TÌM HIỂU VỀ MATLAB

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU VỀ MATLAB":

 TÌM HIỂU HDL CODER TRONG MATLAB VÀTHỰC THI BẰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH LOGARITHM 2 LOG2

TÌM HIỂU HDL CODER TRONG MATLAB VÀTHỰC THI BẰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH LOGARITHM 2 LOG2

BÁO CÁO ĐỀ TÀITHIẾT KẾ MẠCH VỚI HDLTên đề tài: Tìm hiểu HDL Coder trong MATLAB vàThực thi bằng chương trình tính logarithm 2 (log2)Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THANH SANGSinh viên thực hiện:TRẦN ĐẠI DƯƠNG - 115205371TỔNG QUANGiới thiệu về MATLAB HDL CoderPhát sinh HDL code từ các giải thuật MATLABGiải thuật tính logarithm 2 (log2)Demo2GIỚI THIỆU VỀ MATLAB HDL CODERHDL Coder là một công cụ trong MATLAB và SimulinkMATLAB HDL Coder hướng giải thuậtSimulink HDL Coder hướng mô hìnhPhát sinh HDL code có thể “tổng hợp được” cho FPGA vàASIC
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MATLAB VÀ ỨNG DỤNG CỦA MATLAB TRONG GIẢI MẠCH ĐIỆN

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MATLAB VÀ ỨNG DỤNG CỦA MATLAB TRONG GIẢI MẠCH ĐIỆN

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MATLAB VÀ ỨNG DỤNG CỦA MATLAB TRONG GIẢI MẠCH ĐIỆN

30 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MATLAB & SIMULINK

ĐỒ ÁN TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MATLAB & SIMULINK

nghĩa đặc biệt đối với lĩnh vực xử lý tín hiệu nói cung và điều khiển tự động hóa nói riêng.3.2: Giới thiệu về lập trình Matlab3.2.1: Sơ lược lập trình MatlabMôi trường Matlab là môi trường lập trình được xem là sinh ra để dùng tính toánkỹ thuật. Mặc dù ở mỗi chuyên ngành hẹp vẫn có những phần mềm tiện lợi hơn Matlab,nhưng Matlab vẫn được cho điểm cao nhờ có nhiều lợi thế như:- Không đòi hỏi biết nhiều thủ tục, giúp mọi người học ngôn ngữ dễ dàng hơn. Khôngphức tạp hơn C để người lập trình trên thế giới vốn quen với ngôn ngữ C sẽ học Matlabnhanh hơn. Ngôn ngữ Matlab khá giống ngôn ngữ C và các chương trình của Matlab cóthể được dịch thành chương trình C.- Tổ chức bộ nhớ để lưu trữ các mảng rất tốt, các tính toán trên mảng Matlab thực hiệncực kì nhanh.19Đồ án Mô hình hóa và mô phỏngGVHD: Ths. Lê Quốc Dũng- Có thể nhanh chóng thấy được kết quả của từng lệnh nên dễ dàng kiểm tra chươngtrình. Đa số các ngôn ngữ khác cần phải biên dịch cả một chương trình không có lỗi rồimới chạy.- Các bộ công cụ(Toolbox) được phát triển trên nền Matlab khá dễ dàng, mỗi toolbox cómột số lệnh, mỗi lệnh được đặt trong một file text khá đơn giản. Nhờ cơ chế này màngười ta nhanh chóng phát triển Matlab để phục vụ nghiên cứu trong từng lĩnh vực cụthể, có thể nói cơ chế mở như vậy là yếu tố chính để Matlab ngày càng thông dụng.- Matlab có các phiên bản chạy được trên mỗi hệ điều hành khác nhau, việc trao đổi dữliệu các phiên bản có thể đơn giản là trao đổi file text (các file.m).3.2.2: Lập trình Gui trong Matlab3.2.2.1: Mở phần mềm
Xem thêm

54 Đọc thêm

Tìm hiểu và mô phỏng hệ thống MC CDMA bằng công cụ MATLAB

TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MC CDMA BẰNG CÔNG CỤ MATLAB

Tìm hiểu và mô phỏng hệ thống MC CDMA bằng công cụ MATLAB

32 Đọc thêm

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BIẾN VECTO NGẪU NHIÊN, CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ, ĐỘC LẬP, TƯƠNG QUAN ĐỐI VỚI CÁC BIẾN VECTO NGẪU NHIÊN VÀ ÁP DỤNG LÀM BÀI TẬP 8 2 , 8 3, VÀ THỬ NGHIỆM DÙNG PHẦN MỀM MATLAB

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BIẾN VECTO NGẪU NHIÊN, CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ, ĐỘC LẬP, TƯƠNG QUAN ĐỐI VỚI CÁC BIẾN VECTO NGẪU NHIÊN VÀ ÁP DỤNG LÀM BÀI TẬP 8 2 , 8 3, VÀ THỬ NGHIỆM DÙNG PHẦN MỀM MATLAB

Tìm hiểu chung về biến vecto ngẫu nhiên, các đặc trưng thống kê, độc lập, tương quan đối với các biến vecto ngẫu nhiên và áp dụng làm bài tập 8 2 , 8 3, và thử nghiệm dùng phần mềm matlab

30 Đọc thêm

Luận văn nghiên cứu về matlab simulink

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU VỀ MATLAB SIMULINK

Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink Luận văn nghiên cứu về matlab simulink

51 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ RAID

TÌM HIỂU VỀ RAID

Trong thực tế nếu n là số lượng ổ và z là dung lượng thì ta có công thức sau: N-1*Z = DUNG LượNG Trong trường hợp có 3 ổ cứng với dung lượng 500GB /ổ thì tổng dung lượng sẽ là 3-1x500GB [r]

7 Đọc thêm

Đồ án Lọc nhiễu ảnh

ĐỒ ÁN LỌC NHIỄU ẢNH

1.1. Đặt vấn đề
Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin. Tính trực quan của hình ảnh giúp hiểu rõ và sâu sắc hơn về thông tin. Nhưng vì một lý do nào đó, hình ảnh bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố gián tiếp hay trực tiếp, khi đó chúng ta phải cần đến xử lý ảnh. Khi hình ảnh bị nhiễu, xử lý ảnh phi tuyến là phép toán hữu hiệu nhất để giải quyết bài toán này.
1.2. Mục đích đề tài
Với khả năng hạn chế và thời gian có hạn, chúng em không quá tham vọng để bao quát toàn bộ nội dung xử lý ảnh phi tuyến, mà chỉ đề cập đến một số nội dung cơ bản nhưng phù hợp với yêu cầu của đề tài:
• Tìm hiểu về các phương pháp xử lý ảnh phi tuyến như lọc nhiễu ảnh bằng các bộ lọc ngăn xếp, trung vị và trung vị trọng số.
• Đánh giá chất lượng ảnh sau lọc qua các tham số PSNR MAE như đó đưa ra được kết luận về sự tối ưu của các bộ lọc này.
1.3. Phạm vi đề tài
• Là một phạm vi hẹp trong xử lý ảnh, tìm hiểu và mô phỏng các phương pháp lọc ảnh phi tuyến bằng các bộ lọc cơ bản như bộ lọc ngăn xếp, trung vị và trung vị trọng số
• Các phương pháp lọc ảnh đơn thuần chỉ lọc ảnh nhiễu Salt Pepper với mật độ nhiễu thấp.
1.4. Phương pháp thực hiện
Từ ý tưởng và mục đích đề tài, chúng em dự định xây dựng một phần mềm thu nhỏ với đầy đủ chức năng lọc ảnh phi tuyến. Người sử dụng có thể dễ dàng nhập một ảnh sau đó tùy chọn nhiễu cho ảnh, từ đó có thể lựa chọn các bộ lọc phi tuyến phù hợp để lọc ảnh. Trên cơ sở đó, phương pháp thực hiện bao gồm:
• Tìm hiểu về Matlab và các hàm cơ bản liên quan đến xử lý ảnh trong Matlab
• Tìm hiểu lý thuyết các bộ lọc phi tuyến trong Chương I, II, III sách Nonlinear Image Processing
• Viết sơ đồ giải thuật từ đó mô phỏng trên Matlab các bộ lọc đã tìm hiểu
• Lập trình GUI để tạo giao diện cho chương trình.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Xử lý ảnh phi tuyến

XỬ LÝ ẢNH PHI TUYẾN

1.1. Đặt vấn đề
Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin. Tính trực quan của hình ảnh giúp hiểu rõ và sâu sắc hơn về thông tin. Nhưng vì một lý do nào đó, hình ảnh bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố gián tiếp hay trực tiếp, khi đó chúng ta phải cần đến xử lý ảnh. Khi hình ảnh bị nhiễu, xử lý ảnh phi tuyến là phép toán hữu hiệu nhất để giải quyết bài toán này.
1.2. Mục đích đề tài
Với khả năng hạn chế và thời gian có hạn, chúng em không quá tham vọng để bao quát toàn bộ nội dung xử lý ảnh phi tuyến, mà chỉ đề cập đến một số nội dung cơ bản nhưng phù hợp với yêu cầu của đề tài:
• Tìm hiểu về các phương pháp xử lý ảnh phi tuyến như lọc nhiễu ảnh bằng các bộ lọc ngăn xếp, trung vị và trung vị trọng số.
• Đánh giá chất lượng ảnh sau lọc qua các tham số PSNR MAE như đó đưa ra được kết luận về sự tối ưu của các bộ lọc này.
1.3. Phạm vi đề tài
• Là một phạm vi hẹp trong xử lý ảnh, tìm hiểu và mô phỏng các phương pháp lọc ảnh phi tuyến bằng các bộ lọc cơ bản như bộ lọc ngăn xếp, trung vị và trung vị trọng số
• Các phương pháp lọc ảnh đơn thuần chỉ lọc ảnh nhiễu Salt Pepper với mật độ nhiễu thấp.
1.4. Phương pháp thực hiện
Từ ý tưởng và mục đích đề tài, chúng em dự định xây dựng một phần mềm thu nhỏ với đầy đủ chức năng lọc ảnh phi tuyến. Người sử dụng có thể dễ dàng nhập một ảnh sau đó tùy chọn nhiễu cho ảnh, từ đó có thể lựa chọn các bộ lọc phi tuyến phù hợp để lọc ảnh. Trên cơ sở đó, phương pháp thực hiện bao gồm:
• Tìm hiểu về Matlab và các hàm cơ bản liên quan đến xử lý ảnh trong Matlab
• Tìm hiểu lý thuyết các bộ lọc phi tuyến trong Chương I, II, III sách Nonlinear Image Processing
• Viết sơ đồ giải thuật từ đó mô phỏng trên Matlab các bộ lọc đã tìm hiểu
• Lập trình GUI để tạo giao diện cho chương trình.
Xem thêm

42 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI BẰNG CÁC THUẬT TOÁN TIẾN HÓA

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI BẰNG CÁC THUẬT TOÁN TIẾN HÓA

CHƯƠNG 1 .................................................................... 4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ............................................................................... 4 1.1 Tổng quan về hệ thống lưới điện phân phối .............................................. 4 1.2 Một số đặc điểm của lưới điện phân phối ................................................. 5 CHƯƠNG 2 .................................................................... 8 TÌM HIỂU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG....................................................... 8 2.1 Tìm hiểu về tổn thất điện năng ................................................................. 8 2.1.1 Bản chất của tổn thất điện năng ......................................................... 8 2.1.2 Phân loại các loại tổn thất điện năng.................................................. 8 2.2 Một số giải pháp giảm tổn thất trên lưới phân phối ................................. 9 2.2.1 Bù công suất phản kháng trong lưới điện phân phối ....................... 10 2.2.2 Phương pháp tích hợp nguồn phân tán vào lưới điện phân phối ....... 13 2.2.3 Điểm mở tối ưu cho lưới điện ......................................................... 18 CHƯƠNG 3 .................................................................. 20 NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ...................................................................... 20 3.1 Tìm hiểu về thuật toán di truyền ............................................................. 20 3.1.1 Tổng quan về thuật toán di truyền ................................................... 20 3.1.2 Các loại thuật toán di truyền ........................................................... 21 3.1.3 Ưu nhược điểm của thuật toán di truyền ......................................... 21 3.1.3.1 Ưu điểm ...................................................................................... 21 3.1.3.2 Nhược điểm ................................................................................. 21 3.2 Tìm hiểu về chiến lược tiến hóa ............................................................. 22
Đồ án tốt nghiêp: Nghiên cứu tối ưu hóa lưới điện phân phối bằng các thuật toán tiến hóa” 


   

3.2.1 Tìm hiểu về chiến lược tiến hóa ...................................................... 22 3.2.2 Lịch sử phát triển của thuật toán chiến lược tiến hóa ...................... 22 3.2.3 Tính chất của thuật toán chiến lược tiến hóa ................................... 23 3.2.4 Kỹ thuật chiến lược tiến hóa ........................................................... 23 3.2.5 Bài toán tối ưu tổng quát ................................................................. 24 3.2.6 Ứng dụng thuật toán di truyền (GA) vào bài toán tối ưu hóa tổng quát .......................................................................................................... 25 3.3 Tìm hiểu về lai ghép BLX ...................................................................... 26 3.3.1 Giới thiệu ........................................................................................ 27 3.3.2 Phương thức trao đổi chéo cho RCGA ............................................ 28 3.3.3 Đề xuất phương pháp ...................................................................... 30 3.3.4 Các thí nghiệm với số ...................................................................... 35 3.3.5 Thiết lập của thí nghiệm .................................................................. 37 3.3.6 Kết quả ............................................................................................ 38 3.4 Tối ưu hóa đa mục tiêu ........................................................................... 38 CHƯƠNG 4 .................................................................. 44 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI BẰNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRÊN PHẦN MỀM MATLAB VÀ MATPOWER ......................................................... 44 4.1 Tối ưu hóa lưới điện phân phối là gì ....................................................... 44 4.2 Tìm hiểu về phần mềm MATLAB ......................................................... 45 4.2.1 Tổng quan ....................................................................................... 45 4.2.2 Một số nhóm lệnh cơ bản trong MATLAB ...................................... 45 TẬP LỆNH THAO TÁC TRÊN MA TRẬN ............................................... 52 XÂY DỰNG HÀM FUNTION ................................................................ 54 4.3 Tìm hiểu về phần mềm MATPOWER ................................................... 55 4.3.1 Nguồn gốc ....................................................................................... 55
Đồ án tốt nghiêp: Nghiên cứu tối ưu hóa lưới điện phân phối bằng các thuật toán tiến hóa” 


   

4.3.2 Yêu cầu hệ thống ............................................................................. 55 4.3.3 Kiểm tra cài đặt matpower............................................................... 56 4.3.4 Chạy mô phỏng ............................................................................... 57 4.3.5 Chuẩn bị các dữ liệu đầu vào ........................................................... 57 4.3.6 Giải quyết các trường hợp: .............................................................. 58 4.3.7 Truy cập vào kết quả: ...................................................................... 58 4.3.8 Tài liệu: ........................................................................................... 59 4.4 Xây dựng chương trình giải bài toán tối ưu hóa lưới điện phân phối bằng thuật toán di truyền trên phần mềm MATLAB và MATPOWER ................. 60 4.4.1. Mục đích của chương trình ............................................................. 60 4.4.2 Xây dựng chương trình .................................................................... 60 4.4.3 Kết luận về chương trình : ............................................................... 67 CHƯƠNG 5 .................................................................. 68 ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ............................................ 68 5.1 Tìm hiểu về lưới điện để áp dụng tính toán mạng điện 3 nguồn 16 nút ... 68 5.2 Ứng dụng chương trình giải bài toán hàm 1 mục tiêu ............................. 69 5.2.1 Cực tiểu tổn thất điện năng .............................................................. 69 5.2.1.2 Kết hợp tìm điểm mở tối ưu và các giải pháp giảm tổn thất công suất khác: ................................................................................................. 76 5.3 Ứng dụng chương trình giải bài toán hàm đa mục tiêu ........................... 79 5.3.1 Định nghĩa ...................................................................................... 79 5.3.2 Định nghĩa thống trị (dominance) .................................................... 79 5.3.3. Hàm ràng buộc ............................................................................... 79 5.3.4 Mô phỏng bài toán thực tế: .............................................................. 80 5.4 Kết luận................................................................................................. 81
Xem thêm

83 Đọc thêm

Tìm hiểu kỹ thuật xử lý ảnh và xây dựng ứng dụng tách ảnh ký tự từ ảnh văn bản

TÌM HIỂU KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÁCH ẢNH KÝ TỰ TỪ ẢNH VĂN BẢN

Tìm hiểu kỹ thuật xử lý ảnh và xây dựng ứng dụng tách ảnh ký tự từ ảnh văn bản
Ngày nay, công nghệ thông tin đang trên đà phát triển, thế giới đang phát triển mạnh mẽ với xu hướng toàn cầu hóa công nghệ thông tin, theo đó có rất nhiều ứng dụng tin học hiện đại được ra đời trong rất nhiều lĩnh vực: giáo dục, giải trí, kinh tế, y tế… Tin học được áp dụng rộng rãi trong đời sống.
Tổng quan về xử lý ảnh và các phương pháp tiền xử lý ảnh
Tìm hiểu các phương pháp tách ảnh ký tự từ ảnh văn bản
Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình matlab
Xây dựng chương trình tách ảnh ký tự từ ảnh văn bản
Xem thêm

56 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MATLAB TỪ AZ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MATLAB TỪ AZ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

MATLAB là phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là công cụ tính toán nâng cao dành cho dân kỹ thuật. Nó tích hợp các tác dụng tính toán, hiển thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng.Giáo trình cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về MATLAB dành cho người mới làm quen với MATLAB.

196 Đọc thêm

HỌC MATLAB BẰNG THÍ DỤ

HỌC MATLAB BẰNG THÍ DỤ

Học MatLab bằng thí dụ
Tài liệu này được viết với mục đích hướng dẫn các bạn sinh viên học nhanh về MatLab.
Phần đầu tài liệu là nội dung bài giảng của tác giả về MatLab trong học phần Giải phương trình bằng máy tính .Một số ví dụ được lấy từ nhiều nguồn khác nhau....

51 Đọc thêm

Phân tích hệ thống điện sử dụng matlab toolboxes

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG MATLAB TOOLBOXES

Phân tích hệ thống điện sử dụng matlab toolboxes.Một trong những công cụ quan trọng giúp bạn hình dung về hệ thống điện, tìm hiểu mô phỏng và xây dựng mô hình ảo cho hệ thống điện là Matlab. Matlab giúp bạn có thể nghiên cứu nhiều ngành kỹ thuật khác Ở đây xin giới thiệu về Phân tích hệ thống điện sử dụng matlab toolboxes.

16 Đọc thêm

TÍNH TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

TÍNH TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

Trong đồ án, đầu tiên em nghiên cứu về kỹ thuật FSO một cách tổng quát. Sau đó, em đi sâu tìm hiểu các vấn đề về hoạt động của một tuyến FSO trong điều kiện Việt Nam. Từ đó rút ra công thức thực nghiệm phục vụ cho việc tính toán thiết kế. Sau đó xây dựng lưu đồ thuật toán, ứng dụng vào việc tính toán tuyến FSO khoảng cách 1km tại Đà Nẵng với điều kiện thời tiết mưa lớn nhất 120mmh và rất ít sương mù, nếu có cũng rất nhẹ và thời gian ngắn. Cuối cùng là mô phỏng bằng Matlab.
Đồ án được thể hiện qua các chương với nội các chương như sau:
• Chương 1 trình bày nhu cầu băng thông hiện tại, xu hướng phát triển cuộc sống thông minh, vấn đề “last mile” và các hệ thống “last mile” tồn tại ở Việt Nam, giải pháp quang không dây cho vùng “last mile”.
• Chương 2 Chương này giới thiệu chi tiết hơn về đặc trưng của hệ thống quang không dây như đặc điểm đường truyền trong FSO, yếu tố ảnh hưởng, đánh giá, nâng cao chất lượng tuyến quang không dây
• Chương 3 Chương này trình bày về khí hậu ở Việt Nam, tính toán độ suy hao tuyến FSO thực tế có thể có tại Việt Nam, tính toán độ dự trữ công suất và BER của tuyến FSO, thiết kế và tối ưu tuyến FSO tại Đà Nẵng. Sau đó, dựa trên các thông số cho trước như độ nhạy máy thu, khoảng cách tuyến và đặc điểm kênh truyền, xây dựng lưu đồ thuật toán để tính toán tối ưu công suất phát, tốc độ bit, tỉ lệ lỗi bit BER và bước sóng bằng Matlab.
Xem thêm

46 Đọc thêm

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU BẰNG MATLAB

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU BẰNG MATLAB

LỜI NÓI ĐẦU Vấn đề điều chế và giải điều chế không còn là điều mới mẽ đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện tử - Viễn thông nói chung và sinh viên ngành Tin học viễn thông nói riêng. Nhưng để hiểu thấu đáo được vấn đề thì không phải là đa số. Với đề tài “Mô phỏng quá trình điều chế tín hiệu bằng MATLAB” sẽ cho thấy được dạng sóng tín hiệu điều chế trực tiếp trên máy tính chứ không chỉ là dạng sóng được vẽ lên bảng trong lúc các thầy cô giảng dạy. Nhờ vậy mà ta có thể quan sát được trực tiếp dạng sóng điều chế một cách rõ ràng chứ không còn là việc phải hình dung như lúc học nữa. Nhờ mô phỏng này mà sinh viên có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn về vấn đề điều chế thông tin trong truyền dẫn vô tuyến.Vì điều chế thông tin trong truyền dẫn vô tuyến là rất phức tạp và kiến thức của chúng em còn hạn chế nên với thời gian ngắn tuần chúng em không thể tìm hiểu hết tất cả các loại điều chế được.Đề tài chúng em thực hiện gồm 3 chương.Chương I. Giới thiệu về MatlabChương II. Điều chế và các hệ thống điều chế liên tụcChương III. Mô phỏng quá trình điều chế bằng Matlab Đà Nẵng, Tháng 12 năm 2011Nhóm sinh viên thực hiện:Nguyễn Văn TrườngTrần Văn TúMo phong qua trinh dieu che tin hieu bang MATLAB
Xem thêm

32 Đọc thêm

MatLab cơ bản và các lệnh thông dụng

MATLAB CƠ BẢN VÀ CÁC LỆNH THÔNG DỤNG

Mục đích: Giúp sinh viên làm quen với Matlab . Nội dung:  Giới thiệu tổng quan về Matlab  Giới thiệu một vài lệnh  Thao tác căn bản trong Matlab  Thực hiện một vài ví dụ làm quen trên Matlab

8 Đọc thêm

Báo cáo Sử dụng công cụ MATLAB simulink để mô phỏng máy điện đồng bộ ở chế độ máy phát

BÁO CÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ MATLAB SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Ở CHẾ ĐỘ MÁY PHÁT

Đề tài: ‘Sử dụng công cụ MATLAB + Simulink để mô phỏng máy điện đồng bộ ở chế độ máy phát”
Nội dung
• Tìm hiểu chung về thiết bị phát điện chạy bằng sức gió, đặc biệt là loại thiết bị sử dụng máy điện đồng bộ kích thích vĩnh cửu
• Tìm hiểu các phương pháp thực hiện khối (Block) trên nền MATLAB + Simulink
• Tìm hiều phát hiện và sửa lỗi của mô hình động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu (do sinh viên khoá trước thực hiện) Trên cơ sở đó tạo mô hình riêng để sử dụng ở chế độ máy phát
Xem thêm

14 Đọc thêm

CODE BÀI TẬP LỚN MATLAB PHƯƠNG PHÁP TÍNH THẦY LỘC

CODE BÀI TẬP LỚN MATLAB PHƯƠNG PHÁP TÍNH THẦY LỘC

THẦY LỘC CODE MATLAB PHƯƠNG PHÁP TÍNH, ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG TÀI LIỆU RẤT QUAN TRỌNG VÀ HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT BÁCH KHOA, KHOA HỌC TỰ NHIÊN. CÁC BẠN CÓ THỂ TỰ TÌM HIỂU SÁNG TẠO VÀ GIẢI CÁC BÀI TẬP NHƯNG ĐÂY CHẮC CHẮN SẼ LÀ MỘT TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÝ GIÁ ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHO TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐANG CẦN.

1 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

BÁO CÁO THỰC TẬP: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng xử lý v.v.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm ảnh số đã trở nên thông dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc thu nhận ảnh số bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản. Trong hoàn cảnh đó, xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông tin trong nhiều trường đại học trên cả nước. Matlab là một công cụ tính toán trong kỹ thuật, đặc biệt là các bài toán về ma trận. Matlab còn cung cấp các toolboxes chuyên dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể như xử lý ảnh, xử lý số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên về xử lý ảnh. Có thể nói Matlab là một công cụ lợi hại giúp cho việc thực hiện các giải thuật xử lý ảnh nhanh chóng và dễ hiểu. Chính vì vậy,em đã lựa chọn đề tài thực tập:”XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB ”.Đề tài đi vào tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh trong MATLAB để có thể hiểu rõ thêm những tiềm năng hấp dẫn mà công nghệ này mang lại và tình hình triển khai công nghệ này trên thế giới và tại Việt Nam.Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như những hiểu biết có hạn của một sinh viên nên bài báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Để báo cáo được hoàn thiện hơn, em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo cũng như các bạn sinh viên.
Xem thêm

62 Đọc thêm