MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC CỦA QUAN NIỆM NHÂN SINH TRONG TÍ...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC CỦA QUAN NIỆM NHÂN SINH TRONG TÍ...":

Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam

NHÂN SINH QUAN NGƯỜI VIỆT QUA FOLKLORE VIỆT NAM

1. Nhân sinh quan là những quan niệm, quan điểm mang tính định hướng của con người về mối quan hệ của họ với gia đình, xã hội và môi trường tự nhiên.

2. Đặc thù nhân sinh quan người Việt là thường gắn với các điều kiện nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam, phản ánh mối quan hệ của người Việt[r]

191 Đọc thêm

TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT CỦA BẠN VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN. VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG NÀY TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT CỦA BẠN VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN. VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG NÀY TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Hàn, có thể thia làm ba hình thức thờ cúng tổ tiên cơ bản sau:- Kije: nghi lễ nhằm tưởng nhớ những người mới mất.- Ch’arye: lễ tưởng nhớ những người thân trong gia đình đã mất. Nghi lễ nàyđược thực hiện vào buổi sáng của những ngày lễ đặc biệt nào đó.- Myojje: lễ t[r]

16 Đọc thêm

NÊU NHỮNG NÉT CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG - ÂU LẠC.

NÊU NHỮNG NÉT CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG - ÂU LẠC.

Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có cuộc sống vật chất và tinh thần khá phong phú. Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có cuộc sống vật chất và tinh thần khá phong phú. Nguồn lương thực chính là thóc gạo (gạo nếp và gạo tẻ), ngoài ra còn có khoai, sắn. Thức ăn có các loại cá, thịt, rau, củ. Cư dân Việt cổ có tập qu[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhân tố con người và việc phát huy vai trò năng động chủ quan của con người là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay đa[r]

12 Đọc thêm

Mối liên hệ giữa tâm lý đám đông và tư duy độc lập, ứng dụng trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông

MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG VÀ TƯ DUY ĐỘC LẬP, ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nghiên cứu những tác động của tâm lý đám đông trong cuộc sống hiện đại thông qua những sự việc đã xảy ra, đồng thời, thực hiện điều tra với đối tượng nghiên cứu chủ yếu là học sinh ở độ tuổi Trung học Phổ thông, độ tuổi đang có nhiều biến chuyển trong phát triển tâm lý.Đưa ra hệ thống các giải pháp[r]

22 Đọc thêm

Tín ngưỡng của cư dân huyện Vĩnh Tường cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI

TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG CUỐI THẾ KỈ XX ĐẦU THẾ KỈ XXI

Khi đời sống và trình độ hiểu biết còn thấp, con người tin tưởng và ngưỡng mộ vào những thần linh do họ tưởng tượng ra (tín ngưỡng) – tín ngưỡng cũng là một hình thức tổ chức đời sống cá nhân rất quan trọng. Từ tự phát lên tự giác theo con đường quy phạm hóa thành giáo lý, có giáo chủ, thánh đường –[r]

64 Đọc thêm

Mặt tích cực, mặt trái trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế

MẶT TÍCH CỰC, MẶT TRÁI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay mọi quốc gia đều có cùng điều kiện và cơ hội để thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa của chính mình. Nhưng đồng thời cũng đứng trước những nguy cơ và thách thức nhất định, đặc biệt là vấn đề bảo vệ bản sắc dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đất[r]

14 Đọc thêm

Tình trạng dollar hóa ở VN thực trạng và giải pháp

TÌNH TRẠNG DOLLAR HÓA Ở VN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hiện tượng đôla hoá là một hiện tượng không còn mới mẻ ở Việt
Nam. Xét trên cả ba góc độ: việc sử dụng đôla Mỹ trong xã hội, tỷ trọng tiền
gửi và tỷ trọng dư nợ cho vay bằng đồng đôla Mỹ trong cơ cấu nguồn vốn
huy động và dư nợ của hệ thống ngân hàng thương mại, phải thừa nhận thẳng[r]

80 Đọc thêm

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN

Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa rất phong phú và đa dạng trên mọi mặt đời sống tinh thần. Như các dân tộc khác trên thế giới, từ thuở xa xưa dân tộc Việt Nam đã thờ các thần linh. Họ thờ tất cả các thế lực vô hình và hữu hình mà thực chất là các hiện thượng thiên nhiên v[r]

17 Đọc thêm

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT

Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa rất phong phú và đa dạng trên mọi mặt đời sống tinh thần. Như các dân tộc khác trên thế giới, từ thuở xa xưa dân tộc Việt Nam đã thờ các thần linh. Họ thờ tất cả các thế lực vô hình và hữu hình mà thực chất là các hiện thượng thiên nhiên v[r]

17 Đọc thêm

Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên.

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA TỪ GÓC NHÌN SINH VIÊN.

Không ngoài xu thế của thời đại Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa giao lưu rộng rãi với các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực. Tình hình đó tác động lớn đến giá trị văn hoá dân tộc. Cùng với nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm văn hoá của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa[r]

5 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC CỦA ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.2.1 Tiếp thu[r]

13 Đọc thêm

bản sắc văn hóa của Việt Nam

BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM

Câu 1: Tục thờ cũng tổ tiên của người việt
1.nguồn gốc:
Cơ sở quan trọng đầu tiên cho việc hình thành bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào cũng là quan niệm tâm linh của con người về thế giới. Cũng như nhiều dân tộc khác, người Việt xuất phát từ nhận thức “vạn vật hữu linh” - mọi vật đều có[r]

30 Đọc thêm

Tục lệ thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam

TỤC LỆ THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay Đạo Ông bà có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời ở nước ta. Cơ sở hình thành tín ngưỡng này là niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù hộ cho con cháu .Tín ngưỡng này có mặt ở nhiều dân tộc Đô[r]

44 Đọc thêm

Quản lý hoạt động tôn giáo ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Bên cạnh những tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, các tín ngưỡng dân gian… còn xuất hiện nhiều loại hình tôn giáo mới, các “đạo lạ”. Những năm gần đây, hoạt động của các tín đồ, tổ chức tôn giáo diễn ra hết sức phong phú, đa dạng và phức tạp. Đi[r]

108 Đọc thêm

Những mặt tích cực, tiêu cực của mạng xã hội

NHỮNG MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘI

Ngày nay, với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kĩ thuật, thế giới đang thay đổi nhanh chóng từng ngày. Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo những điều kiện và cơ hội cho mọi người giao lưu, liên kết, chia sẻ sở thích, sự quan tâm, ý tưởng, những việc làm bằng các phương tiện truy[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực tro[r]

14 Đọc thêm

BÀI 13. ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

BÀI 13. ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

có gì mới?*Xã hội : Thời Văn Langcó 3 tầng lớp: Quý tộc;Dân tự do; Nô tì.*Lễ hội: vui chơi ca hát,nhảy múa ,cầu mưa thuậngió hòa.*Phong tục: Làm bánhgiày, bánh chưng, ăn trầucau, chôn người chết.*Tín ngưỡng: Thờ cúng tổtiên, các vị anh hùng và cáclược lượng tự nhiên.Tiết 14. Bài[r]

28 Đọc thêm

ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG CÓ GÌ MỚI ?

ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG CÓ GÌ MỚI ?

Xã hội thời Văn Lang đã chia thành nhiều tầng lớp khác nhau. Xã hội thời Văn Lang đã chia thành nhiều tầng lớp khác nhau : những người quyền quý, dân tự do, nô tì. Tuy vậy, sự phân biệt giữa các tầng lớp này còn chưa sâu sắc.Sau những ngày lao động mệt nhọc, người dân Văn Lang thường tổ chức lễ h[r]

1 Đọc thêm

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Thờ cúng tổ tiên – nghi lễ không thể bắt gặp ở những nước phương Tây bởi nó là đặc sản riêng biệt của nền văn hóa phương Đông giàu bản sắc và đậm đà văn hóa dân tộc. Hàn Quốc và Việt Nam cùng nằm trong khu vực văn hóa phương Đông nên trong nhiều tập tục nói chung, bao gồm nghi lễ thờ cúng tổ tiên đề[r]

11 Đọc thêm