PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON LỚP 10

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON LỚP 10":

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON HÓA VÔ CƠ LỚP 12 THPT

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON HÓA VÔ CƠ LỚP 12 THPT

0%9,5%0%2,42%153. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ3.1. KẾT LUẬN:Trên đây là những nội dung quan trọng về lí thuyết điện phân dung dịch.Quá trình tìm tòi nghiên cứu tôi đã giải quyết được những vấn đề sau:- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của điện phân dung dịch và các quá trình xảy ranhằm giúp học sinh sâu chuỗi được[r]

18 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC

Theo (*): cứ 2 mol RCOOH phản ứng  2 mol RCOONa và 1 mol H2, khối lượng muối tăng lênso với khối lượng của axit là: Δm = 2.[(R  44  23)  (R  45)]  44 (gam)Khối lượng muối hữu cơ lớn hơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam)Vậy, khối lượng muối hữu cơ tạo thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam).********[r]

14 Đọc thêm

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐH

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐH

- Phương chung để giải là dùng phương pháp bảo toàn electron hoặc bảo toàn nguyên tố hoặc bảo toànkhối lượng để giải.- Chú ý : + Trong các phản ứng của C, CO, H2 thì số mol CO= nCO2, nC= nCO2, nH2= nH2O.+ Các chất khử C, CO, H2 không khử được các oxit MgO, Al2O3 và các ox[r]

32 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA HÓA NĂM 2017 - KÌ THI THPTQG

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA HÓA NĂM 2017 - KÌ THI THPTQG

Hướng dẫn giải đề minh họa Hóa năm 2017.Các câu hỏi lý thuyết ngắn gọn.Giải nhanh phần bài tập với cách kết hợp nhiều phương pháp: bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, phương pháp quy đổi, sơ đồ hóa bài toán, bấm máy tính nhanh với dạng bài quen thuộc.

10 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

Câu 1:Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối clorua khan ?
A. 38,5g B. 35,8g C.25,8g D[r]

4 Đọc thêm

16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm
Phương pháp bảo toàn khối lượng
Phương pháp bảo toàn nguyên tố
Phương pháp tăng giảm khối lượng
Phương pháp bảo toàn điện tích
Phương pháp bảo toàn electron
Phương pháp trung bình
Phương pháp quy đổi
Phương pháp đường chéo
Phư[r]

236 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG TẠO MUỐI AMONI

CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG TẠO MUỐI AMONI

tạo ra muối amoni: khi Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.
Phương pháp giải bài tập tạo muối amoni.
Các ví dụ minh họa và giải nhanh.
Các định luật áp dụng: bảo toàn điện tích, bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng ...

11 Đọc thêm

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC 12

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC 12

Tổng hợp phương pháp giải Hóa học 12 có nội dung trình bày về: phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm, phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn điện tích, phương pháp bảo toàn electron, phương pháp trung bình, phương pháp quy đổi,...

20 Đọc thêm

10 PHUONG PHAP GIAI HOA

10 PHUONG PHAP GIAI HOA

6. C7. B8. A9. C10. CPhương pháp 3BẢO TOÀN MOL ELECTRONTrước hết cần nhấn mạnh đây không phải là phương pháp cân bằng phản ứng oxihóa - khử, mặc dù phương pháp thăng bằng electron dùng để cân bằng phản ứng oxi hóa khử cũng dựa trên sự bảo toàn electron.Nguyê[r]

91 Đọc thêm

 PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON

̀ 0,448 lit khí B duy nhất 1 khí có tỷ khôí so với H2 băng̀ 15. m nhâṇ giá trị la:̀A. 5,56gB. 6,64gC. 7,2gD. 8,8gCâu 11. Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O.Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thìhệ sốcủa HN[r]

3 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

→ Ta giải thep phương pháp bảo tồn electron:Chỉ có Al và N(trong HNO3) có sự thay đổi số oxi hóa nên:Al→ Al3+ + 3eN+5 + 1e → N+4 (NO2)ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương)-13-“CHUN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC”ð[r]

20 Đọc thêm

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................

Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP 3
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ............................................ 4
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng .....................[r]

20 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG TRONG HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG TRONG HÓA HỌC

I. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP1. Cơ sở của phương phápTrong phản ứng oxi hóa khử: ∑ số electron nhường = ∑ số electron nhận∑ số mol electron nhường = ∑ số mol electron nhận2. Một số chú ý.- Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ5- Có thể áp dụng bảo t[r]

8 Đọc thêm

7 Chuyên Đề Giải Nhanh Các Bài Tập Hóa Học

7 CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC

Tài Liệu này sẽ thực sự hữu ích cho các bạn khối A, B ôn thi đại học môn Hóa. Đây là tài liệu tổng hợp nhiều phương pháp giải nhanh hóa học dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích.
Tài Liệu gồm có 7 chuyên đề:
Chuyên Đề 1: Phương Pháp Đường Chéo
Chuyên Đề 2: Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
Chuyên Đề 3: Phương P[r]

68 Đọc thêm

Cùng chủ đề