HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VAI TRÒ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VAI TRÒ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO...":

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÒA BÌNH PEACESOFT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÒA BÌNH PEACESOFT

1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong các nguồn lực giúp cho doanh nghiệp có thể trụ vững trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay và vươn lên thành công, nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng nhất. Công ty cần thu hút, đào tạo và giữ chân những người lao động thực sự phù hợp với giá trị cốt lõ[r]

92 Đọc thêm

Xây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện Tử

Xây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện Tử

Hiện nay, hầu hết tất cả các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đều có những website riêng cho mình. Sự cần thiết của một website trong việc đào tạo, tuyển sinh, cũng như công tác quản lý và các nghiệp vụ khác ngày càng khẳng định.
Mặc dù trường đã có website riêng nhưn[r]

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Khảo sát ứng dụng phần mềm Libol6.0 tại Trung tâm thông tin – Thư viện Trường đại học Kinh tế Quốc dân

LUẬN VĂN THẠC SỸ - KHẢO SÁT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LIBOL6.0 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thế giới đã bước sang thiên niên kỷ mới với nhiều cơ hội, tiềm năng và những thách thức mới. Biết bao thay đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội và kinh tế thế giới. Đó là thời đại của công nghệ thông tin, Internet và giao lưu trực tuyến, thương mại điện tử, toàn cầu hoá... Sự ảnh hưởng của những x[r]

110 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu đề tài báo cáo 2
PHẦN NỘI DUNG 3
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 3
I. Tổng quan về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3
II. Chức năng và nhiệm vụ của Tr[r]

47 Đọc thêm

Giải pháp quản lý chất lượng dạy nghề tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

1. Lý do chọn đề tài
Điều 35, Hiến pháp (năm 1992) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã viết “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân c[r]

109 Đọc thêm

Quản trị hoạt động đào tạo và phát triển năng lực nhân viên của công ty TNHH đầu tư thương mại Đại Cát

QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào con người luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Chính vì thế mà công tác quản trị nguồn nhân lực trong đó có hoạt động đào tạ[r]

105 Đọc thêm

Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Với đề tài “Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”, nhóm chúng tôi xin trình bày về các nội dung:
Thực trạng nguồn nhân lực và yêu cầu của nguồn nhân lực của nước ta trong điều kiện hiện nay.
Vai trò của nguồn nhân lực của nước ta trong điều kiện h[r]

18 Đọc thêm

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

1. Lý do chọn đề tài
Nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất để phát triển KT-XH hội một cách bền vững ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế tri thức ngày nay. Để có được nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và có chất l¬ượng tốt thì vai trò của giáo dục[r]

117 Đọc thêm

biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học môn tiếng anh tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự hội nhập quốc tế đang là xu thế của thời đại và trong bối cảnh đổi mới, mở cửa hướng ra thế giới, làm bạn với các nước trên thế giới, chúng ta đã nhận thấy những bất cập trong chương trình giảng dạy tiếng Anh trước đòi h[r]

118 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật thương mại

LUẬN VĂN THẠC SỸ - BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

1. Lí do chọn đề tài
Ở mọi thời đại, giáo dục luôn có vai trò to lớn giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Kể từ năm 1945 tới nay, ngành giáo dục vào đào tạo Việt Nam luôn dành được nhiều sự quan tâm của Đảng và Chính phủ. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 201[r]

143 Đọc thêm

Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng nghề Nam Định đến năm 2015

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015

Tính cấp thiết của đề tài:
Hệ thống giáo dục đào tạo có chức năng thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Đào tạo nghề góp phần quan trọng vào mục tiêu đào tạo nhân lực " Mục tiêu của dạy nghề là đào tạo con người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở[r]

95 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SAO VIỆT HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SAO VIỆT HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1.Lý do chọn đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phạm vi nghiên cứu. 3
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 4
7. Kết cấu của đề tài 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SAO VIỆT HÀ NỘI VÀ[r]

44 Đọc thêm

luật về thương mại điện tử

LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong d[r]

29 Đọc thêm

rui ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử

RUI RO VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong d[r]

32 Đọc thêm

HỢP tác GIỮA TRƯỜNG đại học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG của các KHOA CHUYÊN NGÀNH và các DOANH NGHIỆP để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo đáp ỨNG yêu cầu xã hội

HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI

Nội dung bài viết đề cập tới hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường đại học và cao đẳng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đạo tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Các chương tình liên kết đào tạo khá phong phú, bao gồm: Liên kết đào tạo trong nước và liên kết đào tạo[r]

10 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp thực hiện đổi mới giáo dục đại học hướng đến phát triển năng lực người học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Mục tiêu chung trong Luật Giáo dục Đại học 2012 nêu rõ: “Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trá[r]

9 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và đầu tư xây DỰNG ĐÔNG đô

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1 Sơ đồ tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.8Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty.19DANH MỤC BẢNGBảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2011 – 201321Bảng 2.2 Tình hình phân bổ nhân sự của công ty từ năm 2011 201323Bảng[r]

66 Đọc thêm

GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sàn giao dịch thương mại điện tử là 1 thị trường trực tuyến, một địa điểm họp chợ được thực hiện trên mạng internet mà ở đó những người tham gia có thể tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thiết lập các quan hệ cũng như tiến hành đàm p[r]

16 Đọc thêm

Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hòa Sơn

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÒA SƠN

Xã hội hiện đại không thể nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển. Hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay cực kỳ rộng lớn, và sôi động. Chỉ ở Việt Nam đã có hơn hàng trăm ngàn doanh[r]

55 Đọc thêm

Định nghĩa và đặc điểm của thương mại điện tử:

ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

bạn đều biết bạn là ai và mua những gì. Điều này xâm phạm quyền riêng tư. Đối với SET thì không, người bán không bao giờ nhìn thấy số thẻ của bạn, bạn chỉ phải cung cấp thông tin về thẻ của mình cho cơ quan đã biết quá rõ về nó. Người bán không biết bạn là ai, còn ngân hàng của bạn không biết bạn mu[r]

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề