KẾ TOÁN HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH":

Bảng tính hao mòn tài sản cố định

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định sản cố địnhSố hiệu tài tính trong năm Số hao mòn nay Ghi chú CỘNG : LẬP, NGÀY … THÁNG … NĂM … NGƯỜI LẬP SỔ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN.[r]

1 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

ty chủ yếu tập trung đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và 1 số thiết bị quản lýđể tăng khả năng kinh doanh. Mà không có hoạt động thanh lý, nhượng bánTSCĐ HH do thời gian hoạt động của công ty mới được 7 năm, TSCĐ HHcủa công ty chưa đủ thời gian để khấu hao hết. Ngoài ra, công ty còn có hoạtđộng thuê[r]

72 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và công tác kế toán tài sản cố định tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ VIETSOVPETRO

Kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và công tác kế toán tài sản cố định tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việ[r]

105 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài: đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ[r]

71 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đăng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đănguý thầy cô hướng dẫn và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty em đã hoàn thành đề tài thực tập: “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Trung tâm viễn thông Bù Đăng” Để hoàn thành tốt đề tài thực tậ[r]

81 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾ TOÁN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾ TOÁN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng[r]

140 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp: kế toán tài sản cố định

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3

I. Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định, vai trò của tài sản cố định trong quá trình kinh doanh 3

1. Khái niệm 3

2. Đặc điểm 3

3. Vai trò 3

II. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 4

III. Phân loại và đánh giá tài sản cố[r]

56 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Công ty TNHH Viễn thông công nghệ cao Thái Sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO THÁI SƠN

Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh t[r]

67 Đọc thêm

CÔNG VĂN 2525/LĐTBXH-KHTC THỜI GIAN, TỶ LỆ HAO MÒN VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CÔNG VĂN 2525/LĐTBXH-KHTC THỜI GIAN, TỶ LỆ HAO MÒN VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

…………………...PHỤ LỤC 02DANH MỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶCTHÙQuy định đối vớiĐề xuất của đơntài sản cố định tại Đề xuất của VụvịThông tư số 162STTDanh mụcThờiThờiTỷ lệThờiTỷ lệTỷ lệ haogian sửgian sử hao gian sử hao mònmòn tốidụng tốidụng tối[r]

5 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH GIA

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH GIA

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Bách GiaBáo cáo thực tập kế toán tài sản cố định công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Bách GiaBáo cáo thực tập kế toán tài sản cố định công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Bách GiaBáo cáo thực tập kế toán tài sản cố định c[r]

71 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất[r]

74 Đọc thêm

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định Số hiệu tài sản cố định Số hao mòn tính trong năm nay Ghi chú Cộng : Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ Phụ trách kế toán.[r]

1 Đọc thêm

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định sản cố địnhSố hiệu tài tính trong năm Số hao mòn nay Ghi chú CỘNG : LẬP, NGÀY … THÁNG … NĂM … NGƯỜI LẬP SỔ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN.[r]

1 Đọc thêm

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bộ (Sở) :........Đơn vị :........BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNHNăm :....................STTTên, đặc điểm, ký hiệu tài sảncố địnhSố hiệu tàisản cố địnhSố hao mòntính trong nămnayGhi chúCộng :Lập, ngày … tháng … năm …Người lập sổPhụ trách kế toán(Chữ ký, họ tên)(Chữ ký, họ tên)

1 Đọc thêm

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định sản cố địnhSố hiệu tài tính trong năm Số hao mòn nay Ghi chú CỘNG : LẬP, NGÀY … THÁNG … NĂM … NGƯỜI LẬP SỔ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN.[r]

1 Đọc thêm

Chuyên đề kề toán ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH

CHUYÊN ĐỀ KỀ TOÁN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY THIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN
CỐ ĐỊN[r]

98 Đọc thêm

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Theo chế độ hiện hành các doanh nghiệp chỉ đợc tính khấu hao theo một phơng pháp duy nhất đó là phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng, đợc xác định bằng công thức: Mức khấu hao hàng năm = [r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

TIỂU LUẬN HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

bảng kê số 4 và số 5, đồng thời vào thẻ, sổ chi tiết TSCĐ. Cuối kỳ, từ bảng kêsố 4 và số 5 vào nhật ký chứng từ số 7. Nhật ký chứng từ số 7 là căn cứ để vàosổ cái TK 214. Kế toán tính toán ra số phát sinh nợ, có và d cuối kỳ TK 214.Từ sổ, thẻ TSCĐ lập bảng tổng hợp chi tiết đối chiếu với sổ c[r]

28 Đọc thêm

quản lý tài sản trong doanh nghiệp

QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I : TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 3
I. Khái niệm và phân loại tài sản lưu động của DN 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại tài sản lưu động 4
3. Kết cấu TSLĐ 4
II. Quản lý tài sản lưu động 5
1. Quản lý dự trữ tồn kho 6
2. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán thanh khoản cao 9
3. Quản lý các khoản phải thu 13
3.[r]

23 Đọc thêm

Tình hình kế toán và quản lý TSCĐ tại công ty XNK Thủy sản miền Trung

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung

sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản lý của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu

vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì

vấn đề tăng cường công tác quả[r]

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề