ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9000

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9000":

Báo cáo đánh giá nội bộ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

NĂM 200 Ngày đánh giá: Đánh giá viên Chữ ký Bộ phận đánh giá: Trưởng bộ phận được đánh giá Chữ ký Phạm vi đánh giá: Trưởng nhóm đánh giá Chữ ký TT Điểm không phù hợp Đánh giá viên ghi Hà[r]

1 Đọc thêm

Kế hoạch đánh giá nội bộ

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

năm 200_ Số: /ĐGNB Số TT Bộ phận được đánh giá Đánh giá viên Trưởng nhóm Phạm vi đánh giá Thời gian _NGƯỜI DUYỆT_ _NGƯỜI SOẠN THẢO_.[r]

1 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO

cứ sự thay đổi nào tác độngđến quy trình, phải mở quytrình đó và sửa phần liên quan,ví dụ: Nghị định về phí và lệphí lĩnh vực tư pháp thay thếNĐ 158 từ 1/1/2017; vậy cánbộ tư pháp sẽ mở các QT tưpháp, sửa tại các phần:1/ Phần nội dung về phí lệ phí;2/ Phần 5.8 tài liệu viện dẫn vàcơ sở pháp lý3/ Phần lịch sử quy trình: ghirõ phần nội dung nào bị thayđổi, ngày sửa đổi, ngày banhành (theo đó lần ban hành làlần 2, lần sửa đổi là lần 1); cáclần sau sẽ tăng dần.56QT kiểm soát hồ sơQT đánh giá nội bộQT.ISO.02QT.ISO.03- Đọc quy trình để hiểu cách thức lưu trữ, quản lý hồ sơ;
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ TÀI “ ISO ”

ĐỀ TÀI “ ISO ”

Nếu tiêu chuẩn được phê chuẩn, người ta chuẩn bị văn bản chính thức kếthợp với các ý kiến đóng góp khi biểu quyết. Văn bản chính thức được gởi tớiban thư ký trung tâm của ISO. Cơ quan này sẽ công bố. 1.4.Các bộ tiêu chuẩn đã ban hành:* Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 – đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quảnlý chất lượng: chính sách và chỉ đạo về chất lượng, nghiên cứu thị trường, thiếtkế và triển khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát thị trường, bao gói, phân phối,dịch vụ sau khi bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo * Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 – hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: đưa racác yêu cầu giúp các tổ chức đảm bảo thực phẩm của mình phù hợp với dự địnhsử dụng và an toàn cho người sử dụng, cụ thể; không gây hại cho sức khỏe cũngnhư ảnh hưởng đến tính mạng con người.* Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 – hệ thống quản lý chất lượng môi trường:yêu cầu tiếp cận môi trường bằng cả hệ thống quản lý từ việc xác định nguyênnhân đến việc xem xét các đối tượng có liên quan, từ đó đưa ra biện pháp khắcphục, phòng ngừa. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 không chỉ có ý nghĩa thương mạimà còn giúp các doanh nghiệp nhận thức và quản lý được tác động của mình đốivới môi trường, cũng là cách thức thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, XH.* Các bộ tiêu chuẩn khác: Bộ tiêu chuẩn ISO 28000 – Quản lý chuỗi cungứng, Bộ tiêu chuẩn ISO 26000 về trách nhiệm xã hội trong tương lai…Cần nói thêm việc phân loại không nhằm mục đích nào khác ngoài việcchuyên biệt từng lĩnh vực mà mỗi bộ tiêu chuẩn hướng tới quản lý nhằm pháthuy tính hiệu quả và rõ ràng trong hoạt động của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế.2) Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2.1) Lịch sử:Trong những năm 70 nhìn chung giữa các ngành công nghiệp và cácnước trên thế giới có những nhận thức khác nhau về “chất lượng”. Do đó, Việntiêu chuẩn Anh Quốc (British Standard Institute - BSI) là một thành viên củaISO đã chính thức đề nghị ISO thành lập một ủy ban kỹ thuật để phát triển cáctiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật và thực hành bảo đảm chất lượng, nhằm tiêu
Xem thêm

14 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 2000 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY THUỘC CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng
1.1.1. Cơ sở lý luận về quản lý
1.1.2. Chất lượng và quản lý chất lượng
1.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
1.2.1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001
1.2.2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000
1.2.3. Các yêu cầu của HTQCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và phiên bản mới ISO 9001: 2008
1.2.4. Hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính
1.2.5 Phiên bản ISO 9001:2008 và so sánh với ISO 9001:2000
Chương 2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THUỶ
2.1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
2.1.1. Áp dụng HTQLCL ISO 9000 ở các nước trên thế giới
2.1.2. Quá trình áp dụng HTQLCL ISO 9000 tại Việt Nam
2.2. Tình hình áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong Cục ĐKVN
2.2.1. Giới thiệu về ĐKVN
2.2.2. Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL THEO ISO 9000 của cục ĐKVN
2.3. Tình hình áp dụng ISO 9001 trong các đơn vị Đăng kiểm PTT
2.3.1. Thông tin về các đơn vị đăng kiểm PTT
2.3.2. Nội dung điều tra của đề tài luận văn
2.3.3. Kết quả điều tra
2.3.4. Đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL tại các đơn vị Đăng kiểm phương tiện thuỷ
Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001 TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY
3.1. Tăng cường tính thực tiễn và chất lượng của HTQLCL thiết kế xây dựng
3.1.1. Đặc thù HTQLCL tại Cục ĐKVN là HTQL trong dịch vụ hành chính
3.1.2. Rà soát, đơn giản hoá hệ thống tài liệu chất lượng nhằm quản lý tốt các điểm tương giao
3.1.3. Bổ sung hoàn thiện một số văn bản của HTQL các chi cục
3.1.4. Xem xét, ứng dụng mô hình “một cửa”
3.1.5. Sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ, ngành nghề
3.1.6. Tăng cường quan hệ quản lý nhà thầu phụ
3.2. Các giải pháp thúc đẩy, duy trì HTQLCL
3.2.1. Giải pháp chú ý đào tạo, đào tạo lại đúng lúc và đúng chỗ
3.2.2. Tăng cường nguồn lực
3.2.3. Nâng cao chất lượng vận hành HTQLCL
3.2.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ và thoả mãn khách hàng trong quá trình áp dung HTQLCL
3.2.5. Giải pháp khen thưởng động viên vì hiệu quả duy trì HTQLCL
3.3. Cải tiến HTQLCL một cách liên tục
3.3.1. Áp dụng vòng tròn Deming để cải tiến liên tục
3.3.2. Triển khai hoạt động 5S
3.3.3. Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu tiêu chuẩn liên quan để xây dựng và cải tiến hệ thống bảo đảm hiệu lực, hiệu quả HTCL
Xem thêm

132 Đọc thêm

296555891 BAI GIẢNG ISO 9000

296555891 BAI GIẢNG ISO 9000

Những người thuộc nội bộ hay bên ngoài tổchức có nhiệm vụ đánh giá hệ thống quản lýchất lượng hay đánh giá sự phù hợp của hệthống đó theo các yêu cầu của ISO 9001(chuyên gia đánh giá, cơ quan định chế, các tổchức chứng nhận/đăng ký)Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn liên quanLê Minh Tâm11ISO 9001:2000Mơ hìnhcủa 1 hệthốngquản lýchấtlượngdựa trênq trình

27 Đọc thêm

 LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000 TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000 TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
  

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG:

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000
TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH


GVPT : TS. NGÔ THỊ ÁNH
NHÓM : 5
1. Nguyễn Hữu Quý
2. Phạm Quốc Trung
3. Lê Thanh Hồng Ngọc
4. Huỳnh Thị Như Hiếu
5. Lưu Thị Ngọc
6. Nguyễn Thành Lộc
7. Phan Kim Ngân
8. Nguyễn Thị Bích Duyên

TP. HCM, tháng 082013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ISO 9000
1. Khái niệm về chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng 4
1.1. Khái niệm về chất lượng và tầm quan trọng của chất lượng 4
1.1.1. Khái niệm về chất lượng 4
1.1.2. Tầm quan trọng của chất lượng 5
1.2. Khái niệm về HTQLCL và tầm quan trọng của HTQLCL 6
1.2.1. Khái niệm về hệ thống đảm bảo chất lượng 6
1.2.2. Tầm quan trọng của HTQLCL 7
2. Những nét chính về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 9
2.1. Giới thiệu về tổ chức quốc tế ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000 9
2.1.1. Giới thiệu về tổ chức ISO 9
2.1.2. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 9
2.2. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 12
2.2.1. Các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 12
2.2.2. Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 12
2.3. Các bước áp dụng ISO 9000 trong tổ chức 14
2.4. Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 16
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH
1. Giới thiệu về Công ty CP Nhựa Bình Minh 17
2. Thực trạng tại Công ty CP Nhựa Bình Minh trước khi thực hiện ISO 9000 21
3. Chính sách chất lượng của Công ty CP Nhựa Bình Minh 22
4. Hệ thống đảm bảo chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008 của Công ty CP Nhựa Bình Minh 23
4.1. Yêu cầu chung 23
4.2. Hệ thống tài liệu 26
4.2.1. Khái quát 26
4.2.2. Sổ tay chất lượng 26
4.2.3. Kiểm soát tài liệu 26
4.2.4. Kiểm soát hồ sơ 27
5. Những lợi ích và khó khăn của Công ty CP Nhựa Bình Minh trong quá trình thực hiện ISO 27
5.1. Lợi ích 27
5.1.1. Lợi ích về mặt thị trường 27
5.1.2 Lợi ích đối với quản lý nội bộ trong công ty 28
5.1.3 Thúc đẩy hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận trong công ty 30
5.1.4 Tăng lượng hàng hóa bán ra thị trường 32
5.1.5 Giảm rủi ro đối với nguyên vật liệu mua vào 33
5.2. Khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 33
5.2.1 Lãnh đạo chưa quan tâm đến việc duy trì HTQLCL 33
5.2.2 Nhân viên khó thay đổi thói quen, thực hiện quy trình một cách đối phó 34
5.2.3 Nhiều quy trình, thủ tục phức tạp rườm rà 35
5.2.4 Nhân viên chưa nắm bắt kịp và chưa thực hiện chính xác quy trình 35
5.2.5 Khó khăn khi thực hiện cải tiến liên tục 36
5.2.6 Phân công công việc bị chồng chéo 37
5.2.7 Đào tạo nhân viên mới gây mất nhiều thời gian cho người quản lý trực tiếp 37
6. Những biện pháp giúp vượt qua khó khăn 37
6.1. Giải pháp đối với cam kết của lãnh đạo 37
6.2. Giải pháp đối với vấn đề nhân viên thực hiện quy trình một cách đối phó 38
6.3. Giải pháp đối với quy trình thủ tục rườm ra, chưa sát thực tế 39
6.4. Giải pháp đối với việc nhân viên chưa nắm bắt quy trình và giải pháp cho việc đào tạo làm mất thời gian của người quản lý 40
6.5. Giải pháp đối với việc phân công chồng chéo 41
6.6. Giải pháp đối việc duy trì sự cải tiến 41
Phụ lục 1
Phụ lục 2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ISO 9000

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1.1. Khái niệm về chất lượng và tầm quan trọng của chất lượng
1.1.1. Khái niệm về chất lượng
Chất lượng là một khái niệm đã được sử dụng từ lâu nhưng vẫn có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo đối tượng sử dụng. Người sản xuất coi chất lượng là điều họ phải làm để đáp ứng các qui định và yêu cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng chấp nhận. Chất lượng được so sánh với chất lượng của đối thủ cạnh tranh và đi kèm theo các chi phí, giá cả. Để thống nhất một khái niệm chung về chất lượng, Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO, đã đưa ra định nghĩa sau: “Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu” (ISO 9001:2008).
Từ định nghĩa trên có thể rút ra một số đặc điểm sau đây của khái niệm chất lượng:
a. Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phầm vì lý do nào đó mà không được nhu cầu chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém, cho dù trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại. Đây là một kết luận then chốt và là cơ sở để các nhà chất lượng định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình.
b. Do chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn luôn biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng.
c. Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, phải xét và chỉ xét đến mọi đặc tính của đối tượng có liên quan đến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ thể. Các nhu cầu này không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên quan, ví dụ như các yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng xã hội.
d. Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các qui định, tiêu chuẩn nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng, hoặc có khi chỉ phát hiện được trong chúng trong quá trình sử dụng.
Xem thêm

45 Đọc thêm

LUẬN VĂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012000 TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÉP

LUẬN VĂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012000 TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÉP

- Quan tâm đến chi phí để thoả mãn nhu cầu- cụ thể là đối với giá thành.Phải tìm cách giảm chi phí ẩn của sản xuất, đó là những tổn thất do quá trìnhhoạt động không phù hợp, không chất lượng gây ra, chứ không phải do chiphí đầu vào.- Điều nổi bật xuyên suốt bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là các vấn đề liên quanđến con người. Nếu không tạo điều kiện để tất cả mọi người nhận thức đượcđúng vai trò và tầm quan trọng của chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đếnquyền lợi của họ và không tạo cho họ có điều kiện phát huy được mọi khảnăng thì hệ thống chất lượng sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.Để thuận lợi cho việc áp dụng, đánh giá sự phù hợp, các tiêu chuẩn của bộISO 9000 được chia thành 3 loại như sau:Loại A - Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượngTiêu chuẩn loại này sẽ quy định các yêu cầu cụ thể đối với một hệ thốngquản lý chất lượng của tổ chức nhằm thể hiện năng lực đáp ứng các yêu cầunội bộ và bên ngoài.Tiêu chuẩn loại này bao gồm:Tiêu chuẩn hệ thống quản lý áp dụng chung cho tất cả các tổ chức, doanhnghiệp: ISO 9001:2000;Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chuyên ngành: ISO/TS 16949; ISO 13485...15VŨ HUY ĐOÀNQUẢN LÝ KINH TẾ 46BLoại B - Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn đối với các hệ thống quản lý chấtlượngTiêu chuẩn loại này hỗ trợ các tổ chức triển khai thực hiện và nâng cao hiệulực hệ thống quản lý chất lượng bằng các chỉ dẫn tương ứng với các yêu cầu
Xem thêm

60 Đọc thêm

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phảiđáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của kháchhàng.Hai là, Tính lãnh đạo: Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mụcđích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đómọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức.Ba là, Sự tham gia của mọi thành viên: Con người là yếu tố quan trọngnhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. Do đó cần:Tạo ra môitrường làm việc thuận lợi; Xây dựng chính sách động viên, khen thưởng kịpthời; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;Phát hiện, phát hy tính sáng tạocủa mọi thành viên.Bốn là, Tiếp cận theo quá trình: Kết quả mong muốn sẽ đạt được mộtcách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý nhưmột quá trình.Năm là, Tiếp cận theo hệ thống để quản lý: Việc xác định, nhận thứcvà quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vàohiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu.Sáu là, Cải tiến liên tục: Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổchức. Để thực hiện cải tiến liên tục, cần thực hiện các bước sau:- Xác định các quá trình cải tiến- Phân tích, hoạch định giải pháp- Tổ chức thực hiện giải pháp.- Đo lường kết quả thực hiện.21- Đánh giá kết quả.Bảy là, Quyết định dựa trên sự kiện: Thông tin, dữ liệu đầy đủ, chínhxác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được sẽ phản ánh bản chất sựviệc.Phân tích thông tin, dữ liệu khoa học giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG ISO 9000 VÀ CÁC GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI CÔNG TY GIẦY HWASEUNG VINA

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG ISO 9000 VÀ CÁC GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI CÔNG TY GIẦY HWASEUNG VINA

MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Phần 1: Giới thiệu khái quát về bộ tiêu chuẩn chất lượng
ISO 9001:2008 5
I. Khái niệm ISO 9001:2008 5
II. Các nguyên tắc co bản của quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 5
III. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000 7
IV. Các bước chủ yếu xây dựng và áp dụng ISO 9000 8
V. Các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 8

Phần II. Thực trạng việc áp dụng Hệ thống Quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Hwaseung Vina 9
I. Giới thiệu về công ty Hwaseung Vina 9
II. Mô tả khái quát Hệ thống ISO của Công ty 10
1. Các tiêu chuẩn trong ISO 9001:2008 được áp dụng
tại công ty Giầy Hwaseung Vina 10
1.1 Tiêu chuẩn 4.2.2 – Sổ tay chất lượng 10
1.2 Tiêu chuẩn 4.2.3 – Kiểm soát tài liệu 11
1.3 Tiêu chuẩn 4.2.4 – Kiểm soát hồ sơ 11
1.4 Tiêu chuẩn 5.6 – Xem xét của lãnh đạo 11
1.5 Tiêu chuẩn 6.2.2 – Năng lực nhận thức và đào tạo 12
1.6 Tiêu chuẩn 6.3 – Cơ sở hạ tầng 12
1.7 Tiêu chuẩn 6.4 – Môi trường làm việc 13
1.8 Tiêu chuẩn 7.2 – Các quá trình liên quan đến khách hàng 13
1.9 Tiêu chuẩn 7.4.1 – Quá trình mua hàng 13
1.10 Tiêu chuẩn 7.5.1 – Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 14
1.11 Tiêu chuẩn 7.6 – Kiểm soát phương tiện theo dõi va đo lường 14
1.12 Tiêu chuẩn 8.2.2 – Đánh giá nội bộ 14
1.13 Tiêu chuẩn 8.3 – Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 15
1.14 Tiêu chuẩn 8.5.2 – Hoạt động khắc phục 15
1.15 Tiêu chuẩn 8.5.3 – Hoạt động phòng ngừa 16
2. Sổ tay chất lượng 16
2.1 Chính sách chất lượng 16
2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 17
3. Các thủ tục của Hệ thồng quản lý chất lượng của Công ty 20
3.1 Thủ tục kiểm soát tài liệu – TT.01 21
3.2 Thủ tục xem xét của lãnh đạo –TT.02 22
3.3 Thủ tục quản lý nguồn nhân lực – TT.03 22
3.4 Thủ tục các vấn đề liên quan đến khách hàng – TT.04 25
3.5 Thủ tục mua hàng – TT.05 26
3.6 Thủ tục kiểm soát sản xuất – TT.06 27
3.7 Thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường TT.07 28
3.8 Thủ tục đánh giá nội bộ TT.08 29
3.9 Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp – TT.09 30
3.10 Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa – TT.10 31
III. Kết quả việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2008 trong những năm gần đây 33
1. Kết quả đánh giá nội bộ 33
1.1 Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2012 của Công ty 33
1.2 Nhận xét chung về kết quả đánh giá nội bộ 33
2. Việc thực hiện các quá trình trong công ty 34
2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến 31122012 34
2.2 Đánh giá việc kiểm tra và xác nhận 35
2.3 Phân tích xu hướng các quá trình công nghệ và sản phẩm 35
2.4 Sự đáp ứng các yêu cầu của nhà cung ứng 35
2.5 Kết quả thực hiện việc mua hàng 35
2.6 Máy móc thiết bị 36
3. Các vấn đề liên quan đến khách hàng 36
3.1 Xem xét hợp đồng 36
3.2 Quá trình giao mẫu 36
3.3 Kết quả đo lường sư thỏa mãn của khách hàng 37
3.4 Nhận giải quyết các thông tin của khách hàng 37
4 Nguồn lực 37
4.1 Tổng hợp phân tích nguồn lực 37
4.2 Công tác tuyển dụng 38
4.3 Công tác đào tạo 38
4.4 Về cơ sở hạ tầng 38

Phần III: Một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001:2008 của công ty Giầy Hwaseung Vina 40
I. Một số giải pháp 40
1 Đào tạo về chất lượng 40
2 ISO online 43
3 Thành lập các nhóm chất lượng trong công ty 46
4 Xây dựng một hệ thống sản xuất tức thời 47
II. Một số tồn tại và đề xuất khắc phục 48
1 Một số tồn tại 48
2 Đề xuất khắc phục 49


Phần I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

I. Khái niệm ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đòan đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.
ISO – viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization ), là tổ chức ban hành tiêu chuẩn.
9001 là số hiệu của tiêu chuẩn.
2008 là năm ban hành tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.
ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.
II. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
 Nguyên tắc 1: Định hướng bởi khách hàng
Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không chỉ đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của họ.
 Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
Xem thêm

49 Đọc thêm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

Vì thế mà từ khi ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã được nhiều nước áp dụng rất thành công với sụ đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về sản phẩm có chất lượng cao với giá cạnh tranh th[r]

50 Đọc thêm

Tiêu chuẩn ISO 9000: 2008 của tổng công ty dệt may Hà Nội

TIÊU CHUẨN ISO 9000: 2008 CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Tiêu chuẩn ISO 9000: 2008 của tổng công ty dệt may Hà Nội. Đây là tài liệu mình tổng hợp được từ sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên và tham khảo các nguồn trên mạng. Tài liệu này trình bày quá trình hình thành bộ Tiêu chuẩn ISO 9000: 2008 của tổng công ty dệt may Hà Nội đồng thời phân tích kỹ hơn về áp dụng bộ tiêu chuẩn vào hoạt động của công ty bao gồm: sổ tay chất lượng... Đây là tài liệu tương đối bổ ích mình muốn chia sẻ cho mọi người để phục vụ cho việc học tập của mình. Cảm ơn bạn đọc đã ghé qau bài của mình
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

Khoa Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà NộiKhóa 2008 - 2010thái quản lý chất lượng. Trong những năm gần đây, xu thế chung của các nhàquản lý chất lượng trên thế giới là dùng thuật ngữ TQM.1.2.4. Một số phương pháp hỗ trợ HTQLCL1.2.4.1. Khái niệm về hệ thống QLCLThực hiện QLCL sẽ tạo được sản phẩm có chất lượng, nhưng để cạnhtranh và duy trì chất lượng với hiệu quả kinh tế cao, các doanh nghiệp phảixây dựng được HTQLCL, tức là phải triển khai từ công đoạn đầu tiên chiếnlược, mục tiêu đúng đắn đến chính sách hợp lý, tiếp đó là thiết lập một cơ cấutổ chức, thủ tục và nguồn lực phù hợp để tiến hành công tác QLCL. Phươngpháp hệ thống là quản lý mọi bộ phận, nhất thể hóa được mọi nỗ lực củadoanh nghiêp sao cho toàn bộ tổ chức đó cùng hướng về mục tiêu chung. Hệthống này phải xuất phát từ quan điểm đồng bộ, giúp doanh nghiệp liên tụccải tiến chất lượng, thỏa mãn khách hàng và những người thường xuyên cộngtác với doanh nghiệp.“HTQLCL là một tập hợp các yếu tố có liên quan va tương tác để lậpchính sách và mục tiêu chất lượng, đồng thời đạt được các mục tiêu đó”( cácthuật ngữ liên quan được định nghĩa TCVN/ISO 9000:2001 hệ thống quản lýchất lượng – Cơ sở và từ vựng)Phương pháp hệ thống của quản lý chất lượng có những đặc điểm sau:- Hướng vào quá trình,- Hướng vào phòng ngừa,- Có cơ chế hành động khắc phục và phòng ngừa,- Có tiêu chuẩn qui tắc làm chuẩn mực đánh giá,.- Linh hoạt, đáp ứng các biến động của môi trường trực tiếp và gián tiếp.Hệ thống chất lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Xem thêm

Đọc thêm

phân tích nguyên tắc định hướng khách hàng của Mobifone

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG CỦA MOBIFONE

A. LỜI MỞ ĐẦU 2
B. LÝ LUẬN CHUNG 1. Khái quát chung về ISO 9000 năm 2005 3
2. Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 Năm 2005 5
C. PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ 1. NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG. 9
1.1. Khách hàng 9
1.1.1 khách hàng là gì? 9
1.1.2 Phân loại khách hàng 9
1.1.3 Hiểu biết về khách hàng và thoả mãn họ. 10
1.1.4 Xây dựng mối quan hệ với khách hàng 12
1.2.Nội dung nguyên tắc định hướng khách hàng: 13
1.2.1Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng 14
1.2.2Cụ thể hóa việc định hướng khách hàng trong doanh nghiệp 15
2. Liên hệ thực tế 16
2.1 Thực trạng việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng đối với “ công ty thông tin di động ” < VMS > mobifone. 16
2.1.1. Lịch sử phát triển của công ty. 16
2.1.2. Tập khách hàng mục tiêu của mình. 19
2.1.3. Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng. 19
2.1.4. Cải tạo liên tục và không ngừng học hỏi. 23
2.1.5. Giải quyết những khiếu nại, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng 25
2.2. Đánh giá việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng. 26
KẾT LUẬN 28
Xem thêm

30 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA ISO 9000 TRONG VIỆC NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA ISO 9000 TRONG VIỆC NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Bên cạnh lợi ích của việc chứng nhận phù hợp với ISO 9000 mà trong đó các yếu tố nội bộ thường chiếm ưu thế hơn, thì động lực chính quyết định áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 là do áp lực [r]

44 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

BÀI TẬP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Bài tập Đảm Bảo Chất LượngNhóm 7NHÓM 7: Phạm Thanh QuânNguyễn Văn TâyBÀI TẬPCHI PHÍ CHẤT LƯỢNG,5S,KAIZEN,ISO 90001. Câu 1: Khi tiến hành nâng cao chất lượng sản phẩm ,bạn hãy nêu ra các thànhphần chi phí chất lượng(thường gặp). Những điều “nên làm” và “không nênlàm” khi thu thập chi phí chất lượng.Tại sao?Trả lời:- Các thành phần chi phí chất lượng (thường gặp) khi tiến hành nâng cao chấtlượng sản phẩm: Chi phí thuộc nhóm gắn với các sai lỗi(PONM) gồm:o Chi phí phát sinh do mất khách hàngo Chi phí giảm giáo Chi phí giải quyết khiếu nạio Chi phí sửa chữa,làm lạio Chi phí gắn với tồn kho quá nhiềuo Chi phí gắn với ngừng sản xuất do sự cố thiết bịo Chi phí phạt hợp đồng Chi phí thuộc nhóm các hoạt động phòng ngừa,kiểm tra,đánh giá(POM) gồm:o Chi phí cho các hoạt động phòng ngừao Chi phí đào tạo,học tậpNHÓM 71
Xem thêm

8 Đọc thêm

Quản trị chất lượng_ Chương 5_ VCU

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG_ CHƯƠNG 5_ VCU

CHƯƠNG V CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Nội dung:
Các xu hướng tiếp cận về xây dựng mô hình quản trị chất lượng
+ Quản trị chất lượng dựa theo tiêu chuẩn
+ Quản trị chất lượng toàn diện
Tình hình áp dụng các mô hình quản trị chất lượng
Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000
+ Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO9000
+ Cơ sở của việc thiết lập HTQTCL theo ISO9000 (8 nguyên tắc)
+ Nội dung của bộ tiêu chuẩn ISO9000:2000
+ Hệ thống tài liệu theo ISO9000
Những lợi ích, khó khăn và tình hình áp dụng ISO9000 tại Việt Nam
Quản trị chất lượng toàn diện
+ Khái niệm và mục tiêu của TQM
+ Các nguyên lý của TQM (3nguyên lý)
+ Tổ chức triển khai HTQTCL theo TQM trong doanh nghiệp
Những lợi ích, khó khăn và tình hình áp dụng TQM
Xem thêm

21 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA ISO 9000 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DNCN VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA ISO 9000 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DNCN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận phù hợp với ISO 9000 là một bằng chứng khách quan có giá trị do một tổ chức thứ ba đánh giá và cấp cho doanh nghiệp, xác nhận rằng doanh nghiệp đã và đang áp dụng một hệ [r]

18 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý chất lượng tại công ty CP ô tô Trường Hải

LUẬN VĂN THẠC SỸ - HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Hiện nay, có rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng nhưng phổ biến và áp dụng rộng rãi nhất, đó chính là: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Bởi lẽ, bên cạnh một số hạn chế nhất định thì việc xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn này đem lại cho các doanh nghiệp rất nhiều lợi ích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng cường uy tín của doanh nghiệp đối với lòng tin của khách hàng. Và đặc biệt, hầu hết các chuyên gia đều đánh giá rằng: “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 chính là xây dựng nền móng vững chắc để đạt tới quản lý chất lượng toàn diện”.
Xem thêm

157 Đọc thêm