THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM NĂM 2013

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM NĂM 2013":

Lạm phát, nguyên nhân gây lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam

LẠM PHÁT, NGUYÊN NHÂN GÂY LẠM PHÁT VÀ TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Lạm phát, nguyên nhân gây lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2003 9 điểm
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kinh tế học đại cương

Mỗi nước, mỗi nền kinh tế đều có những căn bệnh vĩ mô chưa khi nào giải quyết được một cách triệt để như thất nghiệp, lạm phát, năng suất lao động tăng chậm, cán cân[r]

9 Đọc thêm

Chính sách ổn định kinh tê vĩ mô qua mô hình IS LM

CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH KINH TÊ VĨ MÔ QUA MÔ HÌNH IS LM

Nền kinh tế Việt Nam năm vừa qua tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng nhìn chung chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ. Những dấu hiệu bất ổn vĩ mô được cải thiện so với các năm trước; đặc biệt là nguy cơ lạm phát cao đã được ngăn chặn. Tốc độ tăng CPI từ hơn 18% năm 2011 đã kéo giảm còn 6,81% trong năm 2012;[r]

24 Đọc thêm

Tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2013

TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2013

Tiểu luận môn Kinh tế vĩ mô, phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 gồm các nội dung: cơ sở lý luận của đề tài (lạm phát là gì, phân loại lạm phát, tác hại), thực trạng tình hình lạm phát qua từng năm, nguyên nhân gây lạm phát

18 Đọc thêm

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty đầu tư tài chính vàng Bắc Á

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀNG BẮC Á

Giai đoạn 2011 2013 là một giai đoạn đầy biến động với nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình thêm khó khăn. Mặc dù CPI năm 2013 chỉ tăng 3,53% so với năm 2012, nhưng nguy cơ lạm phát vẫn “rình rập” khi mà nguyên nhân bên trong[r]

62 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

3. Tình hình lạm phát năm 2012 Tính bình quân cả năm, CPI năm 2012 tăng 9,21% so vớibình quân năm 2011. CPI tăng 1% vào tháng 1, tăng 1,37% vào tháng 2, tháng9 tăng 2,20% 7 tháng CPI chỉ tăng dưới 1%, các tháng chỉ tăng dưới0,5%. Nguyên nhân lạm phát 2[r]

29 Đọc thêm

Tiểu luận: KINH TẾ VĨ MÔ Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1998 2012

TIỂU LUẬN: KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1998 2012

MUÏC LUÏC
LỜI MỞ ĐẦU 2
1. CHƯƠNG I: Lý luận chung về lạm phát và tăng trưởng kinh tế. 2
1.1. Lạm phát: 2
1.1.1. Khái niệm: 2
1.1.2. Phân loại: 2
1.1.2.1. Căn cứ vào mức độ lạm phát: 2
1.1.2.2. Căn cứ vào định tính: 2
1.1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát: 2
1.2. Tăng trưởng kinh tế và các công cụ phản[r]

30 Đọc thêm

Sự phối hợp của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến nửa đầu năm 2012

SỰ PHỐI HỢP CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NỬA ĐẦU NĂM 2012

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hợp thành hệ thống chính sách quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, các công cụ của hai chính sách này vừa có tính độc lập, nhưng vừa có tính tương tác, hỗ trợ nhau trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Sự[r]

30 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TIỀN tệ của NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM để hạn CHẾ lạm PHÁT TRONG năm 2008 2012

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỂ HẠN CHẾ LẠM PHÁT TRONG NĂM 2008 2012

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2
1.1. Khái quát về chính sách tiền tệ và lạm phát 2
1.1.1.Lạm phát 2
1.1.2. Tác động của lạm phát. 2
1.2. Chính sách tiền tệ. 4
1.3. Các công cụ của chính sách tiền tệ. 4
1.4. Chính sách[r]

36 Đọc thêm

KÌM CHẾ LẠM PHÁT TĂNG CAO NĂM 2007

KÌM CHẾ LẠM PHÁT TĂNG CAO NĂM 2007

Những vấn đề được phân tích ở trên thực là đáng lo ngại, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế toàn cầu đang bước vào một giai đoạn bất ổn, Việt Nam không thể tiếp tục hoạch [r]

10 Đọc thêm

CỨU THÂM hụt THU NGÂN SÁCH 2013

CỨU THÂM HỤT THU NGÂN SÁCH 2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
1.THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ THÂM HỤT THU NGÂN SÁCH HIỆN NAY 3
2. NGUYÊN NHÂN THÂM HỤT NGÂN SÁCH 5
2.1. Thất thu thuế 5
2.2. Nhà nước huy động vốn từ kích cầu 5
2.3. Quy mô chi tiêu của Chính phủ quá lớn 6
2.4. Chưa chú trọng giữa chi đầu tư phát triển và chi thường[r]

10 Đọc thêm

Tình hình lãi suất và lạm phát của việt nam trong giai đoạn 2010 2013

TÌNH HÌNH LÃI SUẤT VÀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 2013

Tình hình lãi suất và lạm phát của việt nam trong giai đoạn 2010 2013 . Những vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn về Tình hình lãi suất và lạm phát của việt nam trong giai đoạn 2010 2013 . những điều cần biết về Tình hình lãi suất và lạm phát của việt nam trong giai đoạn 2010 2013

63 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAY

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAY

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAY,THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAYTHỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAY,THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAY,THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VIÊT NAM NĂM 2013NAYTHỰC TR[r]

31 Đọc thêm

TÌNH HÌNH lạm PHÁT ở VIỆT NAM trong những năm gần đây

TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LẠM PHÁT
I.Khái niệm về lạm phát
Các nhà kinh tế học theo trường phái trọng tiền hiện đại, đứng đầu là Milton Friedman đã khẳng định lạm phát là hiện tượng cung tiền tệ tăng lên kéo dài làm cho mức giá cả chung tăng nhanh và liên tục trong thời gian dài.[r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lạm PHÁT ở VIỆT NAM GIAI đoạn từ năm 2008 đến NAY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lạm PHÁT ở VIỆT NAM GIAI đoạn từ năm 2008 đến NAY . NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lạm PHÁT ở VIỆT NAM GIAI đoạn từ năm 2008 đến NAY . NỘI DUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lạm PHÁT ở VIỆT NAM GIAI đoạn từ năm 2008 đến NAY

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN 2013 2020

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN 2013 2020

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN 2013 2020
Trong năm 2013, các điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục diễn ra không thuận lợi cho các doanh nghiệp. Chính phủ phải đối mặt với vấn đề lạm phát, bội chi ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại và áp lực ngoại hối…do[r]

59 Đọc thêm

Thực trạng lạm phát ở Việt Nam

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Từ lịch sử chống lạm phát ở các nớc sẽ có những biện pháp điển hình sau: - Những biện pháp tình thế: là những biện pháp áp dụng nhằm làm giảm tức thời cơn sốt lạm phát Đầu tiên biện pháp[r]

25 Đọc thêm

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Điều này làm cho mức cung tiền tệ tăng lên hoặc giảm xuống không dự kiến trước được, kéo theo sự biến động thất thường của tỷ lệ lạm phát, tạo nên tâm lý không ổn định cho các nhà đầu tư[r]

18 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích chính sách thuế Giải pháp kiềm chế lạm phát thông qua thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT THÔNG QUA THUẾ ĐÁNH VÀO HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Tiểu luận phân tích chính sách thuế Giải pháp kiềm chế lạm phát thông qua thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ
Chương I: Những vấn đề cơ bản về lạm phát và thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ
Chương II: Thực trạng ảnh hưởng của lạm phát đến thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam
Chương III: Giải[r]

21 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT VIỆT NAM

TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT VIỆT NAM

*Các nhà kinh tế học theo trường phái trọng tiền hiện đại,đứng đầu là Milton Friedman đã định nghĩa: _LẠM PHÁT LÀ HIỆN TƯỢNG GIÁ CẢ TĂNG NHANH VÀ LIÊN TỤC TRONG THỜI GIAN DÀI_.Theo trườn[r]

1 Đọc thêm

môn kinh tế vĩ mô_ quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán....

MÔN KINH TẾ VĨ MÔ_ QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN....

Lời mở đầu
Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang hoạt động theo cơ chế thị trường, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới sâu sắc và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhờ đổi mới toàn diện chính sác[r]

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề