QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO VIỆT NAM":

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

Ngày 7112006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này được coi là một dấu mốc lớn, mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế chính trị thế giới. Tác động của việc gia nhập WTO khô[r]

111 Đọc thêm

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ QUAN KHI GIA NHẬP WTO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ QUAN KHI GIA NHẬP WTO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tếLỜI MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết cùa đề tàiKe từ ngày 11/01/2007, Việt Nam đã trờ thành thành viên chính thức của Tôchức Thương mại Thế giới - WTO. về tổng thể, quá trình hội nhập kinh tế quốc tếđang tác động đến chiến lược phát t[r]

10 Đọc thêm

Các Cơ Hội Và Thách Thức Của Việt Nam Khi Gia Nhập WTO

CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Gia nhập WTO và các khu vực mậu dịch tự do, việc mở cửa thị trường hàng hóa được thực hiện chủ yếu thông qua các cam kết về cắt giảm hàng rào bảo hộ bằng thuế nhập khẩu và tuân thủ các nguyên tắc thương mại về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa sản xuất[r]

32 Đọc thêm

Hoàn thiện quá trình cung ứng sản phẩm dây và cáp điện của công ty TNHH thương mại và dịch vụ TCT

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TCT

Việt Nam gia nhập WTO, đó là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm quản lý tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại, tận dụng được nguồn vốn dồi dào,tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn ra thị trường quốc tế một cách dễ dàng. Song bên cạnh[r]

51 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 1
1.1. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH 1
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 2
1.3. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 2
1.3.1. Mục tiêu 2
1.3.2. Chức năng 3
1.3.3. Nguyên tắc hoạt động 4
1.4. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 6
1.4.1. Cơ chế đồng thuận 6
1.4.2. Cơ chế bỏ phiếu 6[r]

35 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

Ngành ngân hàng Việt nam trong thời gian qua, nhất là lúc Việt Nam gia nhập WTO, đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, không những về mặt chất lượng mà số lượng ngân hàng cũng gia tăng nhanh chóng.

14 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyên nhân là do quá trình tự do hoá thương mại sau khi Việt Nam gia nhập WTO.O1 - Thị trường tiêu thụ nội địa rộng lớn.O2 - Thu nhập bình quân trên đầu người ngày càng tăng, đời sống v[r]

38 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM

Trong khuôn khổ báo cáo này, một số tác động xã hội của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO được tập trung phân tích: _1Hội nhập KTQT đã và đang gó[r]

23 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KINH TẾCHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO


Nhóm 11: Trần Duy Hưng
Hoàng Thị Diệu Linh
Lê Thị Thu Trang


Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc
Hà Nội, 12014

MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC BẢNG 3
DAN[r]

44 Đọc thêm

Đường lối nhóm cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO

ĐƯỜNG LỐI NHÓM CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI GIA NHẬP WTO

2.Cơ hội của Việt Nam khi gia nhậpTổ chức thương mại thế giới (WTO), . Thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO, Đường lối của Đảng và các chính sách gia nhập WTO , Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đang bao trùm cả thế giới. Khi toàn cầu hóa về nền kinh tế đang trở thành một xu hướng khách quan thì yêu cầu[r]

7 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP VÀ THAM GIA WTO CỦA VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP VÀ THAM GIA WTO CỦA VIỆT NAM

người lao động qua đào tạo vẫn còn thấp. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Namchưa xây dựng được chiến lược cạnh tranh hiệu quả, chưa khẳng định được uytín chất lượng và thị phần trên thị trường khu vực và trên thế giới.Những vấn đề về môi trường và an sinh xã hội+ Về Môi trườngMôi trường bị ô nhiễm và t[r]

22 Đọc thêm

Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước việt nam thời kỳ hậu WTO và các giải pháp tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước

ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.Tính cần thiết của đề tàiGia nhập WTO là một bước ngoặt khá quan trọng trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức. Một trong những vấn đề nổi cộm sau khi Việt Nam gia nhập WTO là v[r]

126 Đọc thêm

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. Các định chế và tổ chức kinh tế – thương mại kh[r]

14 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT WTO VÀ NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ………. 4
1.1 Sơ lược WTO…………………………………………………………………………4
1.2 Nền nông nghiệp Việt Nam trước khi gia nhập WTO……………………………… 5

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 6
2.1 Ảnh hưởng của WTO đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam………………[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

còn những sai sót và cha tuân thủ đúng theo quy định của Bộ tài chính . Vì vậy ,viêch chọn đề tài Hoàn thiện kế toán lu chuyển hàng hoá NK và xác định kết quảkinh doanh tại Công ty vật t và xuất nhập khẩu hoá chất - Tổng công ty Hoá chấtViệt Nam nhằm phân tích , chỉ rõ mặt đợc và cha đợc của công[r]

108 Đọc thêm

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

nOTWChứcnăngcủaWTONguyên tắc cơ bản của WTO+ Thương mại không phân biệt đối xử ( thông qua nguyên tắc Tối Huệ Quốcvà nguyên tắc đối xử quốc gia )+ Thương mại ngày càng tự do hơn ( bằng con đường đàm phán)+ Dễ dự đoán nhờ cam kết, ràng buộc, ổn định và minh bạch+ Tạo ra ( nhằm thúc đẩy ) môi t[r]

43 Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 36 - Gia nhập WTO sẽ tăng khả năng tiếp cận của Việt Nam vào thị trường dệt may của Hoa Kỳ; tuy nhiên sẽ không trực tiếp mở rộng quy mô thị trường; - Gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam [r]

38 Đọc thêm

CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ WTO

CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ WTO

VIỆT NAM GIA NHẬP WTOChính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã góp phần tạo nên những bước tiến đáng kể vào công cuộc cải cách kinh tế nước nhà. Việt Nam đã kí kết nhiều hiệp định, hiệp ước quốc tế như Hiệp định song phương với Hoa Kì, gia nhập ASEAN (1995), gia nhập Diễn[r]

43 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

KẾT LUẬN Việc gia nhập WTO của Việt Nam tạo ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và các thành viên WTO.Một trong những thách thức đó là Việt Nam hiện tại có một địa vị kinh tế,[r]

49 Đọc thêm

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề