QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO VIỆT NAM":

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

Ngày 7112006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này được coi là một dấu mốc lớn, mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế chính trị thế giới. Tác động của việc gia nhập WTO không chỉ ảnh hưởng lớn trên bình diện quốc gia mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam chúng ta.Để được công nhận là thành viên chính thức của WTO Việt Nam đã phải trải qua quá trình đàm phán liên tục, kéo dài 12 năm, bắt đầu từ ngày 411995 khi Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Trong suốt thời gian đó, chính sách thương mại của Việt Nam đã xây dựng và thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp vói các cam kết quốc tế trong quá trình đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đánh dấu bởi những điểm mốc chính là: Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AFTA CEPT Ký kết hiệp định thương mại Việt Mỹ (BTA) Chính thức gia nhập WTO.Việc nghiên cứu một cách có hệ thống sự hoàn thiện của chính sách ngoại thương của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đề xuất các chính sách, các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các khó khăn, thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội, thuận lợi sau khi gia nhập WTO, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững là hết sức cần thiết.Vì những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Xem thêm

111 Đọc thêm

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ QUAN KHI GIA NHẬP WTO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ QUAN KHI GIA NHẬP WTO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tếLỜI MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết cùa đề tàiKe từ ngày 11/01/2007, Việt Nam đã trờ thành thành viên chính thức của Tôchức Thương mại Thế giới - WTO. về tổng thể, quá trình hội nhập kinh tế quốc tếđang tác động đến chiến lược phát triển nền kinh tế Việt Nam. mà cụ thể là tác độnađến chiến lược phát triển sàn xuất của các doanh nghiệp của Việt Nam. Việc chủđộng thực hiện tốt và đắy nhanh quá trình cãi cách nền kinh tế theo hướne tự do hóasẽ giúp cho Việt Nam dễ dàng hơn và hiệu quả hơn trong quá trình hội nhập.Cắt giảm thuế quan là một nội dung trọng tâm trong quá trình hội nhập kinhtế và cũng là cam kết quan trọng nhất cùa Việt Nam khi gia nhập WTO. cắt giảmthuê quan thực chất là việc chấp nhận sự cạnh tranh bình đẳng cùa hàng hóa nhậpkhâu ờ thị trường trong nước. Nó tác động trực tiếp đèn tinh hình sản xuất, kinhdoanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế. không có một cách thức cắt giảmthuê quan chung cho tất cà các nước vi còn có sự khác nhau rất nhiều về trình độphát triên kinh tế - xã hội cũng như khá năng thích nghi với hội nhập của mỗi nước.Tuy nhiên việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan với WTO sẽ gây ranhững tác động rất lớn đối với sự phát triển cùa đất nước ta. cà ờ những tác độngtích cực và các tác động tiêu cực. Vì vậy, cần phải có nhữna phàn tích, đánh giá mộtcách toàn diện, cụ thể các tác động của quá trình cắt aiâm thuế quan trong quá trinhhội nhập kinh tế đối với tổng thể nền kinh tế. và đặc biệt là các loại hình doanhnghiệp cùa Việt Nam.Xuất phát từ thực trạng đó, tôi đã lựa chọn đề tài: •'Nhữne tác độna cùa việccắt giâm thuế quan khi gia nhập WTO đối với các doanh nghiệp Việt Nam" chokhóa luận tốt nghiệp của mình.2. Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu các quỵ định, quan điểm về thuế quan cù a WTO nói chung vàcác cam kết cắt giảm thuế quan cụ thể của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Các Cơ Hội Và Thách Thức Của Việt Nam Khi Gia Nhập WTO

CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Gia nhập WTO và các khu vực mậu dịch tự do, việc mở cửa thị trường hàng hóa được thực hiện chủ yếu thông qua các cam kết về cắt giảm hàng rào bảo hộ bằng thuế nhập khẩu và tuân thủ các nguyên tắc thương mại về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước khi ban hành các biện pháp chính sách trong nước. Theo nguyên tắc của WTO, các nước thành viên chỉ được phép bảo hộ các ngành sản xuất trong nước bằng biện pháp thuế quan, các biện pháp hạn chế định lượng hàng nhập khẩu hay trợ cấp không được phép duy trì. Tuy nhiên, bảo hộ thông qua thuế chỉ được diễn ra ở mức độ thấp hợp lý. Do đó, khi gia nhập WTO, Việt Nam phải thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan và ràng buộc không tăng thuế vượt quá mức ngưỡng đã được thỏa thuận.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Hoàn thiện quá trình cung ứng sản phẩm dây và cáp điện của công ty TNHH thương mại và dịch vụ TCT

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TCT

Việt Nam gia nhập WTO, đó là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm quản lý tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại, tận dụng được nguồn vốn dồi dào,tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn ra thị trường quốc tế một cách dễ dàng. Song bên cạnh những thuận lợi, thì thách thức khi gia nhập WTO đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam không hề nhỏ. Gia nhập sân chơi quốc tế, đối thủ của chúng ta không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà phải đối đầu với các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Chính yêu cầu này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải ngày càng hoàn thiện cơ cấu sản xuất kinh doanh của mình sao cho có hiệu quả. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay thì nâng cao khả năng cạnh tranh của mình là yếu tố sống còn quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cung cấp giá trị lợi ích gia tăng cao nhất với mức chi phí phù hợp đảm bảo tối đa hóa nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp đó có cơ hội để phát triển và đứng vững trên thị trường. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chú trọng đầu tư và phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình đó là hoàn thiện quá trình cung ứng hàng hóa cho khách hàng. Thực hiện tốt quá trình này, hàng hóa sẽ tới tay khách hàng đúng thời gian, đúng địa điểm mang lại cho khách hàng nhiều hơn những giá trị mong đợi và chi phí được tối thiểu hóa. Mặt khác, quá trình cung ứng hiệu quả sẽ giúp cho quá trình lưu thông của doanh nghiệp được diễn ra một cách liên tục, chính xác, an toàn, giảm chi phí vận chuyển, giao hàng. Nói một cách khác, hoàn thiện quá trình cung ứng sản phẩm góp phần làm gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Điều này đảm bảo cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và lâu dài.
Xem thêm

51 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 1
1.1. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH 1
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 2
1.3. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 2
1.3.1. Mục tiêu 2
1.3.2. Chức năng 3
1.3.3. Nguyên tắc hoạt động 4
1.4. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 6
1.4.1. Cơ chế đồng thuận 6
1.4.2. Cơ chế bỏ phiếu 6
PHẦN 2. HỆ THỐNG CÁC HIỆP ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT CỦA WTO VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ………. 7
2.1. ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI TRONG CÁC NGÀNH DỊCH VỤ (GATS) 8
2.1.1. Mục đích của Hiệp định 8
2.1.2. Nội dung cơ bản của Hiệp định 9
2.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của GATS 9
2.1.4. Các cam kết cụ thể trong GATS 10
2.1.5. Tác động của Hiệp định đến hoạt động kinh doanh quốc tế 11
2.2. HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ (TRIPS) 11
2.2.1. Mục đích của Hiệp định 11
2.2.2. Nội dung cơ bản của Hiệp định 11
2.2.3. Tác động của Hiệp định đến hoạt động kinh doanh quốc tế 12
2.3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THANH KIỂM CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI (TPRM) 13
2.3.1. Mục đích của TPRM 13
2.3.2. Nội dung cơ bản của TPRM 13
2.3.3. Tác động của TPRM đến hoạt động kinh doanh quốc tế 16
2.4. BẢN THỎA THUẬN VỀ QUY TẮC VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (DSU) 16
2.4.1. Mục đích của DSU 16
2.4.2. Nội dung cơ bản của DSU 16
2.4.3. Tác động của DSU đến hoạt động kinh doanh quốc tế 18
PHẦN 3. CƠ HỘI – THÁCH THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO………….. 19
3.1. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 19
3.2. Quá trình Việt Nam gia nhập WTO 21
3.3. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO 22
3.3.1. Cơ hội (có 05 vấn đề chính): 22
3.3.2. Thách thức (có 04 vấn đề lớn): 23
3.4. Các chính sách TMQT ảnh hưởng đến Việt Nam khi gia nhập WTO. 24
3.4.1. Thuế quan 24
3.4.2. Hạn ngạch 26
3.4.3. Trợ cấp xuất khẩu 27
3.4.4. Bán phá giá 27
3.5. Khái quát chung về tình hình kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO 29
Xem thêm

35 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP DAIABANK VÀ HDBANK TẠI SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

Ngành ngân hàng Việt nam trong thời gian qua, nhất là lúc Việt Nam gia nhập WTO, đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, không những về mặt chất lượng mà số lượng ngân hàng cũng gia tăng nhanh chóng.

14 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyên nhân là do quá trình tự do hoá thương mại sau khi Việt Nam gia nhập WTO.O1 - Thị trường tiêu thụ nội địa rộng lớn.O2 - Thu nhập bình quân trên đầu người ngày càng tăng, đời sống v[r]

38 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM

Trong khuôn khổ báo cáo này, một số tác động xã hội của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO được tập trung phân tích: _1Hội nhập KTQT đã và đang gó[r]

23 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KINH TẾCHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO


Nhóm 11: Trần Duy Hưng
Hoàng Thị Diệu Linh
Lê Thị Thu Trang


Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc
Hà Nội, 12014

MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC BẢNG 3
DANH MỤC CÁC HÌNH 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 1
1.1. Đôi nét cơ bản về WTO 1
1.2. Tóm tắt quá trình Việt Nam gia nhập WTO 2
1.3. Tóm lược các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 3
1.4. Tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam 5
Chương 2 8
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 8
2.1. Tác động tới tăng trưởng kinh tế 8
2.1.1. Đánh giá chung 8
2.1.2. Đánh giá theo ngành 10
2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 13
2.2. Tác động đến thương mại 14
2.2.1. Xuất nhập khẩu 14
2.2.2. Thương mại trong nước 19
2.3. Tác động đến hoạt động đầu tư 21
2.3.1. Tác động đến vốn đầu tư toàn xã hội 21
2.3.2. Tác động của WTO tới đầu tư nước ngoài 22
2.3.3. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 25
Chương 3 27
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 27
3.1. Đánh giá tác động sau khi Việt Nam gia nhập WTO 27
3.1.1. Đối với tăng trưởng các ngành kinh tế 27
3.1.2. Thương mại 29
3.1.3. Đầu tư 30
3.2. Khuyến nghị 31
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
1 ASEAN The Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
2 BTA Bilateral Trade Agreement Hiệp định Thương mại song phương
3 CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
4 CNXD Công nghiệp Xây dựng
5 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
6 DSB Dispute Settlement Body Cơ quan giải quyết tranh chấp
7 ĐTNN Đầu tư nước ngoài
8 ĐTRNN Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
9 EU European Union Liên minh Châu Âu
10 FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
11 FTA Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do
12 GATS General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ
13 GATT General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan
14 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước
15 GPA Government Procurement Agreement Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO
16 GTGT Giá trị gia tăng
17 HNKTQT Hội nhập Kinh tế Quốc tế
18 ITA Information Technology Agreement Hiệp định Công nghệ thông tin
19 MFN Mostfavourednation treatment Nguyên tắc Tối huệ quốc
20 NLT Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
21 NSLĐ Năng suất lao động
22 SHTT Sở hữu trí tuệ
23 TM Thương mại
24 TMTD Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
25 TRIM TradeRelated Investment Measures Các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại
26 TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
27 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới
28 XKNK Xuất khẩuNhập khẩu
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu Tên bảng Trang
Bảng 2.1: Thứ hạng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trên toàn thế giới theo thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2003 2012 16
Bảng 2.2: Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương (%) 18
18
Bảng 2.3: Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hoá theo 19
Bảng 2.4: Cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (%) 20
Bảng 2.5: Cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh (%) 21
Xem thêm

44 Đọc thêm

Đường lối nhóm cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO

ĐƯỜNG LỐI NHÓM CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI GIA NHẬP WTO

2.Cơ hội của Việt Nam khi gia nhậpTổ chức thương mại thế giới (WTO), . Thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO, Đường lối của Đảng và các chính sách gia nhập WTO , Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đang bao trùm cả thế giới. Khi toàn cầu hóa về nền kinh tế đang trở thành một xu hướng khách quan thì yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế càng trở nên cấp bách. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế và hội nhập kinh tế thế giới, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phải có sự cạnh tranh, Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Là một nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập và toàn cầu hóa thế giới đã và đang đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội, cũng như nhiều thách thức. Để làm rõ vấn đề trên nhóm em xin chọn đề bài “ Cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO”.
Xem thêm

7 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP VÀ THAM GIA WTO CỦA VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP VÀ THAM GIA WTO CỦA VIỆT NAM

người lao động qua đào tạo vẫn còn thấp. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Namchưa xây dựng được chiến lược cạnh tranh hiệu quả, chưa khẳng định được uytín chất lượng và thị phần trên thị trường khu vực và trên thế giới.Những vấn đề về môi trường và an sinh xã hội+ Về Môi trườngMôi trường bị ô nhiễm và tài nguyên bị suy thoái, tác động xấu tới sức khỏecộng đồng, sản xuất nông nghiệp gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế vàảnh hưởng tới các hệ sinh thái+ Về an sinh xã hộiNăm 2007, ngay sau khi gia nhập WTO, số lượng người thất nghiệp là 1031nghìn, giảm 155 nghìn người so với năm 2006.Số người mất việc chủ yếu thuộc các doanh nghiệp xuất khẩu như may, mặc,giày da, hàng thủ công mĩ nghệ. Thanh niên chiếm tỉ trọng cao trong số ngườithất nghiệp. Bất bình đẳng gia tăng thể hiện ở khả năng tiếp cận không đồng đềucác dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế… đặc biệt với nhóm nghèo, yếuthế. Mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng. Luồng di cư từ nông thônra thành thị dẫn đến tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản ởnhững đô thị lớn.2.4 Thách thức của Việt Nam khi gia nhập vào WTOBên cạnh những phát triển tích cực cơ bản nói trên, nền kinh tếViệt Nam cũng có những thách thức cần phải khắc phục, đặc biệt là những điểmchủ yếu sau:Chất lượng sự phát triển kinh tế chưa cao, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn địnhSự phát triển khá nhanh của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua thiên vềlượng nhiều hơn là về chất, đặc biệt còn nhiều mất cân đối và không bền vững.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước việt nam thời kỳ hậu WTO và các giải pháp tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước

ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.Tính cần thiết của đề tàiGia nhập WTO là một bước ngoặt khá quan trọng trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức. Một trong những vấn đề nổi cộm sau khi Việt Nam gia nhập WTO là việc ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước. Khi bàn về vấn đề này đã có rất nhiều ý kiến, nhiều nhận định đưa ra về chiều hướng ảnh hưởng của chúng đến thu ngân sách nhà nước.Nhiều ý kiến cho rằng thuế xuất nhập khẩu là một trong những nguồn thu khá quan trọng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong thu NSNN so với các nước đang phát triển (13% tổng thu NSNN bao gồm vả phí và lệ phí). Nhưng thuế xuất nhập khẩu lại phụ thuộc rất nhiều vào độ mở của nền kinh tế. Nên ảnh hưởng có thể coi là cực kỳ quan trọng đó là vấn đề ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu đến thu NSNN. Bởi vì sau khi gia nhập WTO, chúng ta phải cắt giảm hàng loạt các loại thuế xuất nhập khẩu. Mặc dù cắt giảm theo lộ trình nhưng ảnh hưởng của chúng tới thu ngân sách cũng khá lớn. Không những thế các doanh nghiệp nếu không tự đổi mới mình để cạnh tranh với các sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường quốc tế và ngay cả trên thị trường nội địa sẽ dẫn đến bị phá sản. Đây là tác động xấu tới thu nội địa.Nhiều ý kiến khác cho rằng việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu khi hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và gia nhập WTO nói riêng vẫn có ảnh hưởng tích cực đó là kim ngạch thương mại tăng lên, và số thu từ thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng vì số hàng nhập khẩu tăng. Ngoài ra khi cắt giảm thuế xuất nhập khẩu làm cho các doanh nghiệp trong nước đứng trước cả những thách thức nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội. Đó là cũng được đãi ngộ khi tham gia vào thị trường thế giới, giúp doanh nghiệp đổi mới để cạnh tranh. Đó là các nhân tố làm tăng thu nội địa trong nước và thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm cho tăng thu ngân sách bền vững. Mặt khác không chỉ là ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu mà còn có ảnh hưởng của việc tăng thuế suất của một số mặt hàng quan trọng. Điều này làm cho thu NSNN tăng lên.Vì vậy có thể nói ảnh hưởng thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước thời kỳ hậu WTO có rất nhiều chiều hướng. Vậy vấn đề cấp bách đặt ra là chúng ta phải nhìn nhận được những chiều hướng phức tạp đó nhằm có những giải pháp để đảm bảo tăng thu ngân sách một cách bền vững trong quá trình việc cắt giảm theo lộ trình thuế xuất nhập khẩu. Đây quả là một bài toán khó và cần giải quyết trong thời kỳ hậu WTO.Chính vì vậy qua thời gian thực tập tại Vụ Tài chính Tiền tệ thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và tìm hiểu trên nhiều tài liệu em đã mạnh dạn chọn đề tài sau: “Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam thời kỳ hậu WTO và các giải pháp tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước ” để làm luận văn tốt nghiệp của mình.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2.1. Mục đích của đề tài Luận giải cơ sở lý luận về vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với thu ngân sách và thực tiễn kinh nghiệm về các chính sách cải cách hệ thống thuế khi gia nhập WTO của các nước đang phát triển và có nền kinh tế chuyển đổi trong quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO, cùng với việc phân tích ảnh hưởng của thuế XNK sau gia nhập WTO đến thu ngân sách nhà nước; từ đó đưa ra các quan điểm, phương hướng cơ bản, đồng thời đề xuất được các giải pháp nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích những vấn đề lý luận chung về thu ngân sách và thuế xuất nhập khẩu, vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với thu ngân sách nhà nước trong điều kiện gia nhập WTO. Tóm tắt lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam đồng thời phân tích tác động của nó tới thu ngân sách. Đánh giá các chính sách cải cách hệ thống thuế khi gia nhập WTO của các nước đang phát triển và có nền kinh tế chuyển đổi , rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích thực trạng thu ngân sách nhà nước sau một năm gia nhập WTO, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của thuế quan đến thu NSNN, đồng thời đưa ra quan điểm, phương hướng và đề xuất một số giải pháp cơ bản thúc đẩy tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế theo cam kết gia nhập WTO.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đến thu ngân sách nhà nước của Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Thu ngân sách nhà nước của Việt Nam giai đoạn 20012007 mà tập trung vào năm 2007, và quá trình biến động thuế suất xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO (chỉ nghiên cứu về hàng hoá, trọng tâm vào việc cắt giảm thuế nhập khẩu).4. Phương pháp nghiên cứuLuận văn sử dụng phương pháp biện chứng, kết hợp lý luận và thực tiễn, phân tích tổng hợp, sử dụng phương pháp thống kê, toán học, mô hình đồ thị để làm rõ kết quả nghiên cứu.5. Những đóng góp của luận vănLuận văn có những đóng góp sau :Một là, luận giải được những vấn đề lý luận chung về vai trò của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước trong điều kiện gia nhập WTO.Hai là, phân tích ảnh hưởng của cắt giảm thuế XNK đến thu ngân sách nhà nước của Việt Nam thời kỳ hậu WTO. Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đang phát triển và có nền kinh tế chuyển đổi về các chính sách cải cách hệ thống thuế.Ba là, khái quát thực trạng thu ngân sách nhà nước sau một năm gia nhập WTO, đồng thời so sánh đối chiếu với giai đoạn 20012006 để rút ra những nhận xét về sự biến đổi của thu ngân sách.Bốn là, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của thuế XNK sau gia nhập WTO đến thu ngân sách, thấy được mức độ ảnh hưởng và chiều hướng tác động của chúng tới thu ngân sách. Từ đó rút ra những nhận định mang tính quy luật về sự ảnh hưởng này và đưa ra những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.Năm là, nêu lên bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước tác động tới thu NSNN, những quan điểm phương hướng và mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững nguồn thu ngân sách nhà nước.Sáu là, đưa ra được một số quan điểm, phương hướng cơ bản và các giải pháp có tính khả thi nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước trong lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu.6. Kết cấu của Luận văn Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương như sau :Chương 1: Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với thu ngân sách nhà nước trong điều kiện gia nhập WTOChương 2: Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam thời kỳ hậu WTO.Chương 3: Một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước trong lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo WTO Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về trình độ cũng như thời gian nghiên cứu, chắc chắn luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo,đặc biệt là Thầy giáo PGS.TS. Lê Huy Đức , và các cán bộ làm việc tại Vụ Tài chính – Tiền tệ thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và của tất cả các bạn đọc để giúp em hoàn thiện hơn đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

126 Đọc thêm

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. Các định chế và tổ chức kinh tế – thương mại khu vực và thế giới đã và đang được hình thành tạo ra sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau ngày càng cao giữa các quốc gia và khu vực. Sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới WTO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hợp tác quốc tế, giao lưu quốc tế. Việc gia nhập WTO đem đến nhiều cơ hội đống thời cũng tạo ra nhiều thách thức với các nước và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nhóm em xin tìm hiểu đề tài: “ Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhậpWTO “.
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT WTO VÀ NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ………. 4
1.1 Sơ lược WTO…………………………………………………………………………4
1.2 Nền nông nghiệp Việt Nam trước khi gia nhập WTO……………………………… 5

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 6
2.1 Ảnh hưởng của WTO đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam………………………...6
2.1.1 Thuận lợi của nền nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO…………………..6
2.1.2 Thách thức đặt ra cho nền nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO………….9
2.2 Những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 2 năm gia nhập WTO ………………..12
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 17LỜI MỞ ĐẦU

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bắt đầu quá trình thực thi các nghĩa vụ và quyền lợi với tư cách là một thành viên hoàn toàn của Tổ chức Thương mại có quy mô toàn cầu này. Việc gia nhập WTO là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, là cột mốc đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của đất nước chúng ta vào nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, việc gia nhập WTO cũng thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế với những thành công của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội trong nước và mở cửa, hội nhập với bên ngoài của Việt Nam trong hai thập kỷ qua.
Có thể nói, thời gian hơn 1 năm không phải là nhiều, nhưng những thành tựu Việt Nam đạt được sau khi là thành viên WTO thì không thể phủ nhận được. Và trong bài tiểu luận này nhóm chúng tôi sẽ làm rõ hơn nhưng tác động của WTO đến nền nông nghiệp Việt Nam, những sự thay đổi những thành tựu cũng như những khó khăn của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại WTO.
Trong quá trình tìm hiểu, do khả năng còn hạn hẹp, nhóm 1 mới chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu tài liệu, tổng hợp các số liệu, các ý kiến, nhìn nhận của các chuyên gia v.v… Do đó, có thể bài viết sẽ còn nhiều khiếm khuyết, và chưa đạt được mục đích mà nhóm đã đặt ra. Bởi vậy, nhóm rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô và các bạn, để bài viết hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn
Nhóm 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT WTO VÀ NÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
1.1 Sơ lược về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO
Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO; tiếng Pháp: Organisation mondiale du commerce; tiếng Tây Ban Nha: Organización Mundial del Comercio; tiếng Đức: Welthandelsorganisation) là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại.
WTO có các chức năng sau:
• Quản lý việc thực hiện các hiệp định của WTO
• Diễn đàn đàm phán về thương mại
• Giải quyết các tranh chấp về thương mại
• Giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia
• Trợ giúp kỹ thuật và huấn luyện cho các nước đang phát triển
• Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác
Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi, người Thái Lan, kể từ 1 tháng 9 năm 2005. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2008, WTO có 152 thành viên. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại, ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO, 2004c).
Ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam chính thức gia nhập WTO sau 11 năm thương thuyết và là thành viên 150 của tổ chức này.
1.2 Nền nông nghiệp Việt Nam trước khi gia nhập WTO
Sản xuất nông nghiệp Việt Nam không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.
Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong xuất khẩu nông sản. Từ chỗ 20 năm trở về trước, Việt Nam hầu như không xuất khẩu nông sản, cho tới nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và cà phê đứng thứ hai tr
Xem thêm

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

còn những sai sót và cha tuân thủ đúng theo quy định của Bộ tài chính . Vì vậy ,viêch chọn đề tài Hoàn thiện kế toán lu chuyển hàng hoá NK và xác định kết quảkinh doanh tại Công ty vật t và xuất nhập khẩu hoá chất - Tổng công ty Hoá chấtViệt Nam nhằm phân tích , chỉ rõ mặt đợc và cha đợc của công tác kế toán tại đơnvị từ đó đa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại công ty .Mặc dù lợng kiến thức có hạn , thời gian tiếp xúc với Công ty cha nhiều ,cộng với những khó khăn , bỡ ngỡ do lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế, nhng nhờ sựquan tâm , giúp đỡ nhiệt tình của các phòng , ban trong công ty và d ới sự hớng dẫncủa Th.s Phạm Bích Chi em đã hoàn thành đợc Chuyên đề của mình.Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận bao gồm những phần sau :Phần I . Khái quát về Công ty vật t và xuất nhập khẩu hoá chất .Phần II . Thực trạng hạch toán kế toán quá trình NK hàng hoá tại Công ty vật txuất nhập khẩu hoá chất .Phần III . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lu chuyển hàng hoá nhậpkhẩu tại Công ty vật t và xuất nhập khẩu hoá chất .5Phần I : Cơ sở lý luận chung về kế toán lu chuyển hànghoá NK trong các doanh nghiệp kinh doanh XNK.I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh XNK.Kinh doanh XNK là sự trao đổi hàng hoá , dịch vụ giữa các nớc thông quahành vi mua bán trên phạm vi toàn thế giới.Hoạt động NK là hoạt động kinh doanh có thị trờng rộng lớn, không giới hạngiữa các nớc, có ảnh hởng lớn đến sự phát triển sản xuất kinh doanh của các côngty. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay các doanh nghiệp đợc chủ động tiến hànhcác hoạt động kinh doanh NK theo yêu cầu của thị trờng và phù hợp với quy địnhchế độ luật pháp của Nhà nớc. Tuy vậy, hoạt động XNK có những đặc điểm riêngcó vì vậy việc hạch toán các nghiệp vụ lu chuyển hàng hoá NK cũng có những nét
Xem thêm

108 Đọc thêm

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

nOTWChứcnăngcủaWTONguyên tắc cơ bản của WTO+ Thương mại không phân biệt đối xử ( thông qua nguyên tắc Tối Huệ Quốcvà nguyên tắc đối xử quốc gia )+ Thương mại ngày càng tự do hơn ( bằng con đường đàm phán)+ Dễ dự đoán nhờ cam kết, ràng buộc, ổn định và minh bạch+ Tạo ra ( nhằm thúc đẩy ) môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng hơn.+ Khuyến khích phát triển và cải cách kinh tếMục tiêu WTO là gì?• WTO với tư cách là một tổ chức thươngmại của tất cả các nước trên thế giới, thựchiện những mục tiêu đã được nêu trongLời nói đầu của Hiệp định GATT 1947 là
Xem thêm

43 Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 36 - Gia nhập WTO sẽ tăng khả năng tiếp cận của Việt Nam vào thị trường dệt may của Hoa Kỳ; tuy nhiên sẽ không trực tiếp mở rộng quy mô thị trường; - Gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam [r]

38 Đọc thêm

CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ WTO

CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ WTO

VIỆT NAM GIA NHẬP WTOChính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã góp phần tạo nên những bước tiến đáng kể vào công cuộc cải cách kinh tế nước nhà. Việt Nam đã kí kết nhiều hiệp định, hiệp ước quốc tế như Hiệp định song phương với Hoa Kì, gia nhập ASEAN (1995), gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC (111998),… và quan trọng là sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2006. Sau khi gia nhập WTO, kinh tế nước ta ngày càng có những bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân phần nào được cải thiện.Cách đây 10 năm ngày 7112006,Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), và từ tháng 12007, Việt Nam bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thành viên và các cam kết gia nhập. Đó là một thành công lớn sau hơn 11 năm kiên trì đàm phán và chuẩn bị, là một mốc quan trọng trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, bởi vì từ thời điểm này Việt Nam mới thực sự tham gia vào một sân chơi lớn có quy mô toàn cầu và qua đó Việt Nam có thể khai thác được nhiều lợi ích và cơ hội cho phát triển, tránh bị gạt ra bên lề dòng chảy tiến bộ chung của nhân loại. Cũng bắt đầu từ đây, nền kinh tế và thị trường Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận gắn bó chặt chẽ với kinh tế và thị trường thế giới. Điều này cũng có nghĩa rằng bên cạnh việc hưởng lợi và những cơ hội tốt cho phát triển, Việt Nam cũng đồng thời chịu nhiều tác động trái chiều và thách thức phải vượt qua sau khi gia nhập WTO
Xem thêm

43 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

KẾT LUẬN Việc gia nhập WTO của Việt Nam tạo ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và các thành viên WTO.Một trong những thách thức đó là Việt Nam hiện tại có một địa vị kinh tế,[r]

49 Đọc thêm

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm