QUẢN TRỊ VỐN CHI PHÍ HÀNG HÓA NHÂN SỰ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUẢN TRỊ VỐN CHI PHÍ HÀNG HÓA NHÂN SỰ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI":

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hệ thống nhà máy sản xuất

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT I . Tìm hiểu về nhà máy sản xuất. Giới thiệu chung Trong thời đại kinh tế ngày nay, các nhà máy sản xuất đã trở nên quá phổ biến và cũng rất gần gũi với chúng ta. Nhưng để có được một mô hình sản xuất tốt hòa hợp với sự phát triển của thế giới thì không[r]

17 Đọc thêm

LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÀ - THỰC TRẠNG.

LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÀ - THỰC TRẠNG.

Với các doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hóa thì việc mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình kinh doanh. Việc mua hàng như thế nào để có nguồn hàng có chất lượng, chi phí hợp lý, việc thanh toán thuận lợi và nguồn hàng luôn đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề đặc biệt quan tâm củ[r]

73 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỒNG TÂM

Mọi giai đoạn của nền kinh tế dù suy thoái hay phát triển thì hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau vị về vị thế thị[r]

67 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỒNG TÂM

Mọi giai đoạn của nền kinh tế dù suy thoái hay phát triển thì hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau vị về vị thế thị[r]

64 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đất Việt

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẤT VIỆT

Hòa nhập nền kinh tế thị trường thế giới, với nền kinh tế thị trường đa dạng các thành phần kinh tế trong đó có sự điều tiết quản lý của Nhà nước ở nước ta thì mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp vẫn là tối đa hóa lợi nhuận, là làm sao để có hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mục tiêu đó đòi[r]

85 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI RỒNG VÀNG MINH NGỌC

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
LỜI MỞ ĐẦU 7
LỜI MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP . 9
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 9
1.1.1. Khái niệm v[r]

113 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

Lý do lựa chọn đề tài
Vốn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do vậy, việc lựa chọn hình thức huy động vốn hiệu quả đóng vai trò quyết định đến thành công của dự án kinh doanh nói riêng và sự phát triển của doanh nghiệp nói chung[r]

95 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Phân tích và đánh giá những tồn tại chính cần giải quyết trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………2
CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 2
1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. 2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 2
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 4
1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh[r]

23 Đọc thêm

bài 1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN hệ THỐNG PHÂN PHỐI sản PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại LONG ANH

BÀI 1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG ANH

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự8Sơ đồ 1.2: Nội dung phân tích công việc11Sơ đồ 1.3: Sự chu chuyển thông tin trong nội bộ doanh nghiệp13Sơ đồ 1.3: Nội dung chủ yếu của tuyển dụng nhân sự16Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản lý của Công ty35DA[r]

108 Đọc thêm

cơ sở lý luận chuyên đề kế toán xác đinh kết quả kinh doanh của giảng viên Phạm Mai Trúc

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN XÁC ĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA GIẢNG VIÊN PHẠM MAI TRÚC

1 Khái niệm
Kết quả hoạt động kinh doanh
. Hoạt động kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các nghành sản xuất kinh doanh chính và kinh doanh phụ.
. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ) là số chêc[r]

38 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản trị tài chính là khâu quan trọng trong quản trị kinh doanh về tiền bạc, nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn trong kinh doanh, hoạch định tài chính, quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp
Quản trị tài chính là khâu quan trọng trong quản trị kinh doanh về tiền bạc, nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn[r]

164 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lợi NHUẬN CÔNG TY tân đại lộc

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÔNG TY TÂN ĐẠI LỘC

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.1. Dưới góc độ lý luận
Trong điều kiện ngày nay, khi nền kinh tế nước ta đang hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Nền kinh tế thế giới thì đang suy th[r]

58 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại NGA sơn

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGA SƠN

LỜI CAM ĐOANTên đề tài : “Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Nga Sơn”Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị PhươngSinh viên thực hiện : Lê Thị HoàiMSSV: 10027273Lớp : CDTD12TH – khoa kinh tế trường ĐH công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Lời cam kết :Em xin cam đoan[r]

75 Đọc thêm

THỰC tập NHÂN sự công ty thương mại dịch vụ vận tải Nguyên Lợi

THỰC TẬP NHÂN SỰ CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYÊN LỢI

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh với nhau để tìm một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cùng với sự biến động đó buộc nhiều doanh nghiệp cũng phải xoay mình thích nghi với thực trạng hiện nay. Một số doanh nghiệp thì bắt đầu nâng cao hiệu quả sản xuất kin[r]

28 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Hoàng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO HOÀNG

Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của xã hội, là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kì một hoạt động nào của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tùy v[r]

78 Đọc thêm

Đề tài xây dựng chiến lược điều hành và sản xuất của Công ty sữa TH TRUE MILK đến năm 2020

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY SỮA TH TRUE MILK ĐẾN NĂM 2020

Quản trị sản xuất và điều hành là những hoạt động liên quan chặt chẽ tới quá trình tạo ra hàng hóa và dịch vụ thông qua việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào để cho ra đời những sản phẩm hoàn chỉnh. Quản trị điều hành là hoạt động rất cần thiết cho hệ thống sản xuất và dịch vụ, nó sẽ giúp doanh nghiệ[r]

40 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XNK TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THÁT LƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XNK TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THÁT LƯƠNG

Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn đối với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doa[r]

108 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ NỘI THẤT NGỌC SƠN

Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu châu Á, trong đó có sự đóng góp to lớn từ các doanh nghiệp thương mại cho nền kinh tế quốc dân. Để thích nghi với sự biến động liên tục của nền kinh tế thị trường nhất là trong giai đoạn nước ta đang tiến hành hội nhập[r]

77 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÙNG HƯNG

Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất[r]

141 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP TM TRƯỜNG XUÂN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP TM TRƯỜNG XUÂN

MôC LôCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài.12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phương pháp nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25.Cấu trúc của đề tài2CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG XUÂN3I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty31.1.[r]

61 Đọc thêm

Cùng chủ đề