TÌM HIỂU TOÁN ỨNG DỤNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU TOÁN ỨNG DỤNG":

TÌM HIỂU THỦY VÂN SỐ, MÃ HÓA DỰA TRÊN ĐỊNH DANH VÀ ỨNG DỤNG (LV THẠC SĨ)

TÌM HIỂU THỦY VÂN SỐ, MÃ HÓA DỰA TRÊN ĐỊNH DANH VÀ ỨNG DỤNG (LV THẠC SĨ)

Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu thủy vân số, mã hóa dựa trên định danh và ứng dụng (LV thạc sĩ)
Xem thêm

74 Đọc thêm

Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ Java, lập trình Android, xây dựng ứng dụng “Bé học toán”

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ JAVA, LẬP TRÌNH ANDROID, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “BÉ HỌC TOÁN”

Trong những năm gần đây, Java đã có một tầm quan trọng đặc biệt và được coi là ngôn ngữ của tương lai trước sự phát triển vượt bậc của mạng toàn cầu Internet. Với xu thế hiện nay, người ta quan tâm và nói nhiều đến Java, Song song với đó sự bùng nổ của các thiết bị thông minh đã kéo theo sự ra đời của thị trường ứng dụng di động. Việc xây dựng các ứng dụng di động đang là một ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng và hứa hẹn nhiều sự phát triển vượt bậc của ngành khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh mẽ của các hệ điều hành như J2ME, Android, IOS, Windows phone….trên thị trường truyền thông di động hiện nay.Vài năm trở lại đây, hệ điều hành Android ra đời với sự kế thừa những ưu việt của các hệ điều hành ra đời trước đó và sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, Android đa nhanh chóng là đối thủ cạch tranh mạnh mẽ với các hệ điều hành trước đó và đang là hệ điều hành di động của tương lai và được nhiều người ưa chuộng nhất.Ngày nay, công nghệ thông tin chính là “trợ thủ đắc lực” của ngành giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục trẻ thơ ngay chính trên thiết bị di động thông minh là một việc hết sức cần thiết. Dựa trên những yếu tố đó em chọn và thực hiện đề tài “Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ Java, lập trình Android, xây dựng ứng dụng Bé học toán”, với mục đích tìm hiểu về hệ điều hành Android và từ đó xây dựng ứng dụng “Bé học toán” để có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho bé mọi lúc mọi nơi một cách tiện lợi.
Xem thêm

58 Đọc thêm

Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch

TÌM HIỂU KIẾN TRÚC CỦA SEARCH ENGINE FRAMEWORK LUCENE VÀ ỨNG DỤNG NUTCH

Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch, Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch Tìm hiểu kiến trúc của search engine framework lucene và ứng dụng nutch

30 Đọc thêm

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA, ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH TRẦM CẢM (LV THẠC SĨ)

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA, ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH TRẦM CẢM (LV THẠC SĨ)

Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)Tìm hiểu hệ chuyên gia, ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm (LV thạc sĩ)
Xem thêm

95 Đọc thêm

Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế

TÌM HIỂU HỆ THỐNG FIREWALL VÀ ỨNG DỤNG FIREWALL TRONG THỰC TẾ

Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế Tìm hiểu hệ thống firewall và ứng dụng firewall trong thực tế
Xem thêm

125 Đọc thêm

NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ BẢO MẬT GÓI IP (IPSEC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH

NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính, NGHIÊN CứU TìM HIểU CÔNG NGHệ BảO MậT GóI IP (IPSEC) Và ứng dụng trong bảo mật thông tin trên mạng máy tính
Xem thêm

86 Đọc thêm

Tìm hiểu thương mại điện tử & cài đặt ứng dụng thử nghiệm.

TÌM HIỂU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ TRANG 6 Hiện nay nhờ vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là sự phát triển của tin học đã tạo điều kiện cho mọi người [r]

43 Đọc thêm

TÌM HIỂU PHP VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY INTECH

TÌM HIỂU PHP VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY INTECH

TRANG 25 STT Tên trường Kiểu DL Độ dài Ràng buộc Diễn giải Ghi chú 1 maNV Varchar 5 Không thể rỗng Mã nhân viên Khoá chính 2 hotenNV Varchar 30 Họ tên nhân viên 3 Ngaysinh Datetime Ngày [r]

31 Đọc thêm

một số mô hình toán trong nghiên cứu môi trường

MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

việc áp dụng mô hình toán trong môi trường giúp ta rút ngắn thời gian, giảm chí phí. Do đó cần tìm hiểu kĩ về các mô hình toán, và ứng dụng của từng mô hình cho từng lĩnh vực để sử dụng chúng sao cho thích hợp, đạt hiệu quả cao.

40 Đọc thêm

tìm hiểu mô hình hec ras 4 1

TÌM HIỂU MÔ HÌNH HEC RAS 4 1

là những phần mềm tính lan truyền thủy lực cho dòng chảy không ổn định trên hệ thống kênh, sông dựa vào những phương tr.nh cơ bản Thủy động lực học (phương tr.nh SaintVenant). tìm hiểu được cách vận hành chi tiết mô hình toán hec ras 4.1. và ứng dụng cụ thể mô hình này vào bài toán cụ thể..............................

28 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LƯỢNG GIÁC

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Lượng giác là một nhánh của toán học để tìm hiểu về tam giác và sự liên hệ giữa cạnh và góc của nó. Ban đầu lượng giác xuất phát từ Hình học, nhưng khi “càng lớn lên” chúng lại khoác cho mình chiếc áo của Đại số và Giải tích. Vì vậy mà ứng dụng của nó cũng vô cùng phong phú. Việc phát hiện các ứng dụng đa dạng của lượng giác luôn là vấn đề khó và hấp dẫn.
Thông thường những bài toán đại số, số học, hình học thì được giải bằng “chất liệu” tương ứng là đại số, số học, hình học. Nhưng có những dạng toán nếu giải thuần bằng những phương pháp này thì sẽ gặp không ít khó khăn nếu như không muốn nói là bế tắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát hiện được bản chất của lượng giác được biểu hiện trong những bài toán đó thì lượng giác trở thành một công cụ rất đắc lực và hữu hiệu. Bên cạnh đó, thông qua chuyên đề này tôi muốn giới thiệu “lượng giác dưới góc nhìn khác” để cho thấy lượng giác có vẽ đẹp, tầm quan trọng và là công cụ đa năng trong giải toán.
Để nâng cao hiệu quả dạy học phần lượng giác ở THPT không những đưa ra những bài tập lượng giác thuần túy mà quan tâm đến việc chuyển đổi ngôn ngữ đại số, giải tích và hình học sang lượng giác.
Với những lí do nêu trên mà chuyên đề mang tên “Một số ứng dụng của lượng giác” .
Chuyên đề được chia thành 4 phần:
 Phần thứ nhất: Mở đầu.
 Phần thứ hai: Kiến thức chuẩn bị.
 Phần thứ ba: Một số ứng dụng của lượng giác.
 Phần thứ tư: Kết luận
Xem thêm

36 Đọc thêm

Một số ứng dụng của lượng giác

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LƯỢNG GIÁC

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Lượng giác là một nhánh của toán học để tìm hiểu về tam giác và sự liên hệ giữa cạnh và góc của nó. Ban đầu lượng giác xuất phát từ Hình học, nhưng khi “càng lớn lên” chúng lại khoác cho mình chiếc áo của Đại số và Giải tích. Vì vậy mà ứng dụng của nó cũng vô cùng phong phú. Việc phát hiện các ứng dụng đa dạng của lượng giác luôn là vấn đề khó và hấp dẫn.
Thông thường những bài toán đại số, số học, hình học thì được giải bằng “chất liệu” tương ứng là đại số, số học, hình học. Nhưng có những dạng toán nếu giải thuần bằng những phương pháp này thì sẽ gặp không ít khó khăn nếu như không muốn nói là bế tắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát hiện được bản chất của lượng giác được biểu hiện trong những bài toán đó thì lượng giác trở thành một công cụ rất đắc lực và hữu hiệu. Bên cạnh đó, thông qua chuyên đề này tôi muốn giới thiệu “lượng giác dưới góc nhìn khác” để cho thấy lượng giác có vẽ đẹp, tầm quan trọng và là công cụ đa năng trong giải toán.
Để nâng cao hiệu quả dạy học phần lượng giác ở THPT không những đưa ra những bài tập lượng giác thuần túy mà quan tâm đến việc chuyển đổi ngôn ngữ đại số, giải tích và hình học sang lượng giác.
Với những lí do nêu trên mà chuyên đề mang tên “Một số ứng dụng của lượng giác” .
Chuyên đề được chia thành 4 phần:
 Phần thứ nhất: Mở đầu.
 Phần thứ hai: Kiến thức chuẩn bị.
 Phần thứ ba: Một số ứng dụng của lượng giác.
 Phần thứ tư: Kết luận
Xem thêm

45 Đọc thêm

SỐ PHỨC, BIẾN PHỨC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN

SỐ PHỨC, BIẾN PHỨC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN

... MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG SỐ PHỨC VÀ BIẾN PHỨC Số phức biến phức có ứng dụng to lớn hiệu toán hình học phẳng Bằng cách sử dụng số phức chuyển toán chứng minh, tính toán hình học phẳng toán chứng... phức, biến phức ứng dụng đẹp đẽ hình học phẳng, với hướng dẫn GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, chọn đề tài: "Số phức, biến phức ứng dụng giải toán hình học" với mong muốn tìm hiểu sâu số phức ứng dụng số phức, . .. khái niệm, phép toán tính chất số phức nhằm chuẩn bị cho hai chương sau Chương Mô tả số kết hình học phẳng ngôn ngữ số phức biến phức Chương Ứng dụng số phức, biến phức để giải toán hình học phẳng
Xem thêm

110 Đọc thêm

Tìm hiểu nội dung dạy học số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học

TÌM HIỂU NỘI DUNG DẠY HỌC SỐ TỰ NHIÊN TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

Tìm hiểu nội dung dạy học số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học. Tìm hiểu nội dung dạy học số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học” em thấy rằng: Các kiến thức của môn Toán ở Tiểu học có rất nhiều ứng dụng không chỉ đối với vốn kiến thức tạo nên cho HS mà còn có cả các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày và nó còn là cơ sở đặt nền móng cơ sở để các em học tập tiếp môn Toán ở các cấp bậc cao hơn.
Số tự nhiên là một trong những mảng kiến thức cơ bản và là một thành phần không thể thiếu trong chương trình Toán ở Tiểu học. Trong mỗi dạng toán, mỗi kiểu bài đều có liên quan tới số tự nhiên. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia là bốn phép tính tạo nên các dạng bài toán học. Từng bài với từng mục đích khác nhau, với từng nội dung khác nhau nhằm phù hợp với trình độ của từng lớp học sinh.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Luận văn Bồi dưỡng phương pháp giải toán cho học sinh lớp 4 5

LUẬN VĂN BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4 5

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU


I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Toán học là một bộ môn khoa học liên quan đến nhiều môn học khác và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Từ lâu giải toán đã trở thành hoạt động trí tuệ sáng tạo và hấp dẫn đối với nhiều học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.
Muốn giải được bài toán ngoài các vấn đề khách quan khác nhau, hai vấn đề then chốt quan trọng cần đặt ra trong việc giải toán đó là:
+ Nhận dạng được bài toán.
+ Lựa chọn và sử dụng phương pháp giải thích hợp.
Trong thực tế rất nhiều học sinh gặp khó khăn khi tiến hành giải toán là do chưa nhận diện được dạng toán chưa nắm được các phương pháp giải. Do đó tôi chọn đề tài này nhằm đi sâu nghiên cứu hai vấn đề then chốt đó, nhất là về phương pháp giải toán nhằm giúp cho các em giải toán được tốt hơn, giúp các bậc phụ huynh có điều kiện hướng dẫn con em học và giúp cho các thầy cô giáo làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy. Trong thời gian nghiên cứ làm đề tài do bận nhiều công việc và thời gian có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự góp ý của quý thầy cô giáo và bạn đọc để đề tài này ngày một hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn

II MỤC ĐÍCH,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1 Mục đích nghiên cứu:
Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu đề tài này; tôi cũng không có nhiều tham vọng chỉ mong một phần nào giúp cho học sinh nắm được phương pháp giải toán ở Tiểu học nói chung, ở lớp 45 nói riêng. Mặt khác giúp cho bản thân tôi tìm hiểu sâu hơn một vấn đề cơ bản trong dạy học Toán, từ đó có phương pháp dạy học thích hợp.

2 Nội dung nghiên cứu:
Trong đề tài này, tôi chỉ tập trung nghiên cứu về phương pháp giải Toán lớp 45 ở Tiểu học mà không đi sâu nghiên cứu các vấn đề liên quan khác.
3 – Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp khảo sát, xử lý số liệu.
Phương pháp hỏi đáp, trao đổi với đồng nghiệp.
Phương pháp thực hành.
III TỔNG QUAN CỦA TÀI LIỆU:
Trong đề tài này được nghiên cứu qua tham khảo các tài liệu sau:
Sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy môn toán lớp 45.
10 chuyên đề BDHS giỏi Toán lớp 45 ( tập 1 và tập2) của tác giả Trần Diên Hiển, nhà xuất bản giáo dục năm 2000.
Toán nâng cao lớp 5 (tập 1 và tập 2) của tác giả Vũ Dương Thuỵ chủ biên.
Phương pháp dạy học Toán ( Nhà xuất bản giáo dục năm 2000)
Và một số sách tham khảo khác.


PHẦN 2: NỘI DUNG


Chương 1: Cơ sở lý luận:
Ở Tiểu học, giải toán chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Các bài toán được sử dụng để gợi động cơ tìm hiểu kiến thức mới; giải toán được sử dụng để củng cố, luyện tập kiến thức; giải toán giúp cho việc nâng cao năng lực tư duy của học sinh. Khi học giải toán, học sinh thực hành những công việc của một người làm toán.
Muốn giải được bài toán, người giải phải nắm được phương pháp giải toán. Phương pháp giải toán là cách thức giải toán (phải làm gì, làm như thế nào để đáp ứng yêu cầu của bài toán).
Nói đến phương pháp giải toán, có rất nhiều phương pháp nhưng ở Tiểu học thường được sử dụng một số phương pháp sau:
Phương pháp rút về đơn vị.
Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.
Phương pháp tỉ số.
Xem thêm

15 Đọc thêm

MOT SO PP CO BAN GIAI BT TIM NGHIEM NGHUYEN

MOT SO PP CO BAN GIAI BT TIM NGHIEM NGHUYEN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN “TÌM NGHIỆM NGUYÊN”
Nguyễn Quang Huy

Bài toán “Tìm nghiệm nguyên” là một trong những dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là dạng toán khá hay và sẽ tương đối khó với những ai ít tìm hiểu và làm quen với dạng toán này. Trên cơ sở tìm tòi nhiều cách giải khác nhau của một bài toán tìm nghiệm nguyên, tôi đã rút ra một số phương pháp cơ bản để giải bài toán “Tìm nguyện nguyên”, xin trình bày để bạn đọc tham khảo, trao đổi và chia sẻ.
Các phương pháp sẽ trình bày sau có thể ứng dụng giải các bài toán “Tìm nghiệm nguyên” khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ minh họa vào 1 bài toán duy nhất.
Bài toán: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
x + y = xy
Trong tất cả các cách giải sẽ trình bày sau đây, ta đều xem x, y là các số nguyên, dương để lập luận
Xem thêm

3 Đọc thêm

SKKN các dạng toán liên quan đến số nguyên tố và có phương pháp giải quyết

SKKN CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ NGUYÊN TỐ VÀ CÓ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

I ĐẶT VẤN ĐỀ:
1Thực trạng và tầm quan trọng của vấn đề:
Toán học nói riêng là môn học công cụ đắc lực không thể thiếu để hổ trợ cho các môn khoa học khác cũng như giải quyết các vấn đề thực tế. Việc giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng toán học vào thực tế không phải của riêng thầy giáo, cô giáo nào.
Chương trình toán THCS đã giúp HS giải quyết nhiều vấn đề cơ bản trong thực tế. Trong chương trình toán THCS nhiều một dạng toán mang tính áp dụng cao, nó là cơ sở để ứng dụng giải quyết các bài toán liên quan. Trong đó có một dạng toán liên quan đến số nguyên tố có thể nói là rất khó đối với học sinh THCS. Trên thực tế kiến thức về số nguyên tố chỉ dừng lại ở khái miện chứ không đi sâu vì thế khi gặp một bài toán khó về số nguyên tố nhất là đối tượng HS giỏi lại gặp rất nhiều thì HS không có phương hướng để giải quyết.
Qua nhiều năm giảng dạy, bản thân tôi cũng đã không khỏi trăn trở làm thế nào để HS có thể hiểu được và nắm vững các dạng toán liên quan đến số nguyên tố và có phương pháp giải quyết. Chính vì thế tôi đã đi vào nghiên cứu, tìm hiểu và viết đề tài này nhằm san sẻ kinh nghiệm của mình với các em HS cùng đồng nghiệp.
Xem thêm

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SDP CHO MOBILETV

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SDP CHO MOBILETV

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SDP CHO MOBILETV

Chương I: Mô hình hệ thống VAS hiện tại và giải pháp công nghệ SDP: Chương
này tìm hiểu về một số sản phẩm của mạng VAS hiện nay, nhược điểm tồn tại.
Đưa ra giải pháp công nghệ SDP

Chương II: Công nghệ SDP: Chương này trình bày về mô hình công nghệ SDP
để thấy được cái nhìn tổng quan. Bài toán áp dụng công nghệ SDP cho nhà
mạng Vinaphone.

Chương III: Ứng dụng công nghệ SDP cho Mobile TV: Chương này đưa ra bài
toán ứng dụng công nghệ SDP cho MobileTV, đưa ra các tiến trình dịch vụ, tiến
trình trừ cước.
Xem thêm

26 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VIET ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TAM THỨC BẬC HAI

ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VIET ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TAM THỨC BẬC HAI

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà khoa học, kinh tế, công nghệ thông tin trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, nhất là các nước Tư Bản Chủ Nghĩa, nước ta vẫn đang chú trọng tìm kiếm nhân tài thì thế hệ trẻ, các em học sinh càng phải nổ lực nhiều trong trong việc tìm kiếm kiến thức, học thật giỏi để bổ sung nhân tài cho đất nước.
Môn Toán ở THCS có một vai trò rất quan trọng, một mặt nó phát triển hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh đã lĩnh hội và hình thành ở bậc tiểu học, mặt khác nó góp phần chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để tiếp tục lên THPT, TH chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào các lĩnh vực lao động sản xuất đòi hỏi những hiểu biết nhất định về Toán học.
Chương trình Toán THCS khẳng định quá trình dạy học là quá trình giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức và kỹ năng. Mặt khác muốn nâng cao chất lượng cho học sinh, giáo viên cần phải hình thành cho học sinh những kiến thức cơ bản, tìm tòi đủ cách giải bài toán để phát huy tính tích cực của học sinh, mở rộng tầm suy nghĩ.
Trong vài năm trở lại đây, các trường Đại học, các trường PTTH chuyên của Tỉnh... đang ra sức thi tuyển, chọn lọc học sinh và trong các đề thi vào lớp 10 THPT, trong các đề thi tuyển học sinh giỏi lớp 9 các cấp xuất hiện các bài toán bậc hai có ứng dụng hệ thức Viét khá phổ biến. Trong khi đó nội dung và thời lượng về phần này trong sách giáo khoa lại rất ít, lượng bài tập chưa đa dang.
Thế nhưng đa số học sinh khi gặp bài toán bậc hai, các em lại lúng túng không giải được do trong chương trình học chỉ có 2 tiết, về nhà các em không biết cách đọc thêm sách tham khảo nên không ứng dụng hệ thức Viét để giải.
Vì thế tôi đã suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh, giúp các em biết vận dụng hệ thức Viét để giải các bài toán bậc hai. Góp phần giúp các em tự tin hơn trong các kỳ thi tuyển. Đó là lý do tôi chọn đề tài này: “Ứng dụng hệ thức Viét để giải các bài toán tam thức bậc hai”.
Trong quá trình giảng dạy tại trường THCS tôi không ngừng học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp, từ tài liệu tham khảo, đặc biệt là được sự hướng dẫn tận tình của GS: Lê Mậu Hải và TS: Nguyễn Văn Khiêm – Giảng viên khoa Toán Tin trường ĐHSP Hà Nội đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.
2. Mục đích nghiên cứu:
Để giúp học sinh có cái nhìn tổng quát hơn về dạng toán về ta, thức bậc hai, để mỗi học sinh sau khi học song chương trình Toán THCS đều phải nắm chắc loại toán này và biết cách giải chúng.
Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, xem xét bài toán dưới dạng đặc thù riêng lẻ. Mặt khác cần khuyến khích học sinh tìm hiểu cách giải để học sinh phát huy được khả năng tư duy linh hoạt, nhạy bén khi tìm lời giải bài toán, tạo được lòng say mê, sáng tạ, ngày càng tự tin, không còn tâm lý ngại ngùng đối với việc giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Học sinh thấy được môn toán rất gần gũi với các môn học khác và thực tiễn cuộc sống. Giúp giáo viên tìm ra phương pháp dạy phù hợp với mọi đối tượng học sinh, làm cho học sinh hứng thú với môn Toán.
Để nhằm mục đích bổ sung nâng cao kiến thức giải các bài toán bậc hai có ứng dụng hệ thức Viét cho các em học sinh THCS. Từ đó các em có thể làm tốt các bài toán bậc hai trong các kỳ thi tuyển.
Kích thích, giúp các em biết cách tìm kiến thức nhiều hơn nữa, không chỉ bài toán bậc hai mà cả các dạng toán khác.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Bài tập toán học rất đa dạng và phong phú. Việc giải bài toán là một yêu cầu rất quan trọng đối với học sinh. Nhiệm vụ của giáo viên phải làm cho học sinh nhận dạng, hiểu được bài toán, từ đó nghiên cứu tìm ra cách giải.
Để nghiên cứu đề tài này, tôi đã đề ra các nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu các bài toán bậc hai có liên quan đến hệ thức Viét , tìm phương pháp truyền đạt, hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức để các em biết cách tìm kiếm nâng cao kiến thức cho mình.
Đề xuất thêm thời gian hợp lý để tổ chức hướng dẫn học sinh biết ứng dụng hê thức Viét vào các bài toán bậc hai sao cho hợp lý.
Điều tra 20 học sinh xem có bao nhiêu học sinh thích được học nâng cao, mở rộng kiến thức về các bài toán bậc hai và có bao nhiêu học sinh có thể tiếp thu, nâng cao kiến thức.

4. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS
Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối 9
Thời gian: Từ tháng 92015 đến tháng 52016.
Nghiên cứu các ứng dụng của hệ thức Viét, trong môn đại số lớp 9, tìm hiểu các bài toán bậc hai có ứng dụng hệ thức Viét.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều

ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI TOÁN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

công thức tính nhanh bằng Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều Ứng dụng số phức vào giải toán dòng điện xoay chiều

4 Đọc thêm