TÀI LIỆU THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG":

Phân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tính

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH

Phân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tínhPhân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại cửa hàng thương mại dịch vụ vi tính
Xem thêm

195 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm Quản Lý Bán Hàng

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Xây dựng phần mềm Quản Lý Bán Hàng

57 Đọc thêm

Phần mềm quản lý bán hàng TCSOFT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TCSOFT

Phầm mềm Quản lý bán hàng TCSOFT là Phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác quản trị bán hàng, xuất nhập, công nợ, hàng tồn kho, thống kê, báo cáo … cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
Với những tính năng quản lý chuyên nghiệp, chính xác và dễ sử dụng Phần mềm TCSOFT đã và đang được người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam đánh giá cao

20 Đọc thêm

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH HOÀN LONG

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng tại công ty cổ phần máy tính hoàn long
Xem thêm

81 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, một trong những nỗi bận tâm hàng đầu của nhà quản trị doanh nghiệp là làm sao quản lý sát sao tình hình kinh doanh với các số liệu về kho hàng (nhập, xuất, tồn kho). Qua nhiều năm nghiên cứu về giải pháp quản lý bán hàng và tìm hiểu khảo sát thực tế trên mười nghìn khách hàng, người ta đã đưa ra một số thống kê về những lo lắng của các ông chủ doanh nghiệp như sau:

20 Đọc thêm

Đồ án: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản lý mua bán hàng

ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG

Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản lý mua bán hàng giới thiệu đến người tham khảo chương trình quản lý mua bán hàng. nội dung trình bày về hệ thống bán hàng hiện hành, phân tích các mô hình thực thể, thiết kế giao diện hệ thống giao diện chương trình. Mời các bạn tham khảo.

20 Đọc thêm

Báo cáo phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến

BÁO CÁO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

Báo cáo thường niên
GIỚI THIỆU CHUNG:
Do chúng em mới tham gia đồ án về phân tích thiết kế nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng em đã chọn đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG giống như một siêu thị, ở đây chúng em sẽ phân tích 2 bên giao dịch: thứ nhất là giao dịch giữa cửa hàng và khách hàng và giao dịch của cửa hàng với nhà cung cấp hàng hóa. Nhưng chúng em chỉ tập trung phân tích hệ thống quản lý của cửa hàng. Về phần thiết kế giao diện do em đã từng học ASP nên em thiết kế sẵn giao diện và tòan bộ được kết nối với cơ sở dữ liệu thành một chương trình hoàn chỉnh.Vì thế phần đồ án có phần không hoàn chỉnh mong thầy bỏ qua. Em xin chân thành cảm ơn thầy

MỤC LỤC


Trang
Giới thiệu chung 1
1. Giới thiệu hệ thống cửa hàng 2
1.1 Hệ thống hiện hành 2
1.2 Hệ thống tương lai 2
2. Phân tích 3
2.1 Phát hiện thực thể 5
2.2 Mô hình ERD 6
2.3 Mô tả chi tiết thực thể 6
2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ 9
2.5 Phát hiện các ràng buộc 9
2.6Mô hình DFD 10
2.7Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu 16
2.8Mô hình FlowChart 23
3. Thiết kế giao diện 37
3.1 Chức năng Login 37
3.2 Chức năng view 38
3.3 Chức năng edit 39
3.4 Chức năng search 41
3.5 Tạo Report 42
3.6 Menu File 43
3.7 Menu Help 43
3.8 Chức năng Logout 44
3.9 Đăng nhập với quyền user 44
3.10 Ràng buộc trong form 45
4. Ưu và khuyết điểm 47
4.1 Ưu điểm 47
4.2 Khuyết điểm 47
5. Cấu hình và phần mềm làm đồ án 48
5.1 Cấu hình 48
5.2 Phần mềm 48
6. Phân công 49
Lời cảm ơn 50

1> Giới thiệu hệ thống cửa hàng
Hệ thống hiện hành:
Cửa hàng hiện có hệ thống quản lý nhân viên, quản lý hóa đơn giao dịch giữa khách hàng với người mua, đồng thời có thêm hóa đơn giao dịch giữa cửa hàng với người cung cấp hàng hóa.
Hệ thống tương lai:
Sẽ phát triển hệ thống dựa trên nền web để khách hàng dễ giao dịch.

2> Phân tích
2.1 Phát hiện thực thể
a) Thực thể: NHAN_VIEN
Chi tiết các nhân viên trong cơ sở dữ liệu.
Thuộc tính: MaNhanVien, HoVaTen, SoPhone, DiaChi, TrangThai.
b) Thực thể: NHAN_VIEN_KT
Chi tiết các nhân viên chuyên về kỹ thuật.
Thuộc tính: BangCapKT, NamKN, BacLuong.
c) Thực thể: NHAN_VIEN_HC
Chi tiết các nhân viên làm việc trong khu vực hành chính.
Thuộc tính: TrinhDoHocVan, BacLuong.
d) Thực thể: PHONG_BAN
Chi tiết phòng ban mỗi nhân viên làm việc.
Thuộc tính: MaPhongBan, TenPhongBan.
e) Thực thể: PHUONG_THUC_CHUYEN_GIAO
Mô tả phương thức giao nhận hàng hóa.
Thuộc tính: MaPhuongThucChuyen, MoTaCuThe.
f) Thực thể: DON_DAT_HANG
Chi tiết đơn đặt hàng của cửa hàn.
Thuộc tính: MaDon, MaNhaCungCap, MaNhanVien, MaMatHang, MaPhuongThucChuyen, NgayDat, NgayChuyenDen, CuocPhiVanChuyen.
g) Thực thể: NHA_CUNG_CAP
Chi tiết nhà cung cấp hàng hóa cho của hàng.
Thuộc tính: MaNhaCungCap, MaMatHang, TenNhaCungCap, DiaChi, ThanhPho, MaVung, QuocGia, SoPhone.
h) Thực thể HOA_DON_GIAO_DICH
Chi tiết hóa đơn sau khi giao dịch hàng hóa.
Thuộc tính: MaHoaDonGD, MaDon, MaMatHang, MaNhanVien, NgayGiaoDich, MoTaGiaoDich, SoLuongDatHang, SoLuongNhan, TongSoTien.
i) Thực thể MAT_HANG
Thông tin chi tiết mặt hàng có trong cửa hàng.
Thuộc tính: MaMatHang, MaPhanLoai, TenMatHang, DonGia, CapDoMatHang (A, B, C), SoLuong.
j) Thực thể PHAN_LOAI
Chi tiết phân loại từng loại hàng.
Thuộc tính: MaPhanLoai, MoTaCuThe.
k) Thực thể NGUOI_DAT_HANG
Chi tiết người đặt hàng mà người cung cấp lưu trữ.
Thuộc tính: MaNDH, Ten, DiaChi.

l) Thực thể KHACH_HANG
Chi tiết thông tin khách hàng mua hàng tại cửa hàng.
Thuộc tính: MaKhachHang, HoVaTen, DiaChi, SoPhone, Email.
m) Thực thể HOA_DON_BAN_HANG
Chi tiết hóa đơn bán hàng tại cửa hàng
Thuộc tính: MaDonBanHang, NgayGiaoDich, MoTaGiaoDich, SoLuong, MaPhuongThucChuyen, CuocPhiVanChuyen, TongSoTien.

2.2 Mô hình ERD

2.3 Mô tả chi tiết thực thể
Xem thêm

50 Đọc thêm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY

MỤC LỤC

I. Giới thiệu: 3
II. Mục đích của hệ thống: 3
III. Yêu cầu trong việc kinh doanh: 3
1. Sơ đồ tổng thể toàn hệ thống: 3
2. Danh sách các nghiệp vụ quản lí: 3
3. Đặt tả yêu cầu: 3
4. Danh sách các yêu cầu: 3
IV. Yêu cầu hệ thống 3
1. Danh sách actor: 3
2. Danh sách use case: 3
3. Sơ đồ mô hình Use Case: 3
4. Chi tiết UseCase 3
V. Phân tích hệ thống 3
1. Sơ đồ: 3
2. Sơ đồ lớp: 3
3. Xác định thuộc tính của sơ đồ lớp 3
4. Xác định phương thức của mỗi lớp 3
5. Mô hình lớp tổng quát 3
VI. Thiết kế hệ thống 3
1. Sử dụng biểu đồ Tuần tự mô hình hoá xử lí cho từng use case: 3
2. Mô hình cơ sở dữ liệu: 3
VII. Chương trình: 3
VIII. Kiểm thử và hướng dẫn sử dụng: 3
IX. Kết luận: 3
X. Hướng phát triển: 3I. Giới thiệu:
Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, vấn đề quản lý nhân sự dựa vào ứng dụng tin học là nhu cầu cần thiết của mỗi đơn vị. Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc.
Nơi khảo sát thực tế:
Tên đơn vị: Công ty TNHH TM Điện Tử Ý.
Địa chỉ: Lô B5B6, đường 3 Tháng 2, phường 1, TP. Đà Lạt.
Tel: 0633 824914 Fax: 0633 510444 Email: dientuydalatgmail.com
Tài liệu tham khảo:
Giáo trình Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng ThS. Nguyễn Minh Hiệp.
Một số tài liệu về Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng của tác giả khác.

II. Mục đích của hệ thống:
• Phần mềm giúp người dùng quản lý việc mua bán thiết bị điện máy.
• Dễ dàng trong việc tính tiền cho khách hàng.
• Dễ dàng quản lý nhập xuất tồn hàng hóa.
• Kết xuất báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm, ...
• Hệ thống giúp cho nhân viên thao tác dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao cho việc kinh doanh.
III. Yêu cầu trong việc kinh doanh:
1. Sơ đồ tổng thể toàn hệ thống:
Xem thêm

76 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

là bài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị coop mark hà đông hà nội,tài liệu cần cho các bạn sinh viên đang học môn phân tích thiết kế,mong các bạn sẽ học được nhiều từ tài liệu này.

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VPP BÚT BI BẾN NGHÉ TẠI HÀ NỘi

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VPP BÚT BI BẾN NGHÉ TẠI HÀ NỘI

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VPP BÚT BI BẾN NGHÉ TẠI HÀ NỘI.
Tài liệu dành cho các bạn nghiên cứu, tham khảo về thiết kế hệ thống quản lý bản hàng, cũng như trong quá trình làm đồ án của mình.

61 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG MÁY ẢNH

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG MÁY ẢNH

MỤC LỤCMỤC LỤC............................................................................................................................... 1Tóm Tắt.................................................................................................................................. 2Chương I : Khảo sát nghiệm vụ..............................................................................................3I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG.................................................................................................31.Khảo sát thực tế........................................................................................................... 32. Hiện trạng tại công ty...................................................................................................33. Ưu nhược điểm của phương thức hoạt động cũ của công ty......................................53.Quản Lý Xuất hàng......................................................................................................8Chương II: Phân tích hệ thống...............................................................................................9Chương III: Thiết kế hệ thống...............................................................................................112.1 Mô hình hệ thống ....................................................................................................162.2 Mô tả nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu tại server và từng cơ sở.........................18Chương IV: Cài đặt chương trình.........................................................................................21Kết Luận............................................................................................................................... 30Tài Liệu Tham Khảo............................................................................................................. 321Tóm TắtChương trình quản lý bán hàng máy ảnh được thiết kế và cài đặt nhằm giúpcho công việc quản lý bán hàng của công ty VinhCenter được dễ dàng, chi tiết,đỡ tốn công sức nhanh và chính xác hơn. Thay vì phải làm công việc quản lýmột cách thủ công, rườm rà, mất thời gian, mất công mất sức mà hiệu quả manglại không cao thì ta có thể sử dụng chương trình quản lý này. Chương trình đượcthiết kế quản lý các hoạt động trong công ty như thêm sửa xóa thông tin, báocáo thống kê doanh thu cho giám đốc. Cùng với sự hỗ trợ tối đa về mô hình vàcác yêu cầu, chương trình phần mềm này được phát triển theo tiêu chí hỗ trợkhả năng thao tác và khai thác phần mềm của người dùng.Phần mềm xây dựng trên mô hình cơ sở dữ liệu phân tán: cơ sở dữ liệu và
Xem thêm

32 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ KHO HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý bán HÀNG và KHO HÀNG của CÔNG TY TNHH GIA PHÁT
Xem thêm

63 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO TRUNG TÂM VNPT SƠN LA

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho trung tâm VNPT sơn la
Xem thêm

54 Đọc thêm

THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Một số phần mềm ứng dụng nhiều như: HTKKT,TNCN, Misa… Trong quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp em đã cố gắng để thực hiện thiết kế phần mềm Quản lý bán hàng một cách đơn giản dễ sử[r]

41 Đọc thêm

THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN THUỐC

THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN THUỐC

CẤU TRÚC CÁC TỆP CSDL BẢNG THUOC THUỐC STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Not Null/Null Giải thích 1 Mathuoc Text 10 Not Null Mã thuốc 2 Tenthuoc Text 20 Tên thuốc 3 Ngaysanxuat Date/Ti[r]

37 Đọc thêm

Thiết kế phần mềm quản lý bán hàng

THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay thì nhu cầu truyền thông là rất quan trọng. Nó giúp Cho chúng ta có thể liên lạc , giao tiếp với nhau thông qua các phương tiện truyền thông như điện thoại , trạm tiếp sóng vi ba , tuyến nối vệ thinh hay cáp vật lý . Khi Nói Đến Truyền thông , chúng ta hiểu ngay rằng đó là sự tao đổi dữ liệu sự tác động lẫn nhau giữa các ứng dụng trên cùng một máy hoặc trên nhiều máy được kết nối với nhau . Hiểu và nắm rõ cơ chế truyền thông sẽ là hành trang giúp ta bước tiếp
Xem thêm

39 Đọc thêm

Khóa Luận Xây Dựng Phần Mềm Bán Hàng Trẻ Em

KHÓA LUẬN XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG TRẺ EM

“XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRẺ EM BIBISHOP THEO PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGXây dựng phần mềm quản lý bán hàng trẻ em Bibishop có giao diện không quá phức tạp mà chủ yếu có đầy đủ các chức năng giúp cho người quản lý có thể sử dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi

111 Đọc thêm

Đồ án_Xây dựng phần mềm bán hàng

ĐỒ ÁN_XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Hiện nay, do quy mô sản xuất và sự phát triển của nền kinh tế ngày càng cao nên hệ thống thông tin quản lý cần phải được xây dựng một cách có hệ thống và chính xác.
Với mong muốn đó trong đồ án này tôi sẽ trình bày quá trình xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty Cổ Phần Intech. Phần mềm này được xây dựng dựa trên các công cụ cơ bản là hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và ngôn ngữ lập trìnhVisual Basic.
Nội dung của đồ án được trình bày trong bốn chương:
Chương 1: Trình bày tổng quát bài toán quản lý bán hàng.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng cho đề tài.
Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu.
Chương 4: Modul quản lý bán hàng cho công ty cổ phần Intech và cuối cùng là Kết luận. Tài liệu tham khảo gồm 8 đầu mục.
Xem thêm

83 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống thông tin quản lí bán lẻ ứng dụng cho siêu thi

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ BÁN LẺ ỨNG DỤNG CHO SIÊU THI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU 7
1.1 Cơ sở thực tiễn của đề tài. 7
1.1.1 Cơ sở thực tiễn của đề tài. 7
1.1.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 7
1.2. Nội dung nghiên cứu. 8
1.2.1. Mục tiêu của đề tài: 8
1.2.2. Nội dung của đề tài: 8
1.3. Phương pháp nghiên cứu: 8
1.3.1 Phương pháp quan sát khoa học: 8
1.3.2 Phương pháp điều tra: 8
1.3.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết 8
1.3.4 Phương pháp mô hình hóa 8
1. 4. Phạm vi nghiên cứu. 8
1.5 Lựa chọn công cụ để xây dựng hệ thống: 9
1.5.1. Phần mềm phân tích thiết kế hệ thống Rational Rose 9
1.5.2 Ngôn ngữ lập trình C. 9
1.5.3. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Sever 2008). 9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀTHIẾT KẾ DỰ ÁN 11
2.1. Bài toán xây dựng phần mềm quản lý bán hàng. 11
2.1.1 Bài toán xây dựng hệ thống quản lý bán hàng. 11
2.1.2 Đặc tả đề tài: 11
2.2 Phân tích dự án 12
2.2.1 Các tác nhân của hệ thống 12
2.2.1.2Nhân viên quản lí: 13
2.2.3 Biểu đồ quan hệ giữa các lớp:trong hệ thống có 6 lớp chính bao gồm: 16
2.2.4 Quy Trình luân chuyển hàng: 17
2.2.5 Biểu đồ Phân cấp chức năng 19
2.2.6 Biểu đồ hoạt động: 19
2.3 Thiết kế dự án 21
2.3.1 Thiết kế form chức năng cho tất cả người dùng 21
2.3.2 Thiết Kế Form cho nhà quản lí. 24
2.3.3 Thiết Kế Form báo cáo: 35
2.3.4 Form cho nhân viên bán hàng: 38
2.3.5 Mẫu phiếu nhập xuất , hóa đơn. 39
2.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu. 42
2.4.1 Danh sách các bảng trong CSDL 42
2.4.2 Chi tiết các bảng 44
2.4.3 Sơ đồ logic cơ sở dữ liệu 55
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 56
Tài Liệu Tham Khảo 57
Xem thêm

59 Đọc thêm

Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ sinh viên

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN

Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng Microsoft Virusual studio 2010 và SQL 2008, chương trình quản lý, xây dựng chương trình quản lý bán hàng,
Chương trình mô phỏng mạng Boson NetSim là một ứng dụng giả lập phần cứng và phần mềm mạng của hệ thống Cisco và được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc học cấu trúc lệnh Cisco IOS.
Boson NetSim sử dụng sở hữu độc quyền của Network Simulator, Router Simulator ® và công nghệ phần mềm EROUTER ®, cùng với công cụ Công nghệ gói tin ảo Boson, để tạo ra các gói dữ liệu riêng lẻ. Các gói tin được định tuyến và chuyển mạch thông qua mạng mô phỏng, cho phép NetSim xây dựng một bảng định tuyến ảo thích hợp và mô phỏng mạng thực sự. Các sản phẩm mô phỏng khác trên thị trường không hỗ trợ mức độ chức năng này.
Xem thêm

39 Đọc thêm