu dịch tự do với khu vực ASEAN .Trong quá trình này Trung Quốc thực hiện miễn thuế đối với[r]

26 Đọc thêm

Tìm hiểu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến đàm phán kinh doanh của đối tác Nhật Bản

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA ĐẾN ĐÀM PHÁN KINH DOANH CỦA ĐỐI TÁC NHẬT BẢN

LỜI MỞ ĐẦU 5
Chương I: KHÁI QUÁT VỀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH 6
I. Khái niệm, đặc điểm của đàm phán kinh doanh 6
1. Khái niệm đàm phán kinh doanh 6
2. Đặc điểm của đàm phán kinh doanh 6
II. Nguyên tắc của đàm phán kinh doanh 7
1. Nguyên tắc 7
2. Những sai lầm thường mắc phải 8
III. Các yếu tố trong đàm phán kinh doanh 9
1. Yếu tố bối cảnh 9
2. Bầu không khí đàm phán 10
3. Quá trình đàm phán 11
Chương II: VĂN HÓA NHẬT BẢN 12
I. Khái quát về Nhật Bản 12
1. Vị trí địa lý 12
2. Kinh tế 13
3. Chính trị pháp luật 13
II. Các yếu tố đặc trưng trong văn hóa Nhật bản 14
1. Tôn giáo 14
2. Trang phục 14
3. Ẩm thực 15
4. Những ngày lễ chính 15
III. Những khía cạnh văn hóa đặc trưng trong con người Nhật Bản 16
1. Văn hóa tập thể 16
2. Văn hóa nữ tính 16
3. Khoảng cách quyền lực cao 17
4. Văn hóa tránh sự không chắc chắn 17
5. Văn hóa dựa theo khung cảnh 18
IV. Những nét độc đáo trong văn hóa doanh nghiệp của Nhật Bản 18
1. Triết lý kinh doanh 18
2. Lựa chọn những giải pháp tối ưu 19
3. Đối nhân xử thế khéo léo 19
4. Phát huy tính tích cực của nhân viên 20
5. Tổ chức hoạt động kinh doanh năng động và độc đáo 21
6. Công ty như một cộng đồng 21
7. Công tác đào tạo và sử dụng người 22
Chương III: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN ĐÀM PHÁN KINH DOANH VỚI ĐỐI TÁC NHẬT BẢN 23
I. Ảnh hưởng của văn hóa đến phong cách đàm phán kinh doanh của người Nhật Bản 23
1. Tôn trọng lễ nghi và trật tự thứ bậc 23
2. Coi đàm phán như một cuộc đấu tranh thắng bại 23
3. Tránh xung đột bằng thỏa thuận, thương lượng 24
4. Tìm hiểu rõ đối tác trước đàm phán 24
5. Chiều theo và tôn trọng quyết định nhóm 25
6. Không tranh cãi đối đầu 26
7. Nói giảm, nói tránh 26
8. Trao đổi thông tin, đàm phán rất lâu và kỹ lưỡng 26
II. Ảnh hưởng của văn hóa đến chiến thuật thuyết phục và gây ảnh hưởng của đối tác Nhật Bản trong quá trình đàm phán kinh doanh 26
III. Lời khuyên trong đàm phán kinh doanh với đối tác Nhật Bản 29
1. Trước khi đàm phán 29
2. Trong khi đàm phán 30
3. Sau khi đàm phán 31
Xem thêm

20 Đọc thêm

Phong cách lãnh đạo độc đoán của tần thủy hoàng sau khi thống nhất trung quốc

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN CỦA TẦN THỦY HOÀNG SAU KHI THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC

Phong cách lãnh đạo độc đoán của tần thủy hoàng sau khi thống nhất trung quốc

59 Đọc thêm

Báo cáo môn Đàm phán trong kinh doanh đề tài SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀM PHÁN GIỮA NGƯỜI MỸ VÀ NGƯỜI NHẬT

BÁO CÁO MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH ĐỀ TÀI SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀM PHÁN GIỮA NGƯỜI MỸ VÀ NGƯỜI NHẬT

Trong các cuộc đàm phán, để đi đến kết thúc một thương vụ luôn là một bước không dễ. Đàm phán là một hoạt động tự nguyện giữa hai bên nhưng có yếu tố then chốt vì lợi ích của hai bên là trái ngược nhau. Mỗi bên muốn thay đổi tình hình hiện tại và tin rằng có thể đạt được những thoả thuận có lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, không phải trong mọi cuộc đàm phán mà cả hai bên luôn duy trì tư duy cả hai đều cùng có lợi. Kết quả một cuộc đàm phán được coi là lý tưởng khi cả hai bên cảm thấy hài lòng với thoả thuận đạt được. Tất nhiên, trên thực tế không phải lúc nào cũng đạt được kết quả này và đôi lúc có những điểm rất khác nhau giữa hai phía khiến cho cuộc đàm phán trở nên thất bại nếu hai bên không tìm hiểu về nhau kỹ trước khi ngồi vào bàn. Điều này ta dễ thấy ở hai quốc gia đó là Nhật và Mỹ. Hơn 40 năm trước, nhà phân chủng học E.T.Hall đã cảnh báo: “Khi nhà quản trị Mỹ ra nước ngoài làm ăn, anh ta thường bị sốc khi khám phá ra nhiều sự khác biệt về cách cư xử, thói quen của các nhà kinh doanh nước ngoài và chính điều đó sẽ ngăn cản sự nổ lực làm ăn của anh ta”. Mặc dù được cảnh báo thích đáng nhưng các công ty người Mỹ vẫn chưa đầu tư nghiên cứu về văn hóa của các nước, điều đó khiến họ phải trả giá khi kinh doanh trên thương trường quốc tế một số hợp đồng đã không được kí như mong đợi. Đặc biệt là gặp nhiều khó khăn trong khi đàm phán với “người Nhật bí ẩn”. Vì vậy, sau khi nghiên cứu phong cách đàm phán của người Nhật ở các chương trước, trong chương này chúng ta sẽ tập trung so sánh cách đàm phán của hai cường quốc nằm bên hai bên bờ Thái Bình Dương – Mỹ và Nhật. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho chính bản thân mình.
Xem thêm

16 Đọc thêm

TÌM HIỂU XĂNG TRUNG QUỐC

TÌM HIỂU XĂNG TRUNG QUỐC

Xăng (phiên âm từ tiếng Pháp: essence), là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu thô. Dầu thô được khoan và bơm lên từ lòng đất, là một hỗn hợp của rất nhiều loại hydrocarbon có công thức cấu tạo khác nhau. Phân đoạn xăng bao gồm các hydrocacbon từ C5 – C10,C11. Cả ba loại hydrocacbon parafinic, napthenic, aromatic đều có mặt trong phân đoạn. Tuy nhiên thành phần số lượng các hydrocacbon rất khác nhau, phụ thuộc nguồn gốc dầu thô. Ngoài ra trong phân đoạn xăng có chứa các hợp chất lưu huỳnh, nito và oxy.Xăng được sử dụng như một loại nhiên liệu, dùng để làm chất đốt cho các loại động cơ đốt trong sử dụng xăng, chất đốt dùng trong sinh hoạt hàng ngày như đun nấu, sưởi, thậm chí trong một số loại bật lửa,.... Xăng có thể dùng làm dung môi hòa tan một số chất, đùng để tẩy một số vết bẩn bám trên vải, kim loại, kính, nhựa,...
Xem thêm

27 Đọc thêm

QUAN SÁT ĐỐI PHƯƠNG KHI ĐÀM PHÁN

QUAN SÁT ĐỐI PHƯƠNG KHI ĐÀM PHÁN

w w w . y o u t e m p l a t e s . c o m | K n o w l e d g e m u s t b e s h a r e d Collection chút liếm môi hay đơn giản là nuốt nước miếng. Dấu hiệu cảm xúc Những nhà đàm phán lớn phải nắm vững cách quan sát những biểu hiện nhỏ nhất ở đối phương. Đây luôn là những phản ứng cảm xúc mà tiềm thức hé lộ. Chúng chỉ kéo dài trong chốc lát và thường biểu lộ cảm xúc thực của một người về một câu nói, một cụm từ hay một giao tiếp nào đó khác. Nếu tinh ý, bạn có thể nhận thấy những biểu lộ rất nhỏ ở phía đối phương trong khi đàm phán kinh doanh. Ví dụ, bài trình bày của bạn bao gồm các trang khác nhau với trọng tâm đề xuất nằm ở trang thứ tư. Đừng quá lo lắng về các phản hồi ở ba trang đầu tiên, nhưng trước khi bước sang trang thứ tư, hãy chắc chắn rằng bạn đang quan sát khuôn mặt của người ra quyết định khi bạn lật sang trang thứ tư và tuyên bố các thông tin then chốt. Bạn có thể nói: “… và chúng ta có thể làm tất cả điều này chỉ với 560.000 USD”. Nếu phía bên kia trông có vẻ sốc ngay tức khắc và sau đó trở lại bình thường, mức giá của bạn có thể quá cao. Nếu họ ngay tức khắc mỉm cười trong chưa đầy một giây trước khi trở lại bình thường, bạn có thể đưa ra mức giá thấp. Kỹ năng đàm phán kinh doanh luôn là chìa khoá then chốt khi điều hành bất cứ công ty nào. Thành công của bạn sẽ phụ thuộc vào khả năng thấu hiểu những mối quan tâm, đồng ý hay khước từ của phía đối phương và thuyết phục thành công họ một giao kết nào đó.
Xem thêm

5 Đọc thêm

VĂN HOÁ, KHOA HỌC - KĨ THUẬT TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

VĂN HOÁ, KHOA HỌC - KĨ THUẬT TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hoá Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hoá Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng.Ngoài các thành tựu nói trên, nền nghệ thuật lâu đời của Trung Quốc với trình độ cao, phong cách độc đáo, thể hiện trong hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc, thủ công mĩ nghệ... cũng rất nổi tiếng. Những cung điện cổ kính, những bức tượng Phật sinh động, những sản phẩm thủ công tinh xảo... còn được lưu giữ ở nhiều nơi trên đất Trung Quốc ngày nay đã chứng tỏ bàn tay tài hoa và trí sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân Trung Quốc.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIỚI THIỆU NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN

GIỚI THIỆU NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN

Truyền thống Nhật Bản – Nhạc cụ truyền thống NhậtBảnLịch sử về nhạc truyền thống Nhật Bản rất đa dạng và phong phú. Rất nhiều loại hình âm nhạcđã du nhập vào Nhật từ Trung Quốc cách đây hơn 1000 năm, nhưng qua năm tháng, chúng đãđược thay đổi hoàn toàn và mang phong cách rất Nhật Bản. Các nhạc cụ đã được cải tiến và làmmới để đáp ứng nhu cầu của từng địa phương, và trong số chúng, những nhạc cụ quan trọng nhấtlà shamisen, shakuhachi và koto.Đàn shamisen khá giống với guitar; nó có một cái cần thon dài và một thân đàn nhỏ hình vuông,được căng da bên trên. Nó có ba dây và âm độ được điều chỉnh bằng một chốt chỉnh âm ở phíatrên đầu, giống với guitar và violin. Người nhạc công không gảy đàn bằng ngón tay, mà dùngmột miếng gảy lớn hình tam giác. Đàn shaminsen thường xuyên được sử dụng để đệm hát ở rấtnhiều thể loại.Shakuhachi là một loại sáo tre, người nhạc công sẽ thổi vào phần đầu ống để sáo phát ra tiếng.Shakuhachi có 4 lỗ ở phía trước và 1 lỗ ở phía sau, vì vậy đôi khi người phương Tây cũng gọi nólà "sáo tre 5 lỗ". 5 cái lỗ này đủ để tạo ra các nốt trong mọi âm vực; trên thực tế, số lượng lỗ thổinhỏ đã khiến âm thanh của shakuhachi trở nên réo rắt, đôi phần khá chói tai.Koto là một loại đàn Tam thập lục. Nó đã từng được dùng như một nhạc khí chính trong dànnhạc thính phòng, chơi theo lối nhạc cổ truyền Nhật Bản. Chiều dài của Koto vào khoảng180cm. Một cái đàn Koto truyền thống có 13 dây, được căng ngang qua 13 thanh ngựa đàn cóthể dịch chuyển được ở suốt dọc chiều dài đàn. Người chơi điều chỉnh âm cơ bản của đàn bằngcáchdichuyển13ngựađàn
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đàm phán ở Hội nghị Paris

ĐÀM PHÁN Ở HỘI NGHỊ PARIS

Việc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là việc phải xảy ra khi chẳng ai dứt điểm được ai bằng quân sự. Sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 các bên đã ngồi vào thương lượng cho tương lai chiến tranh Việt Nam. Việc thương lượng đã diễn ra rất phức tạp. Vì một mặt, các bên chưa thật sự thấy cần nhượng bộ và mặt khác, Liên Xô và Trung Quốc muốn can thiệp vào đàm phán - đặc biệt là Trung Quốc. Nước này không muốn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tự đàm phán mà muốn tham gia vào quá trình đó, như Hiệp định Genève năm 1954. Nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từ chối dù bị áp lực bởi hai đồng minh.
Địa điểm tổ chức hội đàm được chọn là thành phố Paris, thủ đô nước Cộng hòa Pháp. Thời gian đàm phán kéo dài từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973. Các bên tham gia ban đầu chỉ có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ; sau mở ra thành hội nghị bốn bên, thêm Việt Nam Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên việc có thêm 2 đoàn chỉ là hình thức, bởi nội dung hiệp định chủ yếu được quyết định trong các phiên họp kín, vốn chỉ có 2 đoàn thực sự nắm quyền điều khiển cuộc chiến là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ đàm phán với nhau. Việt Nam dân chủ cộng hòa không muốn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam cộng hòa, trong khi Việt Nam cộng hòa không muốn công nhận tính hợp pháp của Mặt trận và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam khiến hội nghị bế tắc một thời gian dài.
Xem thêm

23 Đọc thêm

ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

Mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương 9 điểm
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế
Bài tập học kỳ Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế có đáp án.

Đề 3: Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

I. Khái niệm đàm phán ĐƯQT:

Đàm phán ĐƯQT là hành vi giao tiếp tự nguyện có chủ ý diễn ra trong bối cảnh không gian và thời gian nhất định, được điều chỉnh bởi các quy tắc pháp lý trong đó mỗi bên đàm phán sử dụng ngôn ngữ và các thủ thuật giao tiếp nhằm đạt được mục đích nhất định. Theo đối tượng, đàm phán được chia ra thành hai loại là đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

II. Mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương:

1. Sự khác nhau giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương:

Sự khác biệt giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương được thể hiện như sau:

Đàm phán song phương
Có sự tham gia của hai chủ thể
Đàm phán trực diện, có sự cọ xát trực tiếp về quan điểm
Thỏa thuận phải được cả hai bên chấp nhận
Không mở cho các chủ thể khác tham gia trực tiếp vào đàm phán. Tuy nhiên đôi khi lại cần có sự thừa nhận và bảo đảm quốc tế.

Đàm phán đa phương
Có sự tham gia của từ 3 chủ thể trở lên
Đàm phán thường được thực hiện thông qua diễn đàn
 các bên tham gia sẽ cố gắng tìm liên minh, tránh bị cô lập một mình đương đầu với các bên còn lại
Thỏa thuận thông qua bằng bỏ phiếu theo đa số hoặc đồng thuận
Mở cho các thành viên khác tham gia.

Nếu hiểu một cách máy móc thì đàm phán song phương là đàm phán chỉ liên quan đến quan hệ và lợi ích của hai chủ thể còn đàm phán đa phương là đàm phán có sự tham gia của nhiều chủ thể. Nhưng trên thực tế, đàm phán song phương có thể gắn với đàm phán đa phương, bởi vì:

Trong quan hệ quốc tế, mọi quan hệ song phương đều có tác động khu vực thậm chí quốc tế.

Quá trình liên kết khu vực, tính tùy thuộc lẫn nhau, xu thế toàn cầu hóa ngày càng chi phối mạnh mẽ quan hệ quốc tế. Do đó, khó có thể nói đến những vấn đề về an ninh, biên giới, kinh tế thương mại… lại chỉ liên quan đến hai quốc gia mà thôi.

2. Mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương:

Sự gắn kết giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương thể hiện ở những phía cạnh sau:

Trước hết, những vấn đề song phương, ngay khi đang đàm phán trong khuôn khổ song phương, cũng có thể được đưa ra diễn đàn đa phương vì cả hai bên đều cho rằng vấn đề quá phức tạp không thể giải quyết ở cấp độ song phương hoặc hai bên muốn tranh thủ sự quan tâm của cộng đồng quốc tế buộc bên kia nghiêm chỉnh đàm phán để giải quyết vấn đề.

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận, kỹ kết văn bản và tăng giá trị quốc tế của thỏa thuận, các bên có thể triệu tập một hội nghị quốc tế, đặc biệt phải có các cường quốc và các nước láng giềng tham gia, mục đích là nhằm có được sự xác nhận quốc tế và thiết lập sự bảo đảm quốc tế đối với các điều khoản được ký kết.

Những vấn đề có tính đa phương trên thực tế nhiều khi được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán song phương. Chẳng hạn, đối với các cuộc đàm phán trong khuôn khổ một hội nghị quốc tế hoặc tổ chức quốc tế khu vực và toàn cầu, các bên nếu muốn đàm phán thành công và đem lại lợi ích thiết thực nhất đều phải tiến hành gặp gỡ song phương để thăm dò quan điềm đối tác và tìm kiếm những thỏa thuận song phương về những vấn đề quan trọng trước khi đi đến thỏa thuận đa phương.

Đây là nét đặc trưng trong đàm phán ĐƯQT hiện nay và đồng thời nó cũng chứng tỏ rằng tính chất đa phương của đàm phán ĐƯQT ngày càng nổi lên nhưng cấp độ đàm phán song phương không thể thiếu được, đôi khi có tính chất quyết định đối với đàm phán ĐƯQT đa phương.

III. Liên hệ thực tế giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương:

Trên thực tế, có rất nhiều cuộc đàm phán từ đàm phán song phương đã trở thành đàm phán đa phương. Ví dụ như về vấn đề tranh chấp biển Đông.

Năm 2009, Trung Quốc chính thức công bố bản đồ có đường lưỡi bò, và ngang nhiên xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế tại Việt Nam sau một khoảng thời gian ngắn. Tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2011 là một phần trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, bắt đầu từ vụ tàu Bình Minh 02 bị các tàu tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2011, đánh dấu sự leo thang trong tranh chấp ở Biển Đông, được phía Việt Nam xem là hành động gây hấn, vi phạm chủ quyền thuộc loại nghiêm trọng nhất mà Trung Quốc từng thực hiện tại vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng chính Việt Nam mới là bên đã vi phạm chủ quyền và hoạt động bất hợp pháp trên lãnh hải Trung Quốc. Ngày 28 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu nước này chấm dứt ngay, không tái diễn những hành động đó, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại. Việt Nam cũng cho rằng hành động của Trung Quốc vi phạm Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của tuyền bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đường lưỡi bò không chỉ ảnh hưởng đến chủ quyền của Việt Nam mà nó còn đe dọa chủ quyền các quốc gia ven Biển Đông. Để thực hiện việc áp đặt yêu sách đường lưỡi bò” lên gần 80% diện tích Biển Đông, từ lâu Trung Quốc đã không ngần ngại sử dụng phương thức ngoại giao cưỡng ép và cả việc dùng vũ lực để cưỡng chiếm các vùng biển đảo của quốc gia khác. Hậu quả là các hành động này không chỉ gây ra tình trạng căng thẳng trong khu vực mà còn trực tiếp đe dọa an ninh hàng hải quốc tế, xâm phạm chủ quyền và lợi ích của nhiều quốc gia trong khu vực.

Dù Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yêu sách đường lưỡi bò”, hai nước Việt Nam và Philippines, là những nước gần Trung Quốc nhất, sẽ bị sự bành trướng Trung Quốc đe dọa nhiều nhất. Nếu Trung Quốc không đòi các vùng biển của Việt Nam và Phillippines, thì yêu sách của họ về các vùng biển của Malaysia, Indonesia và Brunei sẽ sụp đổ. Do vậy, cả Việt Nam và Phillippines bất đắc dĩ phải nằm trong tình thế cần phải kiên quyết bảo vệ không gian biển hợp pháp của mình. Không chỉ vấn đề kinh tế bị ảnh hưởng, các nước này còn có lý do để quan ngại an ninh và nền độc lập quốc gia của mình bị đe dọa.

Trước tình hình đó, Các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc tham gia một cuộc hội đàm không chính thức nhằm giải quyết vấn đề căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông. Căng thẳng ở Biển Đông chính là trọng tâm thảo luận của hội nghị lần này, với việc ngoại trưởng Insonesia tuyên bố ông sẽ tiếp tục nỗ lực để cho ra đời một dự thảo hướng dẫn nhằm giải quyết các tranh chấp trên biển, thường được biết đến với tên tắt là COC. Thông cáo chung hôm 1082014 của các ngoại trưởng ASEAN tại hội nghị cuối cùng của mình ở Myanmar đã cho thấy dường như các thành viên ASEAN, dù là bên có tranh chấp hay không, ngày càng trở nên đoàn kết và mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của mình trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Động thái gắn kết mới của ASEAN đã nhận được sự ủng hộ của cả nước Chủ tịch Myanmar và nước điều phối Thái Lan.

Cả Việt Nam và Philippines, những thành viên ASEAN lớn tiếng nhất do có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, cũng giảm bớt những chỉ trích của mình, thay vào đó lựa chọn sức mạnh tập thể và khả năng mặc cả của nhóm khi can dự với Bắc Kinh. Việt Nam đã sử dụng khá hiệu quả ASEAN như là một đê chắn sóng với nước láng giềng phương Bắc. Gần đây, các chuyên gia Việt Nam đang sửa soạn tập hợp các chi tiết cho tuyên bố chủ quyền của mình. Trong khi đó, Philippines đã đưa ra tới 4.000 trang tài liệu sau nhiều năm chuẩn bị. Báo Inquirer (Philippines) ngày 18 tháng 10 năm 2014 đưa tin hôm 17 tháng 10, phát biểu tại diễn đàn các phóng viên nước ngoài ở Manila, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố ông rất hài lòng với Ngoại trưởng Albert del Rosario trong công việc xử lý tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Ông xác nhận Philippines đã chấm dứt đàm phán bí mật với Trung Quốc về vấn đề biển Đông và khẳng định đàm phán song phương chỉ là một phần của giải pháp còn đàm phán đa phương mới là cách tiếp cận chính để giải quyết tranh chấp. Ông cho rằng trong ASEAN có bốn nước thành viên có tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc, do vậy đàm phán song phương không thể giải quyết được vấn đề.

Vậy ta có thể thấy từ những cuộc đàm phán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã được nâng tầm lên thành đàm phán đa phương giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

IV. Kết luận

Đàm phán vừa là một môn khoa học vừa là một môn nghệ thuật. Vì vậy, mặc dù có những khái niệm liên quan nhất định nhưng không tồn tại một khuôn mẫu cố định cho quá trình đàm phán. Kỹ năng đàm phán đòi hỏi một quá trình học tập, áp dụng dài lâu, tích luỹ kinh nghiệm trong cuộc sống. Trên đây là ý kiến cá nhân của em cho phấn bài làm của mình. Bài làm của em còn nhiều thiếu sót mong thầy cô thông cảm.
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM

tỷ lệ cổ phần của các công ty EU trong các liên doanh, trong đó có các liêndoanh viễn thông và bảo hiểm tại Trung Quốc lên 49%). Tại nhiều phiên thảoluận trong bốn vòng đàm phán diễn ra từ đầu năm 2000 đến khi ký kết hiệp định,các đại diện của Trung Quốc và EU tranh cãi rất gay gắt xung quanh vấn đề mởcửa khu vực dịch vụ viễn thông, lập liên doanh sản xuất ô tô, bảo hiểm nhân thọ,phân phối và chính sách buôn bán của Trung Quốc với EU. Tuy vậy, qua bavòng đàm phán đầu, hai bên cũng đã thảo luận được 80% các vấn đề then chốt.Ở vòng đàm phán cuối cùng, sau 5 ngày thương lượng căng thẳng, đếnngày 19/5/2000, Trung Quốc và EU đã chính thức ký hiệp định về việc TrungQuốc gia nhập WTO. 80% các mục tiêu thương lượng của EU với Trung Quốclà giống với Mỹ, tuy nhiên chúng có các ưu tiên khác nhau về một số vấn đềnhư: xây dựng, khu vực ngân hàng, phân phối, viễn thông, bảo hiểm nhân thọ,…* Những nội dung chủ yếu của Hiệp định Thương mại Trung Quốc –EUĐối với hàng công nghiệp:Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế quan xuống còn 8 - 10% (từ các mức20% - 60%) đối với 150 mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ EU như máy móc, đồ sứvà kính, hàng dệt, quần áo, giày dép, đồ da, mỹ phẩm và rượu mạnh. 52 sảnphẩm máy móc và đồ ứng dụng liên quan - chiếm tới 26% tổng xuất khẩu củaEU khi xuất sang Trung Quốc sẽ được giảm thuế từ mức hiện hành 35% xuốngcòn 5 - 10%.Trung Quốc đồng ý mở cửa các lĩnh vực dầu thô và chế biến dầu, phânbón cho các nhà buôn tư nhân thông qua quá trình tự do hoá từng bước (các lĩnhvực này trước khi Trung Quốc gia nhập WTO vẫn còn thuộc độc quyền nhậpkhẩu của nhà nước). Bên cạnh đó, các công ty EU có thể mua lụa tơ tằm trực tiếp
Xem thêm

20 Đọc thêm

đàm phán với người ả rập về nhượng quyền

ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI Ả RẬP VỀ NHƯỢNG QUYỀN

1.Giai đoạn chuẩn bị đàm phána)Nghiên cứu thông tinVăn hóa của người Arap. Người Arap rất coi trong lễ nghi và thường xét nét tất cả những biểu hiện bề ngoài. Vì thế người nước ngoài chào hỏi và làm quen với người Arap nên rất thân trọng và cần hành xử theo phương châm: nếu hiểu biết chắc chắn phong tục tập quán của họ thì hãy biểu hiện ra ngoài, nếu không tốt nhất nên kiềm chế bày tỏ thái độ. Vì thế để có thể tạo ấn tượng tốt và không mắc sai lầm trong khi đàm phán với người Arap nên tìm hiểu rõ ràng văn hóa của đất nước này. Địa vị thị trường của công ty nhượng quyền và sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm muốn được nhượng quyền.b)Lập phương án đàm phán Mục tiêu đàm phán cần đạt được: Nhận được hợp đồng nhượng quyền sản xuất sản phẩm với mức phí nhượng quyền phù hợp và những điều khoản có lợi cho công ty. Đối tượng đàm phán đến từ Ả Rập. Người Ảrập xưng danh hết sức thân mật trong giao tiếp kinh doanh và thông thường họ vẫn gọi tên nhau. Ví dụ như John Smith thì sẽ được gọi là ÔngNgài John. Phương án đàm phán: Đàm phán nhiều lần vì khó có thể thuyết phục người Arap khi chỉ đàm phán một lần và chưa thiết lập được mối quan hệ cơ bản. Những nội dung chi tiết cần đàm phán:Ví dụ trong tình huống của nhóm, nội dung đàm phán bao gồm:•Phí nhượng quyền•Đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên môn•Khóa tập huấn, đào tạo nhân viên•Thời gian nhượng quyền•Nguyên liệu đầu vào•Kĩ thuật sản xuất•Một số yêu cầu về thiết bị, máy móc….•Các chương trình động viên khen thưởng….
Xem thêm

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VĂN HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NHẬT

TIỂU LUẬN VĂN HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NHẬT

Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, Nhật Bản bị tàn phá nặng nề và gần như kiệt quệ do trước đó đã tập trung quá nhiều cho sự tiến hành chiến tranh và bị thua trận trong chiến tranh phi nghĩa của Nhật. Hầu như chỉ vài năm sau đó, Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi và Nhật bước vào thời kỳ phát triển kinh tế “thần kỳ” của Nhật trong giai đoạn 1966 – 1973 đã giúp Nhật trở thành một cường quốc kinh tế đứng hàng nhất, nhì trên thế giới. Sự phát triển đó được thế giới chú ý và nhiều người đã tìm hiểu những nhân tố nào giúp phục hồi và vươn lên nhanh một cách đáng kinh ngạc. Một trong những nhân tố được chú ý nhiều đó là phong cách hay đặc trưng văn hoá trong kinh doanh của người Nhật chứa đựng trong các mô hình quản lý, sản xuất, tiêu thụ và lưu thông sản phẩm và trong tính cách, tâm lý người Nhật trong khi kinh doanh.
Việc tìm hiểu văn hoá kinh doanh của người Nhật giúp ta giao tiếp xuyên văn hoá được với họ và hiểu được các giá trị đã hình thành nên hành vi và giáo tiếp của họ, cũng như để tránh được những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra, tạo được mối quan hệ làm ăn lâu dài và có hiệu quả trong quá trình tiếp xúc với họ. Ngoài ra, qua đó, ta có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong cách phương thức, quan niệm và mô hình quản lý, làm việc hiệu quả của họ…
Ngày nay, rất nhiều người Nhật đã và đang, sẽ làm việc với Việt Nam, mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia ngày càng phát triển hơn. Trong quá trình tiếp xúc, giao thiệp với người Nhật, ít nhiều gì chúng ta thường cảm thấy lúng túng hoặc không hiểu nhiều về họ và ngược lại, khiến cho công việc giữa hai bên không đạt được hiệu quả cao, hoặc chúng ta sẽ mất cơ hội làm ăn hay phải chịu thiệt thòi hơn…. Do vậy, ngày nay việc tìm hiểu về người Nhật và văn hoá kinh doanh của họ dù ít hay nhiều cũng thực sự là rất cần thiết và hữu ích cho chúng ta.
Do đó để đạt được hiệu quả cao trong công tác đàm phán với đối tác này thì việc tìm hiểu văn hoá và ảnh hưởng của nó đến phong cách đàm phán của các doanh nghiệp Nhật Bản chiếm vị trí hết sức cần thiết. Đó là lý do mà nhóm 1 đã chọn NHẬT BẢN để thực hiện chuyên đề này.
Xem thêm

50 Đọc thêm

Đàm phán với thương nhân trung quốc

ĐÀM PHÁN VỚI THƯƠNG NHÂN TRUNG QUỐC

Đàm phán với thương nhân trung quốc

18 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Ng ườ i nào h i nhi u th ỏ ề ì ng ườ i đĩ s cĩ l i th , kh ng ch v th ng tin mà c v tâm lý, v tính ẽ ợ ế ơ ỉ ề ơ ả ề ề ch đ ng trong đàm phán. Nh ng câu h i h p lý khéo léo s ch ng minh cho đ i tác là mình lu n lu n ủ ộ ữ ỏ ợ ẽ ứ ố ơ ơ l ng nghe, quan tâm đ n đi u h đang nĩi. Chính trong th i gian l ng nghe b n cĩ th phân tích, tìm hi u ắ ế ề ọ ờ ắ ạ ể ể các đ ng c , ý mu n c a đ i tác đàm phán. Tùy t ng tr ộ ơ ố ủ ố ừ ườ ng h p cĩ th đ t câu h i tr c ti p hay gián ợ ể ặ ỏ ự ế ti p. Câu h i tr c ti p th ế ỏ ự ế ườ ng đ ượ c đ t ra khi m i b t đ u đàm phán, giúp gi m b t kho ng cách gi a ặ ớ ắ ầ ả ớ ả ữ hai bên đàm phán và cĩ đ ượ c nhi u th ng tin tr ề ơ ướ c khi th t s b t đ u đàm phán. Các câu h i gián ti p ậ ự ắ ầ ỏ ế cũng cĩ th là câu h i đĩn đ u, th ể ỏ ầ ườ ng s d ng nh ng giai đo n sau c a cu c đàm phán th ử ụ ở ữ ạ ủ ộ ươ ng thuy t. ế Khi c n làm rõ hay kh ng đ nh m t đi u gì, nên đ t câu h i sao cho đ i tác ch c n tr l i cĩ hay kh ng. ầ ẳ ị ộ ề ặ ỏ ố ỉ ầ ả ờ ơ T t nhiên ph i th n tr ng n u đ t nhi u câu h i lo i này vì s gây cho đ i tác c m giác b c mình, khĩ ấ ả ậ ọ ế ặ ề ỏ ạ ẽ ố ả ự ch u. ị
Xem thêm

33 Đọc thêm

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT

Giáo án Ngữ Văn 10 chuẩn: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.Giáo viên: Phạm Thị Hoàng OanhTrường THPT Phú ThịnhNội dung bài học:II. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt1. Tìm hiểu ngữ liệu2. Khái niệm về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt3. Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ sinh hoạtIII. Luyện tập

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC DONAL TRUMP

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC DONAL TRUMP

tài liệu tiểu luận quản trị học,đề tài tiểu luận quản trị học,tài liệu quản trị học,đàm phán theo phong cách trump,bài giảng quản trị học,tiểu luận quản trị học vinamilk,tiểu luận quản trị học về hoạch định,các đề tài tiểu luận quản trị học,tiểu luận quản trị học làm thế nào để giữ chân nhân viên giỏi và thu hút người ta,bài tiểu luận quản trị học,mẫu bài tiểu luận quản trị học,tiểu luận quản trị học kỹ năng ra quyết định,cách làm tiểu luận quản trị học
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề