MẪU BÌA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẪU BÌA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC":

30 mẫu bìa báo cáo đẹp

30 MẪU BÌA BÁO CÁO ĐẸP

Mẫu bìa báo cáo. mẫu bìa thực tập, mẫu bìa đẹp, mẫu bìa thực tập tốt nghiệp, mẫu bìa báo cáo thực tập, mẫu bìa đồ án chuyên ngành, mẫu bìa tổng hợp, mẫu bìa sưu tầm, mẫu bìa đẹp. Mẫu bìa báo cáo. mẫu bìa thực tập, mẫu bìa đẹp, mẫu bìa thực tập tốt nghiệp, mẫu bìa báo cáo thực tập, mẫu bìa đồ án chuyên ngành, mẫu bìa tổng hợp, mẫu bìa sưu tầm, mẫu bìa đẹp

31 Đọc thêm

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Mẫu viết báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở dùng cho học sinh, sinh viên thực tập hoặc viên chức, công chức làm đề tài nghiên cứu khoa học tại cơ quan, đơn vị để làm căn cứ đánh giá chất lượng viên chức cuối năm.

Đọc thêm

Mẫu bìa báo cáo 4

MẪU BÌA BÁO CÁO 4

Mẫu bìa báo cáo 4

1 Đọc thêm

Mẫu bìa báo cáo 20

MẪU BÌA BÁO CÁO 20

Mẫu bìa báo cáo 20

1 Đọc thêm

MẪU BÌA BÁO CÁO 1

MẪU BÌA BÁO CÁO 1

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...[r]

1 Đọc thêm

MẪU BÌA BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MẪU BÌA BÁO CÁO ĐỒ ÁN

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCMVIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTÊN ĐỀ TÀITHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCNHIỆP PHƯỚC CÔNG SUẤT 5000 m3/ngđLỚP:ĐHMT7AKHÓA: 2011 – 2015DANH SÁCH SINH VIÊN1. Trịnh Thị Mỹ Duyên2. Lương Thị Thu Hà1106142111046141GVHD: Th.S Cao Thị Thúy NgaTP.HCM, tháng 01 năm 2015

2 Đọc thêm

mẫu bìa báo cáo giáo án

mẫu bìa báo cáo giáo án

Tập hợp các mẫu bìa đẹp và thông dụng nhất. Có khung rời, dễ chỉnh sửa và các thiết kế đẹp mắt, màu sắc hài hoà. Mẫu bìa được các thầy cô sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mẫu dùng cho phiên bản Microsoft Word 2003, các phiên bản cao hơn dễ sử dụng.

Đọc thêm

Module TH 30 Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

MODULE TH 30 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam gồm ba nội dung chính, trình bày các mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, một số điểm cần lưu ý khi viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và tài liệu tham khảo trong báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụn

37 Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: I. Mở đầu Mỗi cuốn báo cáo gồm các trang theo thứ tự sau: 1. Trang 1: Bìa cứng (Mẫu 02) 2. Trang 2: Trang bìa mềm (mẫu 03) 3. Trang 3: Lời cảm ơn. 4. Trang 4: Nhận xét, điểm chấm của giáo viên hướng dẫn (Mẫu 04) 5. Trang 5: Mục lục. 6. Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng, Danh mục hình vẽ (mẫu 05) 7. Lý do chọn đề tài (Nên theo hướng: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài) 8. Địa điểm thực tập(Nhận xét của cơ quan nơi thực tập) 9. Mục đích nghiên cứu (các kết quả đã đạt được) 10. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11. Phương pháp nghiên cứu
Xem thêm

7 Đọc thêm

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 Khổ giấy A4. Số trang từ 50 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tàiliệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13;paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.1. Trang bìa.2. Trang bìa phụ.3. Lời cảm ơn.4. Mục lục.5. Danh mục bảng biểu, hình vẽ.6. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái).7. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài.8. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài.9. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọnđề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vinghiên cứu.ThS. Dương Văn LợiTrường Đại học Tây Bắc4. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI10. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánhgiá về các kết quả này.11. Kết luận và kiến nghị:12. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữcái).13. Phụ lục.Cách trình bày các đề mục
Xem thêm

Đọc thêm

YÊU CẦU VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐH TỰ NHIÊN

YÊU CẦU VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐH TỰ NHIÊN

YÊU CẦU ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨa) Đề tài luận văn là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể do ngườihướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa thông qua,được Hiệu trưởng phê duyệt bằng quyết định giao đề tài và người hướng dẫn;b) Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văntrước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quảnghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điềukiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;c) Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thuđược chủ yếu trong thời gian học, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứunào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, côngthức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh;d) Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lí thuyết và thực hành tronglĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phảichứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bịtrong quá trình học tập;e) Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, có đánh sốtrang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có). Đánh số chương và các mục, tiểu mụcdùng chữ số Arập (không dùng chữ số La Mã). Luận văn có khối lượng khoảng 70 trang A4có thể nhiều hoặc ít hơn tùy đặc thù lĩnh vực nghiên cứu của luận văn nhưng không quá 120trang (không tính phần phụ lục), được chế bản trên font unicode Times New Roman cỡ 13của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặckéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,0cm; lề dưới3,5cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếucó bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), không được tẩy xoá.Một bản luận văn hoàn chỉnh được trình bày theo thứ tự sau:Trang bìa luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (theo mẫu).Trang phụ bìa (theo mẫu).Mục lục (không nên quá tỉ mỉ).Danh mục các bảng biểu, hình vẽ (nếu có).
Xem thêm

5 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP DH CÔNG NGHIỆP HCM CTY FIRST METAL

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP DH CÔNG NGHIỆP HCM CTY FIRST METAL

Thực hiện báo cáo thực tập là một hoạt động nghiên cứu khoa học về mối liên hệ giữa kiến thức được đào tạo tại trường với thực tế, do vậy báo cáo thực tập cần được trình bày đầy đủ, chặt chẽ và theo các trình tự ,mẫu báo cáo thực tập khoa cơ khí dh công nghiệp hcm

42 Đọc thêm

MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ 2015

MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ 2015

Điều 12. Viết khóa luận tốt nghiệp 1. Quy định thể thức trình bày khóa luận tốt nghiệp a. Khóa luận tốt nghiệp được trình bày theo quy định thể thức trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, với kết cấu theo thứ tự như sau: Bìa khóa luận tốt nghiệp (mẫu 06 – phụ lục 1a) Bìa lót (mẫu 06 – phụ lục 1b) Các từ viết tắt sử dụng Danh sách các bảng sử dụng, Danh sách các đồ thị, sơ đồ... Mục lục Lời cảm ơn Nội dung khóa luận Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục các bảng, biểu b. Khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 70 đến 80 trang khổ A4. Không tính trang bìa, phụ lục. c. Về phân bố trang giữa các chương: Số trang giữa các chương không được lệch nhau quá 5 trang nếu khóa luận là 70 trang. Không quá 8 trang nếu khóa luận là 80 trang. d. Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh phải đóng bìa cứng, màu tím than ánh xanh chữ phủ nhũ màu bạc. e. Sau khi hoàn thành, khóa luận tốt nghiệp bắt buộc phải có xác nhận và nhận xét của giáo viên hướng dẫn về quá trình nghiên cứu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong khóa luận và những đánh giá từ phía giáo viên hướng dẫn đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong khóa luận. (Mẫu 4 Phụ lục 1) f. Tại phần phụ lục của khóa luận, GVHD yêu cầu sinh viên phải photo được ít nhất 3 chứng từ của đơn vị thực tập có liên quan đến tên đề tài khóa luận tốt nghiệp. 2. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp được bố cục thành 4 chương theo thứ tự như sau: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu, cần chỉ rõ được những nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận tốt nghiệp của tác giả. Chương 2: Cơ sở lý luận, được viết theo định hướng đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài khóa luận tốt nghiệp. Chương 3: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu tại cơ sở, cần đánh giá được thực trạng về nội dung nghiên cứu tại cơ sở thực tập.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1

MẪU POSTER NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 1

Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1 v Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1Mẫu poster Nghiên cứu khoa học số 1
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề