KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG VÀ CẤP THPT NÓI RIÊNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG VÀ CẤP THPT NÓI RIÊNG":

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ: GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NINH BÌNH (19912010)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ: GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NINH BÌNH (19912010)

Trong sự nghiệp phát triển chung của toàn nhân loại, giáo dục luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là chìa khoá dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn. Nó góp phần vào việc lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phát triển, truyền bá văn minh n[r]

24 Đọc thêm

Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN

1. Lý do chọn đề tài.
Đất nước ta đang bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học công nghệ, sự bùng nổ thông tin, nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa. Đại hội Đảng IX đã khẳng định “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của n[r]

134 Đọc thêm

Quản lý dạy học Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường THPT huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

QUẢN LÝ DẠY HỌC TIẾNG ANH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TIỀN HẢI - TỈNH THÁI BÌNH

1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay,chúng ta đang sống trong giai đoạn lịch sử với những biến đổi hết sức to lớn cả về kinh tế, chính trị, văn hóa… lẫn đời sống tinh thần. Khi mà cả thế giới đang sống trong thế kỷ của tri thức và hội nhập phát triển thì mỗi quốc gia trên thế giới đều phải coi trọng tinh[r]

61 Đọc thêm

Luận văn Quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

LUẬN VĂN QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Luận văn Quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài..................[r]

129 Đọc thêm

Quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2010

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2010

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
a. Lý do chọn đề tài
Giáo dục góp phần quan trọng hình thành tư tưởng, tình cảm và nhân cách cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng… cho con người; giáo dục tồn tại và phát triển cùng xã hội và mang đậm bản chất xã hội. Do đó mỗi dân tộc, qu[r]

23 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lí do chọn đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Kết cấu đề tài báo cáo thực tập 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ[r]

43 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN Học phần này nhằm cung cấp cho người học một số vấn đề cơ bản về tình hình giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam. Cụ thể là những vấn đề sau:+ Sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam.+ Xu hướng phát triển giáo[r]

139 Đọc thêm

SKKN nâng cao chất lượng giáo dục qua việc quản lý chất lượng giảng dạy chuyên môn của giáo viên

SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUA VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN

Để góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi con người phải có trình độ năng lực giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện.
Để thực hiện được điều đó giáo dục và đào tạo nói chung hệ thống các nhà trường nói riêng phải là 1 vườn ươm, là cái gốc bền vững từng bước xây dựng[r]

10 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường THPT Nam Yên Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH - HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về nhân lực trong công cuộc đổi mới kinh tế xã hội thì phải tăng cường quản lý hoạt động giáo dục, quản lý nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học. Tại[r]

153 Đọc thêm

phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh hải dương trong điều kiện xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Giáo dục và đào tạo có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc
gia, mỗi dân tộc. Ở nƣớc ta, Đảng ta đã xác định “Giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghệ có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài, góp phần qu[r]

193 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC: Nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học cấp trung học phổ thôngcủa Tổ chức Tú tài Quốc tế

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ

MỤC LỤCPHẦN I. MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu23. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu24. Giả thuyết khoa học35. Nhiệm vụ nghiên cứu36. Phương pháp nghiên cứu37. Những kết quả nghiên cứu và đóng góp mới của đề tài48. Cấu trúc của luận văn4PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU5CHƯƠN[r]

100 Đọc thêm

Một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở thành phố móng cái giai đoạn 2014 đến 2020

MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2020

Trước yêu cầu mới về nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Là cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố phụ trách việc phối hợp thực hiện công tác[r]

81 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH 115CP CỦA CHÍNH PHỦ

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH 115CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành; nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng,[r]

117 Đọc thêm

Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

1. Lý do chọn đề tài
Quan điểm của Nhà nước ta về giáo dục và đào tạo đã được khẳng định trong Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân” (Điều 35-Hiến pháp năm 1992) [28].
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc[r]

143 Đọc thêm

biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì sự phát triển toàn diện của đất nước không chỉ dựa vào tài nguyên, vốn kỹ thuật mà yếu tố ngày càng trở nên quyết định chính là nguồn lực con người, tiềm năng và năng lực sáng tạo của con người. Với mục tiêu đến năm 20[r]

125 Đọc thêm

Biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình

BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BÔI - TỈNH HOÀ BÌNH

1. Lý do chọn đề tài
Xã hội hoá giáo dục hay xã hội hoá sự nghiệp giáo dục là một chủ trương chiến lược đã được Đảng và Nhà nước ta xác định ngay từ khi hình thành nền giáo dục cách mạng. Từ sau cách mạng tháng 8, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục nước ta là: “Đ[r]

112 Đọc thêm

tư tưởng hồ chí minh về phương pháp giáo dục và sự vận dụng sáng tạo của đảng ta trong giai đoạn hiện nay tiểu luận cao học

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1. Tính cấp thiết của vấn đề
Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đã đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới cho nước ta. Với hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực[r]

23 Đọc thêm

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Lí do chọn đề tài
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự n[r]

101 Đọc thêm

Quản lý đào tạo của trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông hồng (TT)

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Về mặt lý luận: Luận án đã góp phần xây dựng và làm sâu sắc thêm lý luận quản lý giáo dục nói chung, lý luận quản lý phát triển nguồn nhân lực nói riêng, bổ sung và làm giàu thê[r]

27 Đọc thêm

Tham luận ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Môn Toán THCS

THAM LUẬN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS

Cùng với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy học thì vấn đề về đổi mới trong kiểm tra, đánh giá là khâu hết sức quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập. Làm thế nào để kiểm tra, đánh giá được đúng trình độ, năng lực của học sinh và chất lượng giảng dạy vào[r]

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề